Bodnariu saken og barnevernet: Hva sier statsminister Erna Solberg?

erna-solbergDEBATT: Over barnevernet står foreldreretten! Biskopenes brev til prester og menigheter, senest rundskrivet om Kirkens orden og i brevet om barneoppdragelsen (14.2.1942) resulterte i at et samlet kristen-Norge sendte ut KIrkens Grunn til statens makthavere. Det er i 6 hovedavsnitt.

I kap.IV står det meget klokt om foreldrenes og kirkens rett og plikt i barneoppdragelsen, som fremdeles har gyldighet i Norge. Jeg tar ut noe, som klart viser til at barnevernet går altfor langt i å trosse Guds ord og vilje. I Ef.6, står det : “Vær lydige mot deres foreldre i Herren, for dette er rett”. Og så kommer det: “Derfor er barnets kristne oppdragelse den hele kirkes sak ( ikke bare den ev.luth.,min kommentar), sammen med den kristne skole og det kristne hjem.” Og endelig:”Foreldre og lærere må ikke søkes drevet til i strid med sin samvittighet å utlevere barna til oppdragere som vil “revolusjonere” deres sinn” og innføre dem i en “ny livsanskuelse” som kjennes fremmed for kristendommen”.

Hva er det barnevernet i Norge gjør i disse tider? De tar seg til rette der de ingen rett har. Hvor mange ganger må en lære makthvare at det går en klar grense for deres maktutøvelse : over dem står foreldreretten.Så får det bli domstolens arbeid å dømme om det er voldsutøvelse.

Jeg er glad for at Naustdal-saken kom opp nå. Den avdekker i sin maktmisbruk hva som skjer, når en selv i fredstid, må ta frem igjen påminnelsen fra et samlet kristen-Norge fra 1942 at “Hver kristen far og mor har plikt og rett til å oppdra sine barn i kristen tro til et kristent liv”. Foreldreretten varer nemlig til barnet er myndig, 18 år.

Og nå får statsminister Erna Solberg noe å svare på overfor det som skjer ulovlig innenfor barnevernet. Så skal hun svare den hele verden som mer og mer reiser seg mot religionsfrihet og foreldreretten, som blir krenket av barnevernet.

Denne humanistiske “stormakt” som heter Norge, har alles øyne rettet mot seg ved fredsprisutdellingen hvert år, Erna Solberg. Nå retter (foreløpig?) over 100 jurister fra flere land en bønn til vår statsminister om at 4 barn som er tatt ut og splittet i 3 fra hjemmet, får komme tilbake til foreldrene.

I en så ømtålig sak, er det klart at barnevernet griper til taushetsplikten. Men dette er uholdbart, Erna Solberg. For de bryter den ved å avvise at saken har med tro å gjøre.

At barnevernets arbeid kommer under debatt, er på tide. Hva statministeren og hennes rådgivere gjør kommende tirsdag, skal bli interessant å følge med i.

Da skal over 700 evangeliske kristne ledere fra hele Europa samles til konferanse i Polen. Utgangspunktet for en rundebordskonferanse mellom stat og familie, skal være saken fra Naustdal.

Da kunne det være grunn til at vi også internt i Norge minner hverandre om Kirkens Grunn fra 1942. Det er nemlig mange av de samme krefter som reiser seg på nytt i barnevernsarbeidet. Denne ideologien har sin rot i sosialismen og Frankfurterskolen.
Skrevet av Jan Pedersen, Søgne (opprinnelig publisert i Norge i dag)

3 tanker om “Bodnariu saken og barnevernet: Hva sier statsminister Erna Solberg?

Det er stengt for kommentarer.