Det viktigste valget er ikke 8 november 2016 -men det valget vi må ta hver eneste dag

AnonymMann1Både Søkelys og en rekke andre medier har skrevet mye om at årets presidentvalg i USA er et viktig valg. Selv om mange kristne her i Norge føler at dette ikke angår dem, så er likevel virkeligheten den at det som skjer i USA også kan få betydning for deg og meg i vårt daglige liv. For vi snakker ikke her om valget på Island, Tyskland, Tyrkia eller i en eller annen banan-republikk, men om valget i verdens ledende økonomiske og militære supermakt. Det som skjer i USA angår i større eller mindre grad oss alle, fordi at Amerika er vår viktigste allierte, og videre verdens ledende handelssentrum -som også styrer vår egen økonomiske hverdag enten vi liker det eller ikke.

Den amerikanske kristne presse har aldri tidligere vært mer opptatt av et presidentvalg enn det de er i år. Det ene oppslaget om Donald Trump eller Hillary Clinton preger oppslagene og vi blir servert alt fra profetier om utfallet, karakteristikker av personene og hva de eventuelt måtte mene om ulike tema. Mange har allerede slått fast at dette valget er et av de viktigste i manns minne, og kristne amerikanere manes til å velge fortrinnsvis Donald Trump som ser ut til å ha en langt sterkere kristen plattform enn det Hillary Clinton har. Mange kristne amerikanere ser med håp til Donald Trump, en mann som ser ut til å mangle de karaktertrekk vi forventer å finne hos en mann som ber om de kristnes støtte, og nettopp derfor har en rekke kristne ledere oppfordret hjorden til å se mer på den enkeltstående sakene enn på kandidatens personlige moral og livsstil. For her kommer begge kandidatene sørgelig til kort. Mens Donald har en mørk fortid med lettfeldig prat omkring kvinner og i tillegg er gift flere ganger, har vi i Hillary en notorisk løgner, med tvilsom fortid og en tvilsom holdning til konservative kristne, og etter mitt syn skulle man mer enn gjerne hatt helt andre kandidater.

Det viktigste valget

jesus-vekkelsen2Vi som kristne som bor på en annen side av kloden er heldigvis blant de som ikke skal avgjøre USAs valg og vårt eventuelle bidrag til dette valget vil være bønn om at Guds vilje må skje i USA. For oss er det viktigste valget dette: Nemlig å bestemme oss for å følge Jesus hver eneste dag, leve vår liv i anger og bot over våre fall i synd og søke elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte-og vår neste som oss selv. Til de mennesker som ennå ikke kjenner Jesus Kristus er det aller viktigste valget dette: Ta i mot Jesus Kristus som frelser og Herre, omvende seg fra all synd og leve hver eneste dag som kommer i troen på Ham som gav sitt for oss på korset. Å være en kristen er ikke alltid en dans på roser, men samtidig er det herlig, trygt og godt å overlate livet og ansvaret til Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre. Han er den som våker over sitt folk, Han er den vi kan gå til i sorger og glede. Han er den som møter oss med en overnaturlig og himmelsk fred, når det stormer og verden syntes å trekke sin ubønnhørlige vei mot krig og ufred. Guds kall til sine barn i denne tiden er dette:

Mark 8:34-38
Så kalte han til seg folket sammen med sine disipler, og han sa til dem: Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? For hva kan vel et menneske gi til vederlag for sin sjel?
For den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro og syndige slekt, ham skal også Menneskesønnen skamme seg ved når han kommer i sin Fars herlighet med de hellige engler.

Guds løfte til mennesker som går denne veien som kan innebære en høy personlig pris i form av brutte relasjoner, motstand fra familie og venner er dette:

Mark 10:29-31
Jesus svarte og sa: Sannelig sier jeg dere: Det er ingen som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld,
uten at han skal få hundrefold igjen: Her i tiden hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer – sammen med forfølgelser – og i den kommende verden evig liv.
Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste de første!

