Bannlyst og ekskludert fra YouTube fordi han sier sannheten om hva som kommer

Jeff Berwick og The Dollar Vigilante er blant de siste ofre for den pågående utrenskningen av politisk og religiøst ukorrekte stemmer som har vært på YouTube. Som tidligere omtalt er en rekke alternative nyhetskilder og konservative kristne røster tatt ned av den NWO kontrollerte sosiale plattformen, som frem til nå har vært et sted folk har kunnet uttrykke sine meninger. Jeff Berwick forsøkte lenge å unngå å bli utestengt med å poste kun korte videoer som henviste seere til alternative sosiale plattformer som ikke er underlagt NWOs sensur-regime, men den 9 desember var det slutt. Ved et enkelt tastetrykk var kanalen borte, og dem som ønsker å følge den alternative røsten på andre plattformer som Rumble eller Bitchute.

Adolf Hitler opprettet det Third Reich” eller det tredje riket i Tyskland og sendte verden inn i død, fordervelse og holocaust. Nå forsøker den globale elite og opprette det fjerde riket (Fourt Reich) og de krefter som vil innføre det sensurerer nå røster som advarer

Den NWO kontrollerte YouTube fortsetter å stramme grepet om hva slags informasjon du skal ha lov til å motta, og stadig flere personligheter rammes nå av den nyfascistiske kultur-revolusjonen som pågår for å hindre massene fra å høre budskap som kan true meningstyranniet den globale elite ønsker å innføre. Blant dem som lenge har advart mot det kommende diktaturet som vil lede frem til dannelsen av det siste skrekkregimet Johannes Åpenbaring omtaler som “dyret” eller villdyret -som vil være opprettelsen av det Fourth Reich. I Bibelens skrifter blir verdensriker gjerne omtalt billedlig som villdyr. Hos profeten Daniel som vi finner i det gamle testamentet, ble de tidligere verdensriker omtalt billedlig som forskjellige dyr. Denne tanken fortsetter i Johannes Åpenbaring hvor endetidens siste verdensriker beskrives som “dyr” og villdyr. I før-nytestamentlig tid møter vi det Babylonske verdensriket som en løve, det medopersiske riket som en bjørn, det greske verdensriket som en leopard og det fjerde riket, Romerriket -som et fryktelig dyr. I Johannes åpenbaring møter vi det antikristelige riket omtalt henholdsvis som “dyr som stiger opp av havet” og “dyr som stiger opp av jorden” (Åp 13,1+11) Det er ikke tvil om at forskjellige verdensriker i Skriften blir omtalt som “dyr”  (Gresk: θηρίον thērion.) I Danielsboken blir det hebraiske ordet חֵיוָא chêyvâ’ brukt om de dyr eller verdensriker Daniel så skulle komme.

Jeff Berwick som er en canadisk/dominikansk grunder, forfatter anarko-liberalist og tilhenger av libertarianisme er ikke ukjent med de bibelske profetier om de siste tider. Berwick har lenge vært en røst som ropte og forsøkte å advare mennesker om hva som kommer, og selv om han har et annet utgangspunkt enn det tradisjonelle bibelprofeti granskere har, er det mange elementer av den bibelske endetidsforestillingen i de tanker Berwick uttrykker. I likhet med Skriftens ord advarer Berwick om diktauret og tyranniet som vil komme i tiden før Jesu gjenkomst. Også Berwick taler om dyret, (the beast system) -dyrets merke (the mark of the beast) og det kontroll og overvåkingssamfunnet Bibelen sier vil oppstå i en nær fremtid. Svært mange bibel og profetigranskere har etter at staten Israel ble gjenfødt (i 1948) vært opptatt av den generasjon som var vitne til det mektige profetiske tegnet gjenopprettelsen av staten Israel var. Hundrevis av bibelord og profetier fra Skriften gikk i oppfyllelse da staten Israel ble deklarert og det forpinte jødefolket fikk tilbake sitt hjemland og sin evige hovedstad Jerusalem. President Donald Trump var den første statslederen som anerkjente Jerusalem som hovedstad for Israel -og dette er en av grunnene til at bibelske kristne verden over elsker, støtter og ber for Donald Trump. Med åndens øyne ser de det profetiske i Donald Trumps anerkjennelse -og vet dermed at tiden for oppfyllelsen av flere profetord om Jerusalem og Israel nå nærmer seg sin oppfyllelse. Jeff Berwick som ikke er en tradisjonell røst man finner på kirkens talerstol eller på plattformen i Sion -ser ut til å vite mer om bibelprofeti og de siste tider, enn hva dagens prester og predikanter gjør. Og Jeff Berwick vet hva som kommer -og har lenge advart mot det -og var derfor en av røstene YouTube og Big Tec selskapene ikke tillater deg å lytte til. Jeff Berwick er derfor historie på YouTube -og ettersom folk flest, inklusiv kirke og menighetsfolket -stilletiende aksepterer at meningstyranniet får ta over, vil flere og flere røster bli brakt til taushet. Vi må derfor takke Gud for at det vokser frem nye og mer seriøse sosiale plattformer -som ennå ikke er kontrollert av the New World Order. Dersom man ønsker å lytte til Jeff Berwick er han å finne på Bitchute og Rumbe som er et alternativ til de sensur-styrte plattformene. Den formelle grunnen var at kanalen overtrådte reglene for Covid-19 informasjon -og som alle vet. Det er kun en tese som blir akseptert av den nye verdensorden.

