Biskop, alvorlig talt! -Skarpt innlegg fra Richard Tørressen og Asle Ingebretsen

Hele 3000 har meldt seg ut av folkekirken etter bruddet med Guds Ords lære  “Du har ikke frafalls-bispbesvart et eneste av våre spørsmål tydelig. Det skinner igjennom at du setter DNK høyere enn Guds Ord. Du har bøyet av for folkeopinionen. Skulle tro en luthersk biskop kjente til begrepet Skriften alene! Innlegget ditt viser at du ikke kjenner Guds Ord. Som øverste åndelig veileder for tusener av sørlendinger fremstår du nå som en villeder. Guds Ord sier: Mitt folk skal gå til grunne av mangel på kunnskap. Siden du har vraket kunnskapen, vraker jeg deg som min prest. Du glemte din Guds lov, derfor glemmer også jeg dine barn. Hos 4:6. Du ønsker ikke å splitte Den Norske Kirke, men du gjør kirken en bjørnetjeneste,” skriver  Richard Tørressen og Asle Ingebretsen i et skarpt innlegg til biskopen i Agder

Jesus sier: Om et rike kommer i strid med seg selv, kan det riket ikke bli stående, og om apostat-kirkens-møteet hus kommer i strid med seg selv, kan det huset ikke bli stående. Mark 3:24-25. Å tillate likekjønnet vigsel i Den Norske Kirke er ikke kirkesplittende slik dåpslæren er, nei mer alvorlig, den er kirkediskvalifiserende. Den norske kirke har forkastet Guds Ord,” skriver forfatterne av innlegget. Tar ikke biskopen disse bibelversene innover seg?: “Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp. Ve denne verden som lokker til fall! Forførelsene må komme, men ve det mennesket som de kommer fra! (Mark 18.6-7) -Dere begynte løpet godt. Hvem er det som har hindret dere i å være lydige mot sannheten? Hvem har overtalt dere? Ikke han som kalte dere! Litt surdeig gjennomsyrer hele deigen. Men i Herren stoler jeg på at dere ikke vil tenke annerledes enn jeg gjør. Den som forvirrer dere, skal få sin dom, hvem det så er. Gal 5:7-10

Biskopen taler usannheter

Det som skuffer mest er at du farer med usannheter. Du skriver: «Det er i prinsippet to uforenelige syn som eksisterer ved siden av hverandre i kirken. Det har man lov til å gi uttrykk for både i forkynnelse og praksis.» Jeg vet at du kjenner godt til saken i Flekkerøy kirke der en forbeder på Gudstjenesten bad følgende bønn: «Vi ber også Herre, at din kirke skal motstå de krefter som søker å ødelegge ekteskapet ved å introdusere ritualer og praksiser i strid med ditt ord. Vi ber deg velsigne de krefter i vår kirke som ønsker å bevare ekteskapet i tråd med ditt ord og vilje som en pakt mellom en mann og en kvinne. Herre Gud allmektige, må du høre vår bønn, ved Jesus Kristus, verdens frelser og vårt eneste håp. Amen». Dette ble for hard kost for prest Håkon Borgenvik som kalte personen inn på teppet og forbød denne bønnen på fremtidige Gudstjenester.

Til slutt skriver du: «Jeg tror derfor kirkemøtets vedtak gjør at vi kan stå sammen med vår uenighet for å nå kirkens oppdrag; nemlig i ord og gjerning skape tro på Jesus Kristus.» Dette viser at du ikke tar alvorligheten av Guds Ord. Det dreier seg om himmel eller helvete! Dom eller frelse! En side forkynner et frelsens budskap, mens en annen forkynner et budskap til fortapelse. Hvordan kan du mene at begge syn viser oss Veien, Sannheten og Livet Joh. 14:6 ? Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. 1.kor 6:9-10

Skrevet av Richard Tørressen og Asle Ingebretsen,  (som ble avsatt fra sin tjeneste i Flekkerøy kirke på grunn av en fullt bibelsk bønn)