Består Hussein Obama’s utenrikspolitikk i å få kristne drept?

Verdens islamister oppfatter kristne kirker og kristne generelt som utposter for vestlig innflytelse. Lite vet de at de vestlige regjeringene er like anti-kristelige som det de selv er, dog noe mer “høflige” i deres motstand mot kristne”

Den amerikanske utenrikspolitikken overfor muslimske land har blitt en katastrofe for de kristne minoritetene i den muslimske verden. Dette er den konklusjonen man må trekke etter å ha sett hva den amerikanske og vestlige policyen overfor den muslimske verden har ført med seg. En av dem som nå tar bladet fra munnen og våger å kritiserer vestens unnfallenhet overfor kristne i den muslimske verden er Michael Youssef, Ph.D som er grunnlegger og leder for “Leading The Way” som er  en verdensomspennende virksomhet som viser vei for mennesker som lever i åndelig mørke til å oppdage Kristi lys gjennom kreativt bruk av media og tradisjonell misjonsvirksomhet. Hans ukentlige TV-programmer og daglige radioprogrammer  kringkastes på 21 språk til 190 land. I et innlegg publisert på hans egen nettside etterlyser Dr Youssef ett sterke engasjement for forfulgte kristne i den muslimske verden.

“Mens USA nå er rammet av en midlertidig nedstengning av statlige institusjoner blir det flere og flere kristne martyrer spesielt i den muslimske verden. Den begrensede plassen jeg har til rådighet tillater meg ikke å navngi den lange listen over kristne martyrer og de land hvor kristne fremdeles blir myrdet med kaldt blod. Men hva som må sies er at volden strekker seg fra Nigeria  til Egypt, Syria, Pakistan, Irak og en bråte med andre muslimske land. Det mest tragiske overgrepet som nylig er begått av islamister mot uskyldige kristne fant sted i en kirke i Peshawar i Pakistan for noen få uker siden. 81 uskyldige kristne ble da slaktet og mange flere ble såret, noen også merket for livet,” skriver  leder for “Leading The Way” i sin blogg.

Vestlig presse velger å tie

islam-krig-kristne“Den vestlige presse er nå kommet dithen at de knapt rapporterer om tragediene i det hele tatt, og dersom de gjør det bærer nyhetene preg av å være noe dagligdags og uviktig,” skriver Youssef videre.” Men de av oss som følger arabiske og islamske publikasjoner vet at ” Tehrik-e-Taliban Jundullah” har tatt på seg ansvaret for bombingen av den 130 år gamle “All Saints Church” i Peshawar som en hevn for amerikanske angrep ved hjelp av droner. Islamistene oppfatter de kristne kirkene og kristne generelt som utposter for vestlig innflytelse og lite aner de om at vestlige regjeringer er like antikristelige som de selv er, dog med en mer høflig tilnærming.”

Tier stille

“Vestlige regjeringer er ikke bare tause når det gjelder det økende tallet på kristne som blir martyrer, men de er også på mange måter medskyldige i tillegg,” understreker Dr Michael Youssef. ” Med stor glød støttet de opprøret mot Muammar Gaddafi, og nå det syriske opprøreret mot Assad regimet og dermed er de vestlige regjeringene i den posisjon at de har hjulpet Al Qaida og deres assosierte støttespillere. Vestlige regjeringer har bevist eller ubevisst styrket hendene til de som nå slakter kristne og tømmer syriske landsbyer for kristne,” slår lederen for den kristne misjons tjenesten fast. “Med unntak av Angela Merkel i Tyskland som overfor en forsamling av lutherske leder slo fast at kristendommen “er den mest forfulgte religionen i hele verden”  er dessverre ingenting blitt gjort for de beleirede kristne i Syria. – Se også på de koptiske kristne i Egypt. De har blitt trakassert, diskriminert og forfulgt i 1400 år. Men under det muslimske brorskap og den nå avsatte president Morsi ble forfølgernes hender styrket av massiv amerikansk  ros fra både Barack Obama og Hillary Clinton. Vi må i  rettferdighetens navn legge til at den skadelige effekten av USAs utenrikspolitikk begynte før Obama kom til makten, men den har skutt fart under dagens administrasjon,” skriver Youssef videre. “Før den amerikanske invasjonen av Irak var det ca 1,4 millioner kristne i Irak. Nå vil det være vanskelig å finne 300 000 .Så mye for amerikansk beskyttelse av kristne!  I dag, på grunn av vestlige prinsipper, blir  kristne ble drept i et stadig større antall enn under Romeriket’s blodige forfølgelse av den kristne kirke. “Jeg forventer ikke at islamistgruppene vil bry seg med den vestlige oppvisningen av antikristelig policy, men i himmelens navn og for deres egen evige dom, må politikerne i amerikanske og vestlige regjeringer forstå deres egen delaktighet, samt å gjøre noe med det,” skriver Michael Youssef avslutningsvis.