Donald Trump vil ha dem som vandaliserer statuer og monument stilt for retten, men Twitter sensurerte igjen presidenten

Twitter har igjen gjort et forsøk på å sensurer president Trump og har merket hans klare melding om at han ikke tillater at lovløse krefter tar over deler av Washington for å opprette el lovløs sone. Twitter som helt åpenbart har politiske motiv med alt de gjør merket denne meldingen fra Donald Trump som et brudd på deres retningslinjer.: “There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force!,” skrev presidenten som en rekke ganger har blitt sensurert av Twitter som tillater andre Twitterbrukere til å oppfordre til vold og hærverk mot kirker og kristne symbol.

De sosiale mediene medvirker til å spre lovløshet og vold

Twitter, You Tube, Facebook og Instagram har alle en helt tydelig agenda. Medvirke til å nøre opp om lovløshet og anarki og plattformene fungerer nå som de reneste MSM redaksjonene og redigerer og sensurerer fritt og uhemmet uten å bli stilt rettslig til ansvar. Den dobbeltmoral vi nå ser hos de store sosiale plattformene er et gufs fra en svunnen fortid, fra et stygt kapittel i menneskehetens historie, fra omtrent 83 år siden, da mennesker ble merket med en gul stjerne fordi de hadde spor av å være av en bestemt rase -som ikke ble tålt. De store high-tec selskapene som står bak og eier de store sosiale plattformene er i dag 100 prosent styrt og kontrollert av den venstreorienterte globale elite som opplevde sitt største tilbakeslag noensinne da Donald Trump vant valget i 2016.

De krefter og de åndsmakter som står bak og trekker i trådene er udemokratiske, fascistiske og tåler ikke motsigelser. Ytringsfriheten skal kveles og røster som tar til orde for lov og orden skal tvinges til taushet fordi “lov og orden” i realiteten representerer Guds ordninger. Både Jesus selv og Paulus har begge beskrevet de krefter og det systemet vi i dag kan se feste grepet om verden. Paulus skrev dette til menigheten i Tessalonika: “For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien;” (2 Tess 2,7) Jesus Kristus var inne på akkurat det samme da han sa: “Og fordi urettferdigheten (gresk anomian= lovløshet) tar overhånd, skal kjærligheten (agape) kjølne hos de mange.” (Matt 24,12)

En kamp mot mørket

De krefter vi har sett reise seg i etterkant av Corona nedstengingen og opprøret mot angivelig rasisme og politivold i USA vitner om at lovløshetens hemmelighet så avgjort er virksom. Svake politiske ledere lar vold, opptøyer, drap og vandalisering foregå fritt i håp om at det vil skade president Trumps sjanser til gjenvalg. Når Demokratiske ordførere og guvernører velger å takke nei til tilbudet om å sette inn nasjonalgarden for å gjenopprette ro og orden, forteller  dette at deres hat mot Trump er større enn deres respekt for lov og orden som er Guds ordninger. Det Demokratiske partiet og deres allierte i Antifa, Black Lives Matter, LGBT samfunnet og Fake News media viser oss  med all tydelighet at “lovløshetens hemmelighet” alt er virksom. Jesus lærte oss at vi skal kjenne treet på fruktene -og de frukter venstresidens politiske allianser leverer, er vold, kaos, vandalisme, anarki og død. Når vi ser på ødeleggelsene, vandalismen, kriminaliteten og anarkiet som råder grunnen i mange amerikanske storbyer i etterkant av Coronapandemien og George Floyds død, forstår vi godt hva slags samfunn vi vil ha når Antikrist eller Syndens menneske åpenbares.

Må slå tilbake mørkets krefter

De antikristelige og løvløse kreftene har vært virksomme lenge. Imidlertid er det først i de senere år at disse kreftene uforstyrret har fått manifestere seg i gatene. Etter 8 år med Obama og fire år med Trump er USA mer splittet enn noensinne. Denne splittelsen har svekket systemets evne til å opprettholde lov og orden, og politiske motstandere av presidenten gjør det de kan for å sabotere presidentens plikt til å opprettholde lov og orden. Når president Trump nå vil utferdige en presidentordre som truer med 10 års fengsel for dem som vandaliserer statuer og føderale monument, er det på høy tid. En rekke konservative og kristne røster, deriblant Tucker Carlson har i de siste dagene etterlyst lederskap og politisk handlekraft for å slå tilbake den lovløse ånd som har manifestert seg i amerikanske byer. Ti års fengsel for å vandalisere statuer og historiske monumenter burde være nok til å avskrekke pøbelen, men det store spørsmålet er om lokale myndigheter og et splittet politi vil følge opp.

