Colin Miller: Christians, Prepare For Jail…

Kristne, gjør dere klare for fengsel, er tittelen på broder Colin Miller har gitt sin siste video. I de siste årene har vi sett en rekke tilfeller der politi og fengsel blir brukt mot forkynnere av evangeliet og folk som bruker sin religions og ytringsfrihet. Kristne blir arrestert fordi de siterer Bibelen, blir arrestert fordi de protestere mot dragshow for mindreårige og de ble arrestert for å komme sammen under Covid-pandemien. Enkelte kristne syntes det var helt forferdelig at kristne holdt gudstjenester i strid med lockdown lover, og flertallet bøyde seg og henviste til fortolkning av romerbrevet 13 som ikke er basert på helheten i Guds ord.

Broder Colin Miller nevner her en rekke navn på kristne som har blitt kastet i fengsel av woke-myndigheter spesielt etter at Joe Biden ble USAs president. Den viser også til hendelser under den urette lockdownen under Corona-pandemien hvor kristne ble arrestert for å komme sammen om Guds ord, -slik Skriften pålegger.

54 tanker om “Colin Miller: Christians, Prepare For Jail…

 1. Det er mulighet for bortrykkelse før det bryter løs for alvor før 7 års epoken starter.
  Daniel og Åp.

  2
  6
  • Håper det var ironisk ment, opprykkelsen skjer idet Jesus andre komme inntreffer, og det skjer etter at trengselstiden er over ,all annen lære er falsk lære, vi kristne må holde ut gjennom forfølgelse fra de sosialistiske satananistene som styrer verden. Alle gode krefter som slåss mot anti krist vil oppleve forfølgelse slik en av de fremste forsvarere av kristendommen Trump blir utsatt for, vi kommer til å måtte lide, og på den måten vise oss som verdige arvinger til Guds rike.

   3
   4
  • Tommel opp for Westgut, fordi han har rett. Tommel ned for Insignia, fordi han tar feil.

   6
   3
  • Til Insignia og andre.
   Er det ikke i seneste laget med en opprykkelse når Jesus kommer igjen for å være konge på jorden? Hva skulle være hensikten med en opprykkelse da? Eller mener dere det ikke skal bli en ny jord, og et nytt paradis, men at de frelste skal være i himmelen for alltid?

   5
   3
  • Vil aldri skje. Bortrykkelsen vil ikke skje før etter det store frafall og åpenbaringen av Antikrist. Pinsevenner, frie venner, en del lutheranere og andre tror og lærer feil her.
   De vil gå på en stor skuffelse, slik adventistene gjorde da de forventet bortrykkelsen den 22 oktober 1844. Det er samme lære som har skapt villfarelsen som Renee Moses formidler.
   Denne læren er en villfarelse fra 1800 tallet som den kristne kirke aldri har trodd på.
   Jeg klarer ikke å forstå hvordan oppadgående mennesker så lett lar seg rive med av villfarelser i tiden.
   Guds ord er klinkende klart her.
   Ingen bortrykkelse før etter trengselstiden er over oss.

   6
   6
  • Det var et flott vers som laban dro frem, Apg. 3:20,21 Der det står «Jesus, ham som himmelen skal huse inntil de tider da alt blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av.»

   Dette verset står i direkte sammenheng med Jes 46:10 Hvor det står «Jeg kunngjør fra først av de siste ting, forutsier det som ikke har hendt. Jeg sier: «Min plan skal bli fullført, og alt jeg vil, det gjør jeg.»

   Hva er det Gud har kunngjort fra begynnelsen av som skal skje i de siste dager? Hva er det som blir gjenopprettet? Det som profetene har snakket om fra eldgamle dager av?

   2
   1
  • Det er noen vers som bør også nevnes i denne sammenheng.

   Rom 11,25:27
   Brødre, jeg vil si dere en hemmelighet, så dere ikke skal ha for store tanker om deres egen forstand: En del av Israel er blitt forherdet, inntil folkeslagene er kommet inn i fullt tall. På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta bort all ugudelighet fra Jakob, og dette er den pakt jeg vil slutte med dem når jeg tar bort deres synder.

   En del av det Gud kunngjort fra først av er at folkeslagene skal komme inn i fult tall, da skal hele Israel bli frelst. Dette kan ikke omstøtes eller forhindres, fordi Gud har opprettet en pakt med Israelsfolket.

 2. Beklager å skuffe deg spiff og westgut og andre Jehovas vitner og pinsevenner du har ikke teologisk hold i å tro at vi blir rykket opp før trengselstiden.

  6
  2
 3. Til laban jeg har aldri påstodt det du skriver at jeg mener. At vi går til himmelen på den ytterste dag det vil si når Jesus stiger ned fra himmelen er ikke i henhold til pinsemenigheten, men helt korrekt i følge bibelen.

  2
  1
  • Til det vil jeg gjerne ta fram noe apostelen Peter sa i menighetens første tid : “og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus, ham som himmelen skal huse inntil de tider da alt blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. (Apg. 3: 20,21).

   1
   1
 4. Til laban: opprykkelse før trengselstiden står det ikke noe om i apostlenes gjerninger du og andre jv og pinsevenner feiltolket som vanlig.

  2
  2
 5. Vi finner ikke ordet bortrykk-else noe sted i Bibelen. Vi finner heller ikke noe bibelsted som omhandler noe slikt (men vi finner absolutt skriftsteder om oppstandelsen). Det er faktisk ikke skrevet noe om dette i noen kristen publikasjon heller, før 1830.Edward Irwing
  I følge Dave MacPherson, forfatteren av boken «The Unbelievable Pre-Trib Origin», stammer denne læren fra Storbritania og fra tiden rundt midten av 1800 tallet. MacPhersons undersøkelser viser at en prest i Church of Scotland ved navn Edward Irving var den første som prekte om «bortrykkelsen» som en egen hendelse i Bibelen. Hvordan Irvings lære kom til ham er ganske interessant i den moderne kirkehistorien. Det synes som om han hadde en radikal utgave av åndelige gaver, inkludert tungetale og profetering. Disse gavene mente han var for vår tids kirke. Mange fulgte hans lære. Men da disse gavene ga seg utslag i store forstyrrelser i kirken, reagerte Church of Scotland og avsatte Irving i 1832.

  Irvings avsettelse medførte opprettelsen av The Catholic Apostolic Church, som fremdeles eksisterer. Denne bevegelsen vokste og ble grunnlaget for vår tids pinsebevegelse.

