EMERGENCY ALERT: ISRAEL LAUCHES MASSIVE ATTACK AGAINST IRAN ! TARGETS BEING HIT ALL OVER THE COUNTRY

Israel skal ha gjennomført droneangrep mot Iran. Paul Mills rapporterer