Søkelys

Profetisk aktuelt nyhetsmagasin med fokus på aktuelle hendelser

Søkelys

Åndelig termometer i Norge – Frafall, Lunkenhet og Korrupsjon

Vi gjengir hele innlegget med tillatelse…

14 Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk:
15 Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm.
16 Men fordi du er lunken, og verken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn.

Når vi fant ut at en ledende person i Pinsebevegelsen, sprer den fryktelige villfarelsen av Adoptionism – se her – en villfarelse som er så grov og så alvorlig, at alle kristne i alle tider selvsagt har regnet personer som propagerer den som ikke kristne og på linje med Jehovas vitner og Mormoner, og selv ortodokse og katolske kirken, og selvsagt alle protestantiske menigheter har tatt sterk avstand fra de som sprer den;

da kontaktet vi en mengde såkalte kristne ledere i Norge.

Vi var selvsagt klare over at det var åndelig krise i Norge, men med en villfarelse så fryktelig som denne, så tok vi for gitt at alle som vi kontaktet skulle bli meget opprørt og selvsagt ta sterke grep.

Til syvende og sist, de som sprer en slik villfarelse kan jo i følge Bibelen ikke være kristne – se her – men falske profeter, og hvis noen er likegyldig til det så kan jo ikke heller han i følge Bibelen være en kristen.

Og at en kristen ikke kan være likegyldig til det er jo åpenbart for alle.

På samme måte som at ikke noen vil se den person som uskyldig, som beskytter en drapsmann slik at han kan drepe og drepe og drepe igjen. Ja, den som holder frem kniven, eller holder fast offeret, eller beskytter drapsmannen, er selv en drapsmann.

Ja, Jesus sier i Matteus 12:

30 Den som ikke er med meg, er mot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer.

Så her finnes det ikke nøytralitet. Slik som vi ser tydelig: Hvis en person er likegyldig – da er han mer enn medskyldig – han er da selv skyldig.

Og med en så fryktelig villfarelse som dette så skulle jo ikke noen kunne være likegyldig.

Så det var en selvfølge at de som vi kontaktet skulle bli meget opprørte, og selvsagt ta sterke grep.

Og vi ikke bare kontaktet dem, men henviste de fleste til denne hjemmesiden, eller vedlagt video som viste det Vidar sa, direkte i emailen.

Men, nei.

Som du vil se nedenfor så har vi nå kontaktet over 100 såkalte kristne ledere for å spørre om de også står for Adpotionism – og responsen har sjokkert oss.

Korrupsjon i det såkalte kristen Norge

Alle unntatt 3(!) har nektet å ta avstand fra denne fryktelige villfarelsen!

Og de 3 som sa at de selv ikke har denne læren, de er likegyldige til at den sprer seg i Norge!

Og i stedet for å være opprørt over at denne villfarelsen spres i Norge, så har nesten alle vært opptatt av å finne ut av hvilke vi er…

Olav Rønhovde, Pastor, Credokirken, Bergen ønsket kontaktperson med personlig mail og telefonnr…

Egil Svartdahl, Pastor, Filadelfia Oslo ønsket å vite fullt navn, posisjon og hvilken lokal menighet vi er fra…

Frode Austigard, Teologisk refleksjonsgruppe, Pinsebevegelsen og Pastor, Salem, Lørenskog ønsket å vite hvilke vi er…

Arild Ove Halås, Pastor og Styrets Leder, Emblem Bedehus Imf, Ålesund og Programleiar, Radio Sunnmøre var meget aggressiv, forsvarte Vidar meget sterkt og ønsket å vite hvilke vi er…

Vi kunne ha fortsatt en lang stund. Se nedenfor for detaljer.

Huset brenner !

At disse nektet å ta avstand fra denne særdeles alvorlige villfarelsen og kun var opptatt av hvilke vi er, forteller dessverre svært mye.

På samme måte som om noen blir oppringt fra et ukjent nummer og blir fortalt at huset ditt brenner.