  Margaret MacDonald
  Tilbake til tiden før Irving ble avsatt: På et møte falt en ung skotsk jente, Margaret MacDonald, i trance. Etter flere timer med visjoner og profetiske utsagn, åpenbarte hun at Jeshuas (Jesu) gjenkomst ville skje i to faser, ikke en, som Bibelen sier: Hun forklarte at Messias først vil komme usynlig for alle, men ikke for de rettferdige, hellige. For det er dem han kommer for å ta til seg og føre dem i trygghet til Himmelen under trengselstiden. Deretter, når endetiden er ved sin slutt, vil han komme igjen for annen gang og ta oppgjør med nasjonene

  Irvings lære om dette baserte han også på at han hadde hørt en stemme fra Himmelen som befalte ham å preke denne læren. Noen forskere antyder at Irvings syn på «bortrykkelsen» også kunne være influert av en spansk jesuittprest ved navn Lacunza. Irving hadde oversatt skrifter fra ham i 1827 med tittlelen The Coming of the Messiah in Glory and Majesty.)
  John Darby
  En annen mann, engelske John Darby, en av pionerene for Plymouth Bevegelsen, hadde også fått lignende tanker. Da Darby hørte om Irvings aktiviteter reiste han til Skottland for å snakke med Irving om den «hemmelige bortrykkelsen». Mer enn noen annen ble det Darby som utarbeidet det han mente var bibelsk basis for doktrinen. Hans syn har siden blitt viden populær i England og i USA, bl.a. gjennom Cyrus Scofield’s omtale av den in The Scofield Reference Bible

  Også i Norge er denne læren vanlig
  Så, hos mange kristne grupperinger er der altså en tro på at de troende ikke skal være på Jorden i den siste trengselstiden, før Jeshua kommer tilbake. Noen tror på Darbys lære at syv år før Messias kommer igjen vil Han komme i «skjul» for verden og ta de troende opp til Himmelen for å verne dem fra endetidstrengslene. Det har vært laget og lages filmer om dette. Slike «Left behind»-filmer ble svært populære. De beskriver forholdene til dem som er igjen på Jorden og hva de tar seg fore etter at de troende er tatt opp til Himmelen. Vi håper ingen er kommet til tro fordi de i frykt for prøvelsene i trengselstiden ønsket å slippe unna dette! Det er i såfall ikke en tro, men en slags redningsplanke. For denne læren om en «hemmelig bortrykkelse» er ikke bibelsk. La oss gå til den kilden som vet alt om dette, Bibelen

  Skriften alene er Sannheten
  I Johannes’ første brev leser vi om de hellige og hvordan de har vært og vil bli hatet fordi de ikke har innordnet seg det religiøse systemet som verden har godtatt (definisjonen på hvem som er hellig, utvalgt, finner du i Åpb 12:17 og 14:12)

  Hvis verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden; jeg har jo utvalgt dere fra verden. Derfor hater verden dere. Husk at jeg sa: En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere (Joh 15:18 20).

  Matteus 24 handler om endetidens ende
  Her er en tekst derfra som antagelig er noe av skriftstøtten Darby fant for «bortrykkelseslæren». Men legg merke til at det står «Når Menneskesønnen kommer». Den dagen er nøye omtalt flere steder hos Profetene og også i De apostoliske skriftene (NT) og vil ikke være hemmelig. Den kommer brått på de som ikke er forberedt, men den blir sterkt synlig!:

  Som det var i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen spiste og drakk de (folk generelt), giftet seg og giftet bort, like til den dag da Noah gikk inn i arken, og de (folket) skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det også være når Menneskesønnen kommer.
  Da skal to menn være ute på marken (altså dagtid); den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. To kvinner skal male sammen på kvernen; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake.
  Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Men det skal dere vite: Dersom husbonden visste når på natten tyven kommer, ville han våke og ikke la ham bryte inn i huset sitt. Vær derfor også dere beredt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. (Matt 24:37-44). Her er det nyttig å minne om fortellingen om de ti jomfruene (Matt 25:1

  Men kommer Jeshua usynlig når han kommer?

  Nei, hele verden vil se ham!

  For som lynet begynner i øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. (Matt 24:27)

  De hellige vil kunne bli arrestert
  Lukas forteller mer om hva som vil skje de hellige i denne trengselstiden, altså når Messias Jeshua kommer for å slå ned folkeslagenes kamp mot Israel (Harmageddonslaget på “Herrens Dag”) og deretter opprette sitt Rike på Jorden –

  Og Jeshua fortsatte: Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike; det skal bli kraftige jordskjelv, og mange steder pest og hungersnød, og det skal skje forferdelige ting og vise seg store tegn fra himmelen. Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere, overgi dere til domstolen i synagogene og kaste dere i fengsel; dere skal føres fram for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld. Da skal dere få vitne for dem. Husk på at dere ikke behøver å tenke ut på forhånd hvordan dere skal forsvare dere. For jeg vil gi dere ord og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne motstå eller motsi. Men dere skal bli angitt av foreldre og søsken, av slektninger og venner, og noen av dere skal bli drept. Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld; men dere skal ikke miste et hår på hodet. Holder dere ut, skal dere nå fram til livet
  (Luk 21:10 19).

  Johannes taler også om dette:

  Dette har jeg sagt for at dere ikke skal bli ført til fall. De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da enhver som slår dere i hjel, skal tro at han utfører en tjeneste for Gud. Det skal de gjøre fordi de hverken kjenner Faderen eller meg. Dette har jeg sagt dere for at dere, når den tiden kommer, skal huske at jeg sa det. Jeg fortalte dere ikke dette fra begynnelsen av, for da var jeg hos dere (Joh 16:1-4).

  De troende vil også gå gjennom trengsler
  Allerede så langt burde vi se at de hellige ikke skal tas opp til Himmelen og være beskyttet der mot problemer i trengselstiden. Her står det faktisk at de vil kunne bli arrestert, overgitt til kirkelige domstoler: Det står synagogene i teksten; det er fordi Jeshua og de første troende sto til doms hos fariseerne og de lovlærde. Men i slutten av endetiden kan de hellige også bli stilt for et religionsvesen utgått fra Skjøgen (Romerkirken eller en av hennes «avkom»). De troende vil bli sett på som kjettere akkurat som i den første tiden av dette kirkesystemets historie.

  «Konger og landshøvdinger» må vi tolke som den verdslige makten. Da ser vi at Skjøgen og Dyret, henholdsvis kirkesystemet og det verdslige systemet, igjen arbeider sammen slik vi ser det beskrevet i Åpenbaringsboken (Skjøgen rir Dyret, Åpb 17:3-6).
  De hellige vil være en «plage» for begge systemene fordi de ikke vil ta hverken Dyrets eller Skjøgens «merke» som vil si at de ikke vil følge disse systemene, men, hva det enn måtte koste, holde seg til Guds Ord alene. Deres vitnesbyrd, deres forsvarstale i slike tilfeller, lover Jeshua at vil bli gitt dem der og da! Formaningen fra ham er at de hellige må holde ut til enden – Hvorfor sa han det hvis de hellige skal tas opp i trygghet i Himmelen før trengslene?

  Lukas fortsetter og viser til store tegn som skal vise seg på himmelen. «Hav og brenning bruser» er et bibelsk bilde på at det er krig og opprør blant menneskene. Ikke-troende vil bli skrekkslagne over synet i den sterke basunklangen! Kan hende atomvåpen kommer i bruk? Hva gjelder dette? Det gjelder Jeshuas gjenkomst! Verdens forløsning, «Herrens gjengjeldelses-Dag.

