Dette er budskapet Ghetto-gospel” presenterer når de er ute på gaten og evangeliserer

Den religiøse gruppen oppfordrer sine tilhengere til å dele ut denne og lignende traktater på gata i forbindelse med evangelisering

Ghetto gospel ministries er en virksomhet som har blitt et jevnlig skue i gatebildet i flere amerikanske byer. Ghetto gospel er ikke en virksomhet for late kristne som vil cruise gjennom livet på deilige møter. Dette er for folk som er seriøse i Herren. Virksomheten er også en del av Revelation of Jesus Christ Ministries som ledes av Walfred Carlson og hans kone.Walfred Carlson er en kraftig liten plugg som reiser USA rundt med sitt oppsiktvekkende budskap om at Covid-19 vaksinen er dyrets merke og at dem som har tatt eller tar vaksinen vil gå til helvete og at Gud ikke vil tilgi dem. Derfor er organisasjonens budskap “ikke ta den” -og skulle du ha tatt den, sier ekteparet Carlson at du ikke er verd å bruke mer tid på.

Forkynnelsen om at Covid-19 vaksinen og det digitale vaksinepasset er dyrets merke omtalt i Åpenbaringsbokens 13 kapittel er nå blitt selve hovedbudskapet til Ghetto Gospel og deres økende antall tilhengere. Ved siden av budskapet om Jesu Kristi frelsende makt, er budskapet om dyrets merke og Covid-19 vaksinen det viktigste element i de mysterier Walfred Carlson avdekker og som også presenteres på gata i form av traktater som deles ut.  Carlsons budskap om at Covid-19 vaksinen er dyrets merke har fått YouTube til å true med å bannlyse virksomheten fra deres plattform, og derfor har Carlson foreløpig tatt ned fra YouTube videoene som avdekker at Covid-19 vaksinen er dyrets merke. Hundrevis av kristne amerikanere flokker seg nå rundt konferansene som Ghetto Gospel og Revelation of Jesus Christ formidler. Videoer om Covid-19 vaksinen og forbindelsen til dyrets merke legges nå ut på alternative plattformer. “Djevelengjør alt for å hindre deg fra å se videoene om det livsforvandlende budskapet om at Covid-19 vaksinen er dyrets merke.” hamrer Carlson inn i sine budskap. Det budskapet Carlson presenterer for sine tilhørere er ikke melk for babykristne, men et budskap som bygger åndelige muskler til å stå i mot vederstyggelighetens merke de nå sprøyter inn i folks kropper.

Carlsons budskap er angivelig dyp åpenbaring som er adressert til troende og ikkekristne som ennå ikke har tatt vaksinen. Mennesker som allerede har tatt Covid-19 vaksinen er ikke verd å kaste bort tiden på, fordi de allerede har begått den synd som ikke Gud vil tilgi. Fra alle dem som har tatt dyrets merke vil røken av deres pine stige opp i all evighet. Carlsons budskap er til de hellige, og ikke til kristenheten og kirkesamfunn som mottar statsstøtte, fordi disse allerede er en del av dyrets system,” sier en tidligere tilhenger av Walfred Carlson som forteller at Carlson liker å anse seg selv som en Guds general, en stor åndelig leder som Gud har utvalgt til å være et av åpenbaringsbokens vitner. Forfølgelse og kritikk har så langt gjort at Walfred Carlson har fått flere tilhengere, flere disipler, som er totalt hengitt til det verdensbildet Carlson presenterer.

Covid-19 vaksinen endrer ditt dna og gjør deg luciferiansk

Walfred Carlsons budskap om at Covid-19 vaksinen er dyrets merke og at dem som har tatt vaksinen allerede har fått endret sitt dna og blitt en del av det luciferianske systemet som skal kontrollere mennesket i de siste dager. Gjennom vaksinen er de blitt et genmodifisert menneskelig vesen som gjennom sitt valg har forkastet Gud som har skapt oss alle med en unikt dna. Vaksinen endrer og modifiserer menneskets dna og som Jesu blod renser fra synd, er vaksinen det luciferianske blod som endrer personers dna og besudler deres kropp og sjel. Gjennom pharmakeia er Satan og Antikrist i ferd med å forføre hele verden og selv folk tilsynelatende ikke merker noen forskjell selv, så blir de forført gjennom det dna endrende pharmakeia som er i Covid-19 vaksinen. Dette pharmakeia er endel av denne verdens mørke og satans pharmakia går ikke sammen med Jesu blod. Det er derfor Walfred Carlson gjentatte ganger har slått fast at  han ikke vil kaste bort sin tid på vaksinerte.

Har vesentlige mangler

Selv om det helt åpenbart finnes likheter mellom Åpenbaringsbokens beskrivelse av dyrets merke, Covid-19 vaksinen og Coronapasset er det likevel noe som mangler og som gjør at det Carlson serverer til sine tilhengere og disipler er direkte skadelig. Det er mange grunner til å være kritisk til Covid-19 vaksinen og systemet som nå rulles ut, men at det i sin nåværende form er “dyrets merke” fremstår som tvilsomt. “Dyrets merke vil være et identitetssystem som bibelen sier vil bli plassert i høyre hånd og eller i pannen -og at det kan komme til å bli knyttets opp vaksinering -som et gode -er så avgjort sannsynlig. Men det er flere element som mangler for at Åpenbaringsbokens profetier skal oppfylles. Først og fremst avdekkelsen av den figuren Bibelen kaller Antikrist, og selv om Antikrist-ånden allerede er virksom, savner vi en tydelig antikrist figur som vil pårope seg selv å være Gud og kreve tilbedelse som Gud. Det si ser skje i og med vaksinen og det voldsomme presset og propagandaen forteller vel heller litt om hva vi har i vente når det virkelige dyrets merke. Likevel er nok vaksinen et forvarsel om hva som vil skje når Antikrist og den falske profet drar ut for å forføre verden og han vil komme til å fremstå som en lysets engel. Frem til den tid kommer gjør vi klokt i å være våkne, på vakt og rede -for det som måtte komme. Og selv om vaksinen har mange bivirkninger som gjør at vi sier nei takk til den, vil ikke vaksinen kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Likevel, det er underveis og denne troende søster forstår hva som er i ferd med å skje. Covid-19 vaksinen som nå rulles ut er bare en trening på hva som kommer litt lengre ned langs veien..

