Barnevernet og kristen tro: Barnevernet kidnappet deres fem barn -Bodnariu saken til menneskerettighetsdomsstolen

Bodnariu saken som skapte massive demonstrasjoner mot norsk barnevern verden over i 2016, vil i nær fremtid bli tatt opp i menneskerettighetsdomsstolen i Strasbourg. Saken om den norsk/rumenske kristne familien som ble fratatt sine fem barn, ble her hjemme først omtalt i Søkelys, før den kristne pressen her hjemme begynte å skrive om saken. Den rystende saken skapte reaksjoner verden over og i en rekke byer verden over ble det arrangert store demonstrasjoner i avsky mot den norske praksisen med å kidnappe barn fra deres biologiske foreldre. I etterkant av Bodnariu saken har det vært et økt engasjement mot det norske barnevernet, og nylig ble barnevernet felt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. “Foreldre har rett til å selv styre hvordan barna deres blir oppdradd. Norge trosset den rettigheten når de urettmessig grep inn og splittet familien gjennom å “stjele barna og plassere dem i fosterhjem uten god grunn,” sier Robert Clarke, direktør for “European advocacy for Alliance Defending Freedom International (ADF) i en uttalelse

Jan-Aage Torp i Oslokirken har vært en av dem som har engasjert seg i Bodnariu saken og er en modig og nødvendig røst for å korrigere et barnevern på ville veier. Foto: Majoren08

Bodnariu saken fikk bred internasjonal oppmerksomhet gjennom store deler av 2016 og kritikken foremlig haglet mot Norge i massemedia i flere land. Etter omfattende press og massive demonstrasjoner valgte barnevernet og tilbakeføre barna til ekteparet Ruth og Marius Bodnariu som valgte å forlate landet av frykt for at barna ville bli kidnappet på nytt. Flere norske foreldre har i etterkant av saken flyktet fra Norge i frykt for at barnevernet skal stjele deres barn. Blant annet har Polen gitt politisk asyl til en norsk mor og barn på flukt fra barnevernet. Nylig ble Norge felt i menneskerettighets-domstolen i Strasbourg i den såkalte “Lobben saken” hvor Norge led et knusende nederlag. Også i Bodnariu saken vil Norge etter all sannsynlighet bli felt. En som har engasjert seg tøft og nødvendig mot uretten som blir begått av barnevernet, er pastor Jan Aage Torp i Oslokirken. Gjennom sitt internasjonale kontaktnett har pastor Torp bidradd til å løfte frem den urett norsk barnevern begår mot barn og familier i et stort antall saken. Bodnariu saken er bare en av omtrent tjue barnevern-saker som vil bli behandlet av den internasjonale domstolen i nær fremtid.