Blasfemiske prester og biskoper! Innlegg hardt ut mot den norske kirke

Israels statsminister Benyamin Netanyahu her avbildet sammen med president Donald Trump. Foto: Israel PMs Office

Kirkelig opprop mot Trumps Jerusalem-erklæring  “Nå må det jo være slutt for alle som stadig går i denne hore-dattera. Verre prostitusjon skal man lete lenge etter. Vel har man særdeles mange vranglærer i den lutherske institusjon, alt fra spedbarnsdåp til abortsyn og ekteskapssyn, men å benekte at Jerusalem er jødenes hovedstad er å kalle Jesus Kristus en løgner. Det har de forresten gjort lenge disse sjarlataner av noen såkalte prester. Man trenger ikke være mye belest i Skriften for å skjønne at Jerusalem har vært Jødenes hovedstad i alle tider. De som enda ikke har meldt seg ut av denne skammens institusjon som kaller seg den norske kirke bør gjøre det nå før nyttår,” skriver Kjell Sorsdal i et innlegg

“Nå må det jo være slutt for alle som stadig går i denne hore-dattera. Verre prostitusjon skal man lete lenge etter,” skriver Sorsdal om den norske folkekirke

I sitt innlegg går Sorsdal hardt ut mot dem som forblir medlem av den norske kirke som han her omtaler som en “hore-datter” som prostituerer seg for makt og innflytelse. I følge Sorsdal er det mye vranglære i den norske kirke og han peker blant annet på praksisen med å døpe spedbarn, samt kirkens lunkne ståsted i forhold til abort og homo-ekteskap. “Når kirken også benekter at Jerusalem er jødenes hovedstad, gjør de Jesus Kristus om til å være en løgner,” slår Sorsdal videre fast. “Det har de forresten gjort lenge disse sjarlataner av noen såkalte prester. Man trenger ikke være mye belest i Skriften for å skjønne at Jerusalem har vært Jødenes hovedstad i alle tider. De som enda ikke har meldt seg ut av denne skammens institusjon som kaller seg den norske kirke bør gjøre det nå før nyttår, eller så snart som mulig.” skriver Kjell Sorsdal i sitt innlegg.

11 tanker om “Blasfemiske prester og biskoper! Innlegg hardt ut mot den norske kirke

 1. Eliteorienterte presteskap har kuppet alle de store kirkesamfunnene også i Norge. Det har de gjort lenge skal man tro dikteren Arne Garborg som i sin tid skrev følgende:

  ”Og kristendomen…er gjort om til ein allemannsflatseng”, seier Paulus Hove.

  ”Det må vera fandens meisterstykje dette då han fekk kyrkja ombygd til sitt bruk. Og det so fint at ho enno trur ho er Kristi kyrkje”. (Tore i stykket Læraren)

  4
  3
  • Arne Garborg var ein sann gruvlar, nett som far sin, han som forlas seg på Skrifta og hengde seg på låven. Var det ikkje slik?

   Arne skal sjølv ha lese heile Bibelen då han berre var seks. Så las han alt saman baklenges. På den måten fekk same teksten heilt ny meining. Det skal ha fascinert gutungen stort. Jau, Garborg var ein stor tenkjar, ein stor diktar.

   Men diktarkraft kan òg vere fårleg. Difor lyt me passe oss for eiga bornetru, for eigne tankar og tolkningar, for sjølvaste hybris, så me ikkje fer vill i tekster og truer og skadar nesten. Det kan gjelda kven som helst, anten dei er sjuandedagsadventistar, IS-krigarar eller Trump-tilhengjarar. Eller PK-korrupte kulturmarxistar.

   Religionskrigar har det vore nok av.

   Godt, nytt år!

   4
   3
 2. Noe av Grunnen til at kirken forandrer seg I denne tidsonen er menneskene sine meninger, og tanker om hvodan man skal tilpasse seg samfunnets regler,og normer. Men en annen likestor faktor til at kirken؟tilpasser seg samfunnet er.at mange prester er ikke troende, og dermed er det lettere å lytte tilverdens røst enn Guds røst. Dette har pågått en god stund dette har ikke skjedd over natten. Kirken i dag er ikke en.kirke som har en Åndelig kraft over seg heller ikke en Guds fred ove seg men alt dette kommer an på hyrdens åndskraft til å lede sin menighet i sannhetens Ånd. Menneskelig visdom forfaller, mens Guds visdom oppbygger det indre templet til mennesket. Bygger man sin visdom på på menneskes styrelse så vil det sanne åndelige aldri bestå. Det vil bli enda vanskeligere for den.som lever i ånd og sanhet i tiden som kommer der vil bli et sterkere skille mellom sannhet som kristus kom med den sanhet som menneske lirer av seg . Jeg hadde en drøm. Jeg sto i.en skog og der var jeg sammen med noen unge folk og en.eldre mann. vi sto rund et bål og varmte oss, plutselig kom det mange små slanger mot oss og slynget seg forbi våre føtter jeg kjente ingen redsel før det begynte å komme større slanger da sto den gamle mannen fram med sin stav og de trakk seg litt lengre unna oss han hadde troens våpen i sitt hjerte frykt ikke, jeg tror at denne drømmen fortallte meg at stå fast i troens sannhet og at vi må være forbredt på større slanger som kommer og skaper frykt og forvirring de som står fast i troen kommer til å stå fram som et bilde på å stole på GUD ja det er en.tid som.vil koste og man vil.betale en pris for den. Men.den.seier som venter er ikke en.krans som visner men evigt liv med Herren

