2030 -elitens mål er total nullstilling av alt -og en ny tidsalder hvor vi kristne ikke kan operere

“Dette er det siste tiår vi har mulighet til å tjene Gud og spre evangeliet, -for når vi vet hva den globale elite har i tankene, har på agendaen og få fullført innen 2030, vil være punktum for kristen virksomhet slik vi kjenner den. En nedtelling pågår, natten senker seg over verden, vår tid er begrenset -Jesus kommer snart for å hente sin brud, menigheten er det eneste som holder tilbake Antikrist,” sier pastor Luke Harding i sin siste video. “The Great Reset er allerede i gang og målet ser ut til å være å ha gjennomført the great reset innen 2030 -Noe som ligger i Agenda2030

“Vi er inne i det siste tiår -av kirkens tidsalder og mulighet til å drive kristen virksomhet slik vi har gjort er budskapet Harding forsøker å hamre inn. Bortrykkelsen av Guds menighet kan skje når som helst. Det siste punkt er forøvrig omstridt. Mange kristne tror at Guds menighet er her under Antikrists tid ved makten.

Én tanke om “2030 -elitens mål er total nullstilling av alt -og en ny tidsalder hvor vi kristne ikke kan operere

 1. Søkelys skriver: “Bortrykkelsen av Guds menighet kan skje når som helst. Det siste punkt er forøvrig omstridt. Mange kristne tror at Guds menighet er her under Antikrists tid ved makten.”

  Ja det er ikke rart det er omstridt, for jeg fatter ikke hva som eventuelt hadde vært hensikten med at Han skulle latt oss være her 🙂

  “La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! 2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? 3 Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.” (Joh. 14)

  Når Han sa det, så GJØR Han et sted i stand til oss. Når Han sa Han kommer tilbake, så KOMMER Han tilbake og TAR oss til seg. Han lyver ikke.

  1.Tess.4:17 sier det samme; vi vil bli RYKKET OPP, og skal for alltid være sammen med Ham -presis som vers 3 sier i Joh. 14.

  Han sier LA IKKE hjertet bli grepet av angst. Jeg ser og hører mye angst fra kristne som mener de skal være her under trengselen. Felles for dem er en uro for alt som skjer og det er lite oppmuntring fra dem. Hvor er freden og roen i deres ånd, sjel og kropp? Så har du dem som mener at det slettes ikke nærmer seg opprykkelsen fordi Gud har jo så masse som skal gjøres her fremdeles. Det står ingenting om at alle skal ha blitt forkynt for før opprykkelsen.

  “Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.” (Matt. 24) De som ikke har hørt til nå får hørt i løpet av de 7 trengselsårene. Ordet folkeslag betyr overalt hvor det er hus (oikos). SÅ skal enden komme. Da kommer Jesus synlig på Oljeberget. Det står ingenting om at vi da blir rykket opp for å møte Ham i sky, nei DA kommer Han synlig, HVERT et øye skal SE Ham.

Det er stengt for kommentarer.