Canadisk pastor møtt av varm applaus fra menigheten etter løslatelsen fra fengselet

Pastor James Coates ved GraceLife Church i Edmonton ble møtt av varm applaus fra menigheten da han holdt sin første gudstjeneste etter at han satt nærmere fem uker i fengsel fordi han ønsket å lyde Guds kall til tjeneste mer enn han lystret myndighetenes Covid-19 lover som bryter med fundamentale demokratiske rettigheter. I sin første tale etter løslatelsen takket pastor Coates menigheten og alle som har stått sammen med ham i kampen for retten til å holde gudstjenester slik Guds ord og Guds kall pålegger. Blant religiøse har det vært delte meninger om hvorvidt pastoren gjorde det rette da han satte Guds kall til tjeneste og ordets forkynnelse foran myndighetenes Corona-lover og restriksjoner.

Foruten Søkelys var det bare Norge i Dag som omtalte fengslingen av den kristne pastoren. Både i det politisk korrekte Dagen og Vårt Land var det taust om fenslingen av pastor James Coates. Pastoren ble møtt med varm applaus da han etter løslatelsen holdt sin første gudstjeneste og pastoren benyttet anledningen til å takke både menigheten og andre kristne som har støttet ham gjennom ukene han satt fengslet.