Amerikanske flyangrep mot ISIS i Syria, Assad regimet varslet

Den tredje verdenskrig? USA og arabiske land bombet ISIS terrorister i Syria. Assad regimet varslet på forhånd.  
USA og noen arabiske land har i natt gjennomført omfattende angrep på ISIS mål inne i Syria. I følge CNN skal minst 50 forskjellige mål ha blitt angrepet. I følge siste oppdateringer skal minst 70 jihadister være skadd eller drept i det omfattende angrepet. Angrepet skjedde etter at USA via kanaler informerte Assad regimet om at angrepet ville komme. Et tjuetalls ISIS aktivister skal være drept eller skadd i dette første USA ledede angrepet mot ISIS militsen. ISIS har allerede sverget hevn.

https://www.youtube.com/watch?v=HiA3A8tBzhQ

4 tanker om “Amerikanske flyangrep mot ISIS i Syria, Assad regimet varslet

 1. Det farlige er at etter mange år med svært liberal innvandringspraksis så er det nesten garantert at terrorister har etablert seg i de fleste vestlige land. Ikke amatører men trente eliteterrorister som kan gjøre svært stor skade. Breivik viste hva en tilfeldig amatør kunne gjøre men få vet hva en proffesjonell terrorist kan gjøre. Og enda færre er i stand til å forstå hva f.eks hundre eliteterrorister kan gjøre hvis de aksjonerer på ti eller tyve forskjellige steder på en gang. Det vi lærte av utøyaepisoden er at Norge i praksis er fullstendig ute av stand til å forsvare seg mot slikt. Udugeligheten var ekstrem, og bare flaks gjorde at resultatet ikke ble mye verre.

  Det eneste vi kan være sikre på hvis vi blir utsatt for terrorisme er nok at politikerne igjen vil sette igang propagandaapparatet for å fri seg selv fra ansvaret slik ap-regjeringen gjorde. Stoltenberg ble nesten fremstillt som “winston churchill” uten at han gjorde noe annet enn å holde noen rare taler. Men at samfunnsikkerheten viste seg å være ekstremt dårlig var hans eget ansvar.

  Det som heller kan starte en ny verdenskrig er kanskje at nettopp pasifisten og tidligere natomotstander, den konfliktskye Stoltenberg nå har blitt sjef i Nato.

  Etter hva jeg har forstått er det Obama som sørget for at han fikk denne stillingen. Tror Obama ønsker å svekke nato. Kanskje vil noen spekulere i at han er en ny chamberlain.

  • Jeg er tilbøyelig til å være enig i at innvandringspraksisen har vært for liberal. Vi har tatt inn feil innvandrere i den grad at kristne konvertitter er blitt sendt ut av landet, mens vi har åpnet grensene for muslimer som misliker vår kultur. Jeg tørr nesten ikke tenke tanken på hva 100 eliteterrorister vil kunne få til og vår deltakelse i krigen vil så avgjort kunne få konsekvenser for oss. Du har helt rett, Norge er ikke forberedt på terror, og når den kommer vil det skje uten forhåndsvarsler eller det politioppbudet vi hadde i sommer. Med andre ord. Når vi tenker fred og ingen fare.

   Jeg kalte dette tredje verdenskrig med spørsmålstegn etter, fordi vi vet aldri hvordan dette vil utvikle seg. Det er ikke så veldig lenge siden Vesten gledet seg over “den historiske vind” man mente feide over den arabiske verden i form av det vi kalte “den arabiske våren” og de aller fleste vitere og eksperter her oppe så for seg at demokrati og frihet nå var kommet til Midt-Østen. Skal si det er blitt demokrati og frihet! Vindene skifter fort i Midt-Østen og derfor vet man aldri helt hva slags konsekvenser dette vil kunne få. Jeg har lenge kalt Obama svak og mange har sammenlignet han med Jimmy Carter, det ser ut som han viser litt tenner nå, men vi får se. ISIS er en farlig fiende som har en fordel i krigen. De er ikke redde for å dø..siden deres allah lover dem 72 jomfruer i paradis. Derfor kan forholdsvis få Jihadister påføre oss stor skade, og de skåner ikke sine egne sivile…hva med våre?

 2. jan skrev:
  “Blir skremt av at Norge har sluppet inn så mange islamister også til vårt land”

  Blandt norske politikere finnes det mange som har sympatisert med islamister. De har ment at det er akseptabelt å være islamist hvis bare agresjonen rettes mot jøder eller “andre kapitalistiske eller imprealistiske krefter”. Dette har mange terrororganisasjoner spillt på helt bevisst og valfartet til Norge. Det ser f.eks ut som om aktivister fra PLO har vært spesiellt velkomne.

