Dyrets merke/ California nekter kristne å tilbe sammen men tillater BLM og Antifa og demonstrere

Endetiden og trengselstiden er kommet Dyrets merke er på vei, sier Mario Brisson i sin siste video og peker på hvordan påbudt bæring av ansiktsmasker er en forløper for dyrets merke. “Det er på tide å våkne opp,” sier Mario som mener at vi gjennom maskepåbudet blir forberedt på dyrets merke som vil bli introdusert til menneskeheten i tiden før Jesu gjenkomst. “Nå er det i mange delstater i USA slik: “Ingen maske, ingen tjenester,” og fremtiden vil bli “Ingen merke, ingen tjenester:”, Allerede nå blir kristne demonisert spesielt i delstater styrt av Demokrater og i tiden rett før Jesu gjenkomst vil demoniseringen spre seg til alle verdenshjørner

Sjekk ut Mario Brissons aktuelle budskap i videoen

3 tanker om “Dyrets merke/ California nekter kristne å tilbe sammen men tillater BLM og Antifa og demonstrere

 1. Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke har forstått alt det som står i Bibelen om de siste årene før tusenårsriket. Men sannsynligvis vil den viktigste faktoren være et stadig mindre anntall sanne troende kristne. I Sodoma var det mindre enn ti rettferdige og derfor gikk det som det gikk. Men helt til siste øyeblikk var det ingen som forstod noe. Antagelig et bilde på verdens undergang. Men kanskje sier det noe om tiden foran oss også?

  Mye av det folk tenker om antikrist er basert på tradisjonelle antagelser. Og når antagelser har blitt tradisjon så skapes nye antagelser basert på at de tidligere antagelsene var absolutte bibelske sannheter.

  Jeg har noen ganger prøvd å starte fra skrætsh men innser at det meste er skrevet slik at det er mye vi ikke kan være sikre på. Selv om mange ting kan være naturlig å anta.

  En ting er sikkert. Det viktigste for Djevelen har vært å nøytralisere menighetene. I praksis har vel dette skjedd ved at man ikke har utestengt folk som ikke er sanne troende. Tvert i mot har det vært vanlig å overtale dem til å tro at de egentlig er “sanne kristne”. Bileams metoder har blitt brukt uten noen som helst motstand fra de kristne. Og siden har “Jesabell” fått ganske fritt spillerom. Dette beskriver antagelig opptakten.

  Men hvordan etableres antikrist rike og hvordan vil det fremstå for vanlige folk?
  Det jeg lurer på er om dette vil skje på en måte som ingen har greid å forutse. Kanskje vil vi ikke forstå noe før vi står midt oppe i det? Eller kanskje skjer det i form av en falsk verdensomspennende vekkelse? Eller kanskje som en stor kristen vekkelse som rett og slett blir kuppet av onde krefter? Et ikke helt ukjent fenomen.

  Det som bør bekymre oss er at svært mange ledere i kristne virksomheter helt åpent avviker fra Guds Ord. De kan f. eks fremstille seg som radikale og bibeltro men være for likestilling. Mange ser også gjennom fingrene med “hellig hor” som skjer gjennom vielser i form av kirkelige sermonier. Mye kunne nevnes og spørsmålet er om vi bør forberede oss på at nettopp dette kan være et forvarsel om hva som kan skje.

  Jeg ser ikke bort i fra at det aller meste av det vi kjenner plutselig kan bli en del av den antikristelige åndsmakten. Helt uten at noen forstår når det skjer. Og kanskje blir det viktigste kjennetegnet “tegn og under” kombinert med “har Gud virkelig sagt”.

  Det idelle hadde nok vært om Lot hadde forlatt Sodoma på et tidlig tidspunkt. Men det var nok med ham som med froskene i kokekarret. Noe som binder folk opp er forholdet til familien. Særlig barn og barnebarn. Og selvsagt penger.

