Christopher Greene i Alternativ Media TV: Borgerkrig i USA dersom Trump blir stilt for riksrett

Eric Ciaramella som skal være en tjenestemann i CIA, medlem av det demokratiske partiet blir av flere medier omtalt som Adam Schiffs hemmelige “varsler”.

Christopher Greene i Alternativ Media TV tror at USA vil stå overfor en borgerkrig innen årets julefeiring dersom Donald Trump blir stilt for riksrett. For øyeblikket pågår det såkalte “riksretts-høringer” hvor Adam Schiff ser ut til å styre showet. Adam Schiff som snakket om riksrett allerede før president Trump ble innsatt, har gjentatte ganger påstått at han satt på bevis på at Trump var en russisk spion. Etter at “Russland-collution” teorien kollapset etter Mueller etterforskningen, satte Adam Schiff og den demokratiske mafia i gang et nytt prosjekt hvor de allierte seg med Eric Ciaramella som nå spiller rollen som “varsler” og demokratenes hemmelige våpen i forsøket på å ta ut president Trump. Dersom det blir riksrett mot Donald Trump vil USA stå overfor en ny borgerkrig, tror Christopher Greene i AMTV.

Christopher Greene i AMTV mener at det vil oppstå borgerkrig i USA dersom det virkelig skulle bli en riksrett mot president Trump. Det er et forholdsvis alarmistisk budskap Christopher Greene serverer til sine seere. Alternativ Media TV har for øyeblikket 666 000 abonnenter på You Tube.

https://www.youtube.com/watch?v=MQhJAAtr-qE&t=490

Én tanke om “Christopher Greene i Alternativ Media TV: Borgerkrig i USA dersom Trump blir stilt for riksrett

  1. Profeten Daniel fikk syn av en billedstøtte hvis ulike kroppsdeler representerte syv bibelsk omtalte verdensriker fra Egypt, Assyria, Babylon, Medo-Persia, Grekenland, Romerriket og til slutt – representert ved billedstøttens føtter – ANGLO-AMERIKA.

    Disse føttene var dels av jern og dels av leire – altså uforenlige og svært destabiliserende. Dagens amerikanske venstreside ved Demokratene på den ene siden og jernet – de nasjonalkonservative republikanerne på den andre siden.

    Det er det samme vi ser i England. En annen bibelsk profeti skisserer angloamerika som et dyr med to horn – England og USA. Dette siste verdensriket skal ikke etterfølges av noe annet verdensrike, men skal ”gå levende ned i det evige dødsriket” for Guds hånd etter at det globale dyrets bilde – FN – først har erklært all offentlig religionsutøvelse forbudt worldwide.

    Det er derfor ekstra spennende om Boris Johnsen effektuerer Brexit ut av ”nordens konges” domene og til sist oppnår ”verdens beste handelsavtale” med ”sydens konge” Trump og til sist manifisterer Anglo-amerika” slik at Jehovah ved Kristus kan sette i gang Harmageddon.

    Vi kjenner ikke den nøyaktige dagen og timen for alt dette – bare gangen i det. Og sannelig er det mega-spennende alt det vi er vitne til at utspiller seg på den bibelske verdensarenaen. Tiden er kort! Søk Jehovah gjennom Hans sønn Kristus så lenge Han er å finne. ”For når dagen opprinner vil Jeg ikke høre nyes bønner, sier Jehovah, hærskarenes Gud.

Det er stengt for kommentarer.