En ny allianse tar for i Midt-Østen -Kina kaster seg inn i Syria bombingen, melder Debka

Konturene av en ny sterk allianse bestående av Russland, Kina, Iran, Irak, Syria og Hizbollah er i ferd med å ta over USAs dominans i Midtøsten

Etter flere dager med intens russisk bombing av ulike mål i Syria melder nå også kina-russland.allianse-syriaKina sin ankomst og deltakelse i den snart fem år lange krigen. I følge det israelske Debka skal kinesiske myndigheter ha sendt beskjed til Moskva fredag om at kinesiske J-15 jagerbombere om kort tid vil slå seg sammen med den russiske luftoperasjonen som ble innledet onsdag. I følge Debka files etterretningskilder i området skal Bagdad ha tilbudt Moskva å bruke flybaser i Irak for kunne effektivt angripe Islamsk stat også fra Irak. Som kjent okkuperer Islamsk Stat store områder av irakisk territorium. Den russiske militærintervensjonen i Syria består nå av fem aktive bidragsytere foruten Moskva. Kina, Iran, Irak, Syria og Hizbollah.

Det vi nå ser konturene av i Syria konflikten og i Midtøsten generelt er en ny putin-angrysuperallianse som er i ferd med å ta over hegemoniet som USA tradisjonelt sett har hatt i Midtøsten. Under Obamas ledelse har USAs posisjon som ledende verdensmakt gradvis blitt svekket. Som kjent har USA ledet en vestlig allianse som så langt har mislykkes i sine forsøk på å stanse islamsk stat. Den russiske intervensjonen i militærkonflikten i Syria har tydeligvis to viktige mål. Først å se til at Assads regime blir sittende og deretter å slå tilbake islamsk stats fremmarsj i regionen. Den kinesiske inntreden i konflikten har vært signalisert siden det kinesiske hangarskipet  Liaoning-CV-16 ankom den syriske havnebyen Tartus tidligere i denne uken. I følge Debka vil dette være historisk for Kina. For første gang vil kinesiske styrker være involvert i reell kamp i Midtøsten og torsdag kveld uttalte den kinesiske utenriksministeren  Wang Yi at “verden har ikke råd til å sitte å kikke på denne konflikten med foldede hender, -og en eventuell kinesisk inntreden i konflikten som Debka rapporterer om kan ikke ses på som noe annet enn en forlengelse av utenriksministerens utsagn, skriver Debka hvis story du kan lese her

Vesten satt sjakkmatt høsten 2013

At det amerikanske hegemoniet og dominansen i Midtøsten er på hell har det lenge vært mange tegn på. Den arabiske våren i 2011 var det første store signalet på USAs dominans i Midtøsten var på retur. Vestlige ledere og presse lovpriste den såkalte “våren” og trodde kanskje oppriktig at det som skjedde ville være gunstig for regionen, og når Egypts tidligere leder, Hosni Mubarak ble dolket i ryggen av Barack Obama og tvunget til å få av i februar 2011 jublet vestlige ledere høyt. Suksessen var fullkommen da Nato og Norge satte i gang en urettmessig bombing av Libya som medførte at Libyas leder Muammar Gaddafi ble styrtet og senere brutalt myrdet. Når det muslimske brorskapet kom til makten i Egypt var suksessen nesten komplett, men en ting gjenstod, nemlig å få fjernet president Bashar Assad før suksessen var komplett. Ansporet av en rekke diktatorers fall begynte vestlige ledere igjen og igjen å ta til orde for regimeforandring i Syria, men den syriske lederen som hadde tette bånd til Russland og Kina, var ubøyelig og en borgerkrig brøt ut. Vestlige ledere som gjentok og gjentok at det syriske regimet hadde mistet sin legitimitet og man trodde hans fall var rett rundt hjørnet.

Tilbakeslag 

President Bashar Assads sterke vilje til å overleve samt militærkuppet som fikk fjernet det muslimske brorskapet fra makten i Egypt viste for alvor at USA og Vesten hadde forregnet seg over situasjonen i Midtøsten. Mens USA gladelig dolket sin obama-callmangeårige allierte, president Hosni Mubarak i ryggen, -valgte Russland og Vladimir Putin å ikke svikte sin allierte og forsynte stadig Assads regimet med våpen og bomber slik at regimet skulle overleve. USA og Saudi-Arabia og flere av Gulfstatene bidro tungt i konflikten med dollar og våpen til forskjellige opprørsgrupper som kjempet mot Assad, men Iran og Hizbollah kjempet sammen for Assad. Da kjemiske våpen ble brukt i konflikten i august 2013, noe som var å krysse en såkalt rød linje for Obama, gav Obama grønt lys til en amerikansk styrkeoppbygging i regionen med tanke på å gå inn militært. Imidlertid var den parlamentariske støtten til en direkte intervensjon liten både i Europa og hjemme, -og Obama bakket ut, og satset i stedet på proxy-krig gjennom å støtte ulike jihadistgrupper med våpen og penger. Det var først når Islamsk Stat begynte å gjøre militære fremskritt at begrenset vestlig bombing ble aktuelt, og så langt har dette bare hatt begrenset effekt.

