Avisen Dagen fortsetter heksejakten på evangelist Svein-Magne Pedersen på tredje dag

Avisen Dagen hevder at Svein-Magne Pedersen lyver fordi advokat Elden ikke har hatt oppdrag for ham på fem år. Evangelist Pedersen har det heller aldri hevdet dette.

Den religiøse avisen Dagen fortsetter sin bitre heksejakt på evangelist Svein-Magne Pedersen og avisens siste oppslag har også fått samarbeidskameratene i Hanvoldkanalen til å fortsette å rakke ned på Svein-Magne Pedersen og Misjonen Jesus leger. Både avisen Dagen og Hanvoldkanalen som er ei hatgruppe som opererer på Facebook lukter tydeligvis kristenblod og alle klør er ute. Evangelisten selv vil ikke kommentere noe som helst overfor Dagen og svarer på egen Facebookside på det nye “avsløringene” fra Dagen.

Kort fortalt: I 2018 hyrte Misjonen Jesus Leger inn advokat Elden i forbindelse med noen fiendtlige oppslag i VG. Dagens oppslag kan leses her bak betalingsmur.  Evangelist Svein Magne Pedersen tilhører den voksende skare av kristne i Norge som ikke har tillit til den religiøse avisen og som heller ikke vil uttale seg til Dagens journalister. Dette har skapt stor bitterhet blant ansatte i den tidligere kristne avisen. Fremfor å snakke med Dagen og la avisen forvri og forvrenge hva han sier, velger Pedersen å legge ut sine samlede svar på egen Facebookside. En klok tilnærming til et medium som i følge pastor Frank Søgaard “er best på forfølgelsen av kristne” i Norge. Avisa Dagen som har en alliert i hat-gruppen “Hanvoldkanalen” opptrer nærmest som fariseere på jakt etter noe å ta han for.

Svein-Magne Pedersen: POLITIET HENLA SAKEN MOT MISJONEN JESUS LEGER.

Har Misjonen Jesus Leger brutt noen lover ved å motta støtte til våre prosjekter i India og Canada? Avisen Dagen har i dag (26.05) kommet med flere feile påstander som jeg her vil tilbakevise og belyse.
I etterkant av VG-artikler mot MJL i 2018 valgte Agder Politi å sjekke innsamlingsmetodene til støtte av våre prosjekter. Dette var på slutten av 2018. Dette ble gjort på eget initiativ. En hyggelig ung dame fra politiet kom til vårt senter og spurte høflig om hun kunne få bladet Legedom og blankettene som fulgte bladet for de to siste årene. Det fikk hun selvsagt.
En måned senere kom konklusjonen. En journalist i avisen Fædrelandsvennen intervjuet politiadvokat Hans Olav Røyr ved Agder politidistrikt. Her er svaret han ga til avisen:

POLITIET FORKLARER

«I etterkant av VG-artiklene ønsket Agder politidistrikt på eget initiativ å vurdere om det skulle igangsettes etterforskning mot Pedersen og stiftelsen hans. Det ble i den forbindelse gjort en del undersøkelser. På bakgrunn av informasjonen som kom fram i VG-artiklene, fant Agder poIitidistrikt at det var grunn til å se nærmere på om det var begått straffbare forhold. Men etter at vi selv har gjort egne undersøkelser, har vi konkludert med at det ikke er grunn til å iverksette etterforskning. Ut fra våre vurderinger er bildet av saken mer nyansert enn det som kom fram i media,» sier Røyr.
Han fortsetter: «Vi har selv undersøkt den informasjonen stiftelsen formidlet i forbindelse med innsamling av penger. Det er ikke slik at stiftelsen Misjonen Jesus Leger kun har samlet inn penger til de omtalte barnehjemmene i India. Videre har politiet informasjon om at det har blitt overført penger fra Misjonen Jesus Leger til flere organisasjoner. Politiadvokaten sier at utgangspunktet til politiet var at det kunne være bedrageri i forbindelse med innsamlingen. Det ble blant annet sett på informasjon som ble formidlet i forbindelse med innsamlingsprosjektet langt tilbake i tid. Vår vurdering er at det ikke er grunn til å iverksette en dypere etterforskning og bruke samfunnets ressurser på dette,» sier Røyr.
Vår advokat John Christian Elden ble kontaktet av vår journalist om en kommentar fra ham. Elden svarte: «Det politiet har gitt tilbakemelding om, er at de ikke har sett noen grunn for å iverksette etterforskning av Misjonen. Det finner vi naturlig i og med at ingen lover er brutt.»

USERIØST av useriøs avis

Evangelist Svein-Magne Pedersen støtter Norge i Dag som er bibeltro og opererer i Arthur Bergs ånd. Avisen Dagen er useriøs, sier evangelisten videre.

