Er norske kristenledere tause, feige og politisk korrekte?

cristian-ionescuBarnevernsaken i Naustdal: Den amerikansk/rumenske kirkelederen og Chicago-pastoren Christian Ionescu har vært en modig og tydelig røst i saken omkring Bodnariu familien og det norske barnevernet. Nå har han hisset på seg feige og tause norske kirke og kristenledere. I et intervju med Dagen skal den kristne pastoren ha manet norske kristenledere til omvendelse. “Dere har forrådt troen deres og deres brødre i nød. Lederne deres er blitt tjenere for systemet. Dere sier at dere ikke blir forfulgt for deres tros skyld i Norge. Selvsagt blir dere ikke det, for dere er politisk korrekte, dere har tilpasset dere til retningslinjene i et sekulært samfunn og dere er lydige og konforme med kravene som stilles,” sa den modige pastoren i følge avisen Dagen.

I følge avisen mener han også at de norske bibeloversettelsene reflekterer dette: “Dere er subsidiert av myndighetene, det gjelder lederne og mange av publikasjonene og mediene deres. Det er ikke rart at dere i beste fall er stille og i verste fall støtter myndighetenes overgrep. Dere trenger å omvende dere. Gå tilbake til Guds ord, dets bodnariuprinsipper og verdier, og slutt med å vri og vrangtolke det for å rettferdiggjøre og understøtte deres egne interesser,” sa Christian Ionescu i en epost dialog med avisen Dagen. Den rumensk/amerikanske pastoren har siden før jul vært engasjert i kampen mot det norske barnevernet som “kidnappet” og omplasserte ekteparet Ruth og Marius Bodnariu fra Naustdal deres fem barn, og helt korrekt beskriver Ionesu det som helt tydelig er manglende norsk engasjement i saken. Det tok lang tid før kristen-media begynte å skrive om saken, og da var det primært barnevernets synspunkt som ble fremhevet, og vi som delte familiens syn og fremhevet det tradisjonelle kristne synet, ble kritisert og latterliggjort.

 

Allerede tidlig gikk avisen Dagen ut på lederplass med en artikkel som bastant tok
avstand fra familiens og støttegruppens synspunkter, og denne ble publisert både på norsk og engelsk, for å søke å påvirke den internasjonale opinionen. Dette forsøket lykkes dårlig, og strandet fullstendig da flere mediaoppslag avslørte ulike skandaler med norsk barnevern. Historien om “glassjenta” ble delt, og det samme saken der en 12 år gammel jente i barnevernets varetekt, ble funnet liggende død i senga hos sine fosterforeldre. Det ble heller ikke særlig bedre da “Natasha saken” ble kjent og spredt via ulike sosiale medier. Det ble tidlig kjent både i familien og blant dem som demonstrerer og protesterer mot barnevernet, at Dagens redaktør, Vebjørn Selbekk allerede i sin første artikkel om saken så ut til å motsi påstanden om at foreldrenes kristne tro skal ha hatt innvirkning på barnevernets håndtering, og det manglende engasjementet blant norske kristne kan til en viss grad vise at Selbekks leder har vært førende for det kristne engasjementet i Norge. Både avisen Dagen og pinsevennenes lederråd med Andreas Hegertun og Sigmund Kristoffersen i spissen gikk alle ut med at “barnevernet ikke forfølger pinsevenner”, selv om rumenske familier i Norge kan fortelle en annen historie. På ulike Facebook-grupper deles forferdelige historier og den  rumenske bergenspastoren Emil Georgescu kritiserte de norske pinseledere fordi at de pinsevenner-lederrådeti en pressemelding avviste at kristne blir forfulgt i Norge. “Barnevernet er en fiende av Gud, det er en fiende av Bibelen og det er en fiende av enhver kristen familie,” sa pastoren under lørdagens demonstrasjon, og flere ting kan tyde på at pastoren har rett. Virkeligheten med norsk barnevern er nå slik at kristne foreldre, uten advarsel kan oppleve at barnevernet og uniformert politi stormer inn i deres private bolig, river gråtende barn ut av foreldrenes armer og fører dem bort, slik befolkningen i Romania opplevde under Nicolae Ceaușescu regime. Barna til kristne foreldrene som er oppvokst med å høre om Jesus, risikerer så å bli plassert i et “likekjønnet fosterhjem” med homoseksuelle fosterforeldre, -som lærer barna verdier som fører like i avgrunnen. At ikke den kristne kirke i Norge reagerer på dette, må syntes helt uforståelig for kristne som er vant til en helt annen hellighets-standard enn den vi finner i norsk kristenhet.

