25 febr. 2022 – om de 4 første seglene, og dens ryttere – hvor 2 rider allerede nå

En interessant artikkel fra Tore Blogg: Jeg trodde at Herren ville utsette den Røde Hesten i Åpenbaringen, med dens rytter. Men det virker som den allerede er i bevegelse – den 2 rytteren rir, og vi ser allerede konturene av den tredje rytteren, med dens rytter:

En engelsk oversettelse av Sakarja 6:5-6 – setter oss på sporet hvilken vindretninger disse hestene kommer fra eller rir mot (husk at i den profetiske verden – går alt fra Jerusalem):«These are the four spirits of heaven, going out from standing in the presence of the Lord og the whole world. The one with the black horses is going toward the north country, the one with the white horses toward the west, ant the one with the dappled horses toward the south«. Sakarja 6.Oversatt «Engelen svarte: Dette er himmelens fire vinder, som nå farer ut etter at de har fremstilt seg for all jordens herre. Vognen som er forspent med de svarte hestene, dro ut mot Nordens land, og de hvite dro ut mot Vest. De flekkete hestene dro ut mot Sydens land.» Sak 6:5-6.

Segl 2 og 3

«Da Lammet åpnet det andre seglet, hørte jeg det andre livsvesen si: Kom! Og en annen hest dro ut, som var rød. Han som satt på den, ble det gitt å ta freden bort fra jorden, så de skulle slakte hverandre. Og det ble gitt ham et stort sverd.

Da Lammet åpnet det tredje seglet, hørte jeg det tredje livsvesen si: Kom! Og jeg så – og se: En svart hest, og han som satt på den, hadde en vekt i hånden. Og jeg hørte likesom en røst midt iblant de fire livsvesener, ogden sa: Et mål hvete for en denar, og tre mål bygg for en denar. Men oljen og vinen skal du ikke skade.» Åp 6:3-6

Da Russland bevegde seg med sin militære makt inn i Ukraina, så mener jeg at han ble drevet av åndsfyrsten som red på hest nummer 2 – det betyr som Amir Tsafati sa igår, at dette er bare begynnelsen på at freden vil ta bort fra jorden. Samtidig så peker den røde pilen mot Øst, altså den røde hesten – mot Kina? Og kanskje en overtagelse av Taiwan, vil rive verden ut i det endelige kaoset – mer uroligheter og stridigheter og senere et forsøk på okkupasjon av USA? – som mange har sett i sine syner!

Hungersnød, det tredje seglet

Det som er interessant, er at det meste av hveten vi kjøper, kommer fra Russland og Ukraina – de er den største eksportøren av dette – og nå snart kan det hende at Putin kontrollerer alt dette. Dermed passer det godt at pilen på kartet, peker mot Nord. Samtidig så ser vi mange steder at det er begrensninger på på mat allerede – ofte i USA flere steder, er hyllene halvtomme. Men som jeg har skrevet før – så er det også en bevisst handling fra mennesker – som jeg har skrevet her:

En bransjeinnsider avslørte nettopp sannheten om hva som egentlig ligger bak mangelen på våre lokale supermarkeder (USA)

Sånn jeg skjønner de 4 rytterne, så er det menneskelige planer som ligger bak alt – og bak der så er de styrt av Satans onde åndelige generaler – hans åndsfyrster. Og Gud tillater dette, og holder de ikke tilbake – fordi våre synder har nådd opp til himmelen – og da kommer det alltid dommer – dessuten må det være Guds timeplan, alt det profetiske som skal skje. Og ettersom vi er i Endetiden, vil katastrofene få enorme konsekvenser – også for oss her i Norge. Ingen slipper unna det som er på vei:

«For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli! Og dersom ikke de dagene ble forkortet, da ville ikke noe kjød bli frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet.» Matt 24:21-22.

Men selve vreden, vil vi Guds Hellige slippe unna fra – de som er helhjertet i troen, da Herren henter oss hjem -i det vi kaller Bortrykkelsen Åpenbaringen 8. Det er nettopp hva Jesus undervisning om Noah og Lot handler om, som i Lukas 17.

En halv times stillhet, for innhøstning? Og så Bortrykkelsen?

Gunhilda Smelhus er kvinnen fra Valdres – kom med et riktig og et alvorlig syn

Derfor burde du lese synet jeg delte med deg, om hvorfor det ble en halv time stillhet i Himmelen, før englene blåser i sine basuner, Åp. 8 – i det jeg tror er en beskrivesle av en Atomkrig i større skala – som kvinnen fra Valdres profeterte om: De rike landene ville bli ødelagt, og de fattige landene ville ikke være så villige til å ta imot flyktninger derfra.

Den halvtimen i Åp. 8 – er den tiden Gud gir sin overnaturlige kraft til menigheten, av de som er beredt, for den siste vekkelsen før Bortrykkelsen – i de 2 synene jeg før har delt, som den ene handler om bortrykkelsen – og det samme i det andre i synet i «Dom over Sverige» – så skjer det en opprykkelse mens Sverige (og Norge) er i krig – enten før krigen, eller i krigen eller rett etterpå. Vi kan lese på slutten av Dom over Sverige:

«…….Siden fikk jeg høre stemmen igjen rope: «*Borlänge. Da ble Borlänge med alle dens forstader jevnet fullstendig med jorden.

Deretter ble det kullsvart, det ble alldeles svart over hele landet og straks hørte jeg stemmen rope: «Mørket faller over hele verden».

