“Å være i fulle i ånden” -falske ånder invaderer Guds menighet

bethel-fire-tunnelÅ være “drunk in the spirit” er en term som har oppstått i kjølvannet av Toronto forførelsen, Todd Bentleys kontroversielle Lakeland show og i regi av Bethel Church og pastor Bill Johnson. Fenomenene som vi i dag finner i en rekke karismatiske bevegelser har feid inn over Guds menighet under mange forskjellige navn som blant annet “Catch the fire”, “Lattervekkelsen” “Toronto blessing” og senest også “Fire tunneler” som vi møter i regi av IMI kirken og Bethel. Det er i disse kretser at vi møter termer som “drunk in the spirit”, “Slain in the spirit” eller “”toking the Holy Ghost” som vi møter hos John Crowder. Ingen av disse begrepene som vi møter blant de nykarismatiske er samsvarende med termen “bli fylt av Den Hellige Ånd” som er en oppfordring vi finner i Guds ord.

De ny åndelige fenomenene som har feid inn over Guds menighet i kjølvannet av tros og billjohnson_bethelchurchfremgangsteologiens inntok i den vestlige kristenhet har ikke bare ført til splittelse, forvirring og åndelig splid, men også etterlatt mennesker i dyp krise og åndelig tomhet. Disse ny-åndelige fenomenene har ukritisk blitt tatt i mot med åpne armer av både Oase bevegelsen, IMI kirken og en rekke karismatiske retninger på desperat jakt etter noe nytt å kunne tilby sine åndelige tomme tilhengere. Det heter i et ordtak at “tomme tønner rumler mest,” og dette er noe vi i sannhet kan si om de ny-åndelige og bibelfremmede bevegelsene som har feid inn over den karismatiske verden. Kristendommen som oppfordrer oss til å være edrue og våkne og alltid rede til å stille oss forsvar for den tro som engang er overgitt til de hellige, blir gjort til spott og spe når “vinden” fra Toronto, Lakeland eller Bethel Church slippes løs over mennesker som tror at alt som er stemplet med Jesu navn er vekkelse fra Gud. I stedet for å være opptatt av å søke Gud i hans ord og gi mennesker et helt og sant evangelium, finner vi forsamlinger opptatt med åndelig tøv og klovneri. (Saken fortsetter)

Mens sann kristendom primært har hatt sitt fokus i at evangeliet om Guds rike skal bli forkynt og at hovedpoenget har vært å forkynne evangeliet om Jesu liv, død, oppstandelse og gjenkomst i herlighet, og hvor Den Hellige Ånd har virket med, ved å overbevise om synd, rettferdighet og dom (Joh.16,8)  -har vi nå fått en kristendom som ikke forkynner det livgivende evangeliet, -men som heller tilbyr mennesket “et kikk”, en opplevelse eller å få “en god følelse opplevelse” slik de unge fra et Bethel Church team tilbyr dem de kommer i kontakt med. At Jesus kom og døde for våre synder fordi vi alle er håpløst fortapte og på vei til en evig fortapelse, er et tema som er fullstendig fremmed for disse representanter for Bill Johnsons forføreriske kirke. Det hele minner om den stemning man fikk av å repeterer og repetere “I AM a being of violet fire. I AM the purity God desire,”  da den kvinnelige “New Age figuren” “Elisabeth Clare Prophet” besøkte Norge gjennom sitt Summit Lighthouse” på 1980 og 1990 tallet,” sier en tidligere New Ager Søkelys har snakket med. Disse unge utsendt av Bethel Church tilbyr ikke evangeliet men et følesesmessig substitutt for budskapet som kan sette mennesker fri,” forklarer kvinnen som på hele 1990 tallet var opptatt av alternativ religiøsitet.  (Saken fortsetter)

Den karismatiske bevegelsen, herunder IMI kirken og Oase bevegelsen har nesten ukritisk kastet seg på hver eneste amerikanisert bølge som har oppstått. Når sjarlatanen Todd Bentley satte i gang sin skandalebefengte “Lakeland revival” valfartet karismatiske kristenledere i tur og orden over til Lakeland for å gripe Ånden fra Lakeland.  Blant dem som stilte først i køen var Oase leder Einar Ekerhovd som straks konstaterte at dette var en vekkelse fra Gud. Når “vekkelsen” kollapset i ekteskapsbrudd og påstander om fyll og tvilsomme besøk av en engel med navnet Emma og dåp i navnet til “BAM, BAM” trakk de norske Bentley tilbedere seg bort stille. Når Todd Bentley besøkte Norge i 2012 sa Einar Ekerhovd dette til avisen Dagen: “– Han får bare komme, men jeg vil ikke anbefale folk å reise dit. Det som skjedde rundt ham i 2008 var sterkt, men han var ingen stor forkynner,” sa den tidligere Oase lederen da.