  I ett av de første intevjuene Stoltenberg gav etter nine-elleven-terroren ble han bedt om å kommentere det som hadde skjedd. “Nei, DETTE kan vi ikke akseptere” sa han, med trykk på “dette”. Underforstått måtte dette tolkes som om han sympatiserte med dem i sak, men at de hadde gått litt for langt. Journalisten som intevjuet ble stum noe sekunder og gjenntok spørsmålet en gang til. Antagelig tok han for gitt at Stoltenberg ville tenke seg om og komme med en mer passende kommentar. Men Stoltenberg svarte ordrett det samme en gang til. Litt senere ble han spurt om det samme i et nytt intevju. Men da hadde nok noen fortalt ham at det ikke var rom for å gi utrykk for slike personlige refferanser når han fremsto som statsminister for Norge. Men dette skjønte selvsagt ikke Stoltenberg selv.

  De samme holdningene har også Kolberg gitt utrykk for. I et intevju jeg hørte måtte han gjøre det klart at “I NORGE eller i NORDEN” var det ikke akseptabelt med terrorisme. Underforstått, andre steder kunne islamistisk terror være akseptabelt.

  Og at flere Norske politiker har gått i demonstrasjonstog med klare islamistiske overtoner er vel kjent.

  Jeg tror ikke det er tilfeldig at den tilsynelatende aller mest israelfiendtlige høyrepolitikeren har blitt utenriksminnister heller.

  Det de bevisst lukker øynene for er at Koranen ikke skiller mellom USA og Israel, og resten av den “vanntro” delen av verden. Koranen skiller bare mellom “fredens hus” og “krigens hus”. Og slik skal det være helt til islam kontrollerer hele verden selv om begrepet jihad tolkes ganske forskjellig.

  Det samme fenomenet så man i Tyskland i mellomkrigstiden da nazistene kjempet for å komme til makten. Von Papen sa til Hindenburg at hvis bare Hitler fikk en “taburett” så ville han bli “snill”. Og selv etter at Hitler hadde avslørt sin sanne natur prøvde folk og overbevise seg selv om at det var mye possitivt med den nye nasjonalsosialismen. Jødehatet var kanskje ikke så bra, “men på en annen side så var det kanskje ikke helt uten grunn heller?” tenkte mange.

  Typisk at Herman Gøring fikk sveriges høyeste æresutmerkelse bare noen uker etter at krystallnatten hadde funnet sted.

  Ingen trodde nazistene skulle få slik makt som de fikk, for det var faktisk få tyskere som sympatiserte med dem i begynnelsen. Men på et tidspunkt, når alle “så” at Hitler kunne gjennreise “tysklands storhet”, så vendte nesten alle om til det nasjonalsosialistiske tyske arbederparti og hyllet føreren.

  Det har aldri vært interessant hva folk mener i øyeblikket. Det interessante er hva slags refferanser de har og hvordan dette kan få dem til å skifte mening.

  Det er mange i norge som har fått et visst innblikk i innvandringsmiljøene. Og det som er klart er at ganske mange av dem i stor grad er representanter for den kulturen de kommer fra. Jeg tror konsekvensene av dette kan bli ganske voldsomme på litt sikt.

  Det er noe som kalles ønsketenkning eller å stikke hodet i sanden. Og hvis noen prøver å dra hodet opp for at “strutsen” skal få se, så angriper strutsen heller de som prøver å avsløre virkeligheten for den. Dette er faktisk noe som har preget hele verdenshistorien. Da en eller annen advarte mot den katastrofale tyske offensiven mot Verdun under 1.VK fikk han en skarp irettesettelse tilbake. Kort tid etter døde hundrevis av tusner på slagmarken og hele vestforonten stod i fare for å bryte sammen.

  Historie er ganske interessant i den forstand at den åpenbarer noe skremmende om menneskenaturen.

  Omtrent sammtidig som mange norske politikere på venstesiden krevde at politiuniformer skulle kunne islamiseres ble jøder bedt om å skjule alle tegn som kunne avsløre at de var jøder. Politiet ønsket ikke å ta ansvaret for deres sikkerhet.

  Dette viser litt av virkeligheten i Norsk politikk. Det viser at norske politikere ikke har lært noen verdens ting av historien.

Det er stengt for kommentarer.