Den norske kirke i ferd med å si takk og farvel til det evangeliske kirkefellesskapet

frafalls-bispVi viste det måtte komme, men samtidig var det godt å få avklart. Den norske kirke valgte i dag å tre ut av det kristne “koinonia” og inn i apostat-kirkes rekker. Den gamle norske kirke er falt og fremtrer nå som en størrelse som forkynner løgn i Guds navn og et annet evangelium enn det finner i Guds Ord. Guds folk må ta dette til etterretning  og komme seg ut av denne frafallskirke som nå blir ledet av biskoper som enten legaliserer synd eller og, som biskopen i Agder, er villig til å gå på kompromiss. Landets kirkerom er nå blitt å sammenligne med et indisk avgudstempel for det som finner sted bak kirkebyggets fire vegger er legalisering av noe Guds ord kaller en styggedom eller vederstyggelighet.

Det er mørkets og verdens barn som nå har inntatt kirkemøtet. Etter å ha hørt litt på
sanne-ord-på-kirkemøtetdagens debatt var det lett merke at atmosfæren som preget seansen ikke var av Den Hellige Ånd og det var som om Gud har forlatt forsamlingen. Vi kan kjenne i Ånden at det ikke er Jesu Kristi kirke som i dag drøfter vigsel av likekjønnede, men mørket barn som har forkastet Herrens ord og som også selv er forlatt av Gud.  Det er ikke en kirke som spør etter hva Herrens ord sier, mens som vil bygge sin tro og lære på hva ulike mennesker subjektivt erfarer.  Det finnes noen få hederlige unntak, som søker å tale som Guds ord taler, men disse er i mindretall. Straks noen holder frem Guds ord slik som Thomas Bratsberg (21) gjorde med all tydelighet. Flere slike hadde kunnet redde den norske kirke. Denne modige 21 åringen våget å holde frem Guds Ord slik det står, men ble av en annen delegat oppfordret til å avstå fra å bombardere andre med sitater fra Jesu munn. “Vi vil stod-opp-for-guds-ordikke høre hva bibelen sier, er den ånd som preger flertallet av de som i dag er samlet for å innføre en praksis og lære i strid med Guds bud. Til mindretallet i den norske kirke vil jeg nå si som Guds Ord, Gå ut av henne, bryt opp og gå utenfor leiren, for Jesu Kristi kirke er noe helt annet enn den flokken som samles i regi av folkekirken. Det som skjedde i dagens plenumsdebatt var rett og slett av de røster som holdt fram Guds ord, nærmest fikk kjeft for å løfte frem hva Ordet sier, og slik vil det også  bli i fremtiden. De som tilhører mindretallet i folkekirken, vil raskt erfare at det ikke lenger er rom for dem i herberget. Vi har allerede sett hvordan konservative røster er blitt fordrevet ut av gudstjenesterommet og da er faktisk tiden kommet til å ta konsekvensene. Nemlig forlate en frafallen kirke og velge Guds menighet og Jesus Kristus fremfor en forsamling som lytter til folkets røst og fordriver Guds ord. Mandag vil saken igjen komme opp i plenum og det er da ventet at kirken vil si sitt endelige ja til homofil vigsel i en eller annen form. Mindretallet bør da ta signalet til etterretning å finne veien ut av døra:

Utmelding av kirken: Skjema for utmelding finner du her

Utmelding på nett: Info om utmelding på nett finner du: https://www.utmelding.no/

 

 

 

 

Én tanke om “Den norske kirke i ferd med å si takk og farvel til det evangeliske kirkefellesskapet

  1. Sjokkerende! En kirke uten Gud! De kan like godt kalle seg Laodikeakirken.
    Oppfordrer til utmelding!

Det er stengt for kommentarer.