Den useriøse avisen Dagen vil ha det til at jeg benytter meg av advokat Elden for å promotere våre misjonsprosjekter. «Svein-Magne Pedersen mener advokaten kan gå god for at innsamlede midler går til misjon.» Dette er å tillegge Elden noe han ikke har sagt. Han konkluderte bare med at regnskapet tydelig viste at 80 % av det MJL hadde samlet inn, gikk til misjon og 20 % gikk til administrasjon. Dette var for noen år siden. I 2020 var tallene 75/25. Tallene viser at vi driver godt innenfor formålet. For å få et rettferdig sammenligningsgrunnlag, burde Dagen ha undersøkt andre misjonsorganisasjoners tall på dette området.
En annen usannhet i Dagen er basert på følgende overskrift: «Politiet avviser å ha etterforsket.» Jeg har ikke sagt at de hadde etterforsket saken, men at de undersøkte den og fant ut at det ikke var grunnlag for å sette i gang etterforskning av saken. Det er to forskjellige ting. Les over hva politiadvokat Hans Olav Røyr sa om saken. Dette viser hvor farlige slike forvrengninger kan være. Nettopp derfor vil jeg ikke ha noe med avisen Dagen å gjøre. En redaktør sa det slik: “MJL er den mest gjennomanalyserte virksomheten i Norge.” Du kan trygt støtte våre misjonsprosjekter med glede og forventning! Det er å så i god jord! Svein-Magne Pedersen.. -Og Søkelys legger til: Dersom Pedersens virksomhet jevnlig skulle ha engasjert advokat Elden for å se på regnskapene vært eneste år siden 2018, hadde det blitt bygd færre brønner til de fattige i India. For en advokat løfter ikke en finger uten å ta godt betalt. Dagens interesse her er ikke brønner til fattige i India, men et forsøk på å korsfeste Svein-Magne Pedersen og ødelegge hans virksomhet. Sånn er det. Og når det gjelder Dagen ligger en ting fast. Under Selbekks ledelse snudde de i abortsaken og tiden kommer nok da Dagen også vil forsvare Regnbuen og Pride livsstilen. Avisen henger fast til frafallskirken og dens organisasjoner -og er stort sett alltid politisk korrekt. Det vil komme en tid da også Dagen heier frem likekjønnede ekteskap og Gay Pride. Slik er det i Sodoma. Bare en liten rest ble frelst.

7 tanker om “Avisen Dagen fortsetter heksejakten på evangelist Svein-Magne Pedersen på tredje dag

 1. Jeg er ikke enig med Svein Magne Pedersen,men det er ingen tvil om at “Dagen” driver med heksejakt og ønsker å få flere leser med VG/Dagbladet stil! Dagen er en light utgave av Vårt land!!

  1
  2
 2. Kjenner noe til Selbekk. Han gikk på Livets Ord bibelskole, og på en eller annen måte ble han kjent med eliten der – og startet da Magazinet. Jeg hadde avisen – men på slutten, så bare interjuvet han frafalne pastorer – som jeg visste ikke var bra – så jeg sluttet med avisen.

  Det er også viktig å se at når Livets Ord mer og mer mistet det saltet de en gang hadde – så ble det mer og mer personfokus og overpositiv prat. Og de ble veldig opptatt av å sikte høyt – dvs. komme på toppen i lederverv. Jeg mener at det hele var usunt og ikke kristent.

  Jeg abonnerte så på Dagen – og jeg likte spesielt daværende redaktør Odd S. Hove, selv om jeg ikke var alltid enig med han, så hadde han likevel salt i seg – men plutselig kom det ett kupp – og de kastet han, og satte inn Selbekk. Fra omtrent dag 1 – så ble avisen omorgansiert og det mistet mer og mer salt, og ble lettsindig på enkle omvendelses vitnesbyrd. Men aldri noe dypere.

  Ettersom jeg på den tiden forsøkte meg på menigheten i Sarpsborg – der en ungdomsleder fra Livets Ord (før fra Borg kristne senter) ledet – så på ett bønnemøte der – han hadde nær kontakt med Selbekk – så sa han at alle kristne som protestert mot det Dagen og Selbekk sa – var som propeller i vinden – han brydde seg ikke. Jeg synes det var underlig.

  Jeg mener at Selbekk mer har ambisjoner for egne formål – enn for Guds rike. Det ser du på hvem han forfølger – de som har salt – og gjør noe – uten å være bundet opp av det system kristendommen han mener er det riktige. Altså en korrupt kristen – og hele avisen har også blitt korrupt – da han sikkert har satt inn sine egne hjertebarn i stillingene.

  Dessuten – når han få millioner fra staten – hvorfor er alt da under betalningsmur? Norge idag må man betale – ja, men de får ingenting av staten. Og Document som er totalt frivillig – så kan man lese de fleste artiklene gratis. Man gir om man har penger – ikke mye pengemas.

