22 år siden den kristne artisten Rich Mullins omkom i en trafikkulykke

Broder Rich Mullins som omkom i en trafikkulykke i 1997 gjorde seg bemerket gjennom lovsangen “Awesome God” og sitt hengivne kristenliv. I dag minnes vi denne Guds tjener som vi en gang skal møte i oppstandelsen

Richard Wayne Mullins som ble født den 21 oktober 1955 og omkom den 19 september 1997 i en tragisk bilulykke. Richhard  Mullins var en amerikansk kristen musiker som kom til å prege titusener av troende både i USA og Europa med sin sang og musikk. Rich var en av vår tids betydelige sangstemmer og er mest kjent for sin lovsang “Awesome God” og “Step by Step”. Noen av hans albumer blitt ansett som noe av det beste innen kristen musikk. Før den kristne sangeren omkom fikk han utgitt et større antall album, deriblant Winds of Heaven, Stuff of Earth, The World As Best As I Remember It, Volume One og “A Liturgy, a Legacy.” En rekke andre kristne sangere har i ettertid begynt å synge Rick Mullins mange gode sanger. I etterkant av ulykken var kristne over den vestlige verden i sorg over å ha mistet en oppriktig hengiven kristen som elsket Jesus og Bibelen svært høyt.

I følge dem som omgikk Rick Mullins var han svært hengitt til den kristne tro og han var svært påvirket av tankene til St. Francis of Assisi som har vært et forbilde til mange kristne gjennom årene. Mine bønner og tanker går i dag til Rich Mullins kjære familie som kan se frem til et himmelsk gjensyn når vi omsider en dag skal møtes i Guds himmel.  Nå, 22 år senere er alt vi har etter Rich Mullins minner og tekst og musikk som vil leve videre parallelt med at den vestlige verden i stadig større grad vender seg bort fra den Gud og den tro Rich Mullins hadde kjær og holdt frem.  Lytt til Rich Mullins – Awesome God – With Lyrics/Subtitles

Rich Mullins alvorlige budskap gjenspeilt i sangen: “Elias” hadde i hvert fall berørt denne tenåringen som intenst lyttet til Rick Mullins budskap

Her er en av mine favoritter-sanger som Rich Mullins og når man lytter til Mullins budskap så er det en sannhet: Mange kan flere av hans sanger utenat, men kan knapt sitere ett vers. “Jeg liker Bibelen,” sier Mullins under sitt vitnesbyrd. Jeg vet at mange mennesker ikke liker den måten jeg liker Bibelen på, men jeg liker den slik den er og kan ikke hjelpe for det,” forklarer sangen som liker Bibelen fordi den forteller historien om merkelige follk, og jeg vil her synge en lår om en merkverdig bibelsk personlighet -Nemlig, profeten Elias som brått ble hentet opp til Gud, beskrevet slik i 2.Kongebok kapittel 2, vers 11: “Mens de så gikk og talte sammen, kom det med én gang en gloende vogn og gloende hester og skilte dem fra hverandre; og Elias fór i stormen op til himmelen.” When I leave I wanna go out like Elias,” synger Rich Mullins som uten tvil fikk en brå og hastig død. Og igjen, en broder i Kristus Jesus vi vil møte i Himmelen, fordi apostelen Johannes siterte Jesus på dette: “I min Faders hus er det mange rom; var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det.; for jeg går bort for å berede et sted for dere, -og når jeg er gått bort og har beredt dere et sted, kommer jeg igjen og vil ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.” (Joh 14,2-3) Vi vil med dette lyse Guds fred over Rich Mullins liv og den tjenesten han fikk innen kristen sang og musikk og her er det som var min favoritt når det gjaldt broder Richard Mullins.

 

16 tanker om “22 år siden den kristne artisten Rich Mullins omkom i en trafikkulykke

 1. De aller fleste av de mennesker som i dag dør den adamittiske død havner i menneskehetens felles grav der de ligger ubevisste og venter på den jordiske oppstandelsen som vil begynne et stykke ut i det tusenårige rikets styre etter Harmageddon.

  Det er egentlig denne tusenårige perioden som er “dommens dag”. (Tusen år er som en dag for Jehovah Gud”.) Denne “oppstandelsen av rettferdige og urettferdige” vil medføre at både mennesker som tjente Gud og de som ikke gjorde det vil få en ny sjanse til liv. Men de som dør for Guds og Kristi hånd i Harmageddon vil aldri få noe nytt liv.

  Sjansen til å fortsette livet som menneske gjennom Harmageddon beror på om man tjener Jehovah og Kristus NÅ og frem til enden. “Det blir bare FÅ mennesker tilbake” etter Harmageddon sier Bibelen. “Få er de som går på den smale vei”, heter det.