Ild tunnel og åndelige fyllefester

Mange av de fenomenene vi møter på blant de ny-karismatiske retningene har så avgjort ingen slektskap med de fenomener vi møter i Apostlenes gjerninger og i Paulus undervisning til menigheten i Korint. Ut fra tekstene om Den Hellige Ånds gjerning i Acta-boken ser vi at Ånden virket syndenes forlatelse og forherligelse av Jesus Kristus. Troende talte i nye tungemål men alt skjedde ordentlig og sømmelig “for Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud,” som Paulus også understreker. (1 Kor 14,33)  “men la alt skje sømmelig og med orden.” ( 1 Kor 14,40)  Når vi i dag møter kaos, uorden, sykelig hopping eller mennesker som kryper rundt på alle fire og bjeffer som hunder eller hyler og skriker, er det ikke i overensstemmelse med Guds ord og Den Hellige Ånds virke. Det er rett og slett forføreriske krefter som er i sving i møter som videoen her avdekker.

De åndsmakter som er tilstede i de ny-karismatiske bevegelsene er ikke av Gud men har sin kilde i det okkulte. Flere mennesker som har vært grepet av ånden som blant annet Bill john-crowder-01Johnson og kobbelet av andre forførere har eksponert opplever i ettertid mørke og fortvilelse. En av dem som har tatt et skritt lenger ut i galskapen er John Crowder som tilbyr sine tilhengere å “røyke Jehovaiana” eller å “sniffe korset” eller “lik-sniffing” for å hente ut salvelsen til lik. Bill Johnson i Bethel Church som selv er venn av Crowder har på ingen måte vært villig til å ta avstand fra de ubibelske fenomener som preger John Crowders virksomhet og sier i et intervju at “han heller vil stille seg sammen med den anklagede fremfor anklagerne” .

https://www.youtube.com/watch?v=5NCxQFkfRGI

På fruktene skal treet kjennes

De kontroversielle fruktene denne type religiøsitet bringer med seg er ikke av det gode. Selv om det innenfor dette finnes grader av galskap forteller virkeligheten at det hele kan ende i tragedie og personlig undergang. En av dem jeg har fulgt på You Tube som kom bort i dette og som selv delte sine erfaringer med “åndelig fyll ala John Crowder” er Nick som i en rekke videoer er under innflytelse av denne åndsstrømningen. I denne videoen forteller Nick om det å være “beruset av Ånden” slik det erfares i regi av Bill Johnson og John Crowder. Flere videoer av den unge mannen ligger ute på nettet og videoen nedenfor er et slikt “drunk in the spirit” møte i et eller annet hjem.

https://youtu.be/6kZmD1XHu3g

Videoen overfor og flertallet av Nick’s videoer er tatt opp og lagt ut for to år siden og flere kristne skal ha forsøkt å nå ut til den unge som var grepet av denne ånd fra avgrunnen. I en lengre periode var det så stilt fra Nick som for 10 måneder siden, i september 2014, postet en siste video hvor for deretter å bli taus. Hans Facebook konto ble slettet og det siste spor etter Nick går tre måneder tilbake til en likt video. I sin siste video forteller den unge mannen som for to år siden var fullt og helt hekta på det å være “drunk in the spirit” og det som presenteres av John Crowder og hans likesinnede, at han er ferdig med livet. “Denne videoen er sannsynligvis det siste du vil høre fra meg, jeg kommer til å forlate Facebook og alt som er meningsløst,” forteller den unge mannen som åpenbart har kjørt seg helt konkurs på religiøsitet som kan føre mennesker inn i et dypt mentalt mørke. Videoen nedenfor er en av de aller tristeste jeg har sett og er en trist påminnelse hva slags avvei og tomhet religiøsitet ala Bill Johnson og John Crowder er. Religiøsitet som baserer seg på å skulle oppleve noe fremfor å være bygd omkring forkynnelse av Guds ord slik vi finner det i Bibelen, er en avvei som fører mennesker inn i mørke og håpløshet, og det er en grunn til å rette en skarp advarsel mot det mange kristne forsamlinger i Norge nå inviterer inn blant sine unge. Åndelig drukkenskaps religiøsitet er en åndsmakt som må stanses, og kun gjennom en sann forkynnelse av Guds ord kan vi gjøre troende mennesker motstandsdyktige mot slike forførende ånder. Jeg ber mine bønner for denne unge Nick og andre unge som lar seg besnære av falsk åndelighet ala John Crowder og Bill Johnson med flere. Det hele er trist, fryktelig trist.

https://youtu.be/sWpFiiYNfHg

Tekst Kjell Andersen

 

18 tanker om ““Å være i fulle i ånden” -falske ånder invaderer Guds menighet

 1. Kenneth Hagin drev også med “Å være full i ånden”. Han begrunnet det med at de som ble åndsdøpt på pinsefestens dag var FULLE. Han hadde tydeligvis ikke LEST hva Bibelen sier.

