Torgeir Tønnesen: “Bethel Church i Redding, California, er omgitt av flammer”

Folk flykter i panikk for den kraftige brannen som nå skaper angst og frykt i Redding California (Foto: You Tube)

Menigheten som har bedt om hellig ild, har fått smake ilden fra avgrunnen  “Bill Johnson, som er en av hovedpastorene i den verdensberømte menigheten, har nå samlet menigheten til bønn, om ikke å bli ett offer for flammenes rov i California. Og ikke bare gjøres det bønner, men de ber om penger i samme slengen. Det er vel ganske ironisk dette, at denne lille byen med 100.000 innbyggere, nå rammes av en slik demonisk katastrofe. Hjemmene til de karismatisk kristne brennes nå ned av ilden. Hvordan kan Gud la dette skje?” spør Torgeir Tønnesen i et innlegg publisert på verdidebatt

Studenter fra Bethel Churck “soaker” her frem salvelsen fra avdøde kristne storheter. Dette er en praksis som ikke kan begrunnes i Bibelen Foto: You Tube

I følge norske “kirkeeksperter” er denne menigheten helt vesentlig for kirkevekst og Guds rike på jorden, – en uunnværlig modell-menighet, sier de.
Kritikerne av Bethel Church har derimot advart mot denne menigheten i årevis, med henstilling om at denne menigheten er okkult i sin teologi. Soaking, dvs frem-maning av den hellige ånd, overføring av salvelse fra døde predikanter, med besøk og soaking på gravsteder, og bønn om ilden fra himmelen må komme, er noe av daglig kirkepraksis i Bethel Redding. Menigheten er også kjent for helbredelser og forbønnpraksis med intense og ekstatiske opplevelser, noe som ligner fenomen vi ser fra naturreligioner i Afrika eller India. Menigheten kommer inn i en slags hypnotisk ekstase, som kommer til utrykk gjennom stønning, dyrelyder, hyl, skrik og hysterisk gråt – fenomen vi finner i new-age og okkulte religiøse sammenhenger. Ungdommer, barn og voksne ligger strødd på gulvet som i en slags rus, hvor de berører hverandre og hvisker “kjærlighet, kjærlighet”.  Menigheten som har bedt om ilden, og mener de har ilden, har nå selv blitt rammet av den dødelige ild fra helvete.

Er dette nå Guds straffedom for blasfemi, vranglære og krenkelse av den hellige skrift? På verdidebatt nekter de fleste debattanter for at Gud straffer og dømmer forhold på jorden, med argumentet om at Gud elsker menneskene og jorden, og beviste dette ved sin sønns korsdød. Gud bare velsigner alt – han griper ikke inn i noe. Kirkehistorien viser noe annet, nemlig Guds finger i både verdslige og kirkelige anliggender. Luthers reformasjon førte til kriger og revolusjoner, opprør og drap. Sto Gud bak? Kristne generaler og hærførere, som bad til Gud om seier, seiret over tyranner og onde regimer. Kristne bad om Hitlers nederlag og ble bønnhørt. Kjettere, kvakksalvere og vranglærere har blitt tatt ut, fjernet fra jordens overflate. Noen lot Gud falle i synd, hor og dom – til sin egen undergang. Vi får se etter fruktene av en menighet eller såkalt Gudsmann, – om de hadde den sanne ånd og sannheten i seg. Og vi erindrer nylig at Bill Hybels, også en av lederne i supermenigheten Willow Creek, og dyrket og beundret i Norge, nylig ble avslørt av MeeToo – han hadde valfartet til hotellrom med unge damer, lovsangere og musikere og han ville kysse og kline med dem.

Skrevet av Torgeir Tønnesen 

 

8 tanker om “Torgeir Tønnesen: “Bethel Church i Redding, California, er omgitt av flammer”

 1. Det brenner så mange steder nå på engang. Brannen i California var hissigere enn noen gang sa de, og flammene gikk i alle retninger samtidig, så det er nærmest umulig å stoppe dette flammehavet. Ja, hva skal man si, er det tegn på dommedag eller ikke, eller er det bare «litt» ustabil tørke rundtomkring i verden?

 2. Usikkert om det er en “demonisk brann” hvis menigheten fører folk til frafall. Derimot finnes det en del eksempler på branner som har rammet betydelige personer i kristenheten som f. eks Spurgeon og Moody.