  5
  2
 3. Det er nok først når man begynner å lese i Bibelen at man oppdager at Jerusalem IKKE er jødenes hovedstad, for det framgår ganske tydelig at fra Adam til Jesus var Jerusalem kun under jødisk administrasjon i 500 år. Deretter hadde jødene kontroll over Jerusalem først i 1948, og da bare i den nye vestre delen av byen. Først i 1967 fikk de igjen kontroll over hele byen.

  1
  2
  • Hva Bibelens profetiske oppfyllelser i vår tid angår er det ikke den jordiske byen Jerusalem som utgjør Jehovah Guds og Hans sønn Kristi administrasjonssenter.

   Sanne kristne setter sin lit og håp til “Det himmelske Jerusalem” og “Det Jerusalem som er der oppe”, slik NT fremholder.

   “Denne byen er bygget av levende stener” holder NT frem, og er således en by – en regjering – av 144000 tidligere menn og kvinner
   som under Kristi tusenårige styre skal hjelpe menneskeheten tilbake til den fullkommenhet som Adam og Eva tapte.

   Dagens jordiske Jerusalem er bare en taktisk avledningsmanøver fra “denne verdens gud” Satan Djevelen for å avlede menneskenes oppmerksomhet bort fra det eneste som gir sann frelse – Guds himmelske rike under Kristus.

   5
   6
  • Har aldri hørt på maken av forvrenging av både nådens evangelium og utleggelse av profetiene som denne Josef klarer å prestere.

   Jeg undrer mig over at I så snart vender eder bort fra ham som kalte eder ved Kristi nåde, til et annet evangelium, skjønt der ikke er noget annet; det er bare nogen som forvirrer eder og vil forvrenge Kristi evangelium.

   Han har tydeligvis fått en «nådegave» til å forvrenge skriften. Hans utleggelse av for eksempel de 70 år-ukene i Daniel (som han har beskrevet tidligere i Søkelys) er jo helt feil både etter Bibelen og i historisk sammenheng.

   Daniels 70 uker er 70 år-uker er 70 x 7 år = 490 år.

   Og du skal vite og forstå: Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet, en fyrste, står frem, skal det gå syv uker og to og seksti uker; det skal igjen settes i stand og opbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel. Og efter de to og seksti uker skal den salvede utryddes og intet ha, og staden og helligdommen skal en kommende fyrstes folk ødelegge, og enden på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig; ødeleggelse er fast besluttet.

   Her er det sagt at det skal gå 7 år-uker pluss 62 år-uker – det er 69 uker som er 69 x 7 år = 483 år, fra ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem til den salvede utryddes og intet ha, og staden og helligdommen skal en kommende fyrstes folk ødelegge.

   Ordet om å gjenreise Jerusalem utgikk i år 454 f.Kr av kong Artaxerxes (se Nehemias 2. 1-6). 483 år etter kommer vi til år 29 e.Kr. En salvede ble utryddet da Jesus Kristus ble korsfestet og staden og helligdommen ble videre ødelagt i år 70 av romerne.

   Bruker ikke her tid og plass til å utlegge dette i detalj, men hvis noen ønsker det, kan jeg komme tilbake med en mer utførlig beskrivelse.

   Den 70. år-uken står nå igjen, men her blir den husholdningen med hemmeligheten, som Paulus skriver om, skutt inn.

   Mig, den aller ringeste av alle hellige, blev denne nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, og å oplyse alle om hvorledes husholdningen er med den hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud, som har skapt alt.

   Den 70. åruke står fortsatt igjen og er blitt lagt på vent inntil hedningenes fylde er oppnådd:

   For jeg vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om denne hemmelighet – forat I ikke skal tykkes eder selv kloke – at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn, og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob, og når jeg borttar deres synder, da er dette min pakt med dem.