En ny storspiller i regionen

Den russiske intervensjonen i konflikten som kom på tross av amerikanske protester og fordømmelse forteller med all tydelighet at Russland ikke akkurat lytter til hva USA sier. Dersom Debkas story om at Kina også vil kaste seg inn militært i konflikten holder vann ser vi ikke bare en helt ny situasjon, men også dannelsen av en ny allianse i Midtøsten. Kina, Russland, Iran, Irak, Syria og Hizbollah. Noe stort og seriøst er i ferd med å skje og kanhende det hele er profetisk

Facebook Comments

4 tanker om “En ny allianse tar for i Midt-Østen -Kina kaster seg inn i Syria bombingen, melder Debka

 1. En meget interessant artikkel dette! USA har vært med i så mange kriger at de er helt utmattet, både psykisk og fysisk. Dessuten er landet bankerott!

  Hva vil skje nå, når disse landene overtar ledelsen i Syria, sammen med Assad? Kanskje vil de på sikt kunne underlegge seg USA sin store arabiske allierte, Saudi Arabia. Det er vel ikke så mange som vil felle noen tårer dersom dette grusomme landet faller sammen!
  At Kina er med i Midt Østen kommer ikke som noen overraskelse, de har allerede vært tungt inne i Afrika, og samarbeider med diverse regimer.
  Er dette bibelsk tro? Er det det, så kan ingen stanse det som nå kommer til å skje!

  • USA er verdas suverene makt. Ingen kan måla seg militært.
   Dei har som mål å ta kontroll over heile kloden.
   Då må Russland og Kina kneblast.

   http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon.htm
   Åp 17/18 beskriv denne endetidas dronning.
   Ved sjefen- Antikrist vil “Babylon” lykkast i å knusa sine motstandarar.

   “Det vart gjeve dyret ein munn som kunne tala store og spottande ord, og det fekk makt til å halda på i 42 månader. 6 Då opna det munnen for å spotta Gud, og det tok til å håna namnet og bustaden hans, ja, alle som bur i himmelen. 7 Det fekk lov til å føra krig mot dei heilage (ISRAEL) og vinna over dei, og det fekk makt over kvar ætt og kvart folk, kvart tungemål og KVART FOLKESLAG. 8 Og alle som bur på jorda, skal tilbe dyret, alle som frå verda vart grunnlagd, ikkje har fått namnet sitt skrive i livsens bok hjå Lammet som vart slakta.”

   På slutten brukar Gud Antikrist til å knebla Israels motstandarar.
   Så “vender han om” og vert Israels fiende og.

   Antikrist er Guds tuktestav mot nasjonen Israel pga deira fråfall og synd.
   I GT brukte Gud Nebukadnesar som sin “rod” -tuktestav etter at Israel ikkje følgde Guds påbod.Dei vart førte til Babylon.
   Nebukadnesar sette opp “dyrets bilete” som jødane fekk valet med å tilbe eller dø.
   På slutten skjer det same.

   Jeremias 50/51 fortel om supermakta som heilt til det siste trur ho skal få halda fram for alltid.(samanlikn med Åp 18)
   Esaias 47 fortel dette.

