Covid-19 tyranniet: Guvernøren i Maine USA til kirkegjengere: “Hold dere vekke fra kirken ellers kastes du i fengsel”

Med trusler om fengsel forsøker Maine guvernør Janet Mills (demokratene) og tvinge menigheten Calvary Chapel i Bangor til å lukke dørene og avlyse all kristen aktivitet. “Når myndighetene faktisk truer kirkegjengere til å holde seg unna kirken ved hjelp av trusler om fengselsstraff -er det noe skremmende nytt, sier pastor Ken Graves ved Calvary Chapel i Bangor i Orrington, Maine. Pastoren reagerer sterkt på at menighetens medlemmer blir truet med fengsel av tyranniske myndigheter og syntes det som nå skjer i Amerika er skremmende. Amerikanske delstater praktiserer Covid-19 situasjonen på ulike måter, og strengenst og mest antikirkelig er det i delstater styrt av demokratene.

Vi er tilbake i rettssalene for å kjempe for å befri de troende i Maine fra Janet Mills sjokkerende og opprørende nedstengning og restriksjoner rettet mot kirken. “Jeg er ansvarlig for å føre tilsyn med og ta meg av de forhold som Herren Jesus Kristus har gitt meg i min rolle som underhyrde for Hans menighet her ved Calvary Chapel. Jeg står ansvarlig overfor Gud og menighetens ve og vel er den byrde Herren har gitt meg, forklarte pastor Ken Graved i retten under en høring nylig. Pastor Graves tar sitt kall og Herrens befalinger alvorlig. Det er Liberty Counsel som forsvarer pastor Graves og menigheten Calcary Chapel i Bangor og  Calvary Residential Discipleship program i mot guvernør Mills grunnlovsstridige Covid lover. Etter at høyesterett i California slo fast at kirkene kan arrangere gudstjenester har delstaten Maine nå de mest antikirkelige restriksjoner i hele nasjonen. Disse ulovlige reglene har vært på plass i utrolige 346 døgn og har nær sagt kvelt alt åndelig liv i delstaten. Pastor Graves har tjenestegjort i Guds rike gjennom flere ti år og har sett hvordan Gud ved sin makt har befridd rusavhengige fra avgrunnen og frelst og helbredet liv.

Menighetens Residential Discipleship program gir hjelp til 48 menn og kvinner som sliter med rusavhengighet -og kirkens gudstjenesteliv og fellesskap er en viktig del av arbeidet for å hjelpe rusavhengige. Bibelstudier skjer daglig og mennesker som er i prosessen med å bli fri fra rusavhengighet deltar to ganger i uken i menighetens møter og gudstjenester. De 48 rusavhengige deltar om søndagen sammen med hele menigheten og finner støtte, hjelp og styrke i menighetens fellesskap. I utgangspunktet forbød guvernør Mills all gudstjeneste, men satt siden et maks tall på 10 deltakere som senere ble økt til 50. Mens avhengighetsbehandling blir ansett som “essensiell” og dermed ikke er underlagt de stramme restriksjonene som kirkene er. De rusavhengige kan fritt komme sammen til behandling uten tallmessige restriksjoner, men med en gang Bibelen blir åpnet eller det blir bedt til Gud, blir samlingene “ulovlige” i følge lokale myndigheter. Under guvernør Mills Covid-19 retningslinjer kan godt ett hundre eller tohundre rusavhengige være samlet i et lokale, men i det øyeblikket en gruppe på mer enn 50 begynner å be eller lese Bibelen og -dermed gjennomfører en religiøs samling -legges andre regler til grunn. Nemlig demokratenes urettferdige og grunnlovsstridige regler for gudstjenester. Myndighetene tar seg en posisjon de ikke har rett til å ta seg når de tvinger kristne til å måtte velge mellom om å følge Guds Ords kall til gudstjenestefellesskap eller å risikere å bli fengslet som kriminelle.

Som det gamle Sovjet

USA og den vestlige verden befinner seg nå i det samme åndelig  territorium kirkene i Sovjet befant seg i under kommunismen -og som undergrunnskirken i Kina nå opplever. Det er den samme åndsmakt som kontrollerer Vesten som tidligere kontrollerte Sovjetunionen og holdt kirken i fangenskap. På 1970 og 1980 tallet kjempet kristne i Vesten i bønn mot den åndsmakt som holdt Russland og Øst-Europa i et jernteppe. Nå, tretti år senere, er kristne i Vesten så forblindet av politisk og religiøs korrekthet -at de er ute av stand til å gjenkjenne at den åndsmakt som sendte kirkene i øst inn i forfølgelse og undertrykkelse under 70 år med sosialisme og kommunisme, er i ferd med å manifestere seg også her. Så langt har de fleste kirker og menigheter i den vestlige verden lagt seg på en linje hvor de lydig lar seg stenge ned,  og dermed ser ut til å mangle åndelig ryggrad og kraft til å stå opp for forsamlingsfrihet og friheten til å feire gudstjenester.

 

Facebook Comments

1 tanke om “Covid-19 tyranniet: Guvernøren i Maine USA til kirkegjengere: “Hold dere vekke fra kirken ellers kastes du i fengsel”

  1. Wow!!! Kun rukket å lese overskriften…
    Guvernøren ligger dårlig an. Stakkars.
    Det er jo håp for alle, ennå tid å vende om, men… tiden er knapp nå for å be Gud om tilgivelse og vende om, og slutte å true Hans barn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *