Boikott av Oslofjord Arena og lokaler eid av menigheter med bibelsk syn på homofili

I det siste har vi blitt gjort kjent med at Norges Håndballforbund har avlyst å holde Lerøy-runden ved Oslofjord Arena. Også i Kristiansand opplever pinsemenigheten Filadelfia trusler om boikott fra studenter knyttet til Universitet i Agder. Boikotten er blitt begrunnet med at hallen eies av Brunstadstiftelsen, som har tilknytning til Brunstad Christian Church (BCC), sitt syn på homofili. (La oss i en parentes bemerke at vi som skriver dette innlegget, er verken medlemmer eller har noe forhold til BCC.) På Brunstadstiftelsen nettside leser vi at stiftelsen har et tradisjonelt syn på kristen samlivsetikk,” skriver Olav H. Kydland og Eivind Gjerde i et innlegg i Norge i Dag.

På Brunstadstiftelsen nettside leser vi at stiftelsen har et tradisjonelt syn på kristen samlivsetikk: «Bibelen setter tydelig ekteskapet mellom mann og kvinne som rammen for samliv. Dette er en tradisjonell kristen forståelse, som en stor del av samfunnet fortsatt praktiserer. Vi har verken myndighet eller ønske om å endre Guds ord og fastholder Bibelens syn på samlivsetikk. Dette har ingenting med diskriminering av mennesker å gjøre.»

Men når det gjelder Brunstadstiftelsen sin forretningsvirksomhet, så settes ikke noen krav med hensyn til tro, livssyn eller etikk til dem som leier eller bruker hallen. En ønsker ikke noen diskriminering, hevdes det. Ifølge Håndballforbundets nettside begrunnes saken slik: «Tidligere denne måneden ble det kjent at flere håndballag trakk seg fra håndballfinalene i Region Sør Cup, som skulle arrangeres i Oslofjord Convention Center (OCC) på Brunstad i Stokke i februar.

Lagene begrunnet det med at eierne og stiftelsen bak senteret har det de mener er en diskriminerende holdning til homofili. NHF opplyser at de har fått en rekke henvendelser fra klubber, spillere og trenere etter at ulike håndballturneringer ble lagt til Oslofjord Arena. Budskapet i henvendelsene har i stor grad handlet om anleggets kobling til Brunstad Christian Church («Smiths Venner»), og at trossamfunnets syn på homofili ikke er i tråd med Norges Håndballforbunds verdigrunnlag. – Det er viktig for oss at alle medlemmer føler seg trygge på at våre verdier etterleves i vår aktivitet og våre arrangementer. Slik eiersituasjonen ved Oslofjord Arena er nå, har styret kommet frem til at Norges Håndballforbund ikke vil gjennomføre arrangementer der, sier håndballpresident Kåre Geir Lio i pressemeldingen.

– Oslofjord Arena er eid av en organisasjon som har et syn på blant annet homofili som ikke vi tenker er noe vi har lyst til å identifisere oss med eller hegne om. Vi forholder oss til det som er strategien som håndballforbundet har lagt, som har tydelige meldinger på at vi skal inkludere og være rause og romslige innenfor ulike typer grupperinger, sier han videre til NRK.» Her kommer det klart fram at Håndballforbundet trekker seg fra å bruke Oslofjord Arena på grunn av eiernes syn på homofili. BCCs syn på homofili har sin basis i Guds hellige ord. Derfor kan vi si at Håndballforbundet trekker seg på grunn av at eierne vil stå fast på Guds hellige ord og ikke gå på akkord med sin bibelske overbevisning. Håndballforbundet hevder at BCC syn på homofili ikke er i tråd med Håndballsforbundets verdigrunnlag. Med andre ord: Håndballforbundet hevder at homofili hører med til deres verdigrunnlag. Vil det da si at Håndballforbundet ikke kan ha noen bibeltro kristne som håndballspillere eller i ledelse av klubber, som sier det samme som Bibelen sier, nemlig at det er synd og utelukker fra Guds rike? (Rom 1,27; 1 Kor 6,9-10). Dersom det forholder seg slik, diskriminerer Håndballforbundet bibeltro kristne som ønsker å lyde Gud mer enn mennesker.

Håndballforbundets holdning er av preget av den samme ånd som allerede er til stede i dagens samfunn, den antikristelige åndsmakt, som Åp 13 beskriver hvordan kristne som ikke vil ta dyrets merke, verken kan kjøpe eller selge. Avslutningsvis vil vi sitere prof. Ole Didrik Saugstad som skriver: «Håndballforbundet politisk korrekte avgjørelse vil bli stående som toppen av hykleri når det samtidig nekter å boikotte håndball-VM i 2021 i Egypt hvor homofile ifølge Aftenposten blir «jaktet på, drapstruet, arrestert og fengslet». Med undring og bekymring aner vi at et samfunn uten kristne verdier åpner opp for en nymoralisme og totalitær tankegang som langt overgår det man har ønsket å bekjempe.» («Korsets Seier», 31.01.2020). Vi beklager Håndballsforbundets holdning og praksis når det gjelder forholdet til en kristelig organisasjon som ønsker å stå på Bibelens grunn i samlivsspørsmålet.

Innlegget er skrevet av Olav H. Kydland og Eivind Gjerde

5 tanker om “Boikott av Oslofjord Arena og lokaler eid av menigheter med bibelsk syn på homofili

 1. Ja sånn er det blitt , homo bevegelsen begynner mer og mer å ligne ett nazi regime som prøver å påtvinge alle sin galne ideologi..så sier de att en har frihet til å velge ..
  Ok , da velger jeg å si det som det er, homofili er unaturlig og fører ingen ting godt med seg , til alle dere der ute ikke la dere tvinge av homo bevegelsen , velg og behold friheten og ikke la homo bevegelsen sin klamme ekle definisjon på frihet som er det samme som ufrihet få styre dere, stå dem i mot og fremfor alt bøy kne for Gud i dyp bønn, att han ved den Herre Jesus må utfri oss fra de kommende trengsels tidene, som må komme og som også alt er her i sin start fase.

 2. Ville Kjell Anderson og Rune Lye sin misjonsforening ha valgt å legge sitt sommerstevne med 5000 deltakere til de homofiles landsforenings konferanse sentrum Skeivtun i Mandal ?

  Det selv om Skeivtun hadde bedt om 35 000 kroner mer i avgift enn indremisjonens konferanse senter 3 km lenger utenfor Mandal som har de samme fasiliteter, endog samme sol, som Skeivtun ?

  Det må da være uendelig trist å leve slik at man må finne opp konflikter som lett lar seg løse med litt tanker i hodet.

  • Nå er det en vesentlig forskjell på en misjonsforening, som bokstavelig talt har en konkret misjon med sterke føringer, og et håndballforbund som skal være nøytralt på alle områder, og kun fokusere på håndball. Det må da være uendelig trist å leve slik at man ikke evner å se noe så innlysende.

  • Du kan ikke sammenligne på den måten. Jeg aner at enkelte lukter kristenmannsblod og at håndballforbundet gir uttrykk for sin kristenforakt. Vi ser mer og mer slikt i Norge. Norge hadde trengt en politisk lederskikkelse som Donald Trump som hadde stilt seg på barikadene og slått tilbake disse demoniske kreftene som styrer idretten.

Det er stengt for kommentarer.