Da fikk jeg høre ett stort jammerskrik blant folket. Så så jeg en lysstrimmel ovenfor alt mørket og ut av mørket så jeg en stor skare vitkledde skikkelser bli rykket opp mot lysstrimmelen. Derifra hørte jeg en underbar sang om Lammet, som har kjøpt oss fri til Gud med sitt blod

Martyrium og forfølgelse – og forræderiet

Dette er vårt håp – derfor er det viktig å ha det i baktankene – når vi da må overleve de første 5 seglene – hvor 4 ryttere rir for å lage kaos på jorden – mens det 5 seglet handler om martyrium – hvor kristne vil dø, for sin tros skyld. Vi må ikke glemme hvor forrædiske tider vi lever i – som Jesus sa:

«Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere i hjel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange.  Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst! Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.» Matt 24:9-14

Vi ser allerede kyniskheten som har bedratt mange før så varmhjertede kristne – som står imot de kristne som har bevart sin olje, til tross for mørket som prøver å sluke det. Disse falske kristne, som ikke lengre har olje, eller liten olje, ønsker mer enn noe annet verdens aksept – som eks. hvordan Dagen redaktøren forfølger Levi Jensen – som vinner mange ungdommer for Herren – det blir som Gud sa til Jeremia sa:

«For selv dine brødre og din fars hus – selv de er troløse mot deg. Selv de roper etter deg av full hals. Tro dem ikke når de taler fagre ord til deg!» Jer 12:6

Og «Den beste av dem er som en tornebusk, den ærligste verre enn en tornehekk. Dine vekteres dag kommer, da du blir hjemsøkt. Da blir de rådville. Tro ikke på noen som står deg nær, sett ikke lit til noen venn! Vokt din munns dører for henne som ligger ved din barm. For en sønn forakter sin far, en datter setter seg opp mot sin mor, en svigerdatter mot sin svigermor, og en manns husfolk er hans fiender. Men jeg vil skue ut etter Herren, vente på min frelses Gud. Min Gud vil høre meg. Gled dere ikke over meg, mine fiender! Når jeg er falt, står jeg opp igjen. Om jeg sitter i mørket, er Herren lys for meg. Mika 7:4-8

Dette var profeter, som levde nær sin Gud, og talte Herrens Ord til et frafallent folk, for å føre folket tilbake til Gud – og fikk sine advarsler, om å aldri stole på mennesker – som det står om Jesus:

«Men Jesus selv betrodde seg ikke til dem, fordi han kjente alle,  og fordi han ikke trengte til at noen skulle vitne om et menneske. For selv visste han hva som bodde i mennesket.» Joh 2:24-25

Når dommene går over jorden, så er det fordi menneskene har ødelagt sin karakter, til hat, misunnelse, mord, løgn, sladder, vold, overgrep, hor etc. etc. – og bak hvert navn av de onde gjerningene, så står det en åndsmakt eller flere – når mennesker er full av urene ånder, så vil de mislike de som lever i lyset – fordi synden gjør at du trives i mørket, sammen med andre av samme natur – men hos Guds ekte folk, så trives ikke de som er hardt bundet – av det urene. Derfor oppstår forfølgelse og hat – de hater Jesus i deg! Og i denne tiden, så er det mer vanlig, enn uvanlig, og det kommer til å bli verre – alt ettersom de 4 rytterne får gjort sine herjinger.

Det første seglet – Den første rytteren på den hvite hesten

Jeg har ikke nevnt den første rytteren i denne artikkelen – som jeg har skrevet om før – er Korona:

Den hvite rytteren og Korona

Men som du ser pilen, på kartet øverst – så peker den mot USA. Det er viktig å se at USA er viktig for Antikrist rike – og deres herjinger i Midtøsten og i Muslimske land, har en plan bak seg – akkurat som Libyas fall (FN og NATO er ifølge Ramon Bennett USAs marionett, og FN godkjente krig mot Libya) – det er fordi de rike kjøpmennene som Bibelen snakker om i Endetiden, kommer de fleste fra USA:

«.….. For dine kjøpmenn var jordens stormenn, og alle folk ble ført vill ved din trolldom.» Åp 18:23

Trolldom på grunntesten, betyr faktisk medisin – eller vaksine.

For å starte med begynnelsen, iallefall den begynnelsen jeg ser det – så var USA i utgangspunktet startet med Gudfryktige fedre, men det var også mange frimurere, som var innblandet i dette. Jeg mener jeg har skrevet en dypere artikkel om dette. Jeg tror den artikkelen ligger på PC`en min – fra min gamle blogg. Men i takt med at det skjedde flere oppvåkninger og vekkelser i USA, så bevarte Gud landets frihet – Men endog, så gikk frimurerne som hånd i hanske med Gudsfrykten – hvor de infiltrerte sakte men sikkert handelsstanden, og kom opp i høye stillinger i samfunnet – som aktverdige borgere, og mange av dem kalte seg kristne. Men Kristi Ånd har holdt dem unna, for at de kunne gjøre større skade – før nå – de siste hundre årene.

Rockefeller – en grunnstein for ondskap, og Antikrist ånd

Men jeg skal ikke gå gjennom alle århundrene med dette – men starter med John Rockefeller – og ikke minst sønnen David Rocefeller. Men John R. var muligenen rikeste mannen i historien – og det var han som fikk erstattet legene bruk av naturmedisin for helbredelse – fordi han ønsket å bruke oljen sin – og var med og skapte tabletter og kjemisk medisin. Dette la en grunn – allerede på 1930 tallet, til denne vaksineindustrien som nå har vokst frem – til nå og blande inn gift i blodårene til mange av jordens befolkning (Pfizer, Moderna etc.), men spesielt Vesten – og Demokratene i USA samarbeider med Kina (og jeg tror de samarbeider også med Russland, Tyskland og mange flere, som ønsker å ødelegge Vestens demokrati og frihet).

