Egil Grandhagen synes å fronte jesuittbevegelsen/katolisismen inn i norske tradisjonelt konservative menigheter

jesuittHar Grandhagen nå blitt en sentral aktør for å renvaske Moderkirken INN I de tradisjonelt mere konservative kretser i Norge? “Det er underlig hvordan ulike aktører synes å bevege seg sammen eller uavhengige av hverandre i det verdslige og åndelige landskapet, men mot det samme mål. Norge er langt på vei blitt katolsk/verdslig og hedenskapet råder da grunnen med dets følger,” skriver Lars-Arne Høgetveit i et innlegg i verdidebatt. Egil Grandhagen er tidligere generalsekretær for norsk luthersk misjonssamband. Han er nå lærer og pensumutvikler på Fjellhaug utdanningssenter, som er misjonssambandets hovedbastion i Norge og er plassert på Sinsen 

“I avisen Dagen nett den 22.02.2016 refererer Andreas Nordli, leder av Ungdom i Oppdrag, fra deres arbeidermøtet på Grimerud Gård i januar der bl.a. Egil Grandhagen deltok. Grandhagens innlegg bruker Nordli det meste av sin tekst på og et viktig poeng fra Grandhagen, om han er rett gjengitt, var «I vår protestantiske historieskriving hopper vi gjerne bukk over misjonsarbeidet til katolikkene og kelterne.»Og med denne bakgrunn hentes frem flere personer/trosretninger som han mener belegger hans synspunkter.
Med bakgrunn i hva jeg las i Grandhagens bok “Glimt fra Asias misjonshistorie” (utgitt 2011) så er det nok sannsynlig at UiOs representant her har gjengitt Grandhagen korrekt.

Hele innlegget til Nordli kan leses her: http://www.dagen.no/dagensdebatt/kristenliv/globalt-perspektiv/Hva-vi-l%C3%A6rte-av-Egil-Grandhagen-304558

Min umiddelbare reaksjon på stoffet over er svært alvorlig.Og begrunnet i mine punkter nedenfor vil jeg hevde at her bør man finne andre kilder en Egil Grandhagens synspunkter og kildevalg. Dette er altså begrunnet i at Granhagen har vært bærer av:

1. Noe en kan oppfatte som renvasking av jesuittene/katolisismen – dokumentert i Utsyn, her: Se teksten rett under faksimile i denne linken.
For ordens skyld, kort sitat fra linken:
«For ytterligere å underbygge hva slags krefter vi her snakker om skal vi også minne om Granhagens bok «Glimt fra Asias misjonshistorie», der han skriver meget positivt om Jesuittene som arbeidet i Kina. Boken ble etter hukommelsen anmeldt avEngelsviken i Utsyn (ca 2011) der anmelder reagerte ualminnelig skarpt på at det var mulig med en slik udelt positiv/anbefalende omtale av jesuittene. Engelsviken skjønte det ikke. Den som kjenner til jesuittene vet hva slags hedenskap de representerer både åndelig og ofte ved fysisk inngripen.»
2. Jesuittene, Pavens kampsoldater forteller Olav Valen-Sendstad (en av Norges mest intellektuelt skarpskodde hjerner og forfatteren av Kirkens Grunn som ble lest opp fra landets kirkelige talerstoler mot nazimakten under 2. vk.) oss om her: http://www.tagryggen.dk/downloads/books/moskva_rom.pdf Flere kapitler gir oss innsikt i dette blodige hedenskapet som jesuitterbevegelsen, pavens frontsoldater er.

Har Grandhagen nå blitt en sentral aktør for å renvaske Moderkirken INN I de tradisjonelt mere konservative kretser i Norge? Han har, slik jeg i ettertid ser det, hatt flere slike sentrale oppgaver tidligere, der bl.a. 1978 “oversettelse” ble akseptert inn i NLM med Grandhagen som generalsekretær. Bibelen er grunnbjelken i et misjonsfolk!!! Det var den det sto sterk strid om da King James versjonen av 1611 så dagens lys i bitter strid med bl.a. Paven i Rom.
Så kan man også høre på hva misjonærer østpå, i Kina på 1930-40 tallet, om hvilke opplevelser de hadde med den katolske kirke. Det fortelles bl.a. at når det ble vekkelser var straks katolikkene der og fisket i «opprørt vann», sammen med pinsevennene. Men viktigst, vi vet hva Moderkirken står for av frafallsforkynnelse til Fortapelse. Carl Fredrik Wisløff tok sin doktorgrad på denne Skjøgekirken, der hanfullførte sin teologiske doktorgrad ved Universitetet i Oslo med avhandlingen «Nattverd og Messe» i 1958. Dette var en dogmehistorisk studie av Martin Luthers oppgjør med romersk-katolsk messeofferlære.

