Dette er ikke kristendom, Hanvold og Maldonaldo

jan-hanvold-sprer-sykdomJeg vil ikke fradømme deg livet i Gud, Jan Hanvold.  Men alle vi som tror på en ufeilbarlig bibel vet, at ifølge Guds ords autoritet er du allerede fradømt retten til å opptre som leder, skriver Øystein Søvikreit Magerøy i et innlegg lagt ut på verdidebatt. Innlegget som er svært leseverdig deles derfor her. I sitt glimrende innlegg tar Magerøy et knusende oppgjør med den form for religiøs tro som ble praktisert i Telenor arena tidligere i måneden da den omstridte og kontroversielle apostel Maldonado gjestet Norge. I ettertid har mange vært kritisk til Maldonado og det som ble presentert som kristendom. Innlegget ble opprinnelig postet på verdidebatt, men vi tror Magerøy har mange troende med seg i sitt brennende oppgjør med Jan Hanvold og Maldonado’s utgave av den kristne tro

Maldonado:

«Vil du lære hvordan gjeld kan bli utslettet?»

«Gud reiser opp millionærer – i jubileumsåret.»

«Jeg erklærer over for ham om utslettelse av gjelden hans»

«Dette er hvordan vi beseirer Satan.»

«Hvor mange av dere ønsker å få ettergitt sin gjeld?»

«Jeg vil be Gud om å sette penger inn på din konto»
«Det er bibelsk å salve lommetørklær. Disse er ikke for salg. Vi ber over disse lommetørklærne, og Guds kraft blir værende i disse lommetørklærne, og fordi den (kraften) blir værende i lommetørklærne når det berører din kropp, blir du helbredet. Jeg frigjør Guds kraft. Når de berører menneskers kropp og sinn vil de bli utfridd.
«Tro er evnen til å gjøre noe NÅ, det som tiden sier vi blir nødt å vente på.»
NOW Faith is, NOW faith is, NOW faith is: Faith is NOW Hebr 11:1 NÅ tro er, NÅ tro er, NÅ tro er: Tro er NÅ

Hanevold:
«Vi tirrer disse religiøse demonene i Norge som binder Guds folk i fattigdom og begrensning»

«La oss stå opp nå og så er du med å gir, Amen, også skal du bli betjent etterpå, Amen»

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Jeg gjentar igjen: Dette er ikke kristendom. Hva det er, får andre bedømme, men det er ikke kristendom!

Hvor i Skriften finner vi løftene om å få slettet ut økonomisk gjeld? Hvor i Skriften sies det at Gud reiser opp millionærer?

I denne type religion er tro forbundet med vellykkethet, økonomisk fremgang og jordiske velsignelser. De som ikke erfarer det i sitt liv, blir ikke regnet for noe. Det har for lite tro, hevdes det ofte. Men Gud sier det motsatte:

«Hør, mine kjære brødre! Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige i denne veden, til å være rike i troen og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham? Jak. 2:5

«Jeg erklærer»
Maldonado hevder tydeligvis at han har autoritet til å erklære at mennesker skal få utslettet sin gjeld. Hvem gav ham denne autoriteten? Den er ikke fra Gud. Hvis noen mener den er fra Gud, vil jeg gjerne ha den bibelreferansen. Maldonado og mange med ham er selv oppnevnte «apostler».

Menigheten Guds hus, er bygget på apostlenes og profetenes grunnvoll, (Ef. 2:20). Når du bygger et hus, legges grunnvollen først. Når arbeidet med tomten og grunnvollen er ferdig, kan maskinene som gjorde jobben med grunnvollen parkeres, og så begynner byggingen av resten av huset. Apostlene hørte med i grunnvolls arbeidet i Guds hus. Når grunnvollen var bygget trengtes ikke apostler lenger, de fikk ikke etterfølgere!

Ordet apostel betyr: «En som er sendt», og brukes i to betydninger i Skriften. Den ene i betydning av å være en av Herrens apostler, og det sies at «Han kalte sammen de tolv og gav dem (de tolv) makt og myndighet over alle onde ånder, og til å helbrede sykdommer», Luk 9:1 «Disse tolv sendte Jesus ut og bød dem . . . . helbred syke, vekk opp døde, rens spedalske, driv ut onde ånder! For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det» matt 10:5,8.