  For meg lukter det grådighet lang vei – det han anklager andre for. Eller som NRK som anklager Visjon Norge for 100 millioner over flere år – mens NRK soper inn 6-7 milliarder hvert år – og har sjefer der som er overbetalt. Hykleriet av de som mottar statsstøtte – er normen – ikke unnataket. Det gjelder også såkalte kristen – som ikke akkurat virker som brødre…. for øyeblikket – får håpe de vender om!

  2
  3
 3. Hei….!! Norgeidag & Document har et sterkt hat imot Russland & Kina og kritiserer Russland hele tiden,mens de lukker sine øyner for Amerikansk Imperialistme! Norgeidag & Document er 100% amerikanisert! Hvilken land har mest militær baser verden rundt?? Det er USA!! Hvilket land har startet flest kriger og kupp siden 1945?? USA!! USA er et korrupt land,både demokratene og Republikanere er krighissere! Det er ingen forskjell på de to partiene! CIA hyret mange 100 nazister etter 1945 til jobbe for D.C! Alt dette vil ikke Document Og Norgeidag nevne! Det er viktig! Tyskland & Frankrike hadde sterke ledere som sa imot Uncle Sam…men nå er disse land blitt så svake land som gir etter alt D.C sier og gjør! Mange er ikke klar over dette!! Japan,Tyskland,Korea og Norge er sattelitt stater for Uncle Sam!

 4. Den religiøse grådigper’en Svært Mange Pengersen er muligens ikke kriminell, men er definitivt en umoralsk figur. Han og kona har i årevis tatt ut 1,2-1,3 mill hver i lønn fra MJL. Den kristne avisen Dagen har i det minste fått frem sannheten, så må folk selv velge om de vil fortsette med å fylle denne mannens dype lommer.

  4
  1
 5. Helbredelse ved bønn er aldri blitt bevist. Isteden har mirakuløse forendringer blitt forklart med naturlige svingninger og selvsagt placebo-effekten (den positive virkningen av selvforsterkende håp).

  Hadde åndemaningen, gudsropene og de overnaturlige behandlingene hatt noe for seg, hadde selvsagt de nådebegavede pengepredikantene vært opptatt i helsevesenet, direkte i sykestuer og terapirom. Der hadde de fått høy og velfortjent lønn for sin gode gjerning for medmennesker og samfunn.

  Men sånn er det ikke.

  Jeg kjenner ikke Pedersens innerste motiver og tanker, men forutsetter at han er et ærlig menneske som helt og fullt tror på den meningsløse forklaringen og det gode i fortellingene han har blitt indoktrinert i.

  Det er flott, ja direkte vakkert, når kjærlige medmennesker sprer håp og glede, gir støtte og trøst til alle syke og trengende, når de henter, løfter, bærer, kjemper, forsker, finner, redder, når de bruker tid og krefter på konkret hjelp til alle som trenger det i vår vanskelige verden.

  Og aller best er det når hjelpen virkelig virker. Selvsagt! Feilslått velmenethet blir bjørnetjenester. Og narsisistiske narrestreker og hensynsløs utnyttelse blir kvakksalveri og sadistisk svindel.

  Når så dette formodentlig velvillige og gode medmenneske krever store summer til seg selv fra landets mange uheldige og fortvilte fattigluser for å hjelpe til, og i tillegg gir dem kortvarige, falske løsninger mot alvorlige problemer, må vi spørre: Er eget selvbedrag og religiøst motivert pengebegjær av det gode? Er overtro det som gjør verden bedre?

  Njai, den falske behandleren, healeren, er selv syk. istedenfor å gi virkelig, og billig, hjelp, fråtser han i andres ulykke som en parasitt mesker seg på verten. Men han gjør det med et bredt og vennlig smil, med kjærlige ord og religiøse trylleformler. For parasitten har det aldeles utmerket! Fylt av styrke og velbehag. Med lommer og bankkontoer fulle av penger, til alt hjertet begjærer, til hus og hjem, til biler og båter og privatfly og elskerinner – og til privat sykebehandling.

  Istedenfor å takke en usynlig, uvirksom og upåviselig guddom, bør vi takke legevitenskapen og velferdsstaten. Av en eller annen merkelig grunn har nasjonalkonservative vaksinemotstandere og hatefulle konspirasjonsteoretikere, særlig i USA ,fått det for seg at offentlige tjenester og teknologiske og medisinske fremskritt bare går til «de andre», ikke at fakta og omsorg også er til beste for dem selv.

  Ja, ja. Pedersen og hans like vil nok fortsette sin pengeinnsamling og sitt religiøse humbug til glede for seg selv – og et øyeblikks nytelse. Ja, bønn er som onani, det gjør godt kun for den som utfører det.

  😘😘😘

  1
  1

Det er stengt for kommentarer.