Arild Helgestad «Halloween er en satanisk festival

“Det er tid for Halloween og allehelgensdag. Døden er i fokus. I tråd med gammel tradisjon avholdes minnegudstjenester i kirkene og det tennes gravlykter på kirkegårdene. Halloween kjennetegnes for allmennheten ved små barn, utkledd som hekser, djevler og dødninger, som går fra dør til dør i mørket og tigger godteri etter «knask eller knep»-metoden. I oktober kan ingen unngå å se Halloween-symbolet; et oransjefarget, uthulet gresskar med utskåret ansikt, opplyst av en innvendig lykt. Men hva er den åndelige sannheten bak Halloween? Hvorfor er det sammenheng mellom Halloween og allehelgensdag? Og hvorfor er egentlig kirkene omkranset av kirkegårder med gravsteder som vitner om døden,” skriver Arild Helgestad fra Prayer House, Halden.

Vi trenger åndelige øyne for å se inn i den åndelige verden. Bibelen beskriver hvordan mørkets rike for lenge siden har etablert sin maktstruktur iblant verdens nasjoner og folkeslag. Av nettopp denne grunn lærte Jesus oss å be om frelse fra det onde (Matt 6,13). Den Hellige Ånd er sannhetens ånd (Joh 16,13). Denne verdens ånd er løgnens ånd (Ef 2,2). Sannheten om Halloween bør derfor ikke søkes på internett, men i den rette ånd. Halloween er en satanisk feiring der tidspunktet ikke er uten betydning. De historiske røttene leder langt tilbake i tid, til en paganistisk og Keltisk (irsk) festival med navnet «Samhain».  I tidligere tider, lenge før teknologien, ble det utviklet åndelige telekommunikasjonsmetoder ved hjelp av heksekraft. Gresskaret ble benyttet som sender og mottaker, i kombinasjon med heksekraft som transmisjonsmedium (linje). Hensikten var å oppnå ubegrenset lyd-kommunikasjon over større avstander. Halloween ble derfor en festival med feiring og tilbedelse av demonen «Hallo», kraftkilde og læremester bak telekommunikasjon. Dette er også bakgrunnen til hvorfor du svarer «hallo» i telefonen.

Det er viktig å forstå at teknologiens hensikt er langt mer enn bare å hjelpe oss til en enklere hverdag. Helt siden Edens hage har den gamle slangen, djevelen, vært en listig bedrager. I moderne tid har astrologi, magi og heksekraft videreutviklet seg og blitt digital. Mobiltelefonen har for lengst erstattet gresskaret, men den åndelige kilden er fortsatt den samme. Det er viktig å forstå at teknologiens hensikt er langt mer enn bare å hjelpe oss til en enklere hverdag. Den teknologiske utviklingen bygger sakte, men sikkert en universell plattform, slik at Antikrist kan stå fram og regjere til en fastsatt tid. Helt i tråd med Bibelens profetiske ord. Uten åndelig forståelse farer vi vill og er fortapte tilskuere til dette.

Amerikanske NASA har lang tradisjon som verdens teknologiske kraftsenter. Uten astrologi og heksekraft hadde NASA fortsatt vært et ukjent begrep. Les Åpenbaringsboken kapittel 9 om avgrunnens engel, han som på hebraisk heter Abaddon og på gresk Apollyon. Legg merke til samklangen mellom Apollyon og romfartsprogrammet Apollo. I gresk mytologi finner vi også navnet Apollon.

De fleste barn som feirer Halloween har mest sannsynlig en barnslig forestilling om kostymefest og godterier. Men det finnes andre barn som har en helt annen opplevelse. En av disse er pastor Glenn Hobbs, som ble født inn og vokste opp i en generasjon-satanisk familie. Som et lite barn ble han «velsignet» og forberedt til å bli en okkult prest. Hans bestevenn, en liten jente, ble også «velsignet» og forberedt til å bli et offer. Hobbs forteller om forberedelsene til Halloween, hvordan de som barn hvert år ble neddopet og seksuelt misbrukt i rituelle seremonier. Denne bestevennen ble til slutt lagt på et stein-alter og ofret til Satan mens de voksne drakk hennes blod. Du kan selv se og høre Glenn Hobbs fortelle sin historie på Youtube.

Den Hellige Ånd er sannhetens ånd (Joh 16,13). Denne verdens ånd er løgnens ånd (Ef 2,2).

Hvert år ved Halloween er det mange barn som opplever lignende hendelser. Rituelle ofringer av dyr og mennesker foregår slett ikke bare i mørke avkroker av Afrika, men i alle nasjoner og samfunnslag der Djevelen har fotfeste. Også i Norge. Djevelen er en blodtørstig herre å tjene, som vet at hans tid er meget kort. Derfor bruker han all sin kraft på å stjele, myrde og ødelegge menneskers liv (1 Mos 3,14 og Joh 10,10).

Veien til åndelig kunnskap går enten i lyset eller mørket. Gud er åndenes Far (Hebr 12,9) og Guds ord er vår kilde til åndelig kunnskap. Rettferdig bønn (Jak 5,16) er et mektig våpen i kamp mot mørkets rike.

«Vær sterke i Herren og i Hans mektige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens utspekulerte knep. For vi kjemper ikke mot kjøtt og blod, men mot fyrstedømmer, mot makter, mot herskerne over denne verdens mørke, mot åndelig ondskap i høye stillinger. Ta derfor på dere Guds fulle rustning, slik at dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag, ved at dere har gjort alt for å bli stående» (Ef 6,10–13).

Innlegget er skrevet av Arild Helgestad fra Prayer House, Halden.