Jeg skrev om John Rockefeller her:

John Rockefeller, som startet felttoget for kjemisk medisin, og senere vaksiner – her med sin familie. David Rockefeller bakerst – han som bygde opp FN – og ja, dette er noe av grunnmuren, for at verden nå går inn i frykt, og vaksinetvang.

Hentet fra: Sekt/kult – å bygge tankebygninger av løgn – eller å rense seg med vannbadet i Ordet

Utdrag fra artikkelen:

«Mannen som ødela legeindustriens individualitet, John D. Rockefeller – ved å tvangs forby all naturens medisiner, ved å innføre kjemiske medisiner, senere vaksiner – var også den gruppen som støttet befolkningsreduksjon (Eugenic) allerede i 1909 – hvor de i 1926 støttet tyske forskere med 410.000 dollar, med dagens pengeverdi 4 mill. dollar. Rockefeller støttet;

«…tysk psykiatrisk institutt i Kaiser Wilhelm-instituttet, hvor Ernst Rudin, som senere ble direktør for Hitlers systematiske medisinske erobring, studerte og praktiserte hans metoder.

I 1929, da et Rockefeller-tilskudd på $ 317.000 ankom, ble Institutt for Brain Research utvidet og ombygd, og ble senere midtpunktet for Rudins mordiske eksperimenter.

En annen mottaker av Rockefeller-finansiering var Kaiser Wilhelms institutt for antropologi, menneskelig arvelighet og eugenikk i Berlin. Og det var her, takket være Rockefeller-finansiering og institusjonens resulterende ekspansjon, at Joseph Mengele utviklet sin groteske fascinasjon med tvillinger.» Du kan lese artikkelen her

USA åpnet opp for den nazistiske ånd

Den nazistiske Reinhard Gehlen til venstre, ble «importer» til USA.

Det er viktig å se at mange mektige kjøpmenn i USA – støttet nazismen, og de var også tungt involvert i å manipulere og kontrollere myndighetene. Også Prescott Bush, tjente seg rik på å ha firma i tyskdominterte områder under nazismen, ved at de brukte tvangsarbeidere, som jøder. Jeg har skrevet dette under Bush Del 1 – del 2 – del 3 – del 4.

I artikkelen Del 2 – så mener jeg at jeg skrev om Prescott Bush, som var far og bestefar til begge Bush presidentene i USA – at han var involvert i ett kupp – gjort av handelsstanden mot den amerikanske regjeringen på 30 tallet – for å gjøre USA til noe likt den Nazistiske staten i Tyskland. Det ble avslørt – fordi tiden var ikke moden for det – men vi ser at de nå fullfører det verket de forsøkte å starte da.

Henry Ford fikk den høyeste utmerkelsen av nazistene – Ørnens Store Kors i 1938

Også Henry Ford, skaperen av Ford bilene var en ivrig forkjemper for Nazismen, Thomas Watson, grunnleggeren av dataselskapet IBM, for hans bidrag i utformingen av å automatisere ødeleggelsen av menneskelivet med matematisk presisjon, Coca Cola støttet de og mange flere, som du kan lese her – og i etter krigstiden – så importerte USA nazister inn i landet, for å jobbe for dem, som jeg skrev her:

Hvordan globalismen fikk utvikle seg i USA etter krigen – og hva man skal gjøre for å forandre en nasjon

Soros – også berørt av den nazistiske ånd

Det er viktig å også få med seg ett større intervjuv med jøden Soros – som styrer mye i USA, for å få inn Den Nye Verdensorden. Jeg har skrevet om det før, men det ligger inne på PC`en, med de 800 andre artiklene mine. Det var vel i tv- programmet 24 Hours – tror det var dette:

Hentet fra her: https://www.youtube.com/watch?v=X9tKvasRO54


Inne i intervjuvet – så sier han noe – som får vekket mine profetiske sanser. Han fortalte at hans far, for å beskytte han, han var vel 13-14 år da, så fikk han skjult hans jødiske identitet, det her var vel i Ungarn, under krigen, og han ble offisielt en Ungarer, ikke jøde. Men på ett tidspunkt – så hjalp han til, med å rydde hus, som før var eid av jøder, som da var deportert til oftest sin dødsdom – for å skjule sin identitet, sa han ingenting. Men i interjuvet, sa han det ikke gikk inn på han i det hele tatt (du kan se over). Og da han sa det – opplevde jeg at han åpnet opp for en ånd, som gjorde at han gjør som hans overgripere gjorde da, men mot eks. Europa og Vesten, for å ødelegge deres frihet – fordi den ånden er ikke bare nazistisk – den er gammel, fra minst 6000 år tilbake i tid – fra da Satan ble kastet ut av Himmelen, og senere fikk forført Adam og Eva – og stjal autoriteten fra menneskene, og gjorde seg selv til fyrste.

Soros åpnet opp for den ånden, og har siden vært satan tjener – og har ruinert nasjoner, ved å spekulere på valuta ol. – og gjort seg selv enormt rik. Og i dag – så støtter han aktivt BLM og Antifa – og kjøper de ut (via de statsadvokater ol. som han har satt inn i ulike stater) om de havner i fengsel, selv om de dreper og ødelegger andres eiendommer – eller utfører vold mot dem. Og han jobber for å «nazifisere» USA og Vesten – fordi han er drevet av den urgamle ånden.