Labert engasjement blant norske kristen-ledere

Problemet til de toneangivende norske kristenledere er i realiteten det faktum at norske kristenledere er redd for å være tydelig og dette gjenspeiler seg både i forkynnelse og handlinger. I forhold til Bodnariu saken er det primært Jan Aage Torp i Oslo kirken som har stått i ildlinjen mens pinsebevegelsens lederråd etter samtale med rådmannen i Naustdal gikk ut med en pressemelding hvor det het at “barnevernet ikke forfølger pinsevenner. “Kanskje ikke barnevernet forfølger norske pinsevenner. Men det gjør de med rumenske pinsevenner i Norge. Gjør de dette fordi de er rumenere eller fordi de er pinsevenner? Svaret på det er det bare barnevernet som har,” skrev Emil Georgescu som er pastor for den rumenske menighet i Bergen tidligere i år. “Håper “de høye herrer” (i pinsevennenes lederråd vil trekke sine uttalelser og beklage dem. Dette fordi de her snakker i mot sine egne og Guds barn uten å gjøre seg kjent med dem saken gjelder. -Det å støtte en organisasjon (barnevernet) som er imot Bibelen og Jesu lære. Dersom T.B Baratt hadde levd i dag hadde Kristoffersen aldri blitt akseptert i hans bevegelse, da det er tydelig at de ikke har samme visjon,” sa  Georgescu  da.

Erindrer Norge som det var

richard-wurmbrand-dupa-gratii“Som rumenske kristne brukte vi å se opp til Norge. Det var et lys av håp og godhet i verden. Vi har vært så takknemlige for alt dere gjorde for oss, og den åndelige ledelsen dere ga oss i tider med stor fare og undertrykkelse, men dessverre har dere gått bort fra dette. Likevel, med kjærlighet og takknemlighet for fortiden, ber vi om at dere igjen blir det dere virkelig er: medlidende, og ikke hjerteløse og kalde, sa Ionescu,” i følge avisen Dagen. Og det er vel nettopp også slik mange nå opplever Norge. Et iskaldt samfunn med en kristenhet som ikke våger å protestere når urett skjer i samfunnet. En som reagerer sterkt på norske kristnes likegyldighet til Bodnariu-familiens skjebne er Henry Østhassel som tidligere i år skrev denne salven: “Det utrolige er at så mange evangelisk kristne sitter musestille og ser på denne familie-tragedien uten å reagere. Hvor er kristenlederne, pastorene og evangelistene? Hvor er Misjon Bak Jernteppet som før kritiserte kommunistlandene for å gjøre det samme mot kristne foreldre. Hvorfor pokkeren er dere så tause!” -og det er spørsmål Søkelys også vil stille norske kristenledere, selv om jeg tror vi kjenner svaret.

8 tanker om “Er norske kristenledere tause, feige og politisk korrekte?

 1. Tuen takk Søkelys, for at du står opp for Bodnariu familien og alle de familiene som lider stor urett under barnevernet!

  Jeg har ikke vært så mye på dette nettsiden i det siste. Men jeg har engasjert meg sterkt i denne saken og har vært aktiv på en annen blog angående denne saken.

  Jeg blir helt målløs og det knuser hjertet mitt når jeg leser om alle de sakene hvor barnevernet har brutt både sine egne lover og menneskerettigheter og ødelagt foreldre og barn! Særlig når jeg leser om “Kristenledere” som støtter opp om disse grusomheter og snakker nedsettende om de Rumenske kristne gjør det meg veldig trist…:-(

  Sist lørdag deltok jeg på protestene i Geneve her i Sveits. Jeg har nå fått mange nze fantastiske Rumenske venner. Midt oppi alt det triste er Gud god! Disse kristne er ikke redde for å stå opp for Jesus og å la lyset skinne klart! Vi sang kristne sanger og ba sammen og fikk høre flotte taler hvor Jesus var sentrum!

  Det er så vondt å tenke på at Bodnariu barna, som kommer fra en så god og varm kristen familie, nå er tatt vekk og plassert i fremmede familier som står imot Kristen tro og holdninger. Og tenk på dette flotte, gode kristne miljøet de er blitt revet bort ifra med Gudfryktige Rumenere. Jeg må si at det sårer veldig når norske Kristenledere snakker så nedlatende om de kristne Rumenerne…

  Idag leste jeg en god og tankevekkende artikkel som gir flere detaljer i Bodnariu saken. Jeg har en mistanke om at barnevernet hadde sin agenda da de valgte familiene de skulle bli plassert i….. Ikke noen kristne familier der nei, men folk med helt motsatte verdier…. Uff, det er så trist…. Jeg kan bare be! Og vi er mange som ber her i Sveits:-)
  Her er den;
  http://thefederalist.com/2016/04/18/read-about-norway-stealing-these-kids-then-tout-democratic-socialism/

  • Helt sikkert Hildegunn. Denne saken er vanskelig å promotere i Norge. Enormt med motstand og folk flest tror barnevernet er ufeilbart og en hellig ku. Svært mange kristenledere er tause og redde og en tunge jeg traff i helgen mente kjærligheten til statsstøtten satt dypere enn kjærlighet til Jesus og Guds ord.