7 tanker om “Bannlyst og ekskludert fra YouTube fordi han sier sannheten om hva som kommer

 1. «Svært mange bibel og profetigranskere har etter at staten Israel ble gjenfødt (i 1948) vært opptatt av den generasjon som var vitne til det mektige profetiske tegnet gjenopprettelsen av staten Israel var. Hundrevis av bibelord og profetier fra Skriften gikk i oppfyllelse da staten Israel ble deklarert og det forpinte jødefolket fikk tilbake sitt hjemland og sin evige hovedstad Jerusalem.»

  Kan en kjent spådom som mektige grupper i årevis kjemper hardt og itenst for å imøtekomme og oppfylle, egentlig kalles en sann oppfyllelse av en profeti? Er selvoppfyllende profetier styrt av sterke åndskrefter eller av fanatiske grupper som bruker sin menneskelige drivkraft? Er oppfyllelsen av selvoppfyllende profetier så guddommelig merksnodig egentlig?

  Hvis noen ønsker seg en kosher-rett på førstkommende sabbat, og utbasunerer et profetord om at de vil få det, og deretter noen braser og kokkelerer intenst for å fikse det, kan da spådommen sies å være en profeti?

  Må le av Søkelys.

  😅😂🤣😇🤪

  2
  3
  • Grunnlaget for Israels gjenoppretting var nazistene sin jøde utryddelse forsøk, har du tatt dette med i kalkulatoren din ?

   3
   1
  • Rune
   Vantro mennesker vil ikke tro profetordet eller Bibelen fordi de er forutbestemt til det.
   Å forsøke å omvende et menneske som ikke er utvalgt til å finne frelse, er bortkastet tid.
   Sett dere litt inn i Calvins tanker så forstår dere sannheten om forutbestemmelsen i Guds Ord.

   1
   2
  • Sette seg inn i Calvins tanker? Hmm… Det er bedre å sette deg inn i hva Jesus selv sa. Det er holdbart for meg. Jesus sa: MANGE er kalt, men FÅ er utvalgt.
   Derfor får jeg ikke det til å stemme, at vi ikke skal vitne for andre enn dem som er utvalgt. HVORDAN skal vi VITE hvem som er utvalgt? Håpløst. Jesus gav sitt liv for ALLE. Derfor sa Jesus:
   Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!
   Matteus 28:19‭-‬20

  • Jesus kom for å frelse de utvalgte Birgir.
   Den evige utvelgelse av de som skal til himmelen skjedde før verdens grunnvoll ble lagt.
   Ingen kan komme til Faderen uten at de er draget til Ham.
   Matt 25,34 Da skal kongen si til dem ved sin høire side: Kom hit, I min Faders velsignede! arv det rike som er beredt eder fra verdens grunnvoll blev lagt!
   Ef 1,4 likesom han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll blev lagt, forat vi skulde være hellige og ulastelige for hans åsyn,
   Forhåndsutvelgelsen som skjedde før verdens grunnvoll ble lagt er vel dokumentert i Skriften Birgir.
   Min oppfordring til folk var ment til å oppfordre troende til å sette seg inn i tankene til en av de store reformatorer i kristenheten.
   Calvin har i sine skrifter vist oss hva Ordet lærer.
   Oppfordrer kristne til å sette seg inn i systematisk teologi fra de store reformatorer og kristne kirkeledere fra de tidligere tider.
   Disse var lærere i Guds rike, og i en tid hvor alle skaper sine egne hjemmesnekrede læresetninger -kan det være nødvendig og viktig for troens folk og sette seg inn i hva store teologiske kapastiteter lærte og skrev. Og det betyr ikke å forsømme Skriftens ord.

 2. Som ventet, men dumt at y.tube fjerna ham og voven Lucy (men han må ikke gi pepperoni til Lucy, det er ikke bra). Gode videoer.

  De forsvinner nok de fleste jeg ser på -etterhvert. Det er nok like bra, ikke mulig å fortsette på y.tube allikevel. Det er for dem bare å hoppe etter Jeff. Har savnet teksten på rumble og bitchute når de vanskelige ordene kommer 🙁

  • Det vil stramme seg til i tiden som kommer. Vi vet at alt som skjer er et tegn på at Kristus kommer i skyen.
   Han kommer for å hente sitt folk, sin brud, og Guds folk vil juble i himmelen, i Lammets bryllup, mens de vantro, de ugudelige, de som aldri var utvalgt, de navnekristne som har vært som ugress i Guds menighet -vil forgå under vrede og straffedom over jorden.
   Guds ord sier at det skal bli så ille at folk skal gjemme seg i huler for Lammets vrede.
   Åp 6,15-17 Og kongene på jorden og stormennene og krigshøvdingene og de rike og de veldige og hver træl og hver fri mann gjemte sig i hulene og imellem berghamrene, og de sier til fjellene og hamrene: Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede! For deres vredes store dag er kommet, og hvem kan holde stand?
   Ennå er det nådetid for folket, men en dag skal døra lukkes og vi utvalgte skal inn for lammets trone, mens verdens barn. Spottere og hånere skal stenges ute.
   I denne verden vil Guds folk og Gud selv bli hånet og spottet og gjort narr av. Se på hån, spott og latter fra verdens barn -som en heder.
   Jesus, apostlene, urkirken og alle som har stått for Sannheten har alltid blitt latterliggjort og hånet av verdens barn.
   Mange av disse verdens barn, har latet som de er kristne og har kanskje også en viss religiøs ballast.
   1 Joh 2,19 De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulde bli åpenbart at ikke alle er av oss.

   Mens vi er i denne verden er det oss og dem. Vi merker raskt hvem som er av oss og hvem som ikke er av oss.

   Hopp av fryd. Vår forløsning stunder til!

Det er stengt for kommentarer.