  Det er ingen «hemmelig bortrykkelse», men det er en oppstandelse –
  Paulus forteller i det kjente 1 Kor 15 om oppstandelsen av de døde som har dødd etter et liv i tro, lydighet og tjeneste for Gud i Jeshuas «fotspor»:

  Og det sier jeg, brødre: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet. Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles, i ett nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun (les om høytiden Yom Teruah!). For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når det skjer, og dette forgjengelige og dødelige er blitt kledd i uforgjengelighet og udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet. (1 Kor 15:50-54)

  Her forteller Paulus om øyeblikket for oppstandelsen av de som er døde i troen og tjenesten for Gud. De som i dåpen har inngått pakt med Gud ved Jeshua. Det øyeblikket som også er for-løsningen for de troende som lever når dette skjer. Jeshua ber Faderen for dem slik:

  Jeg har gitt dem ditt ord. Men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten; ditt ord er sannhet (Joh 17:14-18)

  Johannes sier ikke her at Gud skal ta de hellige ut av verden før oppstandelsen, men at han må bevare dem! Å bli tatt opp til Himmelen, slik «Bortrykkelseslæren» forkynner, må en vel kunne si er å ta de hellige ut av verden?

  Lukas advarer de hellige om ikke å være lik folk som ikke har Håpet i seg, de som ikke kjenner Gud. «Våk!» formaner han. Sovne ikke fordi om det drøyer med oppfyllelsen av profetiene. Gjør vi det, da vil Dagen komme som et sjokk og altfor uventet. Kanskje er det da for lite “olje på lampen” (mangel på åndelig fylde og tålmod):

  Vær på vakt, og la dere ikke sløve av svir og drikk eller av livets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt dette som skal hende, og bli stående (frelst) for Menneskesønnen
  (Luk 21:34-36).

  Ingen (intet menneske) er i, eller skal fare opp til, Himmelen.

  Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om de jordiske ting, hvordan kan dere da tro når jeg taler om de himmelske. Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen; det er Menneskesønnen, som er i himmelen (Joh 3:12-13).
  [Menneskesønnen: Yngre håndskrifter tilføyer: som er i himmelen.]

  Jeshua sier altså klart at det ikke er noe menneske i Himmelen nå. Heller ikke at noen skal tas opp dit senere, før trengselstiden.Jeshua sa til disiplene at han dro til Faderen for å forberede et rom til sine i «sin Fars hus». Jeshuas Fars hus er Tempelet (Luk 2:49; Joh 2:16). De mange rom i tilknytning til Tempelet var «prestekontorer», altså embeter for det levittiske presteskapet.

  Etter at Jeshua, ved sin oppstandelse erstattet det levittiske prestesystemet med det som kalles “etter Melkisedeks vis” i Hebreerbrevet, er presteskapet de troende selv. Vi må da forstå at prest betyr en tjener for Gud (1 Pet 2:9; Hebr 7:11-18). Jeshua skal komme igjen fra Himmelen, slik han lovet disiplene. Han kommer for å opprette Guds Rike på Jorden og de troende skal få sin «lønn» for sin trofasthet når det har skjedd. Les om denne lønnen herHimmelens Rike skal komme til Jorden
  Guds Himmelen er ikke stedet for de som blir frelst. Der bor Gud og hele hans «hær». Dette «hovedkvarteret» er hans og ikke for mennesker. Der planlegges nå Jeshuas gjenkomst og med seg vil han ha «arven og lønnen» (se linken ovenfor). Himmelens Rike skal komme hit og etableres her når Jeshua kommer igjen. Når han kommer vil de døde i troen oppstå med nye legemer, udødelige. Sammen med dem vil de troende som lever også få nye herlighetslegemer og i «ett nu» møter de Jeshua som kommer ned “i skyen” for å slå ned de ugudeliges angrep på Israel og hans folk. Fra da av skal de frelste være medFra da av skal de frelste være med ham og regjere med ham som et «Kongelig presteskap» i De tusen år, som er en annen betegnelse på den tidsperioden hvor Jorden skal styres av Jeshua og de hellige og menneskene skal ha fred og ikke lenger lære å føre krig. (Åpb 20:6).

  Altså er det ingen «bortrykkelse» eller oppstandelse før Herren kommer. Hører vi Herren til, er vi i hans tjeneste i gode og onde dager. Men Jeshua lovet selv å være med oss i alle dager inntil (denne) verdens ende og i all evighet!

  4
  3
  • Geir -fullstendig forført av vranglære.
   Hvor er gleden?

   Vi skal liiide, hodene skal rulle, vi skal oppleve Guds vrede, vi skal i en grusom trengsel…
   «TRØST da hverandre med DISSE ord.
   Ehh….(?) Ikke mye trøst der nei…😀

   1.Tess1:10: «og vente på hans Sønn fra himmelen, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus som redder oss fra vreden som kommer.»
   Som kommer😉 Bibelen forklarer oss hva som kommer. Men, som det står; Jesus redder oss fra vreden som kommer.

   Joda, vi har STOR trøst😊👍 Fordi vi IKKE skal gjennom trengselen.

   Hvert øye skal SE Ham.
   Ja selvfølgelig skal hvert øye se Ham. 😀 Etter 7 års trengsel ja. Han setter Han sine føtter på Oljeberget. Vi kommer MED Ham. Hans lønn er MED Ham.
   Mon tro om det finnes tro igjen…

   Dette Jesu’ andre komme har jo INGENTING med OPPRYKKELSEN å gjøre. Du er fullstendig blindet sv feilundervisning. Drit nå i disse gamle artiklene som du og flere drar frem, det er bare fra noen mennesker. Det er GUDS ORD som teller. Summen av Guds Ord. Hadde du brukt tiden på Guds Ord istedet for disse eldgamle menn som skrev som nå ligger i graven, så hadde du fått en åpenbaring for lenge siden.
   (At jeg gidder. Du er gammel ig sta og kommer ikke til å rikke deg. Ditt problem det. Håper jeg ser deg i skyen da?)

   3
   3
  • Veldig bibelsk dette Geir. De falske profetene vil nekte å lytte.
   De avviste Jeremias, Jesus, Paulus og de oldkirkelige lærere som forkynte sannheten.
   De har tatt seg falske lærere med budskap som klør i øret.
   Det jeg har lagt merke til er at folk som flokker seg rundt de falske profeter, er mennesker som har forlatt levende menigheter og blitt “avhoppere” fra trosbevegelsen. De ønsker ikke å leve hellig. De vil være som verdens mennesker. De har sympati med vantro.
   De hadde en gang livet, men orket ikke betale prisen.
   Derfor har de funnet seg ei sovepute. Nemlig forførelsen at Jesus skal hente dem før vanskelighetene kommer.
   Den lære som pinsevenner og frie venner har forkynt er det samme som å spytte på vitnesbyrdet fra martyrkirken og dem som betaler prisen for å følge Jesus.
   Når trengselen kommer til dem vil de forførte bli så sinte på Jesus at de skjelver av sinne.
   De vil vinke Jesus farvel like opp i ansiktet hans som de gjorde da de “hoppet av” trosbevegelsen eller en levende kristen menighet hvor Guds kraft var tilstede.
   De finner trøst i et falsk dogme som vil svikte når de kommer under lutring og prøvelse.