4 tanker om “Donald Trump vil ha dem som vandaliserer statuer og monument stilt for retten, men Twitter sensurerte igjen presidenten

 1. Det er vel ingen andre enn den slumrende brud som er overrasket over det som skjer i verden. Fakta er kjære venner, “at det som holder igjen” for Antikrist nå er i ferd med å fjernes fra jorden. Det er ikke menigheten som holder igjen, for vi ser fødselsveene for Dyret som skal fødes frem i verden.
  Antikrist er i ferd med å melde sin ankomst i verden og derfor er hans barn overaktive og jobber for fullt med å klargjøre.
  Jesu Kristi brud er dessverre villedet av ubibelsk tankegods om en bortrykkelse før trengselstiden.
  Det vil ikke skje. Når Antikrist åpenbares vil Gud samtidig sende en kraftig villfarelse så nominelle kristne tror løgnen og lar seg forføre.
  Den lille hjord som holder ut gjennom trengselen vil gå inn til fest med brudgommen som er Jesus. Han vil komme og hente sine i de mørke nattetimer som senker seg over verden. Våkne opp dere som er av Herren.

  • Her var det ikke mye trøst å få 😉 du “leser av Guds ord”…
   “Derfor skal dere trøste hverandre med disse ord” sier Guds Ord.

   I Åp.6-19 er ikke menigheten ikke nevnt. Gud har en plan.

   1.Kor:15: 51 Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles, 52 i ett nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.

   1.Tess 4: 17 Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. 18 Trøst da hverandre med disse ord.

   Råder deg til å lese Oddbjørns kommentar 15 juni her om frafall, apostasia, under “Trengselstiden er over oss…”

  • Hannah..
   Menigheten er her under trengselen og dyrets merke.
   Menigheten blir ikke hentet ut før den lovløse trer frem og fører krig mot de hellige. Vi er de hellige som Antikrist skal føre krig mot.
   Allerede i dag føres det en krig mot den hellige hjord, men denne krigen skal kuliminere og bli total når antikrist innfører dyrets merke.
   Mange navnekristne vil bli forført og ta dyrets merke.
   Mange har ikke åpenbaring om det som skal skje i disse siste dager..
   Menigheten skal frelses gjennom trengsel. Messias måtte lide og dø -og så tror noen at vi skal slippe unna.
   Det er ikke tvil om at vi nå befinner oss i frafallet (apostasia) og det vi ser skje over hele verden er en bortgang fra Guds bud og lov.
   Kirken har falt i fra, mange frimenigheter vil følge i kirkens fotspor.
   Det er kun en liten hjord som vil nå frem til evig frelse gjennom lidelser og trengsel.
   Hold ut og hold fast på Jesus…
   Ikke bøy deg for den politisk og religiøst korrekte Messias som vil komme for å forføre Guds barn.
   Men de utvalgte vil holde ut. De som har fått sitt navnet skrevet i livets bok fra evighet av..
   Trøsten er å finne i det å holde fast på Jesus gjennom alt.
   Tror mange Guds barn vil finne trøst i denne sangen
   https://www.youtube.com/watch?v=CvIxwc90BEI

  • Ja, du leser av Guds ord, jeg holder ut og holder fast på Jesus 🙂 Holder så fast at jeg skjønner på en måte ikke hvordan det heter at en dag ser jeg Ham i skyen (?) Han er jo her akkurat nå, Han er like nær som dyna mi 🙂 I skyen har jeg tenkt å si; Hei igjen Jesus 🙂 Endelig er jeg i lufta med deg! (Hadde trodd han egentlig hadde komt nå jeg…) Han styrker -så jeg holder ut. Tror kanskje jeg har fått med meg en også 🙂 Kanskje 2. Vi skal ikke i krig mot antikrist. Vi vet at denne gangen blir det ikke en ark vi skal inn i, men bortrykkelse.

   Sangen til Andre C. har vært til trøst for meg mange ganger i livets trengsler. Han lovdte meg at vi skullle synge duett sammen i himmelen.

Det er stengt for kommentarer.