Og alt som han er opptatt av er: Hvem er du som ringer?

Det er veldig problematisk at jeg ikke vet hvem du er.

Da dokumenterer han at noe er helt gale og enhver dommer vil da konkludere med at han enten har tent på huset selv eller er medskyldig i at huset brenner!

Slik at hvis noen nekter å ta avstand fra denne særdeles alvorlige villfarelsen, og dessuten kun er opptatt av hvilke vi er som har avslørt den, da kan kun en konklusjon trekkes:

Enten så står de selv for denne fryktelige villfarelsen, eller så er de fullstendig likegyldige.

Resultat

Det ble veldig tydelig at det finnes en meget stor lojalitet blant pastorene.

Men ikke til Jesus.

Til å beskytte hverandre.

Til enhver pris.

Og hvis en ikke står opp mot en ting så alvorlig som dette, men prøver å skyte budbærerne og tie det i hjel – da er det lett å skjønne at andre ting, slik som pedofili, seksuelle overgrep og lignende også ties i hjel, slik som det har blitt avslørt å ha skjedd i mange andre land.

Hvordan har vi kontaktet de forskjellige lederne?

Vi har vært nøye med å kontakte dem på en ryddig og hyggelig måte.

Dette er for eksempel mailen som vi sendte til Frode Austigard i Teologisk Refleksjonsgruppe (dvs. ledende teolog) i Pinsebevegelsen:

 

Frode svarte oss med 2 setninger og ønsket kun å vite hvilke vi er…

Vi svarte og gjentok spørsmålene og det var det siste vi hørte fra ham.

At «huset brant» var ham likegyldig ☹

Resultatet etter å ha kontaktet nesten alle ledere i det såkalte kristen Norge er som følger:

Disse er kontaktet i sine offisielle posisjoner (ikke som privatpersoner) og på sine offentlige email adresser. Som offentlige personer må de være mann og kvinne nok til å stå for sin lære, og kan derfor ikke ha noe mot at andre får kjennskap til hva de står for.

Dokumentert å stå for Adoptionism – enten ved å spre den eller ved å forsvare den som sprer den:

Vidar Godø Pinsekirken Filadelfia Ålesund – Pastor, Styrets Leder, Daglig Leder Svar ved Arild Svaret fra Arild Ove Halås var åpenbart på vegne av Vidar, og Vidar og Jorun var kopiert inn i svaret.
Arild Ove Halås Emblem Bedehus – Pastor, Styrets Leder & Radio Sunnmøre – Programleiar 2 svar Forsvarte Vidar meget sterkt. Meget aggressivt svar. Ønsker å vite hvilke vi er.
Nekter plent å svare vedr. villfarelsen – selv etter insistering.
Andreas Bakke NLM Ålesund Misjonsforsamling – Pastor 1 svar Forsvarer Vidar meget sterkt. Nektet å svare og kom i stedet med anklager mot oss, at det ikke er nok at vi kontaktet Vidar per email(!), men at vi også må kontakte han muntlig, slik at han vet nøyaktig hvilke vi er…
Nekter plent å svare vedr. villfarelsen – selv etter insistering.
Tarjei Gilje Dagen.no – Redaktør i Vebjørns fravær 3 svar Nekter plent å publisere vårt debatt innlegg. Forsvarer Vidar og sier at det å lese en nedskrevet preken må ses på som en forsnakkelse…
Nekter plent å svare vedr. villfarelsen.

Bibelen er vår rettesnor, og den er overtydelig og alle kristne i alle tider har derfor selvsagt regnet de som sprer denne fryktelige villfarelsen som ikke kristne men falske profeter, hvorfor det er umulig å regne de som sprer den som kristne.

Dette er jo en helt annen religion enn kristendom! Dette er anti-kristendom.