Du bør tenke på at Grønn politikk – som faktisk også Nazistene var opptatt av – ble slått gjennom i FN – det var vel i 1992 – som jeg skrev om på Agenda 2030 – da en handelsmann snakket om det, ikke en forsker – og mannen ble utsendt fra Romaklubben, som var dannet av David Rockefeller. Grønn politikk handler ikke om naturen – men å få folk under kontroll – som eks. nå så høyner de alle avgifter på strøm og drivstoff, som er planen for å få fjernet mellomklassen – de ønsker bare en rik elite – og fattige folk under seg.

De kriminaliserer folket – som protesterer – men anklagen passer bedre på anklagerne enn de de anklager

Ser du de demoniske sporene – som går på kryss og tvers gjennom århundrene? Det er nettopp det som har skapt USA til å bli ett vrangbilde, av det de en gang var – og nå sitter Biden og lager terrorbilder av mødre og fedre som ikke ønsker at barna skal lære om Woke kulturen på skolene. Skjønner du hvordan historien gjentar seg? Det nazistene gjorde på 30 tallet – ser du nå i Vesten, en ren indoktrinering i skolene. Og myndighetene har begynt å undertrykke folket, som du spesielt har sett i Canada, hvor de nå slo ned fredelige demonstranter med harde midler – og i Australia osv. Dette er den gjenoppståtte nazistiske ånden – men er fra eldgammel tid. Mye eldre enn nazistene. Og nazistene var opptatt av det okkulte – på samme måte som Handelsmennene i USA er det – de har en felles interesse der – som kobler de sammen. Og selv Marxismens manifest er en avskrift av Illumanatis skrifter – og de opphøyer mord og ondskap.

Derfor så fikk de innført abort i Norge og i stort sett hele verden, fordi det er en tilbedelse av de gamle åndsmaktene – som Bibelen kaller Molok. Og de som slo gjennom dette, er inspirert av de eldgamle åndene, som også fikk gjennom nazismen i sin tid. Globalismen er verre enn nazismen – fordi folket er ondere idag, enn de var før krigen i 1939.

Obama – Handelsmennenes utvalgte

Obama, og hans marionett Joe Biden

Derfor – Obama ble innsatt av disse handelsmennene – for å ødelegge USA – som de har allerede klart å skade mye. Antikristens ånd var sterkt over han. Du kan lese dette synet:

«Da jeg begynte å be i Ånden, så jeg en skyggefull Obama og en gruppe med andre mennesker – en gruppe på kanskje åtte eller ti i alt, kanskje mindre. Jeg kunne ikke se dem klart nok til å telle dem, men jeg så en slik ekkel skitt som jeg aldri før hadde sett i noen visjon, og instinktivt så snudde jeg hodet mitt for å slippe å se det, fordi jeg hater det onde og all type ondskap.

Herren sa: «Åpne dine øyne og se, min datter.«

Jeg svarte: «Ok, Herre, jeg vil åpne øynene. Jeg vil se. Jeg vil motta visjonen. Vennligst vis oss hva som er i ferd med å komme til jorden

Jeg mottok ikke en åpen visjon, men en visjon fra mitt indre om dette. Mine sanser opplevde, «Skitten vederstyggelighet«.

De mørke mennene stod presset sammen, skulder ved skulder som en masse. De bodde i ett tungt mørke og skitt, og jeg aldri har sett noe lignende. Det var ingen lys i dem i det hele tatt. Jeg følte ild i nærheten, og jeg så deres onde smil mens de diskuterte sine planer.

Så ba jeg mer og mer i Ånden, og jeg så igjen på gruppen av menn som var i mørket, for å se om jeg kunne se mer.

De satt fast i en hengemyr av skitt. De sto i møkka nesten til knærne. Det var så skittent at jeg klarte ikke å identifisere det, og det var også på dem som en gjørmete myr, på deres ansikter og kropper og hender. De hadde alle på seg dresser, som om de var veldig rike eller viktige menn. De var sammenføyd av skitt, ondskap og perversjon. Obama var foran dem, og sto fremst, alltid smilende. Jeg tror han er deres «front mann.»

Jeg spurte: «hvorfor trenger de en front mann, Herre?«

Da opplevde jeg at om de andre gikk frem i lederskap, så ville det være åpenbart hva de drev med.

Jeg spurte: «Hvorfor Obama, Herre?«

Jeg hørte, «Glatt taleevne

De delte sin skitt. Jeg vet ikke hva det betyr, men jeg så dem «dele skitt.» Det kan være ussel vinnings skyld eller en eller annen form for perversjon.«

Viruset og vaksinene – endel av den Hvite hesten og dens rytter

Anthony Fauci, er en amerikansk immunolog som tjenestegjør som direktør for National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

Og det er Gain og function forskningen, som omhandler å gjøre virus skadelig for mennesker, som startet i USA – gjennom den korrupte og onde Jesuitten Fauci – fra den katolske kirken. Mer perverst menneske skal du lete lenge etter – som elsker å torturere dyr, og som har mord på barn på samvittigheten – i fattigere land. Du kan lese om Fauci her:

Skrekk-kabinettet Fauci

Og denne Gain-of-function forskningen ble sendt videre til Kina – i deres eneste avanserte laboratorium som eksperimenterer bla. på Flaggermus. Og der ble det sluppet videre – til Vesten og hele verden. Og vaksinene i Vesten, kom spesielt fra Pfizer og Moderna – som er veldig destruktivt for mennesker å få inn i kroppen. Nå viser det seg at forsikringsselskapene i USA – er i ferd med å skjønne faren med vaksinene, ettersom dødstallene og erstatningene har mangedoblet seg etter at folk har blitt vaksinert. Du kan lese denne artikkelen, som er avslørende for hvor farlige dette her er.