   En stille himmelen er en ledende karakteristikk av evangelieutdelingen i denne tidsperioden. Men Israels historie har ennå igjen å bli fullført; og da vil det igjen bli tid for direkte guddommelig inngripen. “Gud har ikke forkastet sitt folk,” og når den nåværende evangelieutdelingen lukkes, og målet for denne tidsperioden er nådd (hedningenes fylde), vil de brutte trådene av profetiene og løftene med hensyn på Israel, igjen bli tatt opp og det blir atter tid for offentlige mirakler. Vi går da inn i den 70. åruken, som Daniel beskriver slik:

   og én uke skal gjøre pakten fast for de mange; og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer ophøre, og på vederstyggelighetenes vinger skal ødeleggeren komme. Det er dette Jesus sikter til i Matteus 24 vers 15. Dette kan neppe være andre enn Antikrist det er snakk om. Han får holde på i resten av år-uken, det er tre og et halvt år, før Herren stiger ned på Oljeberget for å opprette sitt fredsrike eller 1000 års riket.
    
   Og dette bekrefter Jakob i Apostelgjerningene:

   Og da de hadde holdt op å tale, tok Jakob til orde og sa: Brødre! Hør på mig: Simeon har fortalt hvorledes Gud fra først av drog omsorg for å få et folk av hedninger for sitt navn. Og dermed stemmer profetenes ord overens, således som det er skrevet: Derefter vil jeg vende tilbake og igjen opbygge Davids falne hytte, og det nedbrutte av den vil jeg atter opbygge, og jeg vil igjen opreise den, forat alle andre mennesker skal søke Herren, ja alle hedningefolkene, som mitt navn er blitt nevnt over, sier Herren

   Og da, i det 1000 årige fredsrike, skal alle andre mennesker søke Herren, ja alle hedningefolkene, som Sakarias profeterer om:

   Så sier Herren, hærskarenes Gud: I de dager skal det skje at ti menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i en jødisk manns kappefald og si: Vi vil gå med eder; for vi har hørt at Gud er med eder.

   Og i dette riket vil det Jordiske Jerusalem være hovedstad for det Stor Israel, som Abraham fikk landløfte om.

   Det himmelske Jerusalem vil ikke stige ned på jorden før etter dette fredsrike og etter at Satan er sluppet fri igjen og igjen vil forføre alle folkeslag. Etter dette kommer den nye himmel og nye jord. Og først da vil det himmelske Jerusalem stige ned jorden.

   NB! Jeg reagerte også kraftig på Josef sin kritikk av Andre Johansens tidligere innlegg. I stedt for å kommentere alt det fine som ble skrevet, hang Josef seg opp i en ubetydelig skrive feil (flere navner og ikke flere navn) og gjorde et stort nummer av dette. Dette vitner jo helt klart at vår kjære Josef sliter med en mental feil.

   6
   2
 4. Barnedåp er ett av flere hedenske innslag i kristenheten.
  Når Bibelen fremholder at ”den som tror og blir døpt skal bli frelst”, innebærer dette selvsagt at tro er noe et spedbarn ikke oppebærer.

  At Jesus sier ”la de små barn komme til meg og hindre dem ikke” innebærer jo at det er snakk om barn og unge som ville oppleve Jesus, men som ble holdt unna av de voksne. Da kan det umulig ha noe med spedbarnsdåp å gjøre.

  Selve ordet dåp er på gresk ”baptismos”, noe som innebærer ”full neddykking” i vann. Vannskvetting på umælende spedbarns hoder har lite med dette å gjøre.

  Dåpen har heller ikke noe med å gi en baby et navn. Alt i alt er barnedåp av spedbarn totalt fremmed for den bibelske betydningen av dåp. Sanne kristne avholder seg derfor å delta under slike hedenske skikker som falskelig utføres med kvasi-bibelske rammer:

  ” Så sier JHVH: Venn eder ikke til hedningenes vei, og reddes ikke for himmelens tegn, fordi hedningene reddes for dem! For folkenes skikker er tomhet.” (Jeremia 10:2,3)

  4
  1
 5. Sitat: “Harland Hoy oppfordrer troende til å rive i stykker Bibelen”. (Artikkel lenger ned uten kommentarfelt)

  Ja når selv store deler av presteskapet i de store kirkene ikke selv er troende, så er det ikke å undres over at ateistene sprenger alle tidligere rammer for gudsbespottelse.

  Hørte om en som studerte teologi ene og alene fordi hun trengte studiepoeng for å komme inn på tannlegehøyskolen. Artig også med litt adspredende eventyrfortellinger innimellom,sa hun.

  2
  1

Det er stengt for kommentarer.