Amerikansk pinsepastor risikerer store bøter for å ha konspirert mot homofile

Økende mørke senker seg over Sodomas forente stater, men USA overser Guds advarende stemme

Scott_Lively_MassEquality_Forum_Mar_2014Pastor Scott Lively arrangerer fire formiddager i uken bibelstudium ved Holy Grounds Coffee House i Springfield,  Massachusetts. Hans “Vær lydig mot sannheten” Ministries gir mat og klær til hjemløse og omkring 45 mennesker er samlet til hans gudstjeneste om søndagene. Men utenfor Springfield er den omsorgsfulle pinsepastoren ikke like elsket. Den 58 år gamle pinsepastoren, ektemannen og far til fire barn er anklaget for forfølge homofile, lesbiske og transeksuelle i utlandet, en forbrytelse mot menneskeheten etter folkeretten. Det er et søksmål fra “Sexual Minorities Uganda,” en militant og ekstremistisk homorettighets-gruppe som har ført til at den 58 år gamle pastoren nå risikerer å bli straffet, melder Charisma News. Den ugandiske ekstremistgruppen får nå juridisk bistand av “Center for Constitutional Rights” som er en liberal New York basert organisasjon. Dersom Lively blir dømt risikerer han store bøter

I søksmålet fra den ugandiske LGBT rettighets-gruppen anklages pastor Lively for å ha konspirert med ugandiske religiøse og politiske ledere siden 2002 for å frata homofile og lesbiske deres rettigheter i landet. Dette har i følge anklagende resultert i at homofile og lesbiske har problemer med å få jobb, bolig og opplever diskriminering, fengsling og tortur og selv drap på homofile og lesbiske. Søksmålet som ble anlagt i 2012 vil komme opp for retten tidlig på nyåret i distriktretten  i Massachusetts. Dersom pinsepastoren blir finnet skyldig risikerer han store bøter. “Han er veldig tydelig på at man må bringe til taushet LGBT folk og utrydde dem rent politisk,” sier Pam Spees, en advokat ved “Senteret for konstitusjonelle rettigheter,” (CCR), en liberal New York basert non-profit organisasjon som jobber med konstitusjonelle spørsmål og som fører saken for den ugandiske homo-aktivistgruppen. Under “Alien Tort vedtektene” kan folk som ikke er amerikanske borgere føre saker for amerikansk domstol for overtredelser av amerikansk lov.  Disse vedtektene har tidligere blitt brukt i forbindelse med tortur og folkemord, og det er første gang de blir anvendt etter anklager om forfølgelse på basis av seksuell orientering og kjønnsidentitet.

I følge anklagene fra “Sexual Minorities Uganda” og Center for Constitutional Rights uganda-kartskal pastor Lively under noen “workshops i 2009 og 2012 ha påvirket en ugandisk lov i 2013 som opprinnelig oppfordret til fengsel for livstid for folk som var involvert i likekjønnet seksuell aktivitet. Senere var også loven forandret til også å straffe individer og grupper som støtter de homofile. Etter sterke internasjonale reaksjoner endret de ugandiske lovgivere i 2014 lovens ordlyd, men lovgiverne sier at de jobber for å reversere dette. “Dette er en veldig farlig og nervøs situasjon, sier Spees. Det skjer så mange overgrep i Uganda og folk lider. Denne saken er en del av et større forsøk på å forhindre at de homofile får en forverret situasjon i Uganda, sier advokaten for CCR. Pastor Lively som ble en gjenfødt kristen i 1986 begynte i 1991 å fokusere på homofili og sier at han avviser alt som ikke er i overensstemmelse med Bibelen og Guds rike. I en brosjyre på hans nettside står det at Bibelen forteller at tøylesløs homoseksuell praksis i et samfunn er et varsel om at Guds dom vil ramme en nasjon. I følge anklagene skal pastor Lively ha brakt dette budskapet til utlandet og spesielt til Uganda og Russland.

“Homobevegelsen er en ond institusjon som har som mål og ødelegge ekteskapet og erstatte det ekteskaps-baserte samfunnet med en kultur preget av seksuell perversjon,” sa han under en konferanse i Uganda i 2009. Et utdrag av pastor Scott Lively’s tale ble sendt i “A Prayer for Uganda” -og der sammenlignet Liveley homofili med pedofili og han sa også at “Uganda var blitt som Sodoma og Gomorra. Han sammenlignet også homobevegelsen med nazisme og fascisme. I 2007 besøkte han også Russland og oppfordret Russland til å kriminalisere dem som fremmer homofili i det offentlige rom. Lively som selv er utdannet jurist forteller at han er motivert av kjærlighet og at han forkynner sannheten tro i kjærlighet for å advare mennesker mot noe som kan skade dem. Dette gjelder også til homofile.

kim-davisBeskyldningene mot meg er usanne og ubegrunnede og mine meninger er
beskyttet av ytringsfriheten og vår konstitusjon slutter ikke ved landets grenser, og jeg er overbevist om at jeg vil vinne saken og kommer ikke til å endre på en tøddel i mitt budskap. Jeg tillater ikke at noen forhindrer meg fra å forsvare de bibelske sannheter og jeg står for Guds sannheter selv om det skulle koste meg livet, sier Lively som får juridisk bistand av  Liberty Counsel, et kristent advokatfirma som også representerer Kim Davis, (Foto You Tube) Kentucky “clerken” som nylig ble kastet i fengsel fordi hun nekter å utstede ekteskapsattester til likekjønnede. Han har selv aldri møtt Davis, men sier han beundrer hennes mot og engasjement.