  Vil DU vinne livet må DU snarest mulig nærme deg Gud og Hans sønn og anta de normer Bibelen foreskriver. Lykke til med DITT valg!

  PS.
  Det er kun 144000 kvinner og menn som er lovt liv i himmelen. Jesus var den første. Ingen før ham hadde himmelsk håp. (“Ingen har steget opp før han som steg ned”). I dag lever resten av disse salvede som har håp om himmelsk liv. Disse er logisk nok meget få i forhold til den jordiske klassen. De salvede utgjør Guds rike, altså en regjering. og en regjering er alltid få i forhold til folkemassene.

  12
  5
  • Riktig det Ture. JV-nissen rir to hester samtidig. Derfor faller han igjennom.

   2
   10
  • Du som representerer Jehovas Vitner, har ihvertfall ikke en evig pine i all evighet i dine bøker. Det skal du ha, og jeg så og hørte nettopp helvete-læren til sangeren Donald Bergagård på TV Visjon Norge. Merkelig at han ikke advarte folk å få barn, når han mener de fleste havner i et brennende evig helvete.
   Merkelig er det også, at Gud ikke passer bedre på sine beste sangere og talere! Jeg tenker også på Arild Edvardsen og Ludvig Karlsen. Kan det være at Gud ikke kan se inn i framtiden? Vi husker jo at det står i bibelen, at Gud angret på at Han hadde skapt Adam og Eva…
   http://www.evangeliekirken-arendal.no

   6
   1
  • At noen oversettelser sier at “Gud angret” blir feil for meg. Flere andre oversettelser sier her at “Gud følte dyp sorg” over at de første menneskene svek Ham og således begynte å dø. Gud er fullkommen og foretar ikke gale disposisjoner som for oss ufullkomne fører til anger om vi ikke har mistet Guds ånd.

   For øvrig hører ikke jeg til Vakttårnets menigheter. Men vitne for Jehovah er jeg slik profeten Jesaja skriver i 43:10:

   “Dere er mine vitner, sier Jehovah”. At falske tilbedere av Jehovah Gud også benytter Hans navn er ikke å undre seg over. Satan benytter alle triks. Husk at selv “en liten surdeig syrner hele deigen”. Vakttårnet har mange surdeiger.

   10
   2
  • Det er ikke sikkert at Anders Helge Myhren har lest:

   Jes 46:9-10
   Tenk på det som hendte før, helt fra eldgammel tid. For jeg er Gud, og ingen annen; jeg er Gud, det er ingen som jeg.
   10 Jeg kunngjør fra først av de siste ting forutsier det som ikke har hendt. Jeg sier: «Min plan skal bli fullført, og alt jeg vil, det gjør jeg.»

   Det er mye man kan lure på, men å stette spørsmålstegn ved Guds allvitenhet og makt, går litt vel langt.

   Mvh RJ

   4
   4
 2. Takk for svarene fra Jahves vitnet og fra RJ.
  Nå tror jeg så absolutt at Guds plan over jorden får sin oppfyllelse. Men jeg tror nok, at det er mange måter Gud kan nå denne planen på. Om enkelte mennesker svikter, kan Han bruke noen andre. Men jeg tror nok ikke at Gud på forhånd vet hvem som svikter og hvem som gjør som Han sier.

  • Nei heldigvis lar Gud oss få velge selv, og dermed avstår Han fra å bruke sin forutvitenhet i alle sammenhenger. Gud er som beskrevet “lys” og vi vet at i lysets hastighet står tiden stille. Så om Han vil kan Han se alt i fremtiden uavhengig av oss som er bundet av den fjerde dimensjonen tid.Slik har Han da også kunnet frembringe profetiene som forteller oss hva som snart skal skje.

   Din høflige tilnærming til troende med andre synsvinkler tjener deg til ære. Med slik god folkeskikk blir debatter trivelige og informative og viser at debattantene setter kristne prinsipper og normer høyt.

   Du har rett i at vi ikke kan være sikre på om Guds navn JHVH skal uttales Jahveh eller Jehovah, men ettersom Ja.. eller Je… utgjør prefixet i Jesu navn vil det med Jahveh være nødvendig å si Jasus, og det er det ingen som er konsekvente grammatikalske og gjør. De sier heller ikke Jaremia, Jasaja etc., men benytter prefixet fra Guds navn i form av forstavelsen Je…

   8
   1
  • Nå er det ingen tvil om at i de fleste ting så kan Gud bruke andre mennesker når noen ikke vil gjøre Guds vilje. Det står jo skrevet at noen sår og noen vanner, så vi går inn i hverandres arbeid.

