Åndskamp i Canada -unge kristne protesterer mot Drag-promotering overfor barn

LGBTQ og drag-agendaen blir dyttet ned i halsen på barna. Canada har under regimet til Justin Trudeau blitt et av de mest liberale og kristendomsfiendtlige land i den vestlige verden og selv om flertallet bøyer seg i blind lydighet, er det noen som protesterer. Selv ungdommen reagerer på hva som skjer i Canada og det hele kan best karakteriseres som en åndskamp. Kampen om barnas sinn. Dersom LGBTQ og kjønnsforvirrings-ideologien vinner frem, vil det bety en ytterligere avsvekkelse av tradisjonelle kristne verdier. Barna blir inntatt av de åndsmakter som styrer LGBTQ agendaen og vil vokse opp i et samfunn som er forherdet av Sodoma og Gomorra-ånden.

Tøffe kristne ungdommer står sammen mot Pride og trans-groomingen av barn i skolen

Denne ånd er pervers, ugudelig, spottende, den avskyr det som er rett og godt. Den vet utmerket godt at den forderver menneskesinnet og gjør at mennesker blir overlatt til sine ugudelige lyster -og fordervelse av sin sjel for tid og evighet. Den nå foraktede apostelen Paulus beskrev prosessen i sitt brev til Guds menighet i Rom. “For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet; for det som en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret dem det.  For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, forat de skal være uten undskyldning,  fordi de, enda de kjente Gud, dog ikke æret eller takket ham som Gud, men blev dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerte blev formørket. Mens de gjorde sig til av å være vise, blev de dårer,  og byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort mot et billede, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og av firføtte dyr og av krypdyr. Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer sig imellem,  de som byttet Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen.  Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige,  og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var.  Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duer, så de gjorde det usømmelige: fulle av all urettferdighet, vanart, havesyke, ondskap; fulle av avind, mord, trette, svik, list; øretutere, baktalere, gudsforhatte, voldsmenn, overmodige, storskrytere, opfinnsomme til ondt; ulydige mot foreldre,  uforstandige, upålitelige, ukjærlige, ubarmhjertige;  slike som godt kjenner Guds dom at de som gjør sådant, fortjener døden, og dog ikke bare gjør det, men endog holder med dem som gjør det.(Rom 1,18-32) Når Paulus under direkte inspirasjon av Den Hellige Ånd skrev dette, viste han at fremtiden ville bringe en forent ånd av gay-pride, transaktivister og Antifa. Under seansen utenfor en skole hvor nyhetskanalen Rebel News dekker hendelsen -dukker det selvfølgelig opp Antifa-fascister med sine anklager om at noen er nazister. Rebel News er ikke endel av det statskontrollerte media og har dermed ikke samme rettigheter som liberale MSM media har. De holdes utenfor. Det er slik de liberales “demokrati” fungerer. Det vi ser i videoen under avslører hvordan onde åndsmakter har tatt over mennesker -som er overgitt av Gud -og oppførselen blir deretter.

 

High school student arrested after protesting males in female bathrooms speaks out

Én tanke om “Åndskamp i Canada -unge kristne protesterer mot Drag-promotering overfor barn

  1. Oppmuntrende å se at det finnes noen kristne ungdommer som kjemper mot dette svineriet som har tatt over Vesten.
    Her i Norge er det totalt dødt. Ingen motstand. Her er det fritt frem for demoner.

    3
    2

Det er stengt for kommentarer.