Når Tabita døde, i Apg kap 9 sendte de kristne bud etter apostelen Peter. «Vanlige» kristne hadde nemlig ikke mottatt noen autoritet fra Gud til å vekke opp døde, men det hadde apostlene.

I trengselstiden, når evangeliet om Riket skal forkynnnes av en utvalgt gruppe jøder, (Matt 10:23) skal det budskapet nå ut til alle folkeslag, og da vil trolig noen av disse miraklene finne sted igjen, (se Mark 16:16-18).

Den annen betydning av «apostel» er det å være sendt ut fra sin menighet som misjonærer, slik som f. eks Barnabas (Apg 11:22 og 14:14).

Denne form for apostler eksisterer den dag i dag. Etter det jeg forstår, er ikke dette stort nok i Maldonado øyne, for han mener seg tydeligvis å være en apostel på lik linje med Paulus, i alle fall mht, å utføre mirakler. Ingen kristen, i den tiden vi lever i, har autoritet til å «erklære» over noen andre. Den som driver med slikt er enten en uvitende kristen, eller så kan vedkommende også være en Satans apostel. Hva som gjelder for Maldonado skal ikke jeg avgjøre. Men det er helt klart ifølge Skriften, at enten er han uvitende, eller så er han en Satans apostel. Maldonado forkynner en annen Jesus, og fører med seg en annen ånd, og et annet evangelium.

Jan Hanevold er blitt en viktig kanal for dette i landet vært. Jeg vil ikke påstå noe om hvorvidt de er frelst eller ikke, for frelsen er av nåde. Men budskapet de forkynner er falsk. Paulus er meget krass mot dem som forkynner et falsk evangelium.

«Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet», Gal. 1:9
«Deres munn taler store ord, mens de smigrer folk for vinnings skyld», Judas brev v16

«Hvor mange av dere ønsker å få ettergitt sin gjeld? Jeg vil be Gud om å sette penger inn på din konto»

Jeg tror ingen vil benekte at underforstått, mener Maldonado følgende: «Så» inn din gave, så skal Gud ordne det slik at gjelden din blir slettet.
Igjen, dette er ikke kristendom! Dette er religion. «Men det står jo: Gi, så skal det bli gitt dere!», sier du kanskje. Jo, det gjør det, og det er et løfte fra Gud.
Men ingen predikant samme hva han kaller seg, har verken lov eller rett til å si: Gi til mitt arbeide, så skal din gjeld ettergis.

Dette er en manipulering av Guds ord som gjør at det er vanskelig å oppdage. Det er ikke likegyldig hvem vi gir til. Du kan f. eks gi 10 000 kr til Jehovas Vitner, og se hva det utretter.

Det utretter fremme av falsk lære. Det samme kan sies om det å gi til Visjon Norge. Det vil føre til at giftig forkynnelse når enda lenger, og Gud velsigner ikke slikt.

Bare for å ha nevnt det også, forkynnelsen som Visjon Norge står for er farligere for oss kristne enn hva Jehovas Vitner står for, og hvorfor det? Jo fordi Jehovas Vitner er kjent for sin falske lære, og derfor kommer de ikke lenger enn til ytterdøren i de fleste norske kristnes hjem.

Hanevold og Co, derimot, de kommer rett inn i stuen, og enda verre, de kommer inn i hjertet og forurenser Guds tempel men sin farlige gift.

«De har skinn av gudsfrykt, men fornekter den kraft. Slike skal du vende deg ifra. Til dem hører også de som sniker seg inn i husene og fanger kvinnfolk
som er nedtynget av synder og drives av mange slags lyster», 2 Tim 3:5-6.
En sann kristen merker i sin ånd at, jo, her er noe som ikke stemmer helt, men ………… og så kommer unnskyldningen. Det koster jo å drive etc. etc.
Maldonado kom jo tross alt med en stor stab? Og hvorfor det? Jo, fordi de skulle ta video av mennesker som hadde blitt helbredet slik at de kan markedsføre
sine møter i andre land. Se hva som skjer i mine møter!