   Spottevise om Babel
   “Stig ned og set deg i molda,
   Babels dotter, du UNGE MØY!
   Set deg på jorda, UTAN KONGSSTOL,
   du kaldeardotter!
   For du skal ikkje lenger kallast
   den fine og bortskjemde møy.
   2 Ta kverna fram og mal!
   Legg sløret bort, lyft slepet opp,
   så foten vert berr,
   og du kan vassa over elvar.
   3 Dei skal kle av deg
   og sjå deg naken.
   Eg tek hemn og sparer ingen,
   4 seier vår utløysar.
   Herren, Allhærs Gud, er hans namn.
   Israels Heilage er han.
   5 Set deg stilt,
   og gå inn i mørkret,
   du kaldeardotter!
   For du skal ikkje lenger kallast
   DRONNING OVER KONGERIKE.
   6 Eg var HARM PÅ MITT FOLK
   og førte vanære over mitt arveland.
   Eg GAV DEI I DINE HENDER,
   og du hadde IKKJE MEDKJENSLE MED DEI.
   Jamvel på gamle folk
   la du ditt tunge åk.
   7 Du sa: «EG SKAL FOR ALLTID VERA DRONNING!»
   Du la deg ikkje dette på hjarta
   og tenkte ikkje på endelykta.
   8 Så høyr då dette, DU NYTESJUKE,
   som sit så trygg
   og tenkjer med deg sjølv:
   «Eg og ingen annan!
   Eg skal ikkje sitja enkje
   og aldri leva barnlaus.»
   9 Men begge desse ulukkene
   skal koma over deg,
   BRÅTT, PÅ EIN EINASTE DAG
   Barnløyse og enkjestand
   kjem på deg i fullaste mål
   trass i all di svartekunst
   og dine sterke trolldomsord.
   10 Du KJENDE DEG TRYGG I DIN VONDSKAP og sa:
   «Det er ingen som ser meg.»
   Din visdom og kunnskap førte deg vilt,
   så du tenkte med deg:
   «Eg og ingen annan!»
   11 Så skal du då råkast av noko vondt
   som du ikkje kan mana bort.
   Ei ulukke skal henda deg,
   og den kan du ikkje hindra med soning.
   BRÅTT KJEM DET OVER DEG,
   eit stormver du ikkje venta.
   12 Kom no med dine trolldomsord
   og all di svartekunst,
   som du har drive med frå din ungdom!
   Kanskje kunne du finna hjelp,
   kanskje skræma ulukka bort!
   13 Du har streva med mange planar.
   Lat dei stiga fram og hjelpa deg,
   dei som granskar himmelen
   og kikkar på stjernene,
   dei som månad etter månad
   varslar det som skal henda deg.
   14 Men sjå, dei vert som halm;
   elden brenner dei opp.
   Dei kan ikkje berga livet
   FRÅ DEN STERKE LOGEN.
   Det er ikkje glør til å verma seg med,
   ikkje bål til å sitja framfor.
   15 Så går det dine trollmenn,
   som du har trøytta deg ut med
   frå du var ung.
   Dei vinglar kvar sin veg;
   det finst ingen som hjelper deg.”

   Babylon i Nebukadnesars tid vart ikkje straffa med eld.
   Det skjer med endetidas supermakt- USA.

   “For veldig er Herren Gud som dømer henne.
   9 Kongane på jorda, som har levt med henne i hor og vellivnad, skal gråta og jamra seg over henne når dei ser røyken stiga opp der ho BRENN. Skræmde av lidingane hennar skal dei stå langt borte og ropa: «Ve, ve, du store by, du mektige Babylon by”

   Det byggjer seg opp til strid.
   USA vil vinna, slik Skrifta seier.

 2. http://www.israelnationalnews.com/More/VideoDay.aspx/?2008135#.Vg-eD-ztlBc

  Det er veldig interessant å høyra desse 40 minuttene Netanyahu tala til FN.
  Desse 44 sekundene han berre ser ut i salen vil for alltid stå der som eit minne. når Iran gjer alvor av sine truslar.
  “Kva var det Netanyahu sa?”
  Netanyahu fortel like etterpå at desse langtrekkjande rakettane ikkje er for mål i Israel, men for Europa og USA.
  Israel er alt innan rekkjevidde for Irans rakettar.
  Iran får om sanksjonane vert oppheva tilgang på enorme pengesummar.
  Dei vil bruka det til meir terror.
  ———–
  Esaias 52 fortel om denne Herrens lidande tenar.
  Kven er det ?

  “Sjå, MIN TENAR skal ha framgang,
  han skal stiga og LYFTAST OG OPPHØGJAST.
  14 Liksom mange stokk til då dei såg han
  – meir SKAMFAREN han enn nokon mann,
  han såg ikkje ut som eit menneske,
  15 så skal mange folkeslag undrast over han,
  og kongar skal lata att sin munn.
  For dei får sjå det som aldri vart sagt dei,
  uhøyrde ting vert dei vitne til.”

  Esaias fortel oss kven denne lidande tenaren er.
  Det er ISRAEL eller Guds Folk.

  “Men du ISRAEL, MIN TENAR,
  Jakob, som eg har valt ut,
  du ætt av Abraham, min ven!
  9 Eg henta deg frå heimsens endar
  og kalla deg frå den ytste utkant.
  Eg sa til deg: «DU ER MIN TENAR,
  eg har valt deg ut og ikkje støytt deg bort.”

