Brukte “homo-Jesus” figur i “Gay pride” for å spotte både Gud og kristne

pride2En rekke norske politikere, deriblant KrF leder Knut-Arild Hareide og Frp politiker Solveig Horne gikk lørdag i likhet med flere kirkelige figurer i homo-parade for å vise sin støtte til de homofile og deres livsstil. Slike homoparader finner nå sted over hele verden, selv om Hareide understreket at hans deltakelse var for å vise sympati og støtte etter den muslimske terroraksjonen mot en homobar i Orlando, representere likevel hele “Gay Pride paraden” en hån og spott mot Kristus. En rekke medier kunne i helgen rapporterer at under en homoparade kjørte man rundt med en Jesus figur ikledd den seksfargede homoregnbuen 

Det faktum at Knut-Arild Hareide lørdag tok del i den Gay Pride i Oslo har så langt pride1bare fått 82 medlemmer til å melde seg ut av det tidligere kristne partiet. Hvor mange velger KrF vil miste på partilederens åpenbare flørting med homobevegelsen vites foreløpig ikke, men vi antar og håper at KrF med dette kommer under sperregrensen. Homoparaden er på alle måter et symbol på det syndige menneskets opprør mot Gud og de bibelske verdier. Dette er også noe deltakerne i homoparadene vet, og nettopp derfor ser vi også ut fra bilder av lignende parader at Jesus hånes på alle mulige måter av denne bevegelsen. De tradisjonelle homo-marsjene er ikke annet en et tegn på at Sodoma nå er kommet til oss. I år deltok rekord mange mennesker i homomarsjene verden over. Politikere, geistlige og frafalne liberale religiøse figurer har deltatt i slike parader. De profetiske ord i Jesaja 3,9 som sier: “uttrykket i deres ansikter vidner mot dem, og om sin synd taler de åpent som folket i Sodoma, de dølger den ikke; ve deres sjeler, for de volder sig selv ulykke!” -blir symbolsk oppfylt når flokken av stolte homoseksuelle og deres støttespillere gjennom disse paradene åpent og uten blygsel er stolte over sin synd. Både Knut Arild Hareide og enhver geistlig eller politiker som deltok i paraden burde skamme seg. I følge avisen Vårt Land har Hareides deltakelse i Gay Pride allerede nå ført til et markert fall i oppslutningen på den siste meningsmålingen, og partiet er ned et helt prosentpoeng til 4,4 på Norstats måling (saken fortsetter under videoen)

Paraderer synd, hån og spott

Som kristen og medmennesker er det ikke slik at vi jubler og gleder oss over når mennesker, enten de er homofile eller ikke blir rammet av terror og brå død. Bibelen lærer at Gud vil at alle skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Dette tilbudet er også et tilbud til mennesker som lever i homofili eller andre synder som Guds ord taler om. Sannhets erkjennelse betyr her først og fremst å sanne at Jesus er Herre og erkjenne at vi som mennesker alle er syndere født med en syndenatur vi arver med oss etter Adams fall. Bibelen er tydelig på at alle mennesker, enten de er hvite eller sorte, tykke eller tynne er under Guds vredesdom.  I Romerbrevet 3,23 skriver Paulus dette:  “….alle har syndet og fattes Guds ære,”. Innenfor den Hellige guds-lamog rettferdige Gud står vi alle likt: Vi har alle krenket Guds lov og uten en radikal inngripen vil vi alle gå fluksens til helvete, til den evige fortapelse, til den evig ild, der det er gråt og jammer og tenners gnissel. Guds ord er soleklar på at fortapelse ikke er en lystig tilstand -og ett hvert menneske, enten det er homoseksuelt, er en dranker, er en ekteskapsbryter eller løgner,  er en baktaler, tyv eller morder -vil gå dit dersom det ikke finnes noe botemiddel. Imidlertid har Gud gitt oss et botemiddel! Hans tjener Johannes, en profetskikkelse som opererte for rett over 2000 år siden kjente botemiddelet og sa: “Se der, Guds lam som bærer verdens synder!” (Joh 1,29 +36) Døperens ord her peker fremover, ikke på endens tid, men på noe som skulle skje om litt over tre år. Botemiddelet for alle mennesker, enten de har begått den synden eller den synden, er rett og slett Jesu blod! Jesus var lammet som bar verdens synder opp på korset hvor blodet rant fra hans hender, fra hans side, fra hans føtter og fra ansiktet når de presset tornekronen ned over hans panne. Dette blodet har makt til å rense for all synd!

