2015 profetier: Dollar kollaps, militærkupp mot Obama, rasekrig, lovløshet og kaos kommer til Amerika i 2015

profet12015 er nå kommet og mange spør seg hva som ligger fremfor oss i året vi akkurat har gått inn i. For Norges del vil det mest sannsynlig bli en økonomisk nedtur som vil gjøre flere nordmenn fattige og ytterliger øke forskjellen mellom rike og fattige. En fallende oljepris og svekket krone er ikke godt nytt for dem som fra før sliter og tendensen vil bli økt arbeidsledighet og flere konkurser i året som kommer.Imidlertid er disse forsiktig illevarslende signalene bare som blåbær å regne opp i mot det som har blitt profetert av navn som Rick Joyner, Brian Thompson, John Paul Jackson, Micke Bickle, Bobby Conner, Terry Bennett og en rekke andre forkynnere med “profetisk tjeneste”. 

Mangt og meget ligger foran oss i året vi akkurat har gått inn i. Man behøver ikke å være rare profeten for å kunne forutsi at tøffere økonomiske tider ligger foran for oss nordmenn, og man behøver heller ikke spesiell profetisk gave til å kunne si at vi i løpet av året vil komme til å se fenomener og hendelser vi gjenkjenner fra det profetiske ord i Bibelen. Det
vil fremdeles ble utkjempet kriger i 2015, jordskjelv vil finne sted og falske profeter og end-of-the-worldMessias-skikkelser vil heller ikke ta pause i 2015. Både her hjemme og ute vil Gud gjennom ulike hendelser og begivenheter forsøke å få mennesker i tale slik at de kommer til tro på Guds sønn og får sine synder utslettet i Lammets blod. På den annen side, foran hvert eneste årsskifte popper