Vi bør avslutningsvis også nevne ett 3. punkt – som dessverre forsterker bildet over:

3. Feminismens ånd – dokumentert av Carl Fredrik Wisløff. Se spesielt denne artikkelen Artikkel av C F Wisløff der Wisløff i 1993 imøtegår Grandhagen kraftig og dokumenterer at Grandhagen er på kollisjonskurs med Bibelen. En feminisering av Guds Ord vil åpne for en økumenisk tilnærming til flere religioner som har både mor og barn som de tilber bl.a. i den katolske Moderkirken. Paven er nå også en «brobygger» mellom andre religioner og har for så vidt også fanget Den norske kirke i sitt garnmht Rettferdiggjørelseslæren. Når den læren er falt er alt falt.

Et råd da til norske menigheter – styr unna personer som beviselig ligger bibelkritikken nærme når dere samles om Guds Ord og ellers. Det er surdeigens kraft dere utsettes for når slike slipper til. Det myndige lekfolk bør igjen på banen og kjeppjage slik vranglære uansett hva vranglæreren har av titler og posisjoner!

Innlegget er opprinnelig postet her: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread11633708/#post_11633708

2 tanker om “Egil Grandhagen synes å fronte jesuittbevegelsen/katolisismen inn i norske tradisjonelt konservative menigheter

  • Takk til en meget opplysende redegjørelse for hedenskapen vi står overfor.

   Det kun troen alene på Jesu Kristus død, begravelse og oppstandelse som gir evig liv. Ved nåde er dere frelst, ved tro. Tro på den frie gaven som er gitt oss vederlagsfritt. Verken vann på hodet eller egne gjerninger kan gi oss evig liv – kun ved å si at jeg tror på frelsesverket på Golgata kors. (Rom.10:9-10)

   Alle andre “trosretninger”, det være seg katolske, hinduisme, buddhisme, osv, vektlegger gjerninger, og felles for alle religioner som vektlegger gjerninger er at de alle stammer fra Nimrod, Semiramis og Tammuz i gamle Babylon. De fikk bare andre navn og innhold etter hvor menneskene tok med seg troen sin etter at Gud forvirret folkeslagene med forskjellige språk ved byggingen av Babels tårn.

   Paven (jesuitt), står i bresjen for å samle alle religioner under samme paraply, og sier de alle tilber samme gud – det er forsåvidt helt riktig, da alle andre religioner og trosretninger, FORUTEN de som har troen på Jesus Kristus Sitt frelsesverk alene, tilber solguden Nimrod (Tammuz var hans reinkarnasjon )

   Paven(e) har gått fra å kalle oss kjettere til separerte brødre…Bli for Guds skyld ikke lurt og forført av den bestefarsfiguren med stor karisma. Venter bare på når han skal gjøre tegn og under (ledsaget av djevler), da jesuitter av hans grad gjennomgår øvelser i alt fra okkultisme til hypnoseteknikker – merk hvordan han taler, bruker mye visualisering, noe som gjør at man ikke tenker over dybdene i det han formidler, men heller blir litt fasinert og bergtatt. Snakk om å bli dyrket. Gud forbyr å dyrke idoler, og man skal ihvertfall ikke bøye seg for hverken paven, “kong Salomo eller Jørgen hattemaker”. Kun én vi skal bøye oss for – Han som frelser oss fra evig fortapelse, Jesus Kristus!

   -Maranatha!!

   En skam at historien forteller om “kristne” korsfarere. ..
   Det var det vi lærte på folkeskolen, men etter nærmere studering var det katolske riddere – og det er noe helt annet….

Det er stengt for kommentarer.