Debka: Putin har i teorien opprettet en “No fly zone” over store deler av Syria

Den russiske militære intervensjonen i Syria har i løpet av bare fem dager lykkes s-300-syriamed å påføre islamsk stat og de andre de vestlig støttede jihadistgruppene betydelig og kanskje varig skade med sin svært effektive bombing av forskjellige mål i Syria. Samtidig melder det israelske Debka at Russland i praksis allerede har opprettet en “No Fly Zone” over store deler av Syria som effektivt kan stoppe eventuelle amerikanske eller israelske luftangrep mot mål tilknyttet det syriske regimet. Tirsdag reiser en russisk delegasjon anført av assisterende stabsjef,  general Nikolaj Bogdanovsky til Jerusalem på et to dager langt besøk for å drøfte samordning av de to militære styrkene og for å unngå eventuelle misforståelser som kan skape farlige situasjoner.

I følge det israelske Debka har Russland allerede i realiteten skapt en No Fly Zone over det meste av Syria ved å sende marinefartøyet “Moskva” med 64 svært avanserte S-300 skip-til-luft raketter til området uten for den syriske kystbyen Latakia. Dette betyr at Russland i realiteten, -uten å si det offentlig, har opprettet en putin-ukraineeffektiv flyforbudssone over det meste av Syria samt over deler av det nordlige Israel inkludert Golan og at disse rakettene også effektivt kan slå ut fly i det sørlige Tyrkia og allierte fly som tar del i luftangrep i Syria. Mens Obama administrasjonen i nærmere tre år har diskutert denne muligheten, har Russland med et eneste trekk i praksis og ved hjelp av avanserte våpen opprettet en flyforbudsone som effektivt kan ta ut både israelske og amerikanske fly som krenker syrisk luftrom. Den omfattende tilstedeværelsen av S-300 missiler betyr at de tyrkiske, britiske, israelske og jordanske luftstyrker vil måtte koordinere sine operasjoner i syrisk og libanesisk luftrom med Russland eller og risikere å bli skutt ned. Samtidig som den russiske delegasjonen legger planer for sine samtaler med Jerusalem fortsetter Russland sine omfattende luftangrep mot ulike terrormål i Syria. USA har en rekke ganger anklaget Russland for å angripe ikke bare Islamsk stat, men også opprørsgrupper USA anser som mer moderate og “the good guys” i den blodige konflikten. Så langt skal innpå 250 000 mennesker være drept i krigen.

Det er kun stealth fly som kan unngå å bli fanget opp av disse avanserte missilene og verken Israel, Jordan, Tyrkia eller britene har slike fly til disposisjon. Heller ikke USA som har en skvadron F-16 fly i Tyrkia har stealth fly til disposisjon for øyeblikket. De russiske S-300 rakettene har en rekkevidde på 150 km og kan skyte ned alle typer raketter samt fly. Tilstedeværelsen av den russiske missil krysseren Moskva utenfor kysten av Syria og i nærheten av det nordlige Israel har skapt en ny situasjon som mest sannsynlig vil bli diskutert under møtet mellom Israel og den russiske delegasjonen tirsdag. Under møtet mellom Netanyahu og Vladimir Putin i Moskva tidligere i september lovet Putin at S-300 rakettene ikke skulle komme i hendene på det syriske regimet, men han sa heller intet om at Russland kom til å plassere dem på sine skip utenfor kysten av Syria.

Natosjef Jens Stoltenberg krever at Russland respekterer NATOs luftrom

jens-stoltenbergDen kraftige russiske militære intervensjonen i Syria har sendt lettere sjokkbølger innover de Europeiske hovedsteder. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg som mandag er i Tyrkia for å føre samtaler med den tyrkiske utenriksministeren skrev mandag en melding på Twitter hvor han uttrykte alliansens solidaritet med Tyrkia samtidig som han innstendig oppfordret Russland til å respektere NATOs luftrom og unngå å eskalere situasjonen i Syria ytterligere. Den voldsomme russiske bombingen av opprørsgrupper som kjemper mot Assads regime har provosert den vestlige maktelite voldsomt, som på tross av langvarig bombing av mål tilknyttet islamsk stat, ikke har nevneverdige resultater å vise til. Den tyrkiske militæroperasjonen som ble lansert tidligere i år var primært rettet mot kurdiske styrker tilknyttet PKK og Islamsk Stat som det først ble hevdet. Natosjefens melding på twitter må langt på vei oppfattes som om Nato har erkjent at det er Russland som nå fører an i kampen mot islamistisk terror og ikke Nato alliansen. Den halvhjertede innsatsen USA og Vesten har stilt opp med i kampen mot Islamsk Stat vitner egentlig om at Vesten kanskje ikke har hatt den store interessen av å slå tilbake IS, da gruppen langt på vei har tjent Vestens interesser i konflikten.