   Men det står også skrevet at: Tal ikke så mange høie ord, la ikke frekke ord gå ut av eders munn! For en allvitende Gud er Herren, og av ham veies gjerninger. (1 Sam 2:3)

   Så Hr. Pastor hvorfor tror du ikke at Gud er allvitende?

   Job 37:16 Forstår du hvordan skyene kan sveve, et underverk av Ham som vet alt?

   Nå er det en del mennesker som er utvalgt til å gjøre ting som ingen andre kan, eller skal gjøre.
   Gud har aldri en plan B.

   Slike mennesker er det mange av i Bibelen, det beste eks. er Jesus, men også Noah, Jona, Moses, disiplene osv. i fleng.

   Jer 1:4 «Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du ble født, helliget jeg deg; til profet for folkene satte jeg deg.»

   Ca 700 år før noen av disiplene ble født så skrev Gud om dem.
   Jes 8:16 Jeg vil binde vitnesbyrdet sammen og forsegle budskapet hos mine disipler.

   Job 40:1-3 Da svarte Herren Job ut av stormen: Spenn beltet om livet som en mann! Jeg vil spørre deg, og du skal svare. Vil du dra min rettferd i tvil, legge skylden på meg, så du får rett?

   Hvorfor Hr. Pastor sår du tvil om Guds ord og allvitenhet, og utfordrer Ham på denne måten?

   Vet du ikke at mangfoldiggjørere av ordet skal bli strengere dømt? (Jak 3:1)

   Så Hr. pastor kan du si oss hva som skjedde med tilhengeren i dette verset? (Matt 23:15)

   Mvh RJ

  • Hei RJ
   Du har et spørsmål, og mitt svar er igjen, at Gud angret at Han skapte Adam og Eva. Men som oftest, så er det mulig å finne skriftsteder som viser at Gud kan se inn i ett hvert menneskes fremtid. Men jeg kunne ikke finne det, men det kunne tydeligvis du, RJ. Så hva skal vi gjøre da? Svar: La oss glemme det som ligger bak oss, og la oss være gode venner…Mvh Anders Helge Myhren. Ikke anonym…

   1
   1
  • Gud Jehovah gjør INGEN feil. Ergo kan Han ikke angre slik vi ufullkomne gjør når vi har dummet oss ut.

   Men for i det hele tatt å kunne skape intelligent liv med stor grad av fri vilje måtte det implisitt foreligge mulighet for at de første menneskene brukte denne relative, frie viljen til å gå mot sin egen Skaper.

   Denne muligheten var selvsagt Gud fullstendig klar over. Ikke minst når en av de mektige kjerubene gjorde seg til Satan Djevelen for selv å bli tilbedt i Guds sted. Selvsagt vakte det sorg hos Jehovah at noen både i himmelen og på jorden vendte seg mot Ham. I himmelen faktisk en tredjedel av englene.

   Stridsspørsmålet som fulgte var altså hvilken rett Skaperen har til å bestemme over oss alle etter at vi ble utstyrt med fri vilje. Men når først var så galt vendte Jehovah Gud spillet til sin fordel, hvilket hele tiden var Hans plan B.

   I 6000 år har skapningen følgelig smertelig fått erfare hvilke grusomme forhold som oppstår når man forlater Guds normer og prinsipper. Når Han snart griper inn og berger menneskene fra seg selv vil dette ikke lenger være nødvendig å gjenta. Det er derved skapt en juridisk presedens som viser vår avhengighet av vår Skaper og at løsrivelse fra Ham gjør at vi ender på terskelen av selvutslettelse.

   Gud har derfor vunnet det universelle stridsspørsmålet om retten til lederskap for all fremtid. Hans midlertidige sorg over skapningens feilaktige valg er derfor vendt til seier. Selv om også Harmageddons tristesser heller ikke er noen hyggelig affære, baner det den endelige veien frem mot varig fred og sikkerhet.

   Om en skapning således i fremtiden skulle ty til nytt opprør kan Gud ved Kristus bare fjerne vedkommende umiddelbart før noen vesentlig skade oppstår – under henvisning til presedensen.

  • Hei Pastor.

   Nå har jeg ingen intensjoner om å være uvenner meg deg eller noen andre, og jeg har ingen ting imot deg, for jeg kjenner deg ikke. Det er det der å skille mellom sak og person.

   Saken er at du som pastor tviler på og setter spørsmålstegn ved Guds ord, noe som vil spre seg, spesielt hvis du lærer dette bort i din menighet.

   Det ser jeg på som alvorlig.

   Lunkenhet hva er det? Det er en blanding mellom varmt og kalt, eller en blanding mellom sannhet og løgn.
   Har Gud virkelig sakt?………..

   Nå er det min mening at de som oversatte Bibelen til Norsk ikke har gjort en spesiell god jobb. Dette gir rom for misforståelser og tolkninger.

