Bakkeinvasjon kan være nært forestående i Jemen

Saudi-Arabiske og Egyptiske bakkestyrker klare til bakkeoperasjoner i Jemen

jemen-krigKonvoier av Saudi-Arabiske panservogner skal være sett på vei mot grenseområdene mot Jemen og det er nå er stadig større sannsynlighet for at en arabisk koalisjon vil sende store bakkestyrker til Jemen for å slå ned det Iran-støttede Houthi opprøret som har fordrevet den USA anerkjente regjeringen og tatt over betydelige områder av Jemen. Saudi Arabia begynte allerede natt til torsdag med intens bombing av opprørskontrollerte områder i Jemen og Iran skal i følge Debka allerede fredag ha sendt  Al Qods Brigade sjef General Qassem Soleimani til Jemen for å organisere en motoffensiv og dermed åpne Irans tredje krigsfront etter Syria og Irak.

Samtidig som krigens vinder feier over store deler av Midtøsten er USAs president Barack Hussein Obama i ferd med å inngå en avtale med presteregimet som gjør at Iran vil kunne utvikle atomvåpen innenfor en relativt kort tidsramme. Israels statsminister Benjamin Netanyahu raser ikke uventet over avtalen, men også sunni muslimske regimer i regionen har fått mer enn nok av Irans krigerske ambisjoner og den amerikanske presidentens utrolige naive tilnærmelse til en konflikt som strengt tatt dreier seg om Shia muslimsk eller Sunni muslimsk dominans.  De arabiske regimer som er kritisk til den Iranske akse er dypt desillusjonert med Barack Hussein Obama som tilsynelatende er villig til å få til en kjernefysisk avtale med Iran for enhver pris, og dette uroer både moderate arabiske regimer og Israel som har vært gjenstand for massive trusler fra regimet i Teheran.

jemen-kartGjennom sine militære angrep på de Iran støttede Houthi opprørere som nå kontrollerer store deler av Jemen, signaliserer både Saudi Arabia, Kuwait, Egypt og de andre Gulfstatene at tilliten til Obama administrasjonens håndtering av Midtøsten er tynnslitt. Sunni regimene i regionen demonstrerer gjennom sin militæraksjon mot Jemen at de ikke vil sitte stille å se på at Iran som er Shia muslimsk styrker sitt hegemoni på bekostning av dem. Houthi opprørerne fører i følge de sunni muslimske regimene en Proxy krig på vegne av Iran, og man frykter selvfølgelig at Iran-aksen, dersom ikke den blir stanset vil bli en mer dominerende makt i regionen. Allerede nå har Iran innflytelse i Syria, Irak og Libanon gjennom Hizbollah militsen som utgjør en stor militær trussel for Israel. Saudi Arabiske kampfly har helt siden natt til torsdag bombet Houthi mål i Jemen, men dette vil neppe være tilstrekkelig for å få drevet de Iran støttede opprørere tilbake og få gjeninnsatt president Abed Rabbo Mansour Hadi. Natt til mandag gjennomførte Saudi Arabia nye luftangrep og minst 40 mennesker ble drept og 200 skadd i et angrep som rammet en leir for internt fordrevne i Jemen, melder nyhetsbyråene. Samtidig melder Saudi Arabiske medier om kraftige kamper i utkanten av den jemenittiske havnebyen Aden, samtidig som også Pakistan nå slutter seg til den Saudi Arabiske koalisjonen som utfordrer Irans forsøk på å øke sin innflytelse i området. Det er tvilsomt at luftangrep alene vil være nok til å bekjempe de Iran støttede Houthi opprørerne og mange tror derfor det bare er snakk om dager før koalisjonens bakkestryker går inn i Jemen. Det er mer blod i vente i Midtøsten, og et sentralt spørsmål mange stiller seg er dette: Vil Iran komme til å svare, og i så fall, i hva slags form.