Chris Lasala, en typisk falsk You Tube profet som bruker trusler mot kritikere

Falske profeter og lærere florerer i det kristne samfunnet på You Tube. Chris Lasala som promoterer seg som en “utfrier” i Guds navn, mens han faktisk gjør folk sykere

Chris Lasala har ikke akkurat Jesus Kristus som forbilde. Etter en såkalt utfrielse som lasalamed at den “utfridde” bare ble sykere gikk offeret for Chris Lasala’s mislykkede “demonutdrivelse” ut med en video hvor hun advarte mot den selvutnevnte “befrieren”. I ettertid lagde Chris Lasala en video med tittelen “Casting Pearls Before A Swine Named Stacy Palmer,” hvor kvinnen i Guds navn blir omtalt som et “svin”,Jesabel og reprobate, et uttrykk som også brukers av den religiøse hat-sekten Amigthywind Minestries om sine kritikere. Chris Lasala som har omtrent 5000 følgere på sine forskjellige You Tube kanaler tilbyr i likhet med en rekke andre ekstreme “You Tube ministries” demonutdrivelser og “utfrielser” via Skype som blir filmet og deretter publisert på Tube.

Å advare mot falske profeter som opererer i det kristne samfunnet på You Tube kan få alvorlige konsekvenser. Dette er noe Stephanie Parker nå erfarer. For to dager siden postet hun en video hvor hun hevdet at Chris Lasala’s såkalte demonutdrivelse på henne hadde gitt henne nakkeplager slik at hun knapt kunne utføre dagligdagse gjøremål. Hun konfronterte Lasala med dette og ble da møtt med arroganse og at hun var en “Jesabel” som bare kunne komme seg vekk. Den falske profeten brukte også skriftsteder i sin verbale utskjelling av kvinnen.

https://www.youtube.com/watch?v=4R9_wx09J0s&list=UUBpagnrOh3l-4IhCzjvQ0Ag

Den falske profeten tok en grusom hevn

Etter at kvinnen publiserte sin advarsel mot Chris Lasala tok denne tjeneren fra avgrunnen en grusom hevn gjennom å pubilisere en video hvor den stakkars kvinnen blir hengt ut til spott å spe som en “reprobate”, en “Jesabel” eller “et svin” han har kastet perler for. Lasala er bare en av mange selvutnevnte falske profeter eller demontdrivere som opererer på You Tube. Ved å manipulere, skrike, befale og rope manipulere mennesker til å tro at de er besatte av onde ånder samtidig som det forventes at demonene kommer ut av ofrene gjennom hosting eller oppkast, -som blir filmet og brukt som bevis på den påståtte demonutdrivelsen eller utfrielsen. I sin video som primært er et forsvar for seg selv og et angrep på en tidligere befridd kvinne sier Chris Lasala at alle som har gått ut mot “hans tjenste” enten har “bedt om unnskyldning eller og blitt ødelagt enten i dette liv eller i neste. Dette er uansvarlig religiøsitet på ville veier. -En ondskapens tjeneste som farer med trusler og uthengelser på lik linje med Amigthywind Minestries. I de siste minuttene av den falske profetens video ser man en såkalt “demonbefrielse” av den stakkars kvinnen. Det er ikke akkurat Kristus Jesus som er kjennetegn på Lasala’s truende virksomhet. Så vårt råd til alle er: Styr unna slike personligheter og sky dem som pesten, de er falske arbeidere som på dommens dag vil si: “Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett!,” Matt 7,2-23

https://www.youtube.com/watch?v=7YTBSfbFXEo

Én tanke om “Chris Lasala, en typisk falsk You Tube profet som bruker trusler mot kritikere

  1. Demonutdrivere som henger ut å tale ille om sine ofre? Slik virksomhet burde det bli slått hardt ned på. Vi snakker her om overgrep mot en stakkars kvinne. Først en autoritær mann som manipulerer sine ofre til å tro at de er besatte for deretter å skrike ut de påståtte demonene. Kvinnen opptrer som forventet når denne autoritære mannspersonen skriker mot henne. Vi snakker om innbilt demoni og misbruk av religiøs makt. Kvalmende,

Det er stengt for kommentarer.