   Nå vet ikke jeg hvilket ord som er brukt på Hebraisk for ordet som er oversatt med «angrer» på Norsk.

   Men jeg ser at JV har en god forklaring, Sitat: «At noen oversettelser sier at “Gud angret” blir feil for meg. Flere andre oversettelser sier her at “Gud følte dyp sorg” over at de første menneskene svek Ham»

   Hvilken oversettelse JV bruker vet ikke jeg, men dette tilfellet gir det mening. Men jeg har ikke noe oppslags verk som kan gi den korrekte oversettelsen.

   Jeg vil vel anta at du selv mener du har rett, men du har ikke rett til å lære bort usanne ting om Guds ord.

   Ord 21:2 Selv kan mannen synes at hele hans ferd er rett, men Herren prøver menneskenes hjerter.

   Jeg har ikke noe med hva du tror, men jeg har noe med hva du lærer bort.

   Jak 4:6 Men større er den nåde han gir; derfor heter det: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.

   1 Joh 3:20 For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt.

   Ser man det, Gud vet alt, altså Allvitende

   Mvh RJ

 3. Alle mennesker er skapt med en evighet i seg,. Og alle mennesker vil merke dette i sin tid på denne jord.spørsmålet er om de forstår dette med evigheten for sine liv. Jesus kom ene, og alene for å frelse verden fra synden og den evige pinen. Vi var alle dømt til evig fortapelse som betyr helvete, men på grunn av det Jesus gjorde for oss på korset, fikk vi sjansen til å omvende oss og bli født på nytt slik at vår frihet i Kristus ble vår fred med Gud. Men mennesket må selv ville å tro på Jesus. Uten Jesus så vil det bare være en utgang for mennesket det er Helvete .Bibelen taler tydeligst om dette, og hvis man mener Bibelen lyver så må man ta det opp med Gud. Jesus var den som kom med mest advarsler om helvete, og den evige ild. Uansett så er dette en fakta som vi mennesker ikke kan endre, så fram til at vi ikke er Gud. Men vi mennesker er oss like og prøver som satan alltid har gjort. Har Gud sagt det, fra tidens begynnelse har vi blitt lurt av slangen til å tro på andre ting enn det Guds ord forteller oss. Hvorfor er det slik, jo for vi frykter sannheten

  4
  1
  • Helvete er norrøn etymologi basert på dødsgudinnen Hel’s “viti” som på gammelnorsk betyr straff. Hel’s straff eller Helviti har ikke bibelsk opphav.

   Da Olav ville “kristne” Norge beholdt man noe av den gamle læren slik at det bele lettere for folk flest i overgangen. Helvete er imidlertid å gjøre Gud til en sadist.

   Jeg kan som Guds representant herved fri dere fra denne onde lære. Det er ordet Gehenna som står i skriften der de falske “kristne” oversetter til det norrøne helvete.

   Samme problem med et annet utgangspunkt har man i andre språk. Gehenna var søppelplassen på nedsiden av Jerusalems høyder. Der kastet man avfallet ned og sørget for hygienen ved at man benyttet svovel til å holde en ild vedlike som tok hånd om oppbrenningen av avfallet.

   “r” er således kolportør av en falsk lære som ikke har sitt opphav i Bibelen og som fører dere rett i fortapelse. Og fortapelsen er den evige død.

   Vi skal heller ikke be direkte til Jesus, men som Jesus selv gjorde – be til Faderen Jehovah og avslutte bønnen med “i Jesu navn amen” for derved å vise til at vår tilnærming baserer seg på vår aksept av at Jesus døde for oss. Gud selv kan ikke dø, og hverken har, eller vil komme til å dø.

  • Jeg er så heldig at jeg har gitt ut 85 videoer på YouTube. Vi kaller oss for “web TV Norge,” og vi har domene-rett på den tittelen. Men videoene står på mitt navn, dersom noen lar seg friste til litt undervisning.
   Men det jeg ville si, er at videoene til en tidligere adventist, nemlig Abel Struksnes har vært meg til stor hjelp.
   Dersom vi skal få en oversikt over den røde tråd i bibelen, er det lurt også å høre litt på andres meninger.
   http://www.evangeliekirken-arendal.no

 4. Takker for interessant stoff! Alle har hørt sangen, men ikke sett mannen.
  Viktige ord av Rich Mullins før han starter sangen “Elijah”.
  Har sansen for setningen hans “When I leave I wanna go out like Elias” 🙂
  Det er så altfor mange som drar hjem for tidlig. Men der de er nå har musikerne det flott!
  Kanskje flere enn meg som finner denne interessant?

  https://www.youtube.com/watch?v=4ylXCesvX6o

Det er stengt for kommentarer.