Dette er skryt for å sikre seg flere millioner i gave inntekter fra lettlurte i forskjellige som besøkes i andre land. Promo videoen skulle lages både med spansk tale og engelsk tale.

Guds arbeide drevet på Guds måte vil aldri mangle penger! Men de som selger Guds rike for å tjene seg rike på det, så de kan bruke masse penger på seg selv, de må anstrenge seg i markedsføringen. Mennesker må manipuleres for at det skal bli penger i kassa. Det er grunnen til at det brukes så mye tid i slike tilfeller på markedsføring. «De forfører ubefestede sjeler. Deres hjerte er oppøvd i grådighet . .» 2 Pet 2:14
«Jeg vil be Gud om å sette penger inn på din konto”
Det blir mye etterarbeid for Maldonado når han kommer hjem og skal be for hver av de 3000 menneskene at Gud skal sette penger inn på kontoen deres. Bare Gud vet om Maldonado holder det han lover, men vi har selvsagt lov til å tvile på om han snakker sant.

«Det er bibelsk å salve lommetørklær»
Her trenger jeg hjelp igjen til å finne bibel referansen. Det står nemlig ingenting i Skriften om salving av lommetørklær med olje.
Det viste seg at da dette pågikk under TV Visjon ofringen, at verken Hanevold eller Maldonado hadde husket på å ta med seg oljen!
Oljen er jo meget viktig i Skriften, la oss ikke glemme den! Det ble vist en nødløsning, og etter at Hanevold hadde fått ristet ut siste dråpene fikk kanskje alle partnere noen dråper hver. Trolig måtte det en ekstra «anointing» til for å overbevise partnere om at lommetørklærne deres var nok dynket. Ingen ville vel føle seg fornøyd med et lommetørkle som ikke var vått nok til at det kunne føles, når det endelig kommer i postkassa.
Dere får tilgi at jeg driver litt ap med dere Visjon Norge -partnere. Kanskje kunne det passe med et spørsmål til dere her: Hva får deg til å gi?
Hvis det er den lovede velsignelsen fra Maldonnado som er drivkraften til at du gir, da tenker du mest på deg selv. Husk at Herren elsker en glad giver!

Hvor i Skriften finner vi salving av lommetørklær med olje? Ingen steder. Det er en sammenblanding av to bibelsteder, og her skal du få de:
«Og Gud gjorde helt uvanlige kraftgjerninger ved Paulus’ hender, så at folk til og med tok svetteduker eller arbeidsforklær som han hadde hatt på seg,
og bar det til de syke. Og sykdommen forlot dem, og de onde ånder for ut av dem», Apg 19:11-12.

«Er noen blant dere syk? La ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn, Og troens bønn skal hjelpe den syke,
og Herren skal reise han opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt», Jakob 5:14-15.
Det står ingenting om salving av lommetørklær her!

Det er bibelsk å salve lommetørklær!, sier Maldonado med overbevisning i stemmen. Her var et trumfkort, endelig noe som var bibelsk, trodde han. Leser han bibelen sin?
Bortsett fra de steder som handler om helbredelse? Det er lov å tvile på om han gjør det etter en slik fatal tabbe. Dette var jo på hjemmebane, en helbredelsespredikant burde vel vite hva Skriften sier, om ikke annet, så i alle fall med det som har med helbredelse å gjøre?

Jeg tør påstå at Maldonado driver et stort og fremgangsrikt firma med salg av helbredelser, slik som mange andre i samme business. Dette er ikke kristendom, Dette er farlig religion! Det er ikke det slag bedre enn katolske prester i fattige land som selger dråper med salvings olje som renner fra Maria statuer, til «helbredelse.» Det er samme ånd som ligger bak.

At Hanevold utviser nå katolske Ulf Ekman fra TV Visjon Norge er bare en stunt for å fremheve seg selv som Bibeltro.