   4
   2
  • Ikke mye trøst der, skriver du.
   Guds ord gir ikke folk falsk trøst.
   Det er oppgaven til de falske profetene.
   Sovepute-profetene som fungerer for å sy puter under folk for å gjøre evangeliet “bekvemmelig” og uten kors og anstøt.
   De fleste menigheter innenfor pinsebevegelsen forkynner falsk trøst som klør i øret på troende som avskyr å høre om lidelse og død.
   Det er den virkelige farlige herlighetsteologien.
   Den gleden du stadig roper etter, er verdens glede.
   En falsk glede.
   Du avviser å være forberedt..Avviser troen på å gjøre seg rede.
   Du tror at Jesus skal redde deg før ulykke og trengsel kommer.
   Det er det som er den virkelige herlighetsteologien.
   Ikke læren til Livets Ord som ble anklaget for herlighetsteologi av lutherske teologer og såkalte “avhoppere”.
   Veien til Guds rike går gjennom megen lidelse, forfølgelse og trengsel. Den levende Guds menighet er ikke Rema 1000 eller Kiwi. En billigkjede for late mennesker som nekter å gi slipp på verden og som holder fast på verdslig tankemønster.
   Menigheten er de som er utkalt fra verden, har latt seg skikke for himmelen og som følger Herren gjennom alle ting.
   De skriker ikke “hoppla!” men Maranata og sukker i sin ånd etter utfrielse fra denne verdens jammerdal.

   3
   2
 6. Kikki, Isigna m.fl. STRÅLER av glede som vanlig😀

  De skal visst både lutres og hutre i årevis. Og kuttes også. For de har enda ikke forstått hva Jesus har gjort for dem.

  Og planen deres er hodeløse opp til himmelen , deretter straks en rask U-sving og ned igjen. Tror de bør grunne noen år på hva Guds hensikt med DET skulle være. Hoppla🦄

  Vær rede. Jesus kan komme når som helst. Tar oss bort i 7 år. Han kommer for å fri oss ut av vreden. Vi som «eagerly waiting» , som ivrig venter. Som små barn🧒🏼👧🏼.

  Hvis jeg mente Jesus kom f.eks. midt i trengsel (etter 3,5 år) så hadde jeg ikke akkurat vært noe IVRIG😀

  Her og nå så hadde jeg jo da visst at først må antikrist stå frem, og at det DERETTER måtte gå 3,5 år. Ikke akkurat så veldig stor grunn til noe ivrighet…

  Men JEG er ivrig jeg😀Snart rykkes vi opp i sky. Hoppla🦄

  4
  3
  • I natt håper jeg😀
   Eller neste mnd.
   Helst i 2023 da!👍🤔….
   Sees.
   Hvertfall noen av dere.
   Love You all🥰

   4
   4
  • Jeg registrerer at Insignia skriver i et inlegg lenger oppi tråden følgende, sitat: “vi kommer til å måtte lide, og på den måten vise oss som verdige arvinger til Guds rike.”.
   Til det er å si at for Insignia så er ikke Jesu verk på korset nok. Jesus er ikje bra nok. Han må lide og prøves, slik at egne gjerninger legges til (for Insignia) Jesu ufullendte verk. Slik blir Insignia sin egen frelser. Dypt tragisk å lese den slags hån mot Jesu FULLENDTE verk på korset.

   2
   2
  • Amen og Praise Lord, Spiff.
   Og tenker det samme som deg -stadig her inne😢

   Et HÅN mot Jesus.

   De BURDE vite hva de skriver.

   1
   1
  • Du vil bli skuffet hannah når du innser at trengselstiden er over oss og du fortsatt sitter fast i din jammerdal med forfølgelse og drap på kristne, har du reflektert over hvorfor sosialistene importerer afrikanske og arabiske muslimer til vesten? Svaret er at de skal slakte oss ned for fote hvis ikke vi overgir oss til islam og sosialistene. Disse mulimene er ved siden av sosialistene de største masse morderne i verdens historien, så kan jo du bare fortsette med vranglære og den omtanken du later som du har ovenfor andre medmennesker du er jo bare en falsk jesabel.

   3
   4
  • Som vanlig kommer det fra hannah vranglære hersketeknikker og løgnaktighet det står faktisk ikke noe om opprykk i bibelen

   1
   1
 7. Gud har 2 program, ett for Menigheten og ett for Israel. Han er ikke ferdig med sistnevnte.
  Det begynte med Israel, og det skal avsluttes med Israel. Menigheten er ikke Israel.

  Guds plan for Israel er satt på vent inntil Hans plan for Menigheten er fullført ved bortrykkelsen.
  Formålet med bortrykkelsen før trengselen er å fjerne Menigheten slik at Herren kan fullføre Hans plan for Israel igjennom trengselen.

  Derfor, om man ikke skiller disse “programmene” som Herren har for Menigheten og Israel, så resulterer det i forvirring.

  6
  2
  • Sant👍Guds plan for Israel er satt på vent. Forvirringen her inne er stor.
   Slik trenger det IKKE være. Det er enkelt.

   «En trengselstid er det for JAKOB»
   (Jer.30:7)

   ___________

   Guds klokke stoppet på 483 år (69 uker). Klokken starter først opp igjen når vi frelste bortrykkes. Vi er ikke JAKOB nei.

   Den SISTE 70.uken, de 7 år ( for ISRAEL) passerer. Da er 490 år (70uker) er fullført👍

   For dere andre som kanskje ikke har har lest om den siste uken, så finner man det i vers 27 i Daniel. Jeg er også av den mening at tallet 27 IKKE er tilfeldig. Det er bare et vers sier noen. Nei, sier jeg. Jeg har funnet mye interresant. Gud er en ordens Gud. ALT henger sammen. Man vil se etterhvert👍 Dette er IKKE et sted jeg ønsker legge ut om mine studier om dette. Har lært en del av mange bibel-lærere, men vil allikevel huske best studier alene med Gud og mine egne oppdagelser i Bibelen.