Står for villfarelsen – Disse har svart, men kan ikke få seg til å ta avstand fra villfarelsen:

Olav Rønhovde Credokirken – Pastor 3 svar Olav ønsker å vite tlf nummer og personlig email…
Nekter plent å svare vedr. villfarelsen – selv etter insistering – 3 ggr.
Egil Svartdahl Filadelfia Oslo – Pastor 2 svar Egil ønsker å vite fullt navn, posisjon og hvilken lokal menighet vi er fra…
Nekter plent å svare vedr. villfarelsen – selv etter insistering – 2 ggr.
Håkon Jahr Filadelfia Oslo – Daglig Leder 2 svar Håkon ønsker å vite hvilke vi er… Nekter plent å svare vedr. villfarelsen – selv etter insistering – 2 ggr.
Sølve André Hatlen Volda Frikirke – Pastor 5 svar Anklager oss meget, meget hardt og ønsker å vite hvilke vi er…
Nektet plent å ta avstand fra villfarelsen – selv etter insistering – 3 ggr.
Harry Haugen Pinsekirka Elim Eikenosvåg – Styre Leder 2 svar Harry ønsker å vite hvilke vi er…
Nekter plent å svare vedr. villfarelsen – selv etter insistering.
Jarle Waldemar Filadelfia-menigheten Drammen – Pastor, Styreleder 1 svar Jarle nekter å svare med unnskyld at han ikke vet hvilke vi er…
Nekter plent å svare vedr. villfarelsen – selv etter insistering.
Morgan Kalleberg Tabernaklet Bergen – Daglig Leder 1 svar Nekter å svare med unnskyld at han ikke vet hvilke vi er…
Nekter plent å svare vedr. villfarelsen – selv etter insistering.
Benjamin Jensen Tabernaklet Bergen – Pastor, Styrets leder 1 svar ved Morgan Kalleberg Nekter å svare med unnskyld at han ikke vet hvilke vi er…
Nekter plent å svare vedr. villfarelsen – selv etter insistering.
Marianne Bjørdal Sporsheim Vineyard Ålesund – Pastor, Daglig Leder 1 svar Nekter å svare med unnskyld at de ikke er en del av pinsebevegelsen.
Nekter plent å svare vedr. villfarelsen – selv etter insistering.
Frode Austigard Teologisk refleksjonsgruppe Pinsebevegelsen & Pastor Salem Lørenskog. 1 svar Spør hvilke vi er…
Nekter plent å svare vedr. villfarelsen – selv etter insistering.
John Aage Rødseth Pinsekyrkja i Volda – Pastor 1 svar Nekter å svare og sier at vi er useriøse fordi han ikke vet hvilke vi er…
Nekter plent å svare vedr. villfarelsen – selv etter insistering.
Bjørn Kristoffer Bore Vårt Land 1 svar ved Debattleder Nekter plent å publisere vårt debatt innlegg.
Nekter plent å svare vedr. villfarelsen.

Hvis en kristen får spørsmålene:

Er du tilhenger av drap på uskyldige eldre?

Tilhenger av pedofili?

Tilhenger av å stjele?

Da er det en selvfølge å svare: Selvsagt ikke!

For en kristen er svaret på dette like selvsagt:

Selvsagt er vi mot Adoptionism. Det er jo en annen religion! Alle kristne er mot det. Ellers så er en jo ikke en kristen.

Da disse har svart men ikke kan få seg til å si at de er mot det så har de derved dokumentert at de selv står for denne fryktelige villfarelsen, (eller muligvis at de er fullstendig likegyldige til at en ledende pastor i Norge, med kona i styret i Pinsebevegelsen sprer en annen religion i Norge.)

Og som allerede dokumentert så er den som er likegyldig til dette – selv skyldig.

Som sagt, Bibelen er vår rettesnor, og der ser vi tydelig at det er umulig for en kristen å være likegyldig til at en ledende person, (her med kona i styret i Pinsebevegelsen) sprer anti-kristendom i Norge, hvorfor det er umulig å regne de som står for den (eller er likegyldige) som kristne.