«Disse (lommetørklene) er ikke for salg»
Innforstått betyr det: Det er bare dem som har vært så “forstandig” at en har blitt en partner med Visjon Norge som får disse lommetørklær tilsendt, ingen andre.
Bare så du vet det, det lønner seg å bli partner, for da kan du også få slike lommetørklær tilsendt. Disse har en så stor verdi at de ikke engang er til salgs. De er mao. priceless!
«Guds kraft blir værende i disse lommetørklærne»
Si meg, du som var med på disse møtene, og kaller deg en kristen, mange av dere i godt voksen alder: Ringer det ikke en bjelle hos deg når du hører en slik uttalelse?
Er vi blitt så bedøvde at vi ikke ser forskjell på kristendom og religion? Ser du ikke at dette er magi?

Det sies i 1 Tim 4:1 «Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer.»
Ordet som er brukt for «falle fra» her er ordet «aphistēmi.» Samme ordet brukes i Apg 5:37. Men der er det oversatt med «forledet», (NB 88). Det var en mann som der stod frem og forledet folket til å følge seg.

Det Paulus egentlig sier i 1 Tim 4:1 er at Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen forledes fra troen.
Dvs. Når et menneske blir kalt av Gud, og deretter begynner å søke ham, begynner å lese Guds ord, eller begynner å gå på møter, så er endetidstegnet at vedkommende som er «på vei mot en frelsende tro» da ikke kommer frem til en frelsende tro, fordi vedkommende blir forledet av mennesker i en annen retning, nemlig i retning av mennesker som holder seg til «forførende ånder og demoners lærdommer.»

«Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet.»
Judas brev vers 19 sier følgende om disse: «Disse er det som skaper splittelse, de er sjelelige mennesker som ikke har Ånden.»

Opplever du splittelse i menigheten din? Da er det stor sannsynelighet for at du har med mennesker å gjøre som ikke har Den Hellige Ånd. Når en leser debatt innleggene om disse ting så er det en himmelvid forskjell i meninger. Men en legger merke til at den ene siden støtter fullt ut det Hanevold står for, mens den andre siden gjør det stikk motsatte.

«NOW Faith is, NOW faith is, NOW faith is: Faith is NOW» Hebr 11:1 «NÅ tro er, NÅ tro er, NÅ tro er: Tro er NÅ»
Her vrangtolker (2 Pet. 3:16) Maldonado Guds ord. Han vil frem til det poeng at troen om helbredelse gjelder NÅ, «Tro er evnen til å gjøre noe NÅ, det som tiden sier vi blir nødt å vente på», sier Maldonado.
Ordet «NOW» i begynnelsen av mange engelske bibler, er en såkalt interjeksjon, dvs. et innkast, ikke et adverb slik Maldonado bruker ordet. Som en engelsktalende mann, som behersker språket godt er han nok klar over det. Men han vrenger og vrir på det for å få det til å passe sin teologi. I Young’s Literal Translation er ikke ordet «now» brukt i det hele tatt men erstattet med «and», “And faith is of things hoped for a confidence, of matters not seen a conviction”, Hebr 11:1

«Ikke bare akseptert, men feiret»
Maldonado sier at han liker best å komme til steder hvor han ikke bare blir akseptert, men også feiret. Og hvorfor det? Jo trolig liker han seg best blant dem som ikke stiller spørsmål til det han holder på med. Han vet nemlig at det er noen som gjennomskuer ham, og dem er han ikke interessert verken å møte eller preike for. Da er han nemlig på bortebane.

Gi ham slike tilhørere som hele tiden roper AMEN til alt han sier, ja da er han i sitt S. Og det får han når han kommer til Jan Hanevold og co. Da er han på hjemmebane. Like barn leker nemlig best.

Vi er tusenvis av troende Maldonado, som ikke ønsker deg tilbake til Norge, ikke før du har omvendt deg fra denne din ondskap!
Hanevold er «klok» nok til ikke å la Maldonado la seg intervjue, for da kan det bli sagt ting som Hanevold får bry med å bortforklare i ukevis etter at «apostelen» har reist. Hanevold har en rund og smidig måte å uttrykke seg på som han har erfaring med og som passerer det stadig voksende nåløyet her hjemme. Du er en offisiell person, Jan Hanevold, så du får tåle offisiell kritikk. Navnet mitt står neders i innlegget.