   I himmelen blir det mye studier👍😊

   3
   2
  • Interessant det du deler her, Hannah! Vi har mye å se frem til, håper bare de rundt oss kan se vi har håp, fred og glede 🙂

   3
   3
  • Det gjør de fleste tror jeg. De ser det. ((jeg er et menneske med feil og mangler og skulle kun ha skrevet høflig og pent alltid🥺… men jeg tror folk merker om vi er ekte tross alt)

   De som freser mest tåler ikke å se det ekte. Håper de forstår at det finnes EN som IKKE ville ha fått disse følelsene frem i dem. At det går opp for dem at det er en annen som lurer dem til å kjenne på irritasjon, sinne eller hat mot oss. Den onde ønsker ikke at de skal se sannheten. Han ønsker IKKE at de skal se Gud for hva Han er -en kjærlig Far. Han ønsker heller ikke at de skal se at vi bryr oss om dem. Han ønsker IKKE at de skal kjenne på fullstendig fred og ro. Håper de RIVER seg løs❤️😊🙏

   Takk selv for det du delte i starten på denne tråden. Bra skrevet.
   Undervisningen har tydeligvis vært helt elendig i tiår nå. Selv har jeg problemer med å fatte at det ikke står bedre til. Det er jo fantastisk mye bra på nett. (og også vranglære -som man plukker bedre ut til mer man leser hva Gud sier. Har selv lest/sett vranglære)

   Er jo svært lenge siden folk kom seg på nett nå…. 🤔 Men altfor ofte treffer jeg på kristne folk som er litt eller mye engstelige -og usikre, angående tema endetid. Redde for pandemier, krig og
   matvaremangel. Det er resultatet av manglende undervisning. Dermed søker de. Og på YouTube blir de lurt -som så mange her. Men nå har det tatt seg opp litt i Norge igjen😊 👍
   Jippi🦄.

   2
   2
  • Ja håper det skinner igjennom her også iblant, selv om det kan gå “en kule varmt”, hehe.

   Jeg tenker at nå er tiden inne for vi kristne å kunne være lys og salt i denne verden, en verden som bare blir mørkere og mørkere for hver dag som går. Har vi “åndens frukter”?
   I såfall burde de bli tydeligere og tydeligere slik at de rundt oss ser en forskjell.

   Men om vi skjelver og er nedbrutt, evt “døpt i sitronjuice”, hvilket lys eller salt er vi da?

   Der er mange offer for falsk/dårlig undervisning, også her inne. Noen vil garantert påstå vi også er offer for det.
   Men hvem har bl.a fred og glede?

   Vi har en som gir oss alt vi trenger hver eneste dag, hver et hårstrå på våre hoder er talt, og Han har sagt:

   “Vær derfor ikke bekymret og si: Hva skal vi ete? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene etter. Men deres himmelske Far vet at dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg! Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.

   Amen 🙂

   Med det så avslutter jeg for i kveld 🙂

   2
   1
  • Amen!😊👍
   Yndlingsvers.
   Disse vers har betydd enormt for meg.
   Gud har virkelig hjulpet meg med dem. Senere har det vært viktigere for meg å lese siste halvdel om å søk da først.

   Tiden er inne ja…
   Svært spørsmål om HAR vi Åndens frukter…
   Takk Nick.

   Ikke bare verden som blir mørkere og mørkere….Mye rart i kristenheten også. Er sliten nå. Men Han vet. Vanskelig å finne kristne som viser gleden i Jesus, og kristne som ikke vingler. Men vi har det velsignede håpet👍 og holder ut😊Dette livet er bare et lite pust. Men til mer uutholdelig det er, til sterkere glede er det…Gud er god. Hva HAR vi ikke i vente…😊
   🌴🧔🏽‍♀️🎶🐑🐆🎶👶🏼🌲

   2
   2
  • Svært VIKTIG spørsmål -skulle det stå.
   Du trenger ikke svare Nick😊
   Snakkes etterhvert👍

   Vet ikke helt om frukter vil vise seg fra meg her fremover😀 -om jeg vil prioritere å være her inne så mye…🤔

   Det er mye depressivt her inne. Både folk og skriverier. (det er ikke Kjell sin skyld) Vranglære, gledes-dreping og dømming. Folk som ikke tåler hva Guds Ord sier om en sak og blir fornærmet. Og reagerer barnslig og ikke svarer.

   Blir jo mildt sagt kjedelig når visse kommer seg aldri videre😀 Og holder fremdeles på med barnslighetene sine med kallenavn, Jesabel /trettekjær kvinne. Mens de er fullstendig ute av stand til å se seg selv. Det er jo trist for dem. Slik merkelig oppførsel mot meg trekker jeg bare på skuldrene av. Men de BURDE kunne klare å tenke at ikke-kristne leser dritten deres🤔 Det er DET som teller. Skriv hva dem vil om meg, det preller jo av. Gud er for meg❤️👍

   Selv om det er noen få andre her inne av annen slag som kommenterer😊👍 (eller bare kun er en leser)

   Vi skal passe på hvem kristne vi omgås med. Mange her forstår ikke at de er kalt til å være noe helt annet enn det de holder på med her inne. Det er tragisk å se hvordan det går med kristenheten.

   Kommentarene på en nettside som Søkelys -et profetisk magasin burde kunnet være lærerikt, oppmuntrende, trøstende, bunnsolid veiledning fra glade, Jesus-elskende mennesker. Folk som også elsker ALLE mennesker.
   Jesus døde for HVER og en av ALLE som leser -og alle andre.

   Jeg sier det på forskudd, bryr meg lite om det provoserer. (sannheten provoserer jo…) Han vet selv hvem han er) : OM jeg nå dukker opp igjen så er det bare å legge merke til surmulingen og sinnet hans og setninger som «hun sa jo hun skulle slutte her inne» el.l.

   Flott med kristne som setter slik pris på deg😀

   Jeg har ikke behov for å være her nå.
   Lar også være å lese mange kommentarer nå.
   Føler jeg meg drevet til å skrive om en tid så gjør jeg det😊✝️👍

   Da blir alle så glade🦄

   2
   2
  • Tusen takk for linkene, skal sjekkes ut senere!

   Ja disse versene i Matteus 6 er min form for “prepping”, vil påstå de holder mye lenger enn en kjeller full av joikaboller eller annen boksmat med lang holdbarhet, hehe.. 😁

   Tror det blir litt rolig fra min side også fremover, mye på “plakaten” for tiden, og sannheten er nok den at en blir generelt mer oppmuntret av å ikke lese søkelys.. (spesielt kommentarfeltet)

   Det finnes svært lite oppbyggelig “stoff” her inne, nesten ingen snakker om Jesus, nesten ingen deler noe som gir oppmuntring, jeg lurer på hva folk fyller seg med. Har egentlig kristne mer håp enn de utenfor? Det ser dessverre ikke slik ut.

   Jaja, uansett så blir det vel en kommentar i ny og ne, vi snakkes igjen etter hvert! 😊

   3
   2
  • Joikaboller😂🙈
   (Måtte ha sunget 2-3 ganger for maten da)
   Enig med deg om Matt. 6👍

   Skrivefeil:
   1:50 I (REALLY) care if they remember me skulle selvfølgelig være
   I really DON’T care if the remember me. (Men bare Jesus)

   Fine sanger om Jesus -som alltid er der, samme hva. Se gjerne en gang med god lyd.