Står for villfarelsen – eller er likegyldige:

På samme måte forholder det seg med disse. De har fått dokumentert i detalj at en ledende Pastor i Norge sprer denne fryktelige villfarelse i Norge, men enten så står de selv for den eller så er de så likegyldige at de har ignorert å en gang svare på vår hyggelige henvendelse hvor vi fortalte dem at «huset ditt brenner!».

Øystein Gjerme Salt, Bergen – Pastor & Styrets Leder i Pinsebevegelsen & i styret i Norges Kristne råd. Ignorert å svare.
Arnfinn Clementsen Karisma – Pastor Ignorert å svare.
Trond Palmgren Eriksen Daglig Leder Evangeliesenteret & i Styret i Pinsebevegelsen Ignorert å svare.
Ingar Levi Jensen Pastor Livets Senter Lillehammer & Leder for Livets Senter menighetene Ignorert å svare.
Erlend Indergaard Betel Pinsemenighet Trondheim – Pastor, Styrets Leder Ignorert å svare.
Børre Pedersen Pinsekirken Filadelfia Ålesund – Pastor Ignorert å svare.
Ben Giske Pinsekirken Filadelfia Ålesund – Pastor Ignorert å svare.
Andreas Hasseløy Puls Oslo – Hovedpastor & i Styret i Hillsong Norge (Puls) & i Styret i Pinsebevegelsen Ignorert å svare.
Berit Hagen Agøy Norges Kristne Råd – Styreleder Ignorert å svare.
Per Ove Berg Credokirken – Pastor Ignorert å svare.
Svein Magne Pedersen Misjonen Jesus Leger – Leder Ignorert å svare.
Terje Bjørkås Frikirken – Misjonsleder Ignorert å svare.
Henrik Stensrud Filadelfia Oslo – Styrets Leder Ignorert å svare.
Børre Våraker Filadelfia-menigheten Drammen – Daglig Leder Ignorert å svare.
Erhard Hermansen Norges Kristne Råd – General sekretær Ignorert å svare.
Siri Iversen Misjonskirken Norge – General sekretær & i styret i Norges Kristne råd Ignorert å svare.
Arve Kristian Bækkelund Pastor Betania Grimstad & i Styret i Pinsebevegelsen Ignorert å svare.
Olav Fykse Tveit Norske Kirke – Preses Ignorert å svare.
Knud David Welander Frelsesarmeen – Kommandør & Territorialleder Ignorert å svare.
Turid Dahl I Styret i Pinsebevegelsen Ignorert å svare.
Thomas Åleskjær OKS – Pastor Ignorert å svare.
David Aanje Pastor Livets Senter Hamar & i Styret i Pinsebevegelsen Ignorert å svare.
Emil Skartveit Metodistkirken – Daglig Leder Ignorert å svare.
Wenche Egeland Filadelfia Kristiansand – Styrets leder Ignorert å svare.
Anders Wiik Puls Ålesund – Pastor Ignorert å svare.
Geir Stomnå Filadelfia Vennesla – Pastor, Styrets Leder, Daglig Leder Ignorert å svare.
Bjørn Bjørnø Baptistsamfunnet – General sekretær Ignorert å svare.
Ingunn Elisabeth Jarness Ulfsten General sekretær i KRF & i styret i Pinsebevegelsen & i Styret i Filadelfia Oslo Ignorert å svare.