«Underholdning har erstattet tilbedelse – og det er grunnen til at vi ikke merker Guds nærhet»
Det er nesten så en ikke kan tro sine egne ører, men dette utsagnet kom faktisk fra Maldonado. Men så kommer han med et sleivspark til andre karismatikere, og vi
forstår hvorfor han kommer med den innfallsvinkelen. Vi blir opplyst om at ikke alle karismatikere er noe å høre på. Vi skal høre på ham, for han er en «Super naturalist»,
og med det mener han å være en kanal for det overnaturlige.
Jeg vil hevde at det finnes fire typer helbredelser i dag.

Nr. 1 er den type helbredelse som den sanne Gud gjør. Gud kan helbrede samme hvor vi er. Om vi er hjemme på kjøkkenet
eller på et møte har ingen betydning for ham. Helbredelse fra den sanne Gud kan til og med skje på et møte hvor predikanten er en falsk forkynner.

Nr. 2 er den type «helbredelse», som er psykologisk. Dvs. Du tror du er frisk, og det kan gjøre noe med deg som forbedrer din situasjon. Test prøver har vært gjort med uekte tabletter som viser at mennesker blir bedre
når de bare tror de blir hjulpet. Dette foregår også i stor grad innenfor «healing» industrien. Tro du blir bra, så blir du i noen tilfeller bra.

Nr 3. er den type «helbredelse» som har sitt utspring i «Name it and claim it» læren, (nevn det, og det blir ditt). Her er det viktig å
bekjenne med sin munn at en har blitt helbredet. Hvis dem som kommer opp på plattformen for å gi sitt vitnesbyrd om sin helbredelse er påvirket av denne læren, vil de si at de har blitt helbredet uten egentlig å ha oppnådd å bli helbredet enda. De ser ikke på det som løyn heller, for etter deres begrep, må de bekjenne helbredelsen til så mange som råd hvis helbredelsen skal bli en realitet.

Nr 4 er den type «helbredelse» som er demonisk. «Wealth and health» (Helse og rikdom) predikanter er under satans påvirkning i mindre eller større grad.
Desto mer de åpner opp for Satan og det okkulte, desto mer kraft får de fra ham til helbredelse og mirakler. Noen går så langt at de er helt utsolgt til satan, og de blir de mest «fremgangsrike» blant de falske apostler. Når Maldonado sier: I release the power of God, jeg utløser Guds kraft, så kan det være et snev av sannhet i det. Der er nemlig ofte en kraft som blir utløst, men det er ikke fra Himmelens Gud, men fra denne verdens gud, Satan.

«Vi tirrer disse religiøse demonene i Norge som binder Guds folk i fattigdom og begrensning”
Hvem er det Jan Hanevold refererer til her som religiøse demoner. Når Jan Hanevold leter frem skjoldet sitt er det uten tvil dem som tør å si ham imot han har i tankene. I likhet med andre i samme bransjen, serverer han forbannelser til dem som sier ham imot. Hadde Paulus levd nå, er sjansene store for at han ville vært en av disse «bakstreverske» som Hanevold ville kalt religiøs demon. Denne mannen er det
som samler inn rundt 100 ,millioner fra kristen Norge.
LAND! LAND LAND! Hør Herrens ord!» Jeremia 22:29.

Det er ikke dem som, mens de er på vei mot en frelsende tro, har latt seg forlede bort i usunn karismatikk jeg først og fremst henvender meg til her, for de er kanskje ennå ikke gjenfødt, og har mindre ansvar når det gjelder falsk lære. «Et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til. For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis» 1 Kor 2.14.

Jeg henvender meg til gjenfødte mennesker som på en eller annen måte er involvert i denne falske forkynnelsen.
Men vent litt nå sier du kanskje: «Selv om det er en del ting på Visjon Norge som vi ikke helt liker, så er det jo tross alt veldig mye som er bra.»

Da vil jeg spørre deg: Om noen tilbød deg å drikke et stor glass vann, ville du da tatt imot det hvis du fikk vite at det inneholdt en liten dråpe med gift? Bare en bitte liten dråpe med gift?
Hvis Jan Hanevold skal få samlet inn 100 millioner, så er han helt avhengig av å ta med, ikke bare noen gode programmer, men faktisk ganske mange gode programmer. Hvis ikke ville han gått konkurs enda en gang. Men samtidig som du tar til deg av de gode programmene, får du i deg gift dråpen.