Wall Street dumper Moderna- og Pfizer-aksjer

Løgner har det med å bli avslørt til slutt – og disse vaksinene har kostet mer døde og ødelagte menneskers helse, enn selve viruset. Men begge delene er endel av den Hvite hesten i Åp. 6 – og kommer opprinnelig fra USA. Og frisluppet via Kina – hvor ingen i media vil kritisere Kina, enda det er sterke bevis på at dette virsuet kommer fra ett menneskeskapt laboratorium. Og vi i Vesten – har satt vår lit til medisiner og vaksiner. Men har ikke satt oss noe dypere inn i dette. Vi lar oss lett lure.

Den siste rytteren, det fjerde seglet

«Da Lammet åpnet det fjerde seglet, hørte jeg røsten av det fjerde livsvesen, som sa: Kom! Da så jeg – og se: En gulblek hest. Han som satt på den, hans navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. Og det ble gitt dem makt over fjerdedelen av jorden, til å drepe med sverd og med hungersnød og med pest, og ved villdyrene på jorden.» Åp 6:7-8

Den egentlige fargen her er grønn – altså Islams farger. Islam utgjør også 1/4 av jordens befolkning – om det spiller noen rolle her. Spørsmålet er om dette har noe å gjøre med Israel – og at det blir kamper rundt landet. Det som er interessant – er at de 4 fargene på de 4 hestene, er de samme fargene som de muslimske landene rundt Israel har. Om du går på slutten av denne artikkelen:

Mot enden og de 4 rytterne

Så vil du se de ulike landene og deres flagg. Det er ganske så interessant. Min teori, er at uansett hvor alt begynner – så vil alt ende nede i Israel – og striden vil stå om Jerusalem. Fordi profetisk så er Israel og Jerusalem midtpunktet i alt det profetiske i Guds Ord. Jeg tror at stormaktene Russland – sammen med deres allierte Iran, Syria og Libanon – vil møte sitt endelikt der – kanskje sammen med de allierte i Gog og Magog krigen. Og i følge Åpenbaringsboken – så vil til slutt også hærene til Kina – det står kongene fra Østen – en hær på 200 millioner – også få møte sitt endelikt ned på Harmegeddon sletten, som er en av verdens største sletter.

«Og da Lammet åpnet det femte seglet, så jeg under alteret deres sjeler som var blitt slått i hjel for Guds ords skyld og på grunn av det vitnesbyrd som de hadde. De ropte med høy røst og sa: Herre, du hellige og sannferdige! Hvor lenge skal det vare før du holder dom og hevner vårt blod på dem som bor på jorden? Og det ble gitt hver av dem en lang, hvit kappe. Og det ble sagt til dem at de skulle slå seg til tåls ennå en liten stund, inntil tallet på deres medtjenere og brødre var fullt, de som skulle bli slått i hjel likesom de selv.» Åp 6:9-11

Så ett eller annet skjer med disse rytterne, som fører til ett kristent martyrium, den antageligvis siste seglet, det 5 – før Jesu gjenkomst – mange troende vil dø, og mange har allerede dødd – for sin Frelsers skyld. Fordi ondskapen får store ringvirkninger – og Guds kraft vil bli utgytt over Hans Hellige, så tror jeg virkelig at det blir konfrontasjon – mellom det rene og det urene – mellom det Hellige – og det gudløse og vanhellige.

Vi trenger å gjøre oss beredt!

Hele artikkelen er hentet fra Tore-blogg.

25 febr. 2022 – om de 4 første seglene, og dens ryttere – hvor 2 rider allerede nå

21 tanker om “25 febr. 2022 – om de 4 første seglene, og dens ryttere – hvor 2 rider allerede nå

 1. Virkelig frekt gjort her å blande inn navnet til Amir Tsarfati inn i samme setninger der du løgnaktig påstår at vi er snart kommet til rytter nr tre. Han står ikke for dette tullet ditt i det hele tatt! Vil foreslå dere som leser å droppe å lese Tore sitt og lytte til Tsarfati og andre . Har fulgt ham i 5-6 år og at tore ikke vet mer om han er for meg uforståelig. Jeg håper han legger vekk seg selv og skriving om ting som ikke stemmer med Bibelen, og er villig til å høre på andre nå. Det er jo et mirakel at han lytter til Amir litt i det minste.

  Påstander som «vi slipper ikke unna noen av oss» og annet fra ham sjokkerer meg ikke lenger, men jeg anbefaler deg at du kutter ut å spre denne vranglæren.

  Påstanden «Vi skal igjennom 5 segl» og annet anbefaler jeg deg å droppe, Det er VRANGLÆRE.

  Noe som er litt oppmuntrende når Lye skriver, er at han tenker at når jævelskapen starter, DA kommer Jesus. Jeg selv er ikke opptatt av om det stemmer med Valdresprofetien. For meg holder det at det er hva BIBELEN sier.

  4
  9
  • Viktigere enn NOEN gang Tore ( og det gjelder oss alle, men SVÆRT viktig for deg som forsøker deg på noe undervisning fra kap 6) er å stadig lese kap 2/3. Det er DER vi er. Og der MÅ alle kristne som aldri har lest lese. Også de andre.