 

 

 

 

 

5 tanker om “Dette er budskapet Ghetto-gospel” presenterer når de er ute på gaten og evangeliserer

 1. Denne fyren er på villspor. Han presenterer et falsk evangelium, en løgn. Slike skal man holde seg langt borte ifra.

  10
  • Når Dyret (nasjonene) via Dyrets bilde (FN) tar Skjøgen (Falsk religion), vil alle måtte avskrive seg sin tro og fornekte Gud for å kunne “kjøpe og selge” i samfunnet. Ved full gudsfornektelse får man tilført “Dyrets merke” som viser at man er klarert.

   Religion vil nemlig, eksempelvis fra Iran, den tidligere “Nordens konge” (nord for Israel) vise seg å true hele klodens eksistens. Da er veien kort for Dyret/nasjonene å legitimere et forbud mot aggressiv islam, ved å legge alle religioner i forbudskurven – også kristendommen.

   Men som Bibelen sier er det Gud Jehovah ved Kristus som “legger dyret i hjerte å ødelegge skjøgen og brenne henne opp som med ild” – altså religionenes tilintetgjørelse.

   Det er dette som innleder “den store trengsel” som kulminerer i Harmageddon.

   7
   3
 2. Dyrets merke er ett fysisk synbart merke , det er jeg ganske sikker på og mye tyder på at det går mot en eller annen form for fysisk merking av mennesker , dvs at f.eks kan det bli innført ett fysisk helse sertifikat i form av en in tatovert QR kode eller strek kode på høgre hånden eller pannen , det kan også være en mikro chip , men da må denne fremstå som ett synbart fysisk merke , for når det står i bibelen på den måten , så tror jeg at dette skal tolkes bokstavelig og all utvikling peker også i den retningen, vi må fortsette å be for absolutt alle , selv dem som har tatt vaksinen , det vil hevertfall jeg gjøre inntil Gud sier jeg ikke skal gjøre det og pr nå har jeg ikke fått noe åpenbaring om å slutte å be for mennesker fordi om det har tatt vaksinen , uansett vaksinen er djevelskap det er jeg aldri i tvil om og den er ett middel for å få innført dyrets merke , det er jeg helt sikker på .

  Ingen vet hvilke farlige bivirkninger denne vaksinen kan ha på sikt og den er tukling med Guds skaper verk , den går inn og endrer på ditt dna , så kanskje innebærer dette en utelukking fra frelsen , jeg vet ikke , uansett jeg vil fortsette å be for alle inntil Gud gir meg beskjed om noe annet og pr nå er dette noe annet om jeg ser at det blir innført ett fysisk helse sertifikat som nevnt oven for eller liknede , for disse vil jeg ikke be for , for disse er fortapt uten mulighet for frelse , jeg håper og ber om at Jesus må hente meg bort herfra , før denne tid kommer .

  IKKE TA VAKSINEN ! DEN ER ABSULUT ETT LED I Å FÅ INNFØRT DYRETS MERKE !!!

  OG FOR DERE SOM IKKE TROR PÅ NOEN GUD, IKKE TA VAKSINEN !!! DEN ER DJEVELSKPAP !!! SØK HELLER GUD OM FRELSE , PÅKALL HANS NAVN OG DU SKAL BLI FRESLT !!!

  7
  1
  • Du er nok dessverre litt på hælane med advarslene dine. ca 50% av Norges befolkning over 18 år er vaksinerte og nå snart 150 mill i verden. Når pandemien er over til høsten er i Norge, Europa og USA trenger en ikke lengre noe vaksinepass. det er bare en kort periode at dette blir påkrevet, til pandelien er over. Vaksinen endrer ikke DITT dna. Det er virusets dna som er endret.
   Men be for alle mennesker er en fin ting Rune.

   5
   6
  • SANNE KRISTNE ER IKKE KANNIBALER

   Advarselen er til sanne kristne og de er ikke mange. Ikke til indoktrinerte som deg.

   Covid19-“vaksinene” er slett ikke en vaksine der et halvdødt virus implanteres i kroppen og trigger kroppens eget immunforsvar til å angripe og ØDELEGGE viruset, samt for fremtiden gjenkjenne og ødelegge det samme viruset om det dukker opp på ny.

   Covid19-innsprøyter Dna/Rna fra aborterte fostre og unge døde mennesker, slik at din kropp tåler et virusangrep bedre i og med genene fra virologisk sett sterkere genetikk.

   Derfor smitter du andre like lett som om du ikke hadde tatt denne ekstrakten og dette er grunnen til at også de “vaksinerte” måtte sitte i karantene ved innreise til Norge. Heller ikke utenlandsvaksinerte slapp karantene.

   For sanne kristne er saken grei. Vi spiser ikke folk. Hverken gjennom munnen eller blodårene. Vi er ikke kannibaler.

   7
   1

Det er stengt for kommentarer.