Hilde Løland Lunde Filadelfia Kristiansand – Daglig leder Ignorert å svare.
Bertil Andersson Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn – Daglig Leder Ignorert å svare.
Runar Landro Indre Misjonsforbundet Norge – Medlem i Landsstyret – Ny leder etter General sekretær Erik Furnes Ignorert å svare.
Ingull Grefslie Metodistkirken – Styremedlem i det Norske Kristne råd Ignorert å svare.
Øyvind Haraldseid Misjonskirken Norge – tidl. General sekretær & Nestleder i styret i Norges Kristne råd Ignorert å svare.
Hege Jansen Skavern I Styret i Pinsebevegelsen Ignorert å svare.
Harald Fylling Ålesund Kristne Senter – Pastor Ignorert å svare.
Geir Langen Frikirken Norge – Menighetsutvikler Ignorert å svare.
Johan Halsne Indre Misjonsforbundet Sunnmøre – Krinsleiar Ignorert å svare.
Vegard Ingebrigtsen Sula Frikirke & Ålesund Frikirke – Forstander Ignorert å svare.
Ragnhild Kristine Vartdal Espelund Radio Sunnmøre – Daglig leiar Ignorert å svare.
Olav Gading Den Norske Kirke – Møre Bispedøme – Domprost Ignorert å svare.
Silje Tunheim NLM Ålesund Misjonsforsamling – Styrets Leder Ignorert å svare.
Lars- Ståle Giske Ødegård Vigra Indremisjon/ Bedehus – Styrets Leder Ignorert å svare.
Andrés Sorbera Misjonskirken Kristiansund – Daglig Leder Ignorert å svare.
Svanhild og Kenneth Jakobsen Sion Menigheten Ellingsøy – Pastorer Ignorert å svare.
Knut Magne Dalsbø Herøy Frikirke – Pastor Ignorert å svare.
Hans Reite Nytt Livs Senter Ørsta – Pastor, Daglig Leder, Styrets Leder Ignorert å svare.
Geir Sivertstøl Ulsteinvik Bibelsenter – Pastor, Daglig Leder, Styrets Leder Ignorert å svare.
Rolf Magne Tømte Pinsekirka Sion Gurskøy – Styrets Leder Ignorert å svare.
Hans Olav Henden Metodistkirken Molde – Menighetsrådsleder Ignorert å svare.
Svein Folde Spjelkavik Indremisjon / Bedehus – Leder Ignorert å svare.
Eli Hatlen Ørsta Frikirke – Pastor Ignorert å svare.
Turid Tomren Valderøy Indremisjon / Bedehus – Styrets Leder Ignorert å svare.
Håkon Elias Nilsen New life Ålesund bibel og misjonssenter Ålesund – Pastor, Daglig Leder, Styrets Leder Ignorert å svare.
Jan Kaare Hanvold Tv Visjon Norge – Styrets Leder Ignorert å svare.
Svein Runde Den Norske Kirke – Nordre Sunnmøre – Prost Ignorert å svare.
Arnt Vidar Ulstein Pinsekyrkja Filadelfia Ulsteinvik – Styrets Leder, Daglig Leder Ignorert å svare.
Stig Longva Pinsemenigheten Salem i Langevåg, Sula – Pastor, Daglig Leder, Styrets Leder Ignorert å svare.
Ingeborg Matre Den Norske Kirke – Søre Sunnmøre – Prost Ignorert å svare.
Finn Jarle Sæle Norge Idag – Ansvarlig redaktør Ignorert å svare.
Tor-Bjørn Nordgaard VerdiNytt – Ansvarlig redaktør Ignorert å svare.