   Ja livet er ofte travelt, vi holder på med hvert vårt. Om man stortrives med det man står i så tror jeg så gjerne at man skal bruke evnene sine på noe lignende i tusenårsriket😊 Og trives man ikke helt, så er det fremdeles store muligheter her nede ennå, med Mesteren med på laget👍 Og i tusenårsriket blir det ihvertfall perfekt.
   Det blir fint å se alle bruke sine evner fullt ut slik Gud skapte hver og en😊

   Jeg har litt til felles med ham i video nr 2, ved 2:22 og utover -uten at jeg mener å skryte, alt takket være Gud❤️ Ære være Gud for beskyttelse i alt. Kjenner meg litt igjen hva han gjør der, og teksten er rett fra mitt hjerte.
   Skjønne Jesus. Som alltid tett ved siden min går, tenker jeg…

   Tenkte jo at forrige kommentar var min siste på en stund -skulle egentlig bare rette på den feilen og si enig i det du skrev, og takk for fin tilbakemld. Så tok det litt av her🙈
   Og ja -snakkes etterhvert! Trenger ikke svare😊 Jobb du 🧗🏻‍♂️ For før du vet ordet av det er du fremme👑😇

   Og hvis du lurer på hva de fyller seg med; jeg trykker på noen av linkene deres et par ganger i året. Det holder alltid med 15 sekund. Da vet man resten av innholdet utenat. Det er like trist og alvorlig som Dagsrevyen og værmelding NRK fra 1970. Bare med 100 ganger mer mørkere innhold. Vondt at ikke de finner gleden og freden…
   🙏

   2
   1
  • Hei Nick. Har ikke sett videoen ennå, men kommer sikkert til å gjøre det. Har sett en del på ham i flere år men kuttet for et år siden siden. (siden jeg reagerte litt på noe) Men jeg raste nettopp nå nedover kommentarene under videoen. ta en titt…
   her finner vi våre søsken, (jeg har visst om dem i 7 år nå), jeg kjenner meg så igjen i dem…. ( videoen vet jeg lite om, men uansett så er kommentarene fra Guds barn)
   Sett tommel opp/ ned i egen kommentar, så vet jeg du har lest kommentaren min😊
   (Bra at Leif Jakobsen m.fl. kommer på visjon Norge i dag. Elsker at de sprer håp og sannheter til de vranglærte livredde kristne i Norge)

   https://www.youtube.com/live/w4hyc_gK9Pg?si=iN7i61POqdXlXUnh
   ——————
   Noe annet om du vil, (men dette er nok noe du vet) Men kanskje finner du annet på kanalen til Joe⬇️

   https://www.youtube.com/live/w4hyc_gK9Pg?si=iN7i61POqdXlXUnh

  • Hei, så først nå at du hadde skrevet til Kjell i går i en annen sak 🙈

   Hvilken video er det du mener øverst i innlegget ditt hvor du sier “Har ikke sett videoen ennå, men kommer sikkert til å gjøre det”? Den om MacArthur øverst i saken her? Jeg ble litt usikker på om det var den, eller noe jeg hadde linket til 😊

   Den første videoen du linket til i går kl 12:45 fungerer ikke her, jeg får ikke tilgang dessverre 😐

   Skal lytte til talen av Joe 😊👍

  • Beklager, jeg så det ettertid at det var litt rotete og uklart det jeg skrev🙈 Jeg mente første video -altså nr 1 av de 2 jeg skrev om kl 12:45😊 (eller det gjelder jo egentlig begge, siden jeg linket 2 like videoer🙈)

   Nå er den visst fjernet der, ser jeg.
   Fra kanalen «Hope for our times, Tom Hughes». Noen som ikke liker det de pratet om hehe…
   Hørte kun et minutt eller to. De snakket om banksystemet og om hvordan alt ser ut til å forandre seg -kan hende t.o.m. litt FØR Antikrist (vet ikke om jeg er helt enig. Og jeg bekymrer meg lite) og de pratet om hvor ille det skal bli. (jeg har kuttet litt den «Hope for our times» -kanalen, men kikker innom kort avogtil, fordi de følger godt med på ting. Det var helst KOMMENTARENE under denne videoen jeg ville dele med deg. Selv om du egentlig kan dem litt utenat😀 Fordi de ligner dine og mine kommentarer litt, på søkelys😊 Og det var nesten totalt fravær av NEGATIVE kommentarer der. Tydelig de var våre søsken, alle og enhver😊 Er jo litt oppmuntrende da… Har lagt merke til det i mange år, der -og flere andre slike YouTube-kanaler.

   Jeg kjente null lyst til å skrive kommentaren min inne på de nyeste sakene blant de andre kommentarene, så jeg gikk bare tilbake hit.

   Pastor Joe har en del bibel med i møtene og det er så fint😊 (skulle vært en selvfølge men slik er det ikke lenger så mye av) Bibel har også Jack Hibbs med. Han holdt også kirken sin åpen under pandemien. Liker👍😊

   Videoene kun et tips😊 Se eller hopp over. ( Men bare MÅ vise deg avogtil…)
   Er ikke bekymret for deg, du lytter og får inn rikelig med åndelig føde du 😊
   👍 Andre jeg er bekymret for…

   Kan ikke få sagt nok hvor glad jeg er fordi sunn endetids-forkynnelse har vært på visjon Norge nå flere kvelder. Det er såå mange engstelige som nå kanskje får mer fred. Det gleder meg enormt… Jeg liker også undervisningen til Charles Hansen veldig godt. Og Ivar Helmersen.

   Trenger ikke svare, bare en emoji så vet jeg du har lest. ble litt lenger enn jeg hadde tenkt -igjen😊 , måtte bare dele.

  • Hehe, kunne vært interessant å lese de kommentarene, dumt at videoen ble fjernet.

   …godt å høre at det er god endetids-undervisning på Visjon Norge, det trengs. Folk trenger oppmuntring og trøst i disse tider, trist å se hvor mange som sliter, spesielt her inne!

   Beklager kort svar her, har en veldig travel uke, bedre enn ingen svar 🙂

  • Trenger ikke beklage, vet du har sagt det er travelt😊

   Har ikke fått tid til se noe særlig de tre tv kveldene på VN med endetidsundervisning (men er kjent med hva de står for) Dette har vært litt bønne-emne for meg. Og bønnesvar😊, når noen nå får mer trygghet og fred i alt dette.