  For Lot sin del var det nok en falsk følelse av trygghet som holdt ham fast i Sodoma.

  • Det er vel egentlig bare spørsmål om man tror på hele Guds inspirerte ord eller ikke. For ”en liten surdeig syrer (ødelegger) hele deigen”, sa Jesus og viste til fariseernes læresetninger. Sjekk derfor om din menighet for eksempel er på linje med Paulus ord i 1. korinterbrev 14:

   ” Som i alle de helliges menigheter 34 skal kvinnene tie når menigheten samles. Det er ikke tillatt for dem å tale; de skal underordne seg, slik også loven sier. 35 Hvis det er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme. For det er en skam for en kvinne å tale i menigheten…….. 38 Den som ikke godtar dette, blir selv ikke godtatt.”

   Godtar ikke din menighet dette er den falsk og åndelig uren. Så kan du studere bibelen og sjekke videre. ”Gransk daglig for å se om det stemmer det som blir fortalt deg”, sier skriftene. Når apostatkirkene skriver ordet helvete i sine bibeloversettelser – finnes da dette ordet i de greske grunntekstene? Døm selv.

 2. Noen tanker jeg har hatt.. .

  Nyere forskning innen biologi viser tydelig at livet ikke kan ha oppstått av seg selv.
  Nyere forskning viser at big-bang-teorien er helt usannsynlig og udokumenterbar.
  Nyere forskning viser at virkeligheten rundt oss består av ingen ting. Grunnpartikkelene i materien omtales som bølgefunksjoner. Alt tyder på at det finnes en virkelighet som er mye mer virkelig enn vår.

  Og så vidt jeg vet finnes det ingen bedre og mer fullstendig forklaring på alt dette enn det som står i Bibelen.

  Gud innså faren for at selvstendige skapninger kunne vende seg mot ham. Og det gjorde Lucifer og mange av englene. De opphøyet seg mot Gud. Det korte og vanskelige livet her på jorden kan bare forklares med at vi med våre liv skal prøves, om vi lar oss lede av Lucifer og de falne englene eller Gud/Guds sønn og Guds Ord.

  Johannes, som har skrevet mest om antikrist, sier at antikristene skal utgå fra “oss”. Akkurat som Lucifer utgikk fra Guds betrodde skapninger. Veldig mye indikerer at fenomenet antikrist bør kobles til frafallne kristne.

  Synd begynner med at en viss åndsmakt visker oss noe i øret. Og hvis man lar dette få plass i tankene så slår det rot. Og når det har slått rot så sier man f. eks: “Har Gud virkelig sagt” at Eva skal underordne seg?

  I løpet av noen mannsaldre har vi sett at likestillingsideologien ble den bakdøren som Lucifer trengte. Og eksemplene på at det som skjedde i syndefallet gjenntar seg idag er mange. Utrolig mange ledere ser bort fra Guds Ord for å tekkes kvinner. Og så har de falt ut av Guds ledelse og havnet i et menneskelig strev. Hvis de bygger noe så har det ofte bestått av halm.

  Illustrasjonen som Paulus bruker når han snakker om halmkonstruksjoner betyr jo at den brenner ned. Det vi bør tenke over er hvordan den tar fyr og hva selve brannen innebærer. Kanskje det kan sette oss på sporet av antikrist? Personlig tror jeg denne brannen alt er under utvikling.

  Og det man kan frykte er at svært få ser sammenhengen mellom Guds menighet på jord og det som ellers skjer i verden. Sammenhengen er “usynlig” men antagelig svært direkte. Egentlig står det veldig mye om dette i Bibelen. I det øyeblikket Gud forlater laodikeamenigheten vil Lucifer ikke lenger møte noen som helst motstand på jorden.

  Hvorfor vil noen bytte et evig liv i himmelen med noen ganske få år med syndig selvhevdelse her i en ond verden? Spør Lucifer og han gir deg svar: “du skal visselig ikke dø”.

Det er stengt for kommentarer.