  Man kan lett få følelsen av at det ligger en del skadefryd mellom linjene i artikkelen. Det står en del om dette i Bibelen. Spørsmålet er om det står noe særlig bedre til med oss i Norge. Muligens burde vi i mye større grad feie for egen dør. Kanskje prøve å finne ut hvorfor kristendommen forsvinner rekordraskt.

  Hovmod og stolthet blir noen steder fremstillt som det Gud liker minst. Det å fokusere på andres feil kan lett sette oss i kategori med han som sa:

  “Takk for at jeg ikke er som den tolleren der”.

  • Jeg tenkte også på det med skadefryd. Men det er lett for oss alle å havne der.
   Har håpet at Søkelys tok inn noe om dette, fordi vi gjør oss noen tanker alle sammen. Hva som er svaret på dette og annet vet jeg ikke -vi husker alle Joel Houston og flommen. Jeg lar være å si noen ord om den mannen.
   Leste kommentarene i Vårt Land og der finns det nok av bedrevitere som skal latterliggjøre Tønnesen. Det skal man også passe seg for. Syns han svarer ganske greit for seg.
   Det har uten tvil skjedd masse rart som nesten ikke er til å fatte i norske og utenlandske menigheter. Noen kristne syns bare ALT er så flott, Livets Ord er flott, Bethel, Hillsong, Visjon Norge, Livets Ord,Oase osv. Og det nytter IKKE å si noe. (Det ER mye bra med disse, men det som IKKE er bra burde gripes mer fatt i)

  • Hannah skrev:

   “Det ER mye bra med disse, men det som IKKE er bra burde gripes mer fatt i”

   Enig. Det beste hadde vært om man konsentrerte seg om de store probemene i Norge og unngått å være personfokusert.

   Noe av det mest ødeleggende her til lands er overlveringer fra katolisismen. Som f. eks spebarnsdåpen. Den er årsaken til at millioner av ikke-kristne kan asossiere seg som “kristne”. Og når mennesker som i følge Bibelen er fortapte dør så kan prester i begravelser snakke som om de var frelst. Slik kan de få ikke-kristne til å føle seg “enda tryggere” på at de ikke trenger å omvende seg.

   Det er slike og mange andre lignende ting man burde skrive om. Det åpenbare som ingen vil “se”.

  • Der er jeg helt enig ned deg Dr. D.

   Dette er noe av årsaken til et vi med hele vår familie meldte oss ut av Kirken Den Norske på begynnelsen av -80 tallet.

   Jeg møtte dette problemet på arbeid når jeg snakket med folk der, da sa de at de var kristne fordi de er både døpt og konfirmert.

   Det og få de til å forstå at man blir ikke kristen av på bli døpt og konfirmert, var en tung oppgave.

   Prøvde meg på et eksempel og sa at:

   Lite like som du blir ei ku av å gå inn i et fjøs og stelle med kyrne der, like lite blir du kristen av å gå inn i ei kirke, og delta i aktivitetene der.

   Men det ble ikke forstått, så det nytter ikke å forklare hvis de har den bastante meningen at det å bli døpt og konfirmert da er de kristne og dermed frelst.

   Mvh RJ

  • Nå står jo “hele” California i flammer, med ca 30-40 branner, som truer 10.000+++hus m.m.
   California er den staten i USA med mest frafall, homofili/trans pride. Kan vel heller være det som vekker Guds vrede, enn en kristen menighet som har en litt annen møteform enn det søkelys og andre religiøse grinebitere liker?

   2
   2
  • Grinebiter = en som ser noe i en menighet som kanskje ikke Jesus liker. Og som sier ifra. (det er ikke VI som bestemmer hva som er ok i en menighet, husk at Han er sjefen)
   For det meste prøver jeg å være alt annet enn grinebiter 🙂

   Bibelen viser oss at vi kan ned på kne om det er i California eller Norge, Han hører alltid vår bønn. En spesiell plass i California ble lagt på mitt hjerte for litt over et år siden, og jeg tenker daglig på denne plassen. Vi har en Far å gå til med alle våre kjære. Han svikter aldri.

 3. Åpenbaringsboken skriver om straffedommer som skal ramme jorden. Er å følge med og holde seg til skriften alene. For å argumentere sine påstander skal alltid skriften ligge til grunn for sine påstander, ellers er det bare tomme ord.

Det er stengt for kommentarer.