42 døde og 7600 smittet av Corona i Israel

42 mennesker er døde og 7600 er smittet i Israel opplyser israelske helsemyndigheter. 96 syke er innlagt og får respiratorbehandling forteller den israelske avisen Times Of Israel. Over store deler av kloden blir mennesker tildels kritisk syke av viruset som har rammet verden. I følge flere kilder kan viruset være et resultat av et kinesisk forskningsprosjekt på flaggermus som har sluppet ut enten bevist eller med uhell. Samtidig skaper situasjonen med Corona historisk høy arbeidsledighet i Norge. Mer enn 400 000 nordmenn er nå på dagpenger fra NAV og dette er det høyeste tallet siden den andre verdenskrig. Totalt var 412.000 personer registrert som ledige i Norge. Dette utgjør 14,7 prosent av arbeidsstyrken og inkluderer de 97.000 som er delvis ledige og 13.000 arbeidssøkere på tiltak.