  • Det er pussig å lese amerikanere som snakker foraktelig om den “skandinaviske modellen”. De nevner sosialdemokrati i samme åndedrag som sosialisme og kommunisme!

   Det er ikke bare AP, Socialdemokratene i DK og S som har skapt velferdssamfunnene vi har i disse landene, men også Høyre, Venstre(DK) og Moderatene(S).
   I Norge er langt på vei H og AP like i de mest sentrale saker, mer eller mindre sosialdemokratiske begge.

   Påfallende at mennesker i et land som Amerika, der forskjellene blir større og større, der store grupper ikke har penger til mat og langt mindre til medisin/sykebehandling, taler foraktelig om Skandinavia!
   Den amerikanske modellen er; mer til de aller rikeste på bekostning av de som har minst!

   Når det er sagt så er det også merkverdig at menneskemengder kritiserer barnevernet i denne saken, som de kun kjenner en side av.
   Vi VET at foreldrene har slått barna! Og da SKAL OG MÅ barnevernet gripe inn, og det har de gjort!
   Ellers kjenner vi ikke den hele og fulle sannheten her, og kan således ikke uttale oss skråsikkert i hverken den ene eller den annen retning.

 2. En viktig å nødvendig sak å ha søkelys på Kjell. Full støtte til din utrettelige omsorg for denne kristne familien. Jeg skammer meg så over hvor feige og redde dagens pinsevenn-ledelse er. Det er en ny generasjon som har overtatt pinsebevegelsen nå. Det er menn som har tilpasset seg verden. Slik var ikke den ekte og åndsfødte pinsebevegelsen. I gamle dager når Ånden falt var ikke våre ledere og forstandere redd for å være ukorrekte og adskilt fra verden. Men i vår tid har verden trengt langt inn i mange pinsemenigheter og Åndens kraft er visnet bort og erstattet av underholdningskristendom uten pinseild og kraft.
  Jeg er redd pinsen har sviktet sitt kall med menn som Sten Sørensen og lederrådet. Disse er rett og slett ikke av samme ånd som våre pionerer. Og det merkes av fruktene.

  • “Senator Titus Corlatean opplyser :

   I Norge har en fylkesrådgiver beordret stedets pinsemenighet
   å distansere seg fra Bodnariu familien.”

   Les mer om saken på:

   https//rodiagnusdei.wordpress.com

   Blir familien Bodnariu frosset ut av i sitt kristne nærmiljø etter bud fra offentlige tjenestemenn?

   Denne saken er en stor skandale!

 3. Takk Søkelys ! Jeg tenker også at det har med penger å gjøre at pinseledere ikke støtter denne saken. Kristne organisasjoner og pinsekristne har store prosjekter, som får betydelig statsstøtte. Både i Norge og i utlandet.

  Kristenlederene er nok redde for å miste statsstøtten. Millioner …milliarder av kroner.

  Stor skam at de ikke står opp for Bodnariu familien!

  Etter alle de grusomme forholdene og sakene i norsk barnevern, som er blitt belyst i media bare den siste tiden.

  DEn umenneskelige behandlingen av barn og foreldre, som grenser mot planlagt villet ondskap.

 4. Presseuttalelse fra Barneministeren Solveig Hornes regjeringsdepartement om at de vil etterforske på enkeltstående barnevernsaker.

  “Press Release from Barnevernet Boss: Will Review Cases”

  “In a Facebook post she wrote: “We take criticism towards child welfare seriously and give the Board of Health now the mission to go through a selection of issues in child welfare”

  In the press release (here) she wrote that they will take a look at emergency care orders (like the action against the Bodnariu family) and will also review single cases.”

  https://delightintruth.com/2016/04/19/press-release-from-barnevernet-boss-will-review-cases/

  Pressemeldingen:

  “Helsetilsynet skal gjennomgå barnevernssaker” 19.04.2016

  “For å få mer kunnskap om behandlingen av barnevernssaker, får nå Statens Helsetilsyn i oppdrag å gå gjennom et større utvalg akuttsaker og saker om omsorgsovertakelse. ”

  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/helsetilsynet-skal-gjennomga-barnevernssaker/id2484696/

Det er stengt for kommentarer.