Den bitre striden og maktkampen fortsetter i kontroversiell sekt som hevder bibelen er dyrets merke

Opprivende konflikt mellom to av sektens mest sentrale figurer fortsetter med harde ord og gjensidig skittkasting og påstander om at motparten er demonbesatte

harland-hoyDen opprivende konflikten internt i den kontroversielle “Bible Is The Mark Of The Beast” kulten fortsetter og flere medlemmer av kretsen omkring Harland Hoy som var den første som fremmet ideen om at Bibelen er dyrets merke har hoppet av den diabolske forførelsen. “Den bitre og skitne konflikten mellom to av sektens ledere truer nå med å fullstendig utslette gruppen,” sier en kjenner av bevegelsen til Søkelys. Krigen mellom Chase Jester og Harland Hoy (bildet) som begge påroper seg å være ledet av det de kaller “holyghost” har pågått åpent siden i fjor høst og konsekvensene kan bli fatale fordi mange sektmedlemmer har mistet all tillit til de to skikkelsene som har vært toneangivende i det som omtales som “BIMOB-sekten”

Gjensidig utskjelling, påstander om at den andre parten er demonbesatt og løgner er blant chasede våpen som blir tatt i bruk mellom de to pionerfigurene i den kontroversielle religiøse gruppen som forkaster Bibelen og hevder at troende som leser Bibelen allerede har tatt
dyrets merke. Begge de to figurene ble kjente ansikter på You Tube fordi de publiserte videoer hvor de i “holyghost name” rev i stykker bibler som en demonstrasjon på hvordan man skal bekjempe dyrets merke som er omtalt i Johannes Åpenbaring. Imidlertid har kulten tonet ned akkurat dette men hevder likefullt at Bibelen er dyrets merke og en avgud, som har stemplet sine lesere med dyrets merke. Selve læren og hoveddoktrinen til denne gruppen er at Ånden omtalt som “Holyghost” har erstattet Bibelens funksjon og at Skriften ikke lenger skal være rettesnor for kristne, men at Ånden er den høyeste autoritet. For øyeblikket ser det ut som om Harland ennå har flest tilhengere mens utfordreren, Chase Jester, foreløpig har en begrenset tilhengerskare etter at Harland gjentatte ganger skal ha hengt ham som en alkoholmisbruker, løgner, notorisk svindler

Problemet som har ført at forholdsvis mange har hoppet av er at medlemmene har blitt forvirret av det faktum at Ånden sier en ting til Harland Hoy og det stikk motsatte til den andre pionerfiguren Chase Jester. Resultatet blir en skitten konflikt hvor skjellsord og skitne karakteristikker slynges ut i videoer som forteller om en religiøs kult i borgerkrig og indre oppløsning, og slik blir det når man i stedet for å ha en objektiv kilde og autoritet som Bibelen er, bygger på hva individer tror “Ånden” forteller dem. I klassisk kristen teologi har det alltid vært slik at åndelige budskap skal prøves på Bibelens ord, men i denne kulten er såkalte åndelige åpenbaringer og visjon autoritet i seg selv, og forvirringen blir komplett når Ånden sier en ting til Harland Hoy og det stikk motsatte til Chase Jester, og det hele er blitt en parodi på falsk religion på vill veier. I sin seneste video går “Harland has taken 666” går Chase Jester hvis ord blir regnet som “Guds Ord” i strupen på sin tidligere samarbeidspartner og hevder at Harland er kastet ut av legemet og det han sier er Guds Ord. I videoen som angivelig et budskap direkte fra Gud forteller Chase sine seere at Harland er en djevel som allerede har tatt “dyrets merke” fordi han har beholdt enkelte elementer av bibelen i sin forkynnelse.

“Konflikten mellom de to skikkelsene er kommet etter at mange bibelske kristne som
opererer på You Tube har engasjert seg i en bønnekamp mot ideene til Chase Jester og Harland Hoy,” sier en You Tube profil i en epost til Søkelys. “Hele sektens ideologi er absurd fordi den er avhengig av et kildemateriale de forkaster som en avgud og noe satanisk,” sier kritikeren som kan fortelle at noen av BIMOB sektens tilhengere skal ha fått betydelige psykiske problemer på grunn av det massive fokus på visjoner og syner som man påstår seg å ha. I følge kjenneren av miljøet rundt Harland Høy og Chase Jester som begge har skrevet hver sin bok omkring kultens lære skal mennesker innenfor dette miljøet ha fått nattlige syner, mareritt og besøk av demoniske krefter som har gitt angst og selvmordstanker. “Dette er en direkte farlig og destruktiv religion hvor mennesker åpner seg for åndelige destruktive åndelige krefter som ikke er av Gud, og når lederne nå har endt i konflikt er det ikke rart at medlemmene blir forvirret og det er gledelig at den bitre striden faktisk har ført mennesker ut av denne religiøse galskapen,” sier den kristne You Tube profilen som ønsker å være anonym.

Dette er BIMOB sekten

Internett-sekt som bruker You Tube og Facebook til å fremme sitt budskap. Sentrale callum-rip-the-biblefigurer i kultgruppen som har flere hundre tilhengere er Harland Hoy og frem til 2013 Chase Jester. Gruppens hoveddogme er at Bibelen er dyrets merke og at kristne som preker eller tror på bibelen allerede har tatt dyrets merke. I følge teoriene til Harland Hoy og Chase Jester blir man kvitt dyrets merke ved å rive i stykker bibelen og publisere seansen i en video på You Tube. I utgangspunktet anser BIMOB sekten seg som de eneste sanne kristne i og med at bibeltro kristne allerede har tatt dyrets merke. Gruppen vektlegger og bygger på syner, visjoner og eventuelle åndelige opplevelser de påroper seg å ha fått. Kultgruppen har tapt noen tilhengere etter at den bitre striden mellom Harland Hoy og Chase Jester brøt ut. Et medlem av kultgruppen som nå har tatt side med Chase Jester er australieren Callum Geier som er kjent for å rive i stykker bibler i Åndens navn.