Alan Dershowitz er objektiv og nøytral når det gjelder analyser av loven -uttrykte at han ikke trodde Trump hadde brutt loven og ble dumpet av CNN