Jesu kall til etterfølgelse kan innebære et radikalt brudd, først og fremst med det syndige livet og denne verden som vi nå ikke skikker oss lik. Vi er i verden, men et nytt liv betyr også en ny tenkning hvor vi i bønn spør: “Ikke som jeg vil, men som Du vil Herre.” Som Jesu Kristi etterfølgere er vi nye skapninger i Ham og vi lever ikke lenger for oss selv, men for Ham som døde, oppstod og fremdeles våker over oss som sine barn. Å følge Jesus betyr et liv i omvendelse fra syndige vaner -og kanhende brudd med venner og familie. Men da har Guds ord gitt oss mange løfter, fordi vi er gått over fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud.

Derfor er Jesus Kristus det viktigste valget vi kan ta. Å velge å følge ham er selve Livet med stor L. Og velge å ikke følge ham vil kanskje gi en søt kløe i dette livet, men pine, smerte og sorg i det som kommer på den andre siden. Og nettopp derfor kan en sang av Evie og Pelle

5 tanker om “Det viktigste valget er ikke 8 november 2016 -men det valget vi må ta hver eneste dag

 1. Ja, et liv sammen med Jesus er et liv i selvfornektelse. Men sannheten er at vi er avhengige av Jesus og det er ingenting i oss selv vi kan sette vårt håp til. Vi er alle i oss selv fortapte syndere, og vi alle fortjener evig fortapelse. Det finnes ingenting godt i vårt kjød! Vi har alle syndet og fattes Guds ære!

  Vi alle trenger å frelses! Og det er ingen frelse i noen annen enn Jesus Kristus: Han som døde for våre synder og stod opp igjen fra de døde den tredje dag til vår rettferdiggjørelse!
  Jesus Kristus er den eneste som har levd et liv uten synd. Han var uten synd og Han levde et fullkomment liv! Han oppfylte lovens rettferdige krav. Han ble prøvet i alt, dog uten synd!
  Jesus Kristus, Guds Sønn levde det livet vi skulle ha levd! Han er den eneste rettferdige!
  Når Jesus Kristus ble korsfestet, så hang han der i mitt og ditt sted! Han er vår stedfortreder!

  Vi må bli født på ny for å kunne se Guds rike! Det er et Guds under at et menneske kommer til troen på Jesus Kristus, Guds Sønn! Troen er ene og alene Guds gjerning, av bare nåde!

  Hvordan kommer et menneske til tro?
  Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord.
  Troen kommer av å høre evangeliet!

  Ja, et liv sammen med Jesus er et liv i selvfornektelse. Går ikke an å ha livet i Gud samtidig som man lever i synd!
  Men Jesus Kristus har seiret over synden og dødens makt! Det handler om å bli i Ham (evangeliet, ordet).
  Vi er kalt til et liv i frihet, men bruk ikke friheten som en anledning for menneskenaturen.

  Avslutter med dett: For I blev kalt til frihet, brødre; bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet! 14For hele loven er opfylt i ett bud, i dette: Du skal elske din næste som dig selv. 15Men dersom I biter og eter hverandre, da se til at I ikke blir fortært av hverandre!

  16Men jeg sier: Vandre i Ånden, så skal I ikke fullbyrde kjødets begjæring. 17For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet; de står hverandre imot, så I ikke skal gjøre det I vil. 18Men dersom I drives av Ånden, da er I ikke under loven. 19Men kjødets gjerninger er åpenbare, såsom: utukt, urenhet, skamløshet, 20avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, avind, vrede, stridigheter, tvedrakt, partier, 21misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt; om dette sier jeg eder forut, likesom jeg og forut har sagt, at de som gjør sådant, skal ikke arve Guds rike. 22Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet; 23mot slike er loven ikke. 24Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer.

  25Dersom vi lever i Ånden, da la oss og vandre i Ånden! 26La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre og bærer avind imot hverandre!

  • Venter du noe annet Godtfred? Hele eliten vil ha Clinton, men de får kanskje Trump…
   Uansett hvem som ender i det hvite hus tror jeg ingen av dem klarer å forhindre at gjelds og boligboblen brister.

 2. Kjell, det du kaller “eliten”, er altså 370 av Amerikas fremste økonomer, som har vurdert hvilken av kandidatenes politikk, som gavner landet best. All mulig grunn til å ta det på det aller største alvor.

Det er stengt for kommentarer.