Jonathan Cahn til USAs høyesterett og Obama: Hvem har gitt dere autoritet til å overprøve Gud?

us-høyesterettNår fikk dere autoritet til å overprøve den høyeste dommer? Et år etter at forfatteren av boken Harbinger, Jonathan Cahn advarte at Amerika nå hadde krysset en rød linje ved å trosse Guds bud og skape såkalte “likekjønnede ekteskap” som er å følge Baal og gå til helvete,har Cahn nå kommet tilbake til Washington som en “bønnens mann” for å spørre de amerikanske høyesterettsdommere om hvorfra de har fått autoritet til å overprøve Gud. Det historiske Israel vendte seg bort fra Gud og Hans veier og så har også Amerika gjort, tordnet den messianske Gudsmannen nylig til flere titalls medlemmer av Kongressen som var samlet for å be. 

Byen på fjellet, grunnlagt for Guds hensikt har jagd Gud ut av regjeringen, ut av kulturen Abortog ut av det offentlige rom. Den feirer ugudelighet, den kaller det onde godt og det gode ondt. Den løfter opp de mest uskyldige og hjelpeløse blant innbyggerne og slakter dem på alteret av selvopptatthet, sa Gudsmannen Cahn og viste til de 100 000 av fostre som brutalt blir slaktet i mors liv. “Den siste gang vi var samlet, var det dagen etter at Høyesterett hørte argumentene i saken som skulle avgjøre ekteskapets fremtid,” sa Cahn. “To måneder etter vi var samlet her, besluttet Amerikas høyesterett å slå i stykker Guds ordning med ekteskapet. Og det må bli spurt, dere høyesterettsdommere: Fra hvor fikk dere autoriteten til å overprøve bestemmelsene til den Allmektige Høyeste? Og med hvilken autoritet kunne dere forkaste Den Høyestes lover? Dere er verken den høyeste domstol og heller ikke den høyeste autoritet. Det finnes en Høyeste Dommer som ikke sover eller slumrer,” sa Cahn nylig til de fremmøtte i Kongressen. Hør Jonathan Cahn’s budskap til USAs høyesterettsdommere som forkastet Guds ordning og til Barak Hussein Obama som feiret det hele med å lyse opp det Hvite Hus i regnbuens farger. Jonathan Cahn blir regnet som en av de fremste profetiske røster i Amerika -og har her et tydelig budskap til president Obama og USAs Høyesterett. Tenk om vi hadde slike modige røster i Norge..