De som sender inn gaver er en blanding av mennesker som har antatt denne nye religionen, og mennesker som er gjenfødt. Hva er Guds ord til dere som er gjenfødt som er involvert i dette? Hva er Guds ord til deg Norvald Yri? Hva er Guds ord til oss alle som er født på ny? «Gå derfor ut fra dem og skill dere fra dem, sier Herren, og rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot dere» 2 kor 6:17.
«Monica Viken, ekspert på markedsførings juss ved Handelshøyskolen BI, mener at det kanalen gjør kan være ulovlig,» (sitat fra Vårt Land 14 Mars 2015)
Våre styresmakter liker heller ikke at mennesker blir lurt på denne måten. TV Visjon Norge kan derfor med sine metoder være en plogspiss som gjør at vi får nye lover på området. Dette vil selvsagt ødelegge for andre innsamlings metoder som vi regner for å være riktige. Nytt lovverk kan bli resultatet før eller senere. Vi bør derfor si ifra med klar tekst: Dette er ikke kristendom!

Men skal en la seg dirigere av sekulære krefter? «De har jo ikke sansen for det som har med Gud å gjøre.» Guds ord har svar på det spørsmålet: «Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herlighetens og Guds Ånd hviler over dere», 1 Peter 4:14. Sann kristen forfølgelse, fordi en tror og praktiserer en bibelsk tro gjør at en blir spottet.

Men den type spott som kommer som et resultat av vranglære fører ikke til noen salighet, verken her på jorden eller i himmelen, når den dag kommer. «For ingen av dere må lide som en drapsmann eller tyv eller ugjerningsmann . .» 1 Peter 4:15
Innsamlingsaksjoner med falske premisser er tyveri!

TV Visjon Norge er en direkte årsak til at Guds navn spottes blant dem som ikke bekjenner seg som personlige kristne.

Selv om Visjon Norge påberoper seg å ha frelst så mange, så er spørsmålet: Til hvilken pris? Når oppgjøret kommer er jeg redd for at Hanevold og Co har røde tall. «Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste», Gal 6:7.

Hvis du har gitt til Visjon Norge i god tro på at dette er Guds arbeid, vil du få lønn fra Herren fordi ditt hjerte var rett for ham. Men hvis du gir til dette arbeidet selv om du innerst inne vet at det ikke blir drevet på en bibelsk måte, da er dette lønn som brenner opp ved Kristi domstol. Mitt råd er derfor at du heller leter etter noe annet å støtte som du kan få full lønn for på den dag.

Hanevold har uttalt til bl. annet Vårt Land at det han står for er en ny type Kristendom, ja det har han sannelig noe rett i. Nytt er det i allefall, men dette er ikke kristendom!

«La oss stå opp nå og så er du med å gir, Amen, også skal du bli betjent etterpå, Amen»
Hva slags betjening mener Hanevold vi skal få dersom vi gir kollekt til arbeidet hans? Helbredelse og rikdom er svaret på det. Forførende ånder og demoners lærdommer er vanskelig å oppdage fordi det som serveres er en blanding av sannhet og løyn. Det er samme fremgangsmåte som Satan selv bruker, (1 Mos 3:5, Matt 4:6).

Men Herren har sagt oss at på frukten skal treet kjennes. En som har vært gift og skilt flere ganger, som en gjenfødt troende, har ingen rett til å opptre som pastor eller leder i en menighet, selv ikke om vedkommende har bekjent sine synder og fått tilgivelse for sine feilgrep. «Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, én kvinnes mann . .» 1 Tim 3:2

«La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse og gir noe til dem som hører på» Ef. 4:29 Banning sømmer seg ikke for en kristen leder!

Jeg vil ikke fradømme deg livet i Gud, Jan Hanvold, for det har jeg ingen rett til så lenge du bekjenner deg som en kristen. Men alle vi som tror på en ufeilbarlig bibel vet, at ifølge Guds ords autoritet er du allerede fradømt retten til å opptre som leder for Guds menighet. «Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus (eller TV skjermer) og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham
velkommen blir med skyldig med ham i hans onde gjerninger», 2. Joh. Brev vers 10-11. Det er alvorlig å bli medskyldig i falsk lære.