   Alle må vi gå i oss selv. Det er mye der å gripe fatt i. Ingen av oss vil klare oss uten sannheten.

   Vi KAN disse hestene UTENAT, KAN DERE LA DET LIGGE? Folk som leser som ikke er frelst holder det å høre at GRUSOMME tider skal komme. De må ta imot Jesus nå ellers så må de dø for Jesus i trengselen. Jesus kommer snart. Han kan komme i natt. JV, det kan være for sent imorgen. Det blir første og siste gang jeg skriver det til deg. Vi sees håper jeg.

   5
   7
  • Frekt og sitere noe Amir Tsarfati har sagt?
   Det heter sitat-rett.
   Å sitere fra hva noen sier eller skriver for å begrunne noe, er slett ikke noe du har rett til å hisse deg opp over.
   Du er hissig Hannah fordi du ikke er på samme åndelige nivå som Tore er.
   Det at du blir så hissig over at andre kristne har en annen tro på endetiden og hvor i åpenbaringsboken menneskeheten befinner seg, vitner om usikkerhet og det er greit.
   Du er Hannah, ikke i posisjon til å irettesette Tore for noe som helst. Han har sin tro og forkynner den, og du har din tro og formidler det tror.
   Og til sist: Åpenbaringen 2-3 (Johannes brev til de sju menighetene) ble oppfylt i den tidlige kirkehistorie og er et tilbakelagt stadium)

   10
   7
 2. Vranglæren skifter med tid og sted. Men skråsikkerheten og krangelen er konstant.

  Gud griper uansett ikke inn. Enten fordi Gud ikke gidder/orker/kan eller rett og slett ikke finnes.

  Forstår at Russlands krig og høye strømpriser i Sør-Norge er svovelpredikantenes og dommedagsromantikernes våte drøm. Nå kan de skrike og fable og jamre. Måtte vi bare slippe religionskrig.

  2
  3
  • Du mener at det historiske syn er demonist.
   Det er legitimt å mene og tro at de sju sendebrevene til de sju menighetene som lå i Tyrkia er et historisk tilbakelagt stadium.
   Det blir ikke mindre Guds ord om noen tror at de sju sendebrev er noe som tilhører historien. At åpenbaringen kapittel 2-3 beskriver noe som skjedde tidlig i den kristne kirke.
   Vi vet at disse sju brev ble skrevet av apostelen selv og sendt til de sju menighetene og lest som formaning/trøst eller irettesettelse av de sju menighetene som fikk brevene.
   Mange teologer vil mene at de sju sendebrevene i åpenbaringen 2-3 gjaldt utenlukkende der og da, men det betyr ikke at Ordene som står i brevene ikke kan ha relevans til mennesker i vår tid.
   Selv om Ordene ble oppfylt i det andre århundret -er det likevel inspirerte ord fra Gud, og teksten selv er klar på at disse ordene er skrevet til de sju historiske menighetene
   Åp 1,11 Det du ser, skriv det i en bok og send det til de syv menigheter, til Efesus og til Smyrna og til Pergamum og til Tyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea.
   Disse sju menighetene lå i Asia eller dagens Tyrkia og er alle historiske kirker. Derfor plasseres kapittel 2-3 i de første århundrer av kirkens historie og vi befinner oss dermed rent endetidsteologisk ikke i kapittel 2-3 men i kapittel 6-7.
   Du kaller et legitimt teologisk syn og en vanlig fortolkning av Skriften for “demonisk”.
   Det å hevde at kapittel 2-3 er historisk er like legitimt som å hevde at profetene Jonah og Nahums advarsler og beskrivelse av dommen over Ninive er noe som er historisk.
   Du er vel ikke Branham tilhenger Birgir?
   Han har et lignende syn som du har.

   1
   2
  • Du må gjerne legge meg ord i munnen. Ord jeg ALDRI har gitt uttrykk for. Der står deg helt fritt. For det er du selv som skal svare for det. Bibelen er ikke en historisk bok, hvis det er DET du tror. Bibelen er NÅ.
   Det er INGENTING som tyder på at Åpenbaringen 2 og 3 er et tilbakelagt stadium. Det er vi ALLE et godt bevis på. Det er noe du sier for å forsvare din egen ubibelske lære, som jo er DEMONERS LÆRE. Hvis du VIRKELIG mener at Bibelen IKKE stemmer med Guds Ord, er du skyldig til å BRENNE BIBELEN. Du FORNEKTER Guds Ord, og sier rett ut at det er LØGN. Disse ordene fra 1 Tim 2:
   “Fremfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet. han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.”
   og disse fra Rom 13:
   “Hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over seg. For det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes, er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot øvrigheten, står Guds ordning imot. Men de som står imot, skal få sin dom. For de som styrer, er ikke til skrekk for dem som gjør godt, men for dem som gjør ondt. Vil du slippe å være redd for øvrigheten, så gjør det gode. Da skal du få ros av den. For den er Guds tjener, til gagn for deg. Men gjør du det som er ondt, da frykt! Den bærer jo ikke sverdet for ingenting. For den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det onde. Derfor er det nødvendig å underordne seg, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld. Derfor betaler dere jo også skatt, for de er Guds tjenere som nettopp tar vare på dette.”
   sier du direkte, frekt og freidig, IKKE er Guds Ord. At de er MINE ord.
   DERFOR er det bevist og stadfestet og hevet over enhver tvil, at Åpenbaringen 2 og 3 IKKE har gått ut på dato. For hvis DET hadde skjedd, ville havbunnen vært tørr, ingen stjerner i sky, ingen fugl som kan fly.
   Jeg har sagt til deg før, og sier det igjen: Hvis ikke du vender om fra din ubibelske lære, blir ditt endeligt den annen død. SÅ alvorlig er Guds Ord.