(Denne liste er egentlig enda lenger, med enda 25 navn.)

Igjen, Bibelen er vår rettesnor, og det er umulig for en kristen å være likegyldig til at en ledende person, (med kona i styret i Pinsebevegelsen) sprer anti-kristendom i Norge, hvorfor det er umulig å regne de som står for den eller er likegyldige som kristne.

(Hvis du er med på denne liste og mener at du ikke har sett vår henvendelse og ikke hørt at denne villfarelsen er blitt prekt i Norge, så er du selvsagt nå velkommen til å gå ut sterkt mot denne villfarelsen og kontakte oss slik at vi kan fjerne deg fra denne listen.)

Står ikke for læren – men er likegyldige:

Disse nektet først å svare, men svarte etter insistering at de selv ikke står for denne villfarelsen, men de er likegyldige til at andre sprer den.

Og hvor stor likegyldigheten egentlig er blant de så kalte kristne lederne, ser vi tydelig fra korrespondansen med Samuel Torres, Pastor Filadelfia Hamar:

Først nektet han å svare med unnskyld at han skulle ta opp det i lederrådet og komme tilbake…

Når vi ikke hørte fra ham så purret vi og fikk da til svar at det ikke var viktig nok til å ta opp i lederrådet allikevel (ikke nok tid i ledermøtet) og at han mener at en setning fra Vidar (det var som kjent ikke kun en setning men 2 min og en nedskrevet preken) ikke er nok grunnlag til debatt eller diskusjon.

Og at de ikke ønsker å kommentere mer, (og tillegger at de selv ikke tror på Adoptionism.)

Knut Idland Daglig Leder i Pinsebevegelsen Norge Nekter først å svare. Etter insistering – svart at han og de ikke står for den, men at de ikke er interessert i å gjøre noe og forsvarer i stedet Vidar.
Nekter plent å gjøre noe mot villfarelsen, selv etter 2 purringer, så åpenbart fullstendig likegyldig.
Halvard Hauge Roaldsnes I styret i Pinsebevegelsen & i Filadelfia Oslo Nekter først å svare. Spør hvilken sammenheng vi er fra…
Etter insistering – svart at han ikke står for den, men er ikke interessert i å gjøre noe.
Samuel Torres Filadelfia Hamar – Pastor, Styrets Leder, Daglig Leder Nekter først å svare med unnskyld at han skal ta opp med lederrådet.
Etter purring sagt at de ikke tror på det, men er fullstendig likegyldige.

Som alltid så er Bibelen vår rettesnor, og det er umulig for en kristen å være likegyldig til at en ledende person, (med kona i styret i Pinsebevegelsen) sprer anti-kristendom i Norge, hvorfor det er umulig å regne de som står for den eller er likegyldige som kristne.

Sammenfatting

Totalt så har vi kontaktet over 100 personer – og alle er likegyldige til at det i Norge nå spres en villfarelse som er så grov og så alvorlig, at alle kristne i alle tider derfor selvsagt har regnet personer som propagerer den som ikke kristne og på linje med Jehovas vitner og Mormoner, og selv ortodokse og katolske kirken, og selvsagt alle protestantiske menigheter har tatt sterk avstand fra de som sprer den.

Ved å enten stå for eller være likegyldige til denne fryktelige villfarelse, så har de som står for den eller er likegyldige til den, felt dommen over seg selv og dokumentert at Bibelen sier at de ikke skal regnes som kristne.

Gud har som kjent gitt oss i oppgave å dømme dem som er innenfor.

1 Korinter 5:

12 Hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere dømmer?

13 Men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra dere!

 

Finnes det unntak?

Ja, men vi har ikke funnet noen blant de såkalte kristne lederne.

Søkelys har stått opp for Jesus og publisert vårt debattinnlegg og selv stått opp mot dette.

David Åleskjær har også publisert ting om dette.

 

Slik som vi nå har sett så har det skjedd et stort frafall – hvor så å si alle såkalte kristne ledere enten står for eller er likegyldige til noe så fryktelig som dette.

Hvordan har dette frafallet skjedd?

Jesus fortalte oss at dette ville skje og vi ser fra menigheten i Laodikea at det i endetiden vil være mange som gir skinn av å være kristne, men ikke er det.

Dette ser vi også i 2 Timoteus 3:

1 Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme farlige tider.

5 De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra.

Og vi ser også i Åpenbaringen 18:

1. En av de sju englene med de sju skålene kom og talte med meg og sa: Kom, jeg skal vise deg dommen over den store horen, hun som sitter over de mange vann.

Helt siden reformasjonen har de kristne vært enige i at dette dreier seg om de falske, frafalte såkalte kristne – som ikke er kristne, men gjerne er pastorer og ledere, og med Paven i spissen – selv om alle enda ikke har kommet hele veien til Roma.