 2. Lukas, kapittel 18, 8 …….Men når Menneskesønnen kommer, vil Han da finne troen på jorden?»

  Jo da, han ville finne ‘tro’ i bøtter og spann, men ikke bibelsk tro. Godt at Søkelys gjør oppmerksom på hva som foregår der ute.

 3. En satanisk vind har feid inn over Guds menighet. Resultatet er åndelig og mental fordervelse. Ledelsen i IMI kirken med Martin Cave er medskyldig i at dette får innpass. Disse har åpnet vårt land for urene åndsmakter og resultatet vil bli fortvilelse og mennesker som mister troen. Flott at Søkelys tar opp slikt, for vi kan bare ane den ulykke som slikt kan føre med seg. Takk også til Bjørn Storm Johansen som har talt ut mot dette lenge. Jeg ville aldri ha tillatt mine tenåringsbarn å besøke menigheter som er åpne for slikt åndelig svineri.
  Vi trenger å stå på Ordets grunn og forkynnelsen av hva Guds ord sier.
  Det finnes heldigvis også noen forkynnere i pinsen som forkynner mot slik vranglære.

  • Bjørn Storm er en representant for andre og mørke åndskrefter. Har du noen gang vært i IMI? Innlegget ditt bærer preg av null innsikt. Helt utrolig at folk bruker så sterke karateristikker om noe de ikke vet noe om!

 4. Takk for påminnelsen Kjell om hva slags krefter som brer om seg i mange kristne kretser. Jeg så det triste klippet med denne gutten nederst i artikkelen og det er trist å se hvordan et menneske har fullstendig gitt opp. Å følge den opplevelsesveien i stedet for Guds ord kan ikke føre til annet enn åndelig konkurs og psykiske problemer. Vi må be for denne gutten at han finner Bibelens Jesus i stedet for denne “New Age” Jesusen som blir formidlet av disse ekstreme karismatikere som blåser en lang marsj i Guds ord

 5. Uhyre trist å se at at dette får innpass i norske menigheter. Noen bør sende brev til Normisjon slik at de setter bremsene på for IMI kirken. Selv om IMI kirken neppe tar i mot hele pakken fra Bethel Church, kan det likevel bli en innfallsport for endel til å søke ennå mer ekstreme fenomener. Noen må si i fra.

  • Kan du forklare meg hva IMI har tatt til seg fra Bethel? Jeg går der ofte, og kan ikke de noe som helst spesielt. Stille og rolige Gudstjenester. Alt er trygt forankret i Ordet. Det virker som at det er mange her som har kastet seg på en løgnaktig svertekampanje. Det er skammelig at folk som kaller seg kristne, lyver og sverter menigheter og kristne. Her er det definitivt andre åndskrefter i sving:-(

 6. Takk til Søkelys!
  Det er mange som åpner opp for denne kundalinikraften, som får store psykiske problemer, blir psykotiske, hører stemmer og noen blir besatt av ideen om å ta livet av seg.

  Alle burde se “Shocking Documentery – By Andrew Strorm “,
  som viser likheten mellom hva som skjer med folk i de charismatiske miljøene og overføring shaktipat i New age bevegelsen som har sin røtter i hinduismen.

  Visjon Norge ved Jan Hanvold har Rodney Howard Brown som sin mentor og profet. Videoen viser helt klart hvordan
  Rodney Howard Brown og mange andre forkynnere på kristne kanaler omgås med ånder.

  Norske kristne må våkne opp og ikke tro det er fra gud at man i tide og utide skal gå inn i ekstase og trance.

  https://www.youtube.com/watch?v=2X1HC-3s3uI#

 7. Klarer ikke å skjønne at noen lar seg fascinere av slikt. Disse menneskene virker gale. Kan godt skjønne at folk blir mentalt syke av slik religiøst showmakeri. Det er et trist sorti å se at IMI kirken i Stavanger lar seg inspirere av slikt ubibelsk virksomhet. Skremmende at representanter for IMI nærmest valfarter til Bethel Church for å la seg forføre av demoniske krefter. Guds ord sier at vi skal bedømme treet på fruktene. Og fruktene er slett ikke gode.

 8. “A must see” i denne sammenheng:
  youtube/7vBVv1pS4zU?a
  Oppdatert juni 2015.

 9. “Strange Fire”

  http://amazingdiscoveries.tv/media/138/225-strange-fire/

  Det er overraskende og trist å komme til erkjennelse at Power churches og forkynnere som har hatt og har
  fast sendetid på norske kristne tv-kaneler, forkynner et så forførende evangelie. Sjokkerende at mange av disse forkynnere er 33 degree freemason, som vil si at de egentlig er tilbedere av lucifer og formidler er ubibelsk falskt evangelie..

Det er stengt for kommentarer.