   1
   1
  • De sju menighetene i Åpenbaringen 2-3 er historiske menigheter som eksisterte i de første århundrer av den kristne kirkes historie.
   De to kapittelene 2-3 ble skrevet til sju menigheter som nå er borte.
   I disse sendebrevene møter vi forskjellige personer omtalt som var historiske personligheter.
   Blant annet “mitt trofaste vitne” Antipas som led martyrdøden.
   Disse sju brevene beskriver helt klart status som var i menighetene da, og det gjør kapittel 2-3 til et tilbakelagt stadium i kirkens historie.
   Å argumentere med deg er som å argumentere med de skriftlærde og fariseerene Jesus stadig var i konflikt med.
   Disse kunne som deg også sitere ord fra loven og profetene.

   Du repeterer stadig noen løsrevne vers fra Bibelen uten å kunne se helheten i Guds Ord. Det er ordets ånd du mangler og derfor går du vill. Bokstaven slår i hjel med Ånden gjør levende, skrev Paulus. Du vrøvler mye Hermansen blant annet her: “At de er MINE ord.
   DERFOR er det bevist og stadfestet og hevet over enhver tvil, at Åpenbaringen 2 og 3 IKKE har gått ut på dato. For hvis DET hadde skjedd, ville havbunnen vært tørr, ingen stjerner i sky, ingen fugl som kan fly.”
   Du vrøvler som en full mann, som en dåre som er forblindet av hat. Det er skikkelig tragisk og ikke minst patetisk å se.
   Å hevde at åpenbaringen kapittel 2 og 3 er demoners lære er mildt sagt useriøst og et angrep på et stort antall kristne som mener og tror at dette er historisk oppfylt.
   At disse ordene beskriver menighetene i Asia slik den var da Johannes skrev sine sju brev, er bombesikkert.
   Vi befinner oss nå rent profetisk i Johannes åpenbaring kapittel 6 og utover, men du er forført av herlighetsteologi som lover at kristne skal slippe trengselstiden.
   Det er kanskje den farligste vranglære som er oppstått i kirken.
   Den er direkte falsk, kanalisert fra onde og ånder og er “demoners lære” Du og mange i den kristne kirke er forført og forblindet av falsk lære.
   Bibelen har mye å si om de som fører fremmed lære inn i kirken.

 3. “Og til sist: Åpenbaringen 2-3 (Johannes brev til de sju menighetene) ble oppfylt i den tidlige kirkehistorie og er et tilbakelagt stadium)”
  Ett kan jeg si deg, Bjørn. Det du sier der, er DEMONERS lære. Du har ikke kjennskap til annet enn BOKSTAVEN.

  • Han kommer ikke til å komme videre. Han er full av hat og hever seg over meg. Han er fullstendig forført. Vranglæren har snørt seg rundt ham og han ønsker ikke se Sannheten. Noen mennesker skal vi bare ignorere Birgir. De bryter oss bare ned.
   Det er synd på dem. Håper han ser et par hundre taler av Amir Tsarfati. Men han er ikke modig nok. Ikke Tore heller.

   Vi bruker tiden vår på Jesus. Snart møter vi Ham i sky.

   Cant wait…

   2
   7
  • “Vi bruker tiden vår på Jesus. Snart møter vi Ham i sky.”
   Og du venter forgjeves.
   Himmelen er for de saktmodige.
   Ikke for spottere og hånere og gjenstridige mennesker som lever i fastholdt synd.

   6
   4
  • Så Arnt A. Da er himmelen ikke for skile som deg da. Jeg vet at Hannah har opplevd noe DU ikke har opplevd. Hun har opplevd Jesus bøye seg ned og skrive i sanden. Og så opplevde Hannah at Jesus så opp og sa: Heller ikke jeg fordømmer deg. Men DU, Bjørn, Rune Lye, Arnt, Geir, Tore, Kikki, og GUTTUNGEN “randi” er blant dem som sier: Jeg fordømmer deg.
   Men Hannah er trygg. Hun er vasket ren i Jesu blod. Noe dere virker å IKKE være. Jeg håper jeg tar feil, men jeg har mine tvil, når dere skriver slik om Hannah. Hannah har all grunn til å være fortørnet over Rune Lye. Han har tross alt behandlet henne som SKITT.

  • Takk Birgir❤️
   Hvordan kan du vite…

   Det er veldig bra med meg😊
   I Jesus har jeg ALT.

   Ikke går det an å hate
   Ikke går det an å være sint på noen her. Gud har skapt dem alle sammen😊 Det er noe veldig fint med dem alle mann.

   Hva Jesus har gjort for meg er stort.
   Om det var kun Hannah på jord så ville Han ha gjort det for kun meg.

