Amerikanske Planed Parenthood feirer at de i 2015 tok livet av 328 348 barn

Planned Parenthood, USAs ledende bedrift i fosterdrap og organhøsting fra drepte babyer. (Foto WIkipedia)

Selv terroristene i islamsk stat tar ikke livet av så mange som Planned Parenthood klarer i løpet av ett år Det amerikanske Planned Parenthood som er mest kjent for å ta livet av barn i mors liv, samt å høste og selge organ fra babyer de har drept utførte i 2015 hele 328348 drap på barn i mors liv. Hvor mange liv de forskjellige terroristgruppene tok i 2015 er ennå ikke klart. I følge  Institute for Economics and Peace (IEP) melder i sin globale terrorindeks at 32.658 mennesker ble drept i terrorangrep i 2014. Plannet Parenthood tar med andre ord livet av flere mennesker på 50 dager enn IS, Hamas, Boko Haram, Taliban, Al Nursa og de andre terrorgruppene gjør på et helt år

 

Mens jeg bare var et foster så dine øyne meg

Etter flere måneders utsettelse har Planned Parenthood omsider offentliggjort tallet på fosterdrap de har gjennomført i 2015. Hele 328 348 barn ble drept på de forskjellige faslitetene Plannet Parenthood stiller til rådighet for befolkningen. Tallet på drepte barn er det høyeste siden 2011. Drap på barn i mors liv er dessverre tillat både i USA og her hjemme. Abort, som jeg selv velger å kalle fosterdrap eller fostermord er en forbrytelse i Guds øyne og et klart brudd på Guds lov som sier, “Du skal ikke slå ihjel”. At Bibelens femte bud også innkluderer barna i mors liv er ikke vanskelig å se. I Guds øyne er de ufødte barna små medmennesker som Han har en plan med, og hver eneste gang et ufødt liv blir myrdet, enten på faslitetene til Planned Parenthood eller på norske sykehus -blir det begått en forbrytelse mot Guds hellige lov og mot barna.

Mange kristne abortmotstandere deltok i demonstrasjoner mot Planned Parenthood

Planned Parenthood har møtt betydelig kritikk etter at det ble kjent at representanter for den “idelle organisasjonen” drev med butikk på å organhøsting. Det var personer tilknyttet  Center For Medical Progress som i all hemmelighet filmet og tok opp samtaler med representanter fra Planned Parenthood som avslørte at organisasjonen drev med salg av organ høstet fra barn de hadde begått fosterdrap mot. Det ble endog avslørt at organisasjonen hentet organ fra fostre som ennå hadde hjerteslag, og blant kristne var reaksjonene på hva som skjedde i lokalene til Planned Parenthood sterke. Tusener tok del i demonstrasjoner og det ble tatt til orde for at den statlige finansieringen av Planned Parenthood måtte opphøre. Selv om amerikanske skattekroner ikke går direkte til fosterdrap, går de likevel til en organisasjon som utfører barnedrap, og sånt sett blir det likevel ett fett. Et av løftene til Donald Trump var å stanse den statlige finansieringen av Planned Parenthood og dette er kansje et av de løftene han vil følge opp.

Retten til livet 

Da jeg bare var et foster, så dine øine meg, og i din bok ble de alle oppskrevet de dager som ble fastsatt da ikke en av dem var kommet. (Sal 139,16) skrev kong David i en av sine vakre salmer. Davids ord forteller om en omsorgsfull Fader som både kjenner til og har skreven ned navnet på hvert barn i sin bok. Noe av det første Gud avslørte for profeten Jeremias var dette: “Før jeg dannet dig i mors liv, kjente jeg dig, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg dig; jeg satte dig til en profet for folkene.” Guds Ord som vi alle bør bøye oss for forteller her at Gud kjente Jeremia allerede før han ble dannet i mors liv og videre viser Skriften at Gud allerede før Jeremia var født var blitt helliget til å være profet for folket.  En helt klar tanke i bibelsk kristen teologi og tanke er at barnet i mors liv er å regne som et menneske som har full rett til å kunne leve. ”Barnabas’ brev” er en del av skriftsamlingen ”De apostoliske fedre”, en samling tekster fra det 1. og 2. århundre sier klart og tydelig: ” Du skal ikke drepe et foster ved fremkalt abort, heller ikke skal du drepe et nyfødt barn (ibid, s. 184).” Det er verd å merke seg at den tidlig kristne litteraturen her har samme forbud mot å drepe barnet i mors liv -som det å ta livet av et nyfødt barn.

Fosterdrap er synd som nedkaller dom

De fleste vestlige land har i dag fjernet det tradisjonelle forbudet mot å ta livet av ufødte barn og erstattet den med et lovverk som gjør at barnets mor selv kan bestemme om hun vil få sitt barn drept eller om hun vil la barnet leve. I Norge fikk vi i 1978 en ulov som gir kvinnen rett til å få avlivet sin unge i løpet av de 12 første ukene av svangerskapet. Imidertid kan avlivingen også skje senere: “Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd (fosterdrapet) skje ut fra visse kritierer som er nedfelt i loven. Også i USA har kvinnene rett til å få sitt barn avlivet, og dette er en stor stor synd i Den Hellige Guds øyne. Den amerikanske anti-abort bevegelsen som er langt mer oppagående enn den vi har her i Norge, opptrer jevnlig utenfor abortklinikkene for å be synderne vende om og spare barnet. I klippet under møter vi den tidligere politimannen Tony Miano som også har besøkt Norge i forbindelse med Tilbake Til Guds Ord konferansene som ble arrangert av Bjørn Storm Johansen.