  Dette vert bekrefta gjennom heile Esaias at ISRAEL er Guds tenar.

  “Ver ikkje redd, for eg er med deg!
  Sjå deg ikkje rådvill ikring,
  for eg er din Gud!
  Eg styrkjer deg og hjelper deg
  og held deg oppe med mi frelsarhand.
  11 Sjå, dei vert til spott og skam,
  alle som harmast på deg.
  Dei vert til inkjes, går til grunne,
  dei som set seg opp mot deg.”

  Liding kjem til Israel, men til slutt skal landet LYFTAST OPP og folkeslaga vil forstå at Gud er med dei.

  “Sjå, MIN TENAR som eg stør,
  MIN UTVALDE som eg har hugnad i!
  Eg har lagt min Ande på han,
  retten skal han føra ut til folka…

  …Eg, Herren, har kalla deg i rettferd
  og teke deg i handa.
  Eg har skapt deg
  og gjort deg til EI PAKT for folket,
  til eit ljos for folkeslaga.” Esaias 42

  “Men høyr no, Jakob, MIN TENAR,
  DU ISRAEL, som eg har valt ut!” Esaias 44

  “Kom dette i hug, Jakob,
  kom det i hug, ISRAEL!
  For DU ER MIN TENAR.
  Eg har skapt deg, du er min tenar,
  du er ikkje gløymd av meg, Israel.” 44,21

 3. “And it will come to pass on that day, when GOG COMES AGAINST THE LAND OF ISRAEL, declares the Lord God, that My blazing indignation will flame in My nostrils.” (Ezekiel 38:18)

  “Så seier Herren Gud: Var det ikkje DEG EG TALA OM I GAMLE DAGAR tenarane mine, profetane i Israel? Dei tala den gongen om at eg skulle FØRA DEG MOT ISRAEL. 18 Men når den tid kjem, når Gog går mot Israels-landet, då skal harmen stiga opp i meg, lyder ordet frå Herren Gud. ”

  “The Bible mentions Gog, the leader of a nation called Magog, in Ezekiel, chapter “. But who is Gog and what modern country is Magog?”

  http://www.breakingisraelnews.com/45260/iran-nuclear-deal-signal-start-gog-magog-jewish-world/#Smyz1kK9iu5rkeSI.97

  Mange kristne meiner at denne GOG er Russland og hans allierte som går mot nasjonen Israel.

  “End of Days blogger Menachem Robinson consistently states in his blog The Absolute Truth that Gog is Former US President George Bush whom he calls “the evil Gog Bush” and Magog is the United States.”
  http://absolutetruth613.blogspot.co.il/
  —————-
  http://www.breakingisraelnews.com/46741/messiah-jewish-jubilee-redemption-jewish-world/#YMww6JlzXcz1eGYe.97

  Det har vore mange innlegg på Søkelys om jubelåret eller frigjevingsåret.

  “The significance of the Yovel (Jubilee) year, the 50th year after seven repetitions of the seven-year shemittah cycle, holds vastly different meanings for Christians and for Jews. Today, in the absence of a fully-functioning supreme Jewish court, known as the Sanhedrin, the Jewish community in Israel neither marks nor observes the Jubilee year. According to Jewish tradition, the reestablishment of the Biblically-mandated Jubilee year is part of the messianic process.”

  “In actual practice, the Biblically-mandated requirement to observe the Jubilee year was disrupted when the 10 Tribes were exiled approximately 2,700 years ago.”

  Her er me ved kjernen av problemet.
  Søkelys har fokusert på år 2015/16 som jubelår.
  Jubelåret fell fyrst i år 2028.
  Det var dette året (28 e Kr) at Yeshua las frå jubelprofetien i Esaias 61.

  Jødane mista kontrollen på jubelåret då Israels stammer vart bortført.

  “Prior to that time, the Jews were careful about counting the cycles leading to the Jubilee year. They observed all the Biblical requirements of the Jubilee year, including freeing slaves and returning property to its original owner.

  A Jubilee year always follows a shemittah year and the agricultural laws of shemittah are observed in a Jubilee year. There is also a connection between the Jubilee year and the arrival of the Messiah”

  “Breaking Israel News previously reported a connection between the end of the current shemitah year and the arrival of the Messiah. It is possible to find Jewish scholarly opinions that claim the year 5776, the upcoming year in the Jewish calendar which begins at sundown on Sunday, September 13, 2015, is a Jubilee year. However, since the counting of Jubilee years has been disrupted, this opinion is far from universally acknowledged.”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.