Hva er en hore?

Det er en troløs kvinne. En kvinne som ikke holder seg til sin mann, men driver hor med andre.

De kristne er som kjent Kristi brud.

Men i endetiden vil det være mange som er troløse. Mennesker som kanskje først var en del av Kristi brud, men som nå er blitt troløse og har sviktet Ham.

Vi ser at de i Åpenbaringen 17 og 18 er kalt den store horen og Babylon.

At det nå dessverre er et nest inntil totalt frafall og troløshet mot Jesus blant lederne som hevder å være kristne er dokumentert.

(Og at mange såkalte kristne ledere har særdeles mye penger og kontakter med makthavere kjenner jo alle til. Gud visste hva som skulle komme til å skje når Han skrev Åpenbaringen 17 og 18.)

 

Hvordan skjedde dette?

I 2 Tessaloniker 2 ser vi:

10 fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst

Mange har i stedet heller valgt økumenikk over å være tro til Ham som døde for våre synder.

Og for å kunne velge økumenikk så må en person akseptere svært mye.

Læren til Katolske kirken, for eksempel med tilbedelse av Maria og helgen, offring av blomster og tenning av lys til helgen, er som kjent så full av villfarelse og å spotte Jesus og trå Guds Sønn under føtter og å forakte paktens blod, at det ikke er mulig for en kristen å ha økumenisk felleskap med.

Så på veien til Roma så blir ikke læren lenger viktig.

Og når mange av de såkalte kristne lederne ikke har noe problem med å svelge slike kameler, da har det skjedd et stort frafall.

Ja, når frafalte ledere allerede har svelget kameler – da ser de åpenbart ikke noe problem i å svelge enda en kamel – Adoptionism.

Økumenikken er åpenbart langt viktigere enn å være tro til Jesus.

Å da enda en gang spotte Jesus og trå Guds Sønn under føtter og forakte paktens blod, ved å enten stå for eller være likegyldige til denne fryktelige villfarelsen, Adoptionism, er åpenbart ikke noe som bekymrer dem, selv at alle kristne i alle tider hadde regnet dem som ikke kristne, men falske profeter.

Ja vi ser i Salmene 14:

De er alle veket av, alle sammen er fordervet. Det er ingen som gjør godt, ikke en eneste.

4 Forstår de da ingen ting, alle disse som gjør urett, disse som eter mitt folk som de eter brød? På Herren kaller de ikke.

Hva skal en ekte kristen da gjøre?

Åpenbaringen 18 forteller oss:

4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager!

5 For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger.

Slik som vi her ser tydelig så er instruksjonen til de ekte kristne som går i en frafalt kirke:

Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager!

Det finnes mange villfarelser, og mange vranglærer, men Adoptionism er så fryktelig, at hvis noen er likegyldig til den – da ville ikke noen kristne i noen tid ha regnet ham som kristen, men som en falsk profet.

Dette er derfor en enkel test.

Hvis noen er likegyldig til at denne fryktelige villfarelsen spres i Norge – da kan en være sikker på at denne ikke er en ekte kristen men en del av den store horen, Babylon, den frafalte kirken, som vil finnes over hele verden i endetiden.

Hvis du går til en menighet som ikke står opp for Jesus og tar grep mot denne villfarelsen – da vet du at den er en del av den store horen, og;

Da er det høy tid til å følge instruksjonene i Åpenbaringen 18:4

Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager!

Bedre å være alene med Jesus, skulle slik være, enn å være en del av den store horen.

Og du kan selvsagt alltid kontakte oss.

Som Luther sa når han gikk opp mot den store horen for drøyt 500 år siden:

Her vi står og kan ikke annet. Så hjelpe oss Gud.

Amen.

