Breaking: President Trump vil benåde varsler Julian Assange.

President Trump vil i følge pastor Mark Burns komme til å benåde WikiLeaks grunnlegger og varsleren Julian Assange. Dersom pastor Burns tweet innebærer riktighet, er dette godt nytt for en mann som har sittet for lenge fengslet.