   De folkene med de kommentarene under den slettede videoen møter du i himmelen Nick😊👍
   (Kanskje finner du samme slags kommentarer under andre videoer fra «Hope for our times/Tom Hughes» . Eller Jack Hibbs)

   ——————-

   Kommentaren min ble visst liggende uferdig her i timevis nå. Det skjedde noe her… Igjen.
   Har hatt et lite pusterom en tid nå, og håpet det skulle vare😢
   En som er ute etter meg og mine…
   Og så lever vi jo også på denne litt ødelagte jorda da. Tøffe tider… Det jeg skrev i stad om andre (gleden min over undervisningen de nå fikk om endetiden) må jeg visst innrømme bleknet litt nå…
   Klarer vel dette også…
   Men hvordan… (?) Det vet vel bare Gud✝️❤️🙏
   Jeg har sagt det lenge; at folk som IKKE lengter til himmelen, har det kanskje for godt på kloden. Og har kanskje unngått en del sorg, smerte og dypeste fortvilelse( ?) Jeg holder snart KUN ut fordi jeg tror vi drar snart (men er fullstendig klar over at det KAN dra ut i årevis også)
   Og de av mine kjære som ikke lengter hjem, vil kanskje gjøre det snart -når det hardner litt til her nede… (?)
   Trenger ikke svare Nick, send en emoji så vet jeg du/derehar lest, ikke føl du må svare, send heller en setning opp til Ham🙏…Jeg selv sender visst kun et sukk. Han hører, og frir oss ut av ALT.
   Jeg vet Han vil vende dette til noe bra. Til slutt. (deler ikke slikt til vanlig, men slik ble det visst nå)

  • Ser nå klokkeslettet 1:17
   Tenker da straks på den korte fine salmen. Passet meg ypperlig nå👍
   Gud vet jeg er glad i tall Han…🤔

  • Vi sender en hilsen med disse versene:

   Bare i håp til Gud vær stille, min sjel, for fra ham kommer mitt håp. Han alene er min klippe og min frelse, min borg. Jeg skal ikke rokkes. Hos Gud er min frelse og min ære, min sterke klippe, min tilflukt er i Gud. Sett deres lit til ham til enhver tid, dere folk! Utøs deres hjerte for hans åsyn! Gud er vår tilflukt. Sela.
   Salmene 62:6‭-‬9

  • Aldri i mitt liv har jeg vel ikke reagert så kraftig på et trøstens fantastisk ord i Guds Ord, sendt fra søsken i Herren.
   🥲❤️😊
   Tusen Takk. Ja «HAN alene er min klippe». «Min STERKE klippe». Gud velsigne dere rikelig.

   (Jeg skrev «en som er ute etter meg og mine» Mente satan altså. Skulle ikke nevnt han engang, han er ynkelig)

   «For Han som er i dere, er større enn han som er i verden» 1joh4:4

   Det var noe som bedret seg.

  • (Tror jeg har nevnt at jeg har sett på Don Stewart, pastor Joe Pedick/Calvery Chapel of the Harbour og Jack Hibbs i mange år)

   Jeg har kanskje bare gått utifra at du/dere er kjent med det som de prater om i videoene nedenfor, men tenkte nettopp nå at hvis ikke, så vil jeg bare nevne det.

   Ta en titt hvis tid, trenger ikke svare, men alltid greit med en emoji så vet jeg du har lest. Det er på en måte veldig interessant men på en måte ikke, fordi det hører trengselstiden til (det meste hvertfall, mener jeg)

   Si fra om linkene ikke virker. Merker oftere og oftere nå at de ikke virker. (jeg skal da eventuelt skrive hva videoene heter)

   Bare spol så ser du hva det dreier seg om. (Jeg visste om våpenet i 2017 fra en annen kanal men har hørt lite om det siden da)

   Ved 18 min:
   https://www.youtube.com/live/mrn86ZWc1Yk?si=SvFWrT2Z0oR2ESco

   Ved 1 t. ca:
   https://www.youtube.com/live/Jh0wI_5Ej4U?si=dRZ3KDCCsCFCWzUj

  • Takk for linkene, skal sjekkes ut så fort jeg får tid.
   Godt å høre at versene ble til oppmuntring for deg også, vi har funnet mye glede/styrke i dem.
   Når man ikke har noe annet enn Herren å “lene seg på”, da er man i en veldig god posisjon! 😊

  • Godt sagt!!😊 Har tenk mang en gang at hadde jeg ikke vært gjennom det og det, så… ja så hadde jeg nok kanskje ikke kjent så godt til hvordan Gud ER der virkelig ALLTID. Disse erfaringene ( med det tøffe) tror jeg rett og slett ikke jeg ville vært foruten….Han holder oss oppe når vi ikke klarer annet enn et sukk. I månedsvis. Han er vår KLIPPE ja. Bærer oss. Hva er vel all elendighet her? Sammen med vår KLIPPE så makter vi det. Vi er på vei hjem til vårt virkelig HJEM. Skal holde ut om det går en uke eller 20 år jeg, Men synes Han kunne skyndet seg litt nå🤔😀
   For må innrømme jeg spør Ham vél ofte nå; hvorfor Gud..
   (Noen ganger tenker jeg at de både misliker og hater meg inne på denne siden her, -deg også, og da hater vel den onde oss ENDA mer….Hater gleden og tryggheten vi viser. Og han vil vel egentlig ha oss bort fra kommentarfeltet….)

   Glemte si at Jack Hibbs sier noe som en pastor nylig har sagt, ved 1:32. Helt sprøtt! Men forførelsen er stor. Og så ille at man aldri kunne tenkt seg det tidligere.

   Versene deres sender jeg videre til en god venn😊 Det er mye jeg ikke har oppdaget i Bibelen. Men NÅ har jeg oppdaget de versene👍

   Se gjerne 1:32 om du vil.

  • Veldig interessant det du deler om erfaringer fra alt det tøffe du opplever, og nettopp dette er nøkkelen videre også. Du har erfart – og erfarer, at selv om du ikke ser veien ut eller videre, så er Gud der og leder/griper inn.

   Er helt enig med deg, alt det vonde ville ikke jeg heller vært foruten. Det har enorm verdi, uansett hvor vondt det har vært.
   Det er ikke tøft for en mann å snakke om tårer, men det har det vært mye av!

   ..For vi har ikke styrke nok til å stå imot denne store hæren som kommer mot oss, og vi vet ikke hva vi skal gjøre. Men til deg er våre øyne vendt.
   2 Krønikebok 20:12

   Det var det jeg rakk for i kveld, mye jobbing 😐

  • Takker for tbakemld, leste sent i natt etter tur i park, mye politi, mye trist, traff på en ungdom (som er tro mot Jesus og Guds Ord) som er klokere enn de fleste i en menighet, jeg følte Gud virkelig lot meg «Gudfeldig» treffe på ham. Og også en ukrainer -ensom og nyankommet. FOR en verden det er…
   Det ble litt å prate til Google oversetteren…

   Kommentaren din betydde mye, med bibelvers og alt. Takker så MYE! For der var KLIPPEN vår -igjen! «Til DEG er våre øyne vendt…» Tøff natt, men Gud hjalp. (klarte ikke svare her før nå)

   Du skriver «enorm verdi» om det vonde du ikke ville vært foruten. SÅ godt sagt! Siden DEN verdien du nevner der er det sterke med Jesus vi opplever. Han gjør noe med oss. Vi vokser. Det resulterer i så mye, bl.a. mer medfølelse og forståelse for andre som lider. Før var jeg mer opptatt av å absolutt «føle» , slik det fremdeles forkynnes mye om, men nå er min store glede og velsignelse bare det å VITE, og gjøre erfaringer, jeg ser gang på gang at Han VAR der virkelig! Han hjelper på SIN måte. Han redder oss ut på SIN måte. (Selv om jeg fremdeles ikke forstår hvordan dette skal bli bedre)

   Takk for du deler. Menn og tårer. Forstår det godt at du skriver det slikt…
   Det burde ikke være slik, kjenner så altfor mange….Det er ikke bra. Men du (og enormt mange flere menn enn folk skulle tro) tillater tårekanalene å brukes slik Gud har skapt oss, og kommer sterkere ut av det enn andre. På så mange måter.
   Hva GUD mener om saken betyr nok mest av alt for deg. Finnes ikke så mange slike. (Men ungdommen jeg traff i går var slik, at det GUD mener er viktigst)
   Jeg har mange ganger tenkt på flere i Bibelen. Og ofte sett for meg Noah som gråt. Han forstod MYE. Og bar nok på mye. Mange menn som aldri tar til tårene har heller aldri vært der du har vært. En gang blir det uansett tårer for de fleste menn. Både glede, sorg og smertens tårer. Noen pga at de ble igjen etter opprykkelsen. Håper for de fleste at det blir pga omvendelse -gledestårer!

   Fantastisk bibelvers!
   For sammen med KLIPPEN så tåler vi nok alle slags hærer komme imot oss💪✝️

 8. Jesus siger selv: “Mon jeg finder troen på Jorden, når jeg kommer igen?”

  Til de som tror på en pre-trib’ hvorfor ville Han sige dette, hvis alle ville være bortrykket?

  Og hvorfor skal det gives Dyret at føre krig mod de hellige og overvinde dem, som der står i Johannes Åbenbaring? Kap 13 vers 7?

  Hvorfor advares vi mod at tage Dyrets mærke, hvis vi ikke er her?

  Bortrykkelsen kommer mest sandsynligt for den lille tilbageværende rest, i det sidste døgn. Ikke mange mennesker på jorden til den tid. Profeten Daniel siger i kap 12 vers 12: “Salig er den, DER HOLDER UD OG oplever 1335 DAGE!” Det betyder, at det bliver meeeget svært i Den Store Trængsel.

  • “Mon jeg finder troen på Jorden, når jeg kommer igen?”

   Spørsmålet er ikke om Han finner frelste, men frelste som ber, slik som hun i dette avsnittet du refererer til. (Lukas 18) Les sammenhengen.
   Vil Jesus finne kristne som ber på sine knær slik som denne kvinnen når Han kommer?
   Er våre liv preget av bønn og avhengighet av Gud?

   De “hellige” i Åpenbaringen 13:7 er det som kalles “tribulation Saints”, de som kommer til tro under trengselen. For disse blir det ekstremt tøft, her vil hodene rulle.
   Mange vil komme til troen når de oppdager at det er frelste og små barn som plutselig er sporløst borte, men hvem klarer å holde ut i trengselen?

  • Hvorfor advarer Guds Ord mot å ta dyrets merke? De som har tatt i mot falsk forkynnelse om dette har ingen gode svar.
   De som lærer pre-tribulation er forførte av ubibelsk lære basert på en feilaktig forståelse av ordet.
   De lytter til løgnprofeter som forkynner falsk lære til menigheten.
   De ønsker å gjøre kristendommen så spiselig for alle slik at korsets anstøt er borte.
   De vil tekkes de ugudelige med åndelig “koseprat” som de tror skaper glede. De har ikke lært noe av historien og av de hellige fedre.
   De forstår rett og slett ikke hva Bibelen sier.
   https://www.youtube.com/watch?v=L_qeArLQFlM&t=760s
   https://www.youtube.com/watch?v=oDOt4MUE5pw
   https://www.youtube.com/watch?v=PEee9eK9L90

 9. Lige efter det vers fra Daniel 12:12 står der et vers, som virkeligt er stærkt:

  “MEN gå DU enden i møde, læg dig til HVILE og stå op til din lod ved DAGENES ENDE”.

  Der vil nok næsten ingen troende være på jorden den dag. Der er de, som mener, at vi er ved at være et godt stykke inde i Den Store Trængsel, og jeg hælder også til, at vi er i den nu. Husk, hvad Paulus taler om mht “pludselig ødelæggelse”, der kommer over Jorden. Johannes Åbenbaring taler om 1/3 af menneskene vil dø, derefter 1/4 af de tilbageværende.

  Igen vil jeg sige: hvorfor skulle vi forkælede europæiske kristne fritages for martyrdøden, når ca 900.000 kristne Led martyrdøden ml 2005 og 2015?? Raymond Ibrahim, en kristen kopter, har skrevet om det, og det stod for et par år siden på Google søgning, hvor også større medier skrev om det.

  1
  1
 10. Nick : det er farligt at tolke og omskrive Jesu ord, sådan som du gør, og det er jo blot ordkløveri fra din side. Hvori lægger du en skelnen i ‘troende’ og ‘som ber’? Troende BER! Hvis man ikke ber til Herren, da er man pr definition ikke troende.
  Men hvorfra ved du, at nogen kommer til at blive frelst under Den Store Trængsel? Tror ikke, at det er muligt, for husk, at der i Åbenbaringen står om Engelen, der råber, at ‘Fristen er omme’. Kap 10. Men jeg synes, det er vanskeligt at vide disse ting med sikkerhed.
  Krigen mod kristne vil jo nok starte omgående, fordi vi ikke vil tage Dyrets mærke.

  1
  2
  • I følge Jakobs brev 4:2 så var der et problem; kristne ba ikke. “Dere har ikke, fordi dere ikke ber”.
   Dette var kristne som Jakob talte til.
   De var frelst og hadde fått sine synder tilgitt på lik linje med alle andre, men de kom ikke til Herren med sine behov. Dere har ikke, fordi dere ikke ber.
   Det er sannsynligvis et problem i dag også.

   Lukas 18:1-8 omhandler bønn. Ikke bare bønn, men en type bønn hvor en er “pågående” og står på sin sak uten å gi opp.
   Lukas 18:1 sier: “Han sa en lignelse til dem om at de alltid burde be og ikke bli trette”
   Deretter kommer spørsmålet i vers 8: “Mon jeg finder troen på Jorden, når jeg kommer igen?” (Kristne som “roper til Ham dag og natt”)

   Vi vet fra andre skriftsteder at Jesus vil finne kristne når Han kommer igjen, det er det ikke noe tvil om, men vil Han finne kristne som er så pågående i bønn som hun kvinnen i Lukas 18?

   Når det gjelder frelse under Den Store Trengsel, så sier ikke Skriften noe om at en IKKE kan bli frelst. Derfor tror jeg dette er mulig, men at det blir veldig vanskelig for de det gjelder.
   Kapittel 10 vers 6 sier på engelsk: “There will be no more delay”, er som en “erklæring” om hva som nå skal skje; Guds dom.
   Men Åpenbaringen er vanskelig å forstå, ikke noe tvil om det!

Det er stengt for kommentarer.