Opprinnelig publisert her:

Åndelig termometer i Norge – Frafall, Lunkenhet og Korrupsjon

 

 

6 tanker om “Åndelig termometer i Norge – Frafall, Lunkenhet og Korrupsjon

 1. Viktig arbeid du gjør her!

  Men, for å legge tvilen til gode for de som bare ikke har svart på henvendelsen, det kan tenkes eposten har havnet i spam. Både gmail og hotmail er fæle til å putte ting som ikke er spam i den folderen. Kanskje prøve på en runde to til dem som ikke har svart, denne gang med telefon? Svarer de ikke da heller fortjener de kategorien “ignorert å svare”.

  3
  1
  • Det er ikke så lett å gjøre noe med den religiøse mafia som styrer kristen-Norge.
   Disse sitter på makta og fordeler æren mellom seg.
   Nå er det som du skriver ikke sikkert at alle som ikke har svart har sett eller fått eposten.
   Det bør komme en oppdatering dersom noen svarer i ettertid.

   2
   5
 2. Hei.
  Det er mye mer å si enn det som det var plass til i artikkelen.

  Enkelte personer på viktig posisjon som:
  Øyvind Gaarder Andersen, leder for Teologisk refleksjonsgruppe i Pinsebevegelsen er kontaktet 2 ganger på sin hoved email og 1 gang på privat email.

  Finn Jarle Sæle på Norge Idag er kontaktet 3 ganger.

  Tor-Bjørn Nordgaard på VerdiNytt er kontaktet 3 ganger.

  For Tv Visjon Norge så har resepsjonsansvarlig svart og bekreftet at henvendelsen er sendt videre til Jan Hanvold.

  Fra andre har vi fått autosvar.

  Osv. Osv.

  Gmail havner ikke så ofte i spam og i lys av responsen fra de andre så er det dessverre lite sannsynlig at de som har ignorert å svare, ikke har fått mailen.

  De har også fått lang tid på seg til å svare. (1-2 uker.)

  Men hvis noen er interessert i å ringe til de som ikke har svart og be dem om å svare så er det meget, meget bra.

  Hvis noe flere svarer så vil det selvsagt bli oppdatert på vår hjemmeside.

  Stå opp for Jesus!

  Mvh
  Kristian Kristensen
  Vi som jobber for Tro i Norge

  2
  2
  • God tanke. Dersom noen av disse navn som er nevnt i oversikten kommer på tanker om å svare er det bra.
   Jeg vet at Svein-Magne Pedersen får hundrevis av mail hver dag fra syke som prioriteres.
   Det kan hende svaret drøyer fordi han ikke har tatt seg tid til å gjennomgå spørsmålene.
   Kristne ledere bør avklare hvor de står i forhold til dette Kristian Kristiansen og aktuelle nettside tar opp.
   Jeg nøyde meg med å sende henvendelse selv til pastor Vidar Godø som ikke vil svare.
   Disse har muligheter til å svare og burde strengt tatt ikke finne det problematisk å svare på et spørsmål som om de står for klassisk kristen teologi som den kristne kirke har fastholdt alltid. Nemlig at Jesus er Gud og var en medskaper til selve skapelsen av jorden.
   Selv Vidar Godø har god mulighet til å finne en farbar vei ut av denne avveien med å beklage. Dersom han ikke mener at Jesus ble Gud i dåpen så burde han stå frem og beklage. Dekke over, skjule, fortie er ingen god vei å gå for en kristen forkynner.

   2
   2
 3. “Men for oss er det bare èn Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er skapt til ham.” Apostelen Paulus til menigheten i Korint.

  2
  1
 4. Jeg opplever dette innlegget å være svært intellektuelt uærlig.

  Her beskyldes flere personer for å stå for, forsvare og spre denne læren.

  Helt uten at dere finner bevis for dette.

  Kunne jeg gjort noe tilsvarende mot deg om jeg henvendte meg til deg og spurte om du tok avstand fra å slå kona di?

  Beskyld de for all del for unnfallenhet, men ikke vær løgnaktig. Det gagner ikke saken og ærer ikke Kristus.

Det er stengt for kommentarer.

Translate »