Bankkrisen sprer seg -blodbad på Oslo børs -nedgang på Wall Street

Den pågående bankkrisen i USA og Europa ser ut til å spre seg og frykten tærer nå på aksjemarkedet. Fredag er Oslo børs i blodrødt territorium og er ned nærmere tre prosent. Samtidig fortsetter verdien av den norske krone å svekke seg. “Frykten strømmer samtidig tilbake i den europeiske banksektoren, og barberer markedsverdien til Deutsche Bank,” skriver E24.no. Det blir stadig flere og flere tegn på at både USA og Europa befinner seg i resesjon og at et økonomisk tilbakeslag

Den globale uroen innenfor bank og finans ser ikke ut til å være over på tross av kraftige tiltak og stimulans fra sentralbankene. Vesten befinner seg i et territorium med kjempehøy inflasjon hvor rentene stadig blir satt opp.  Renteøkninger og skyhøy inflasjon tærer kraftig på forbrukere og også på bankene som må tåle store tap på misligholdte lån og spekulasjon i gjeldspapirer. De økonomiske data peker fortsatt på økonomier som krymper og på fortsatt høy inflasjon. De globale aksjemarkeder med unntak av Moskva børsen er i rødt fredag. Også verdien på kryptovaluta er ned fredag. Oslo børs er hardt rammet pga fallende oljepris som igjen skyldes økende global resesjonsfrykt. Bankene vakler, aksjeinvestorene skjelver og flytter penger fra aksje og obligasjonsmarkedet til gull og sølv som fredag stiger i pris. Investor og grunder av Traders Choice, Gregory Mannarino er ikke optimistisk og har lenge advart om dette som nå rammer markedet.