   2
   5
  • Birgir
   Hva enn du mener Hannah måtte ha, er det noe et Guds barn ikke må ta i mot. Dette er en fremmed ånd, en fremmed lære, et annet evangelium og en annen Kristus.
   Jeg ønsker å advare folk mot den splid, det hat og det mørke Birgir Hermansen uttrykker.
   Både Birgir og Hannah sprer bitterhet i Kristi kropp, sprer mørke, åndelig død og forderver Guds folk med åndelig mat som ikke er av Jesus. Ta ikke i mot denne ånd som Birgir og Hannah fremmer. Den er ikke av Jesus Kristus og den søker å splitte Guds folk!
   Men Herren Jesus kjenner sitt barn.
   Dere som er brennmerket og stemplet av Birgir.: Bjørn, Rune Lye, Arnt, Geir, Tore, Kikki, og GUTTUNGEN “randi” Gled dere og hopp av fryd, for slik forfulgte de (fariseerne og de religiøse) profetene før dere. Ta det som heder når Birgir og Hannah står dere i mot.
   Birgir og Hannah har sine forbilder i Skriften, i Jannes og Jambres.
   2 Tim 3,8 Som Jannes og Jambres stod Moses imot, således står også disse sannheten imot, mennesker som er fordervet i sitt sinn og uduelige I troen.

   7
   3
  • Før jeg kom til søkelys; jeg visste ikke at slike kristne (?) mennesker fantes…

   Er glad jeg ikke traff på deg Ellen da jeg var ny her, du kunne ha skadet meg mye med dine ord

   4
   5
  • Rette ord til rett tid søster.
   Vi ser stadig hvordan religiøse mennesker forfølger Guds lille hjord.
   De sier snakker om “Jesus” og bruker ordet “kristen” støtt og stadig, men de er av en annen ånd og et annet evangelium.
   Nå vet ikke jeg hva slags sekt eller bedehus Hannah og Birgir er krøpet ut av, men en ting vet jeg.
   Jeg og mitt hus følger Herren Jesus Kristus og står sammen med våre brødre og søstre som ennå holder fast på evangeliet.
   Så får Birgir bare spotte med sine ondskapsfulle kallenavn.
   Vet ikke om det er håp for Hannah. Hun var en gang tilsynelatende en søster i troen. Nå er hun bare hatefull og bitter.

   4
   4
  • Før jeg kom til søkelys; jeg visste ikke at slike kristne (?) mennesker fantes…

   Er glad jeg ikke traff på deg Randi da jeg var ny her, du kunne ha skadet meg mye med dine ord

   3
   5
  • Jo mere jeg ser kommentarer av den typen som ble lagt inn 01/03/2022, kl. 22:23 og 01/03/2022, kl. 20:43 og 01/03/2022, kl. 18:51 jo mer overbevist blir jeg om at den veien jeg har valgt fører til himmelen. For ingen kan skrive slikt, uten å være på avveie.
   Denne kommentaren:
   “26/02/2022, kl. 23:06
   Og til sist: Åpenbaringen 2-3 (Johannes brev til de sju menighetene) ble oppfylt i den tidlige kirkehistorie og er et tilbakelagt stadium)”
   er jo det Paulus kaller DEMONERS LÆRE. At ikke det er noen som tar til motmæle mot slikt, da tenker jeg SPESIELT å RJ, Richard og Kjell Andersen.
   Her ser vi i klartekst hvem som støtter opp under slik lære. Ikke overrazkende heller, når ikke sannheten bor i dem.

  • Jeg tror nok jeg forsvinner Birgir…
   Orker ikke være her lenger
   Dere er kun en håndfull kristne.
   Så mange med ondskap her som bryter meg ned.
   Jeg har som regel klart å stå smilende oppreist med Jesu’ hjelp, men det har gjort vondt. Det er ikke bra å være her inne. Det er dom og skremsel og vranglære florerer.

   Tror ikke rickard er her Birgir. Han har virkelig slitt mot løgnene og tatt til
   motmæle i mange år. Ble sikkert drittlei som jeg har blitt.
   Jeg har prøvd å holde ut, men folk tåler ikke at jeg tror Jesus er her snart og frir oss ut. De tåler ikke min trygghet i Ham, og freden jeg har.

   Richard kom slltid med oppmuntring og satte på plass løgnhalsene og vranglærerne. Han hadde i motsetning til de fleste andre her stor bibelkunnskap. Skrev alltid høflig til folk.

   Når jeg følger med ellers ute i verden så er vi mange ensomme som blir trakasserte. Merkelig at felles for oss ALLTID er at vi tror Jesus snart frir oss ut og henter oss hjem.

   Sees Birgir😊

   2
   2
 4. Blir for meg stadig mer tydelig at Gud har brukt vaksinen og denne tiden til å prøve og lutre kristenheten slik at det blir utkrystallisert hvem som er hvete og hvem som er ugresset. Gud vil hente seg en ren og uplettet brud som er prøvet i ilden og som er renset fra skitt og urenhet, skrev broder David Wilkerson i boken “Den siste basun”. Det er først nå under den siste sjuårs-perioden av menighetens tidshusholdning at vi vil se denne lutringen finne sted.
  Når Herren kommer etter disse siste dagers trengsel vil han hente hjem de troende som ikke har latt seg skitne til av denne verden.
  Som har olje til sine lamper og som tåler en lang natt.
  Lunkne troende, ubotferdige troende og dem som har tatt merket vil bli latt tilbake når Herren har hentet sine.
  Men det vil være en liten flokk som samles til bryllupsfesten
  https://www.youtube.com/watch?v=S6qoE0xfeHs

  4
  2
 5. Takk til Tore for et godt og relevant blogginnlegg. Må Gud velsigne deg rikelig i Jesu Kristi navn.

  4
  4
  • Jeg gir også min takk til Tore for et godt og opplysende innlegg.
   At noen fordømmer viser oss bare at dette er sant og godt.
   Jeg skjønner ikke hva Hannah holder på med.
   Det må være noe galt med hennes åndelige liv siden hun stadig fordømmer. Ditto til Birgir Hermansen også.

   1
   1

Det er stengt for kommentarer.