Mye mer kunne vært skrevet for å bevise at både Maldonado, og aller mest Jan Hanvold, fremmer falsk lære her i landet. Maldonado reiser videre, mens Hanvold stadig inviterer flere falske forkynnere som forkynner en annen Jesus, formidler en annen ånd og et annet evangelium (2 Kor 11:4), noe som igjen skaper falske kristne.

Det du vinner dem med, det vinner du dem til. Vinner du mennesker med høylytt musikk og helbredelsesmøter, ja så er det akkurat det de vil ha, etter at de har blitt «frelst» for det er den «kristendom» de har blitt kjent med.

Hvor er budskapet til ufrelste mennesker om at «deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud»?

Hvis ikke mennesker får se at de er fortapt, har de heller ikke bruk for frelseren Jesus Kristus. Da kan de klare seg med en annen Jesus, og et annet evangelium. Da vil de ha et budskap som klør i øret, og ikke den «kjedelige og tørre gammeldagse kristendommen.»

Dette annet evangelium er det også som selger for dem som driver business med Guds navn. Og kundene er mange. Måtte du som er en gjenfødt kristen, og som på en eller annen måte støtter disse mørkets gjerninger våkne opp og oppdage hva du har blitt ført inn i.

Skrevet av Øystein Søvikreit Magerøy

5 tanker om “Dette er ikke kristendom, Hanvold og Maldonaldo

  • Et meget godt og sannferdig innlegg fra Øystein Magerøy her. Slike tydelige røster trenger vi flere av i Norge.

 1. Maldonando og hans forkynnelse og praksis var som i fjor, ubibelsk fra start til slutt og demonisk i praksis og manifestasjoner. Hanevold og Visjon Norge er medskyldig i disse onde forførende gjerninger og kan derfor med bibelen i hånd fratas retten til å kalles en kristen. Her er det ikke små marginer, men blasfemisk forkynnelse og praksis fra start til slutt. Måtte dette være begynnelsen for slutten for både Hanevold og Maldonando. Ubibelsk!!

 2. 1. “God is no respector of persons” – stemmer bedre enn det norske “Gud gjør ikke forskjell på folk”.
  2. Dette er rene bingospill eller pyramidespill, helst det siste da den eneste som
  blir rik er bæreren av budskapet, i dette tilfellet Maldonado.
  3. ” Søker jeg da menneskers ære, min egen ære, eller Guds ære”..
  4. “Fordi de ikke hadde kjærlighet til sannheten så sender Gud dem en kraftig villfarelse så de tror løgnen”.
  5. Åp.3;15-19 er Guds tiltale til dagens Laodikea menighet; Kjøp av meg: Gull, lutret i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær så du kan være kledd i dem så din nakenhets skam ikke skal bli stilt til skue…
  Jesus betalte denne prisen og ALL fokus på NOE og NOEN annen for å møte våre behov har ikke Guds velbehag og derfor ikke velsignelse.
  Og Jesus Kristus er vårt jubelår også!! Han oppfylte hver tøddel i loven så vi kunne arve alt med Han.
  “. Maldonados “ild”er fremmed ild som Nabad og Abihu gjorde i 3.Mos.kap.10.
  De penger som er gitt i uvitenhet får ingen velsignelse heller. Jeg har personlig erfart det og da jeg spurte en seriøs leder om dette var svaret at det kunne dessverre ikke Gud velsigne uansett fordi det strider imot Hans Ord , men skal ikke gå mer innpå det temaet her og nå. Men etter omvendelse og rett fokus på Jesus og Hans verk på korset til frelse OG helliggjørelse begynte velsignelser å komme.

 3. Er Maldonados King Jesus Ministry en cult?

  Blir folk som går på møtene hans og får denne “elektrosjokk” behandlingen skadet?
  og Hjernvasket av frykt?

  Håper noen med innsikt, kunnskap og kjennskap til spansk kan finne ut hva det er som foregår.

  “Guillermo Maldonado | Sweet Presence of God (HD)”

  https://www.youtube.com/watch?v=PH-9sootVwM

  Folk må advares.

Det er stengt for kommentarer.