Forskjellene 

De aller fleste mennesker har tross sin syndenatur også blitt gitt det som kalles samvittighet. Denne samvittigheten er formet, enten av Guds bud og lov, eller av den åndsmakt som kan kalles “lovløshetens ånd”. Denne lovløshetens ånd har aldri virket sterkere enn nettopp i vår tid, og mens Guds Ord former vår samvittighet slik at vi kjenner inne i oss at vi har krenket Guds lov og hellighet og deretter føler skyld og anger, virker lovløshetens ånd slik at den former vår samvittighet etter de normer djevelen har, som sier: “smak, prøv og “har Gud virkelig sagt?” “Lovløshetens ånd” hovedoppgave i den kristne kulturen er å høvle vekk alt som smaker av korset, blodet og radikal kristendom. Gjennom å høvle vekk modig og tydelig kristen forkynnelse, høvle vekk en kirke som sier tydelig i fra hva Guds Ord lærer og gjennom å høvle vekk kristendom fra skole, lovverk og samfunn -har denne ånd av lovløshet fått større og større innflytelse, Et Guds barn som vokser opp med Bibel og tydelig forkynnelse vil få sin samvittighet formet av det, mens et mørkets barn som vokser opp uten Jesus og Guds ord, vil i mindre grad få sin samvittighet formet av krf-homo-rosaGuds ord og lov. Resultatet av avkristningen av vårt samfunn vil bli stadig flere mennesker preget av “lovløshetens ånd” med en samvittighet som lettere blir forherdet mot Gud. “Gay Pride” er rett og slett ikke noe annet enn et tegn på den menneskelige forherdelse og når smilende, dansende og spottende homofile går i parader og forteller Gud og verden at jeg er stolt av min syndige lyst, er det opprør mot Gud. Derfor er det en tragedie for KrF men ikke minst for KrF lederen selv at han nå så åpent demonstrerer sin forakt for Gud og hans bud. Gjennom denne handlingen sender Hareide ut signalet, “jeg er forherdet mot Guds lov og har sympati og støtte for dem som åpenbart er stolt av sin synd, lever i synd og opprør mot Gud.”

Anger og bot

Bibelens klare ord er at alle mennesker er syndere, men bibelens ord er også at Kristi sonende død på korset er nok til å frelse syndige mennesker. Syndige mennesker som angrer og omvender seg fra sin synd. Rettferdiggjørelse ved troen alene var et av kjernepunktene i Luthers oppgjør med den katolske kirke. Gjennom bønn-for-nasjonentroen på Kristus, gjennom troen på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Det finnes en “Guds rettferdighet” som tilbys alle: “Men nu er Guds rettferdighet, som loven og profetene vidner om, åpenbaret uten loven,  det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell; (Rom 3,21-22) slår Paulus fast. Et sentraldogme i kristen tro er troen på rettferdiggjørelse ved troen alene, men det sanne liv stanser ikke der. Å bli rettferdiggjort ved tro er ikke dermed en fribillett til å fortsette å synde. Rettferdiggjørelsens frukt er omvendelse fra synd og en lengsel etter et hellig liv i renhet. Nettopp derfor taler Skriften både klart og tydelig om omvendelse. Når en ugudelig synder i tro tar i mot “Guds rettferdighet” som er åpenbart uten loven, -er den naturlige konsekvens, et ønske om å leve hellig og således omvende seg fra synd. Dette kallet til omvendelse gjelder homofile som lever ut sine lyster, det gjelder tyver, løgnere, gjengifte, drankere og enhver som sitter fast i en eller annen synd.  “Gay pride” er på alle måter selve symbolet på mennesker som nekter å bøye seg for Den Hellige Gud. Når Knut Arild Hareide og frafalne geistlige tar del i denne paraden, stiller de seg selv under samme dom som dem som stolt promoterer sin synd. KrF medlemmer og dem som av tradisjon gir sin stemme til Knut Arild Hareide og hans parti bør tenke seg om både en og to ganger.

 

Facebook Comments

2 tanker om “Brukte “homo-Jesus” figur i “Gay pride” for å spotte både Gud og kristne

  1. Hareides handling har ingenting med et “Kristelig Folkeparti” å gjøre!
    Et langt mer dekkende navn er: UKRISTELIG RÅTT PARTI!

  2. Ufattelig! Vi må gå ut fra at Hareide vet hva Gud sier om homofili. Likevel velger han å sette Guds ord til side. KrF vil ikke lenger få min stemme.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *