Amerikansk baptist College inviterte praktiserende lesbisk til å tale, hevder kristne gjør bibelen til en avgud

For mange kristne er bibelen blitt en avgud, sier et amerikansk baptist College som forsvarer seg mot anklager fra bibelske kristne om frafall.

baptist-collegeEt amerikansk baptist College forsvarer sin invitasjon av en åpen lesbisk “United Church of Christ” prestinne til å tale under en happening ved skolen med ordene at kristne (som reagerer) har gjort bibelen til en avgud. “Det er trist at mennesker bruker religion og avgudsdyrkelse av bibelen til å fordømme mennesker som elsker noen av sitt eget kjønn,” sier presidenten for det amerikanske baptist colleget Forrest Harris til en lokal avis onsdag. Harris sa i sin uttalelse til “The Tennessean” at kristne (som er kritiske til åpenhet for likekjønnede ekteskap) sidestiller Bibelen med Gud og sannheten, og vi kan ikke la oss bli diktert og veiledet av det første århundres virkelighetsoppfating.

Baptist colleget har invitert den praktiserende lesbiske “biskop” Yvette Flunder  av “City of flunderRefuge United Church of Christ” i Oakland California til å tale under noen seminar om kristent lederskap i uken som kommer. Temaet for seminarene skal være “en tjeneste i endring, levende tro og lev i rettferdighet.” Den lesbiske biskopen skal tale under et seminar samt under en religiøs lunsj. Den lesbiske prestinnen er “gift” med hennes lesbiske partner. Da nyheten om at den kvinnelige og lesbiske “biskopen” skulle tale på baptist colleget ble kjent, har flere lokale kristenledere og pastorer i området bebudet at de vil komme til å være til stede og protestere mot den lesbiske biskopens deltakelse. Også baptist colleget ledelse møter krass kritikk fra lokale menighetsledere og flere baptist pastorer fra området forteller at de vil demonstrere mot biskop Flunders deltakelse. Kritikken som er rettet mot det baptistiske colleget har så langt ikke gjort inntrykk på skolens ledelse som står fast på sin invitasjon av den lesbiske biskopen som etter bibelens syn lever i synd og dermed står utenfor en sann relasjon til Gud.