Billy Graham’s liv går mot slutten

“Er rede til å dra hjem til Herren,” sier barnebarn

billy_grahamEvangelist Billy Graham’s liv er nå i ferd med å ebbe ut og i følge den verdenskjente evangelistens barnebarn, Will Graham er den 95 år gamle evangelisten “nær ved å dra hjem for å være med Herren.” Will Graham som er sønn av Franklin Graham snakket nylig om sin bestefars helse i et intervju på Hosanna Christian Fellowship i Bellflower California. I samtalen kom det frem at Billy Graham’s helse er svært skrøpelig, “Jeg besøkte min bestefar i forrige uke og han er slett ikke god. Det er ikke det at han lider eller plages, men alderdommen tærer og livet suges gradvis ut av ham. Også Billy Grahams sønn, Franklin Graham uttalte seg nylig om sin fars sviktende helse.

“Hans helse har falt betraktelig  i den siste tiden og han er ikke lenger i stand til å hente seg inn,” sa Franklin Graham som tegner et bilde av en svak og trett far som lengter etter og er rede til å dra hjem til Gud. Evangelist Billy Graham som ble 95 år i november har lidd av luftveisproblemer i flere år og ble nylig behandlet på sykehuset for dette. “Min far kan ennå bruke sine bein, men sitter mest i rullestol da dette er tryggere,” Helt frem til nylig har Billy Graham tross sin høye alder og sykdom æret Gud blant annet gjennom en event den 7 november 2013 hvor den aldrende predikanten avleverte et budskap du kan se her.

Er rede til å dra hjem

billy-and-will-graham“Gud gav min far overnaturlig styrke til å gjennomføre sitt siste bidrag for Herrenes Herre og det som gjenstår nå for ham er å dra hjem,” sa Will Graham som la til at Gud  har fjernet sin livs-beskyttende hånd fra predikanten og at alderdommen nå for alvor har satt inn.” Tidligere i denne uken ba Franklin Graham om forbønn for sin far med ordene: “Vår familie setter pris på dine bønner om at Herren vil styrke ham. Han har blitt så oppmuntret av utgivelsen av hans siste bok “The Reason for My Hope: Salvation”

 Tid for å dra hjem

På spørsmål om hvordan man skal be for hans bestefar svarte Will Graham dette: “Jeg vet ikke hva jeg skal svare på dette lenger. Jeg skulle ønske Gud ville gi ham styrke, men jeg tror ikke det er styrke han trenger. Det er på tide å dra hjem til Gud.

En Herrens tjener i ferd med å legge ned sin vandringstav

Nyheten om Billy Graham’s stadig svakere helsetilstand er vemodig lesning. Den nå mer enn 95 år gamle predikanten har vært med på å prege en kristenheten både i dette og forrige århundre. Hans prekener og bøker har nådd til millioner av mennesker og det er ikke tvil om at det er en stor Herrens tjener som er i ferd med å legge ned vandringstaven. Titusener på titusener har blitt møtt av Herren gjennom hans forkynnelse og mange har latt seg oppmuntre og oppbygge av hans mange bøker og prekener som har blitt kringkastet til verdens fire hjørner. Selv om Graham ennå ikke er dradd hjem, signaliserer nå hans nære familie at tiden nærmer seg, mens titusener på titusener vender seg til Gud i bønn med takksigelse over hva denne Herrens tjener har utrettet.