 

En annen som er engasjert i sin motstand mot drap på ufødte barn er den 16 år gamle Conner Haines som ble omtalt i Søkelys tidligere. Den 16 år gamle ungdommen ble sammen med sin søster regelrett skjelt ut av assisterende rektor Zach Ruff som ba ungdommene dra til helvete der han også mente de myrdede babyer er. Ruff har i ettertid mistet sin stilling på grunn av sin utblåsning og oppførsel mot de to kristne ungdommene som begge begrunner sin motstand mot fosterdrap ut fra Guds Ord. I klippet under har Conner Haines i films form lagt ut noe han kaller “et åpent brev til kristne” hvor han omtaler episoden med Zach Ruff men også hvorfor han vil ha slutt på at barna i mors liv blir drept. Conner Haines er med i en bevegelse som kalles “Abolish Human Abortion” som du kan lese mer om her: http://abolishhumanabortion.com/ som primært grunngir sitt standpunkt i Guds hellige ord. Guds hellige ord lærer at vi ikke skal slå ihjel, og Bibelen sier videre at ingen morder skal ha plass i Guds rike. Dette betyr at vi som troende må advare synderne mot å begå drap på små ufødte barn, og også advare mot konsekvensene av å være skyldig i fostermord. Ingen abortlege eller helsepersonell som deltar i drepe barn i mors liv vil komme inn i Guds rike med mindre de omvender seg til Jesus og vender om fra syndens mørke. Når slike som dreper barna søker nattverd i menigheten, burde disse nektes å ta del i det bibelske fellesskapsmåltidet -dersom de ikke vil omvende seg. Både leger som utfører fosterdrap og kvinnen som ønsker å få avlivet sitt ufødte barn bør få høre sannheten. Uten omvendelse og tro på Jesus, er det intet håp om frelse og evig liv. Organisasjoner som Planned Parenthood og deres ansatte trenger å utfordres med at Den Hellige Gud ikke aksepterer deres gjerninger -og uten omvendelse og tro på Kristus -vil det bli en evighet i fortapelsens ild og evige smerte.

 

 

 

 

 

 

4 tanker om “Amerikanske Planed Parenthood feirer at de i 2015 tok livet av 328 348 barn

 1. Du skriver som om de gjør det uten grunn. De utfører abort fordi kvinnene ikke ønsker barn. Videre driver organisasjonen med mer enn kun abort, f.eks prevensjon og på den måten være med på å redusere faren for uønsket graviditet.

  • Abort er en av deres beskjeftigelser samt organhøsting og salg av kroppsdeler fra myrdede barn. Hva de ellers gjør er irellevant for denne storyen.

  • Det er det ikke. Abort er forøvrig et nødvendig onde uansett hvordan du vrir og vender på det. Like viktig som motstanden mot abort er det å være tydelig på at man skal gi informasjon om prevensjon til unge. Nytter ikke å snakke om sølibat før ekteskap, når folk generelt har samleie likevel. Da må man snakke om beskyttelse og alternativer. Og så må menn slutte å voldta, for de som ender opp med å bli gravid etter det. Og så må menn og kvinner ta et standpunkt om de ønsker å gjennomføre samleie til tross for risikoen for å bli gravid.

 2. Takk til Søkelys for å fokusere på temaet fosterdrap. Ettersom det har stilnet av i samfunnet for øvrig, så er det desto mer viktig at det er noen kanaler som viser at det er et menneskeliv det er snakk om. Vi må også støtte de som arbeider i helsevesenet og som tar belastningen med å reservere seg mot inngrep som tar livet av ufødte barn. Det mest groteske eksempelet fra norske forhold som jeg har lest om, var på et sykehus for ca 3-4 år siden der barn på 22 uker ble lagt til sides for at livet skulle ebbe ut, mens det på avdelingen ved siden av på det samme sykehuset, ble arbeidet for å redde livet til prematurbarn, også 22 uker gamle.
  Temaet blir lite berørt i kristne forsamlinger. Jeg tror temaet bør bli mer omtalt, men at det fokuseres mer på Guds tilgivelse for de som av ulike årsaker har foretatt en abort. I dag er det mulighet med mange forskjellige analysemetoter å fastslå hvilken tilstand fosteret er i, f. eks ultralyd. Foreldre blir satt under press fra helsevesenet om de vil ha et barn som vil kreve mer omsorg. Det må fokuseres på menneskets verdi både av politikere og samfunnet for øvrig. Og så må vi som borgere være villige til yte bistand til de som vil motta et barn som i verdens øyne er mindreverdig, men som i Guds øyne er fullverdige individer
  Dette er et vanskelig tema og som ikke kan gis enkle svar på. Jeg har noen ganger, når temaet har kommet opp, fått spørsmål:
  “Hva med de kvinnene som blir gravide etter en voldtekt” og videre, hva med overbefolkning i verden? Jeg tror at det først og fremst må være et bønnetema som gjennomsyrer kristenfolket. I tillegg vil jeg nevne responsen på økonomisk bistand til sykepleieren, Elinor Grimmark, som tok saken til retten for å reservere seg mot abortinngrep.

Det er stengt for kommentarer.