En profetisk drøm: Slik vil kristne bo og komme seg gjennom den store trengsel

“Din livsstil og levemåte vil bli helt forandret under den store trengsel. Skarer av troende vil bli tvunget til en enkel og primitiv levestil og er ikke forberedt på å oppgi sitt bekvemmelige liv for å overleve i ødemarken. Under denne tiden vil kristne komme under så sterkt press at de blir tvunget til å rømme storbyen og søke seg sitt midlertidige hjem i selvbygde hytter i skog og ødemark,” skrev en troende broder som ønsker å være anonym. Midt i en tid der krig raser i Europa, det blinker røde varsellamper mange steder, vi hører drønn av hovslag fra apokalypsens fire ryttere, er det mange kristne som holder fast på håpet om å bli bortrykket før alt dette skjer.

Men vil det komme en bortrykkelse før apokalypsens hendelser begynner å inntreffe? Blant Guds folk er det ulike meninger og ulike tolkninger av hva Bibelen lærer om dette spørsmålet. Noen kristne “prepper” og gjør seriøse åndelige og materielle forberedelser for det som vil komme, mens andre troende tar lett på det fordi de er overbevist om at bortrykkelsen kommer før det verste skjer. Den indiske evangelisten Zac Poonen var i sin ungdom overbevist om at bortrykkelsen ville komme før den siste sjuårs periode som kristne refererer til som “den store trengsel”. Læren om før–trengselsbortrykkelsen har ikke gjort kristne rede for forfølgelse. “Kineserne ble av misjonærene fortalt at Jesus skulle hente dem før trengselen kom. De ventet at Jesus skulle komme, men i stedet kom kommunistene og langt mer enn sju år med trengsel rammet kristne. Læren om at Jesus kommer før trengselen er en lære som har befestet seg her i den velstående og rike del av verden. I land der folk har det vanskelig, opplever trengsel og forfølgelse har læren om en pre-tribulation bortrykkelse få tilhengere. I Vesten og USA har den mange. Kan dette henge sammen med at vi her i Vesten er vandt med å ha det bekvemmelig og ha overflod på alt?

Does Scripture teach the Pre-Tribulation Rapture?

 

Mange kristne avviser fullstendig ideen om at det kan være nødvendig å preppe for vanskelige tider fordi de aldri har opplevd mangel og som troende mener de at dette er en rettighet de har som kristne fordi Gud vil sørge for dem. Det disse glemmer er at mange plasser i verden er bønnen fra “Fader Vår” -og setningen “Gi oss i dag vårt daglige brød,” langt mer enn en rituell bønn i kirken -eller tradisjon med morgenbønnen av troende som har fulle kjøleskap og matskap. Mange kristne i fattige land ber med tårer denne bønnen -men må likevel velge mellom å fø seg selv eller sine barn. Selv om mange lett avfeier dette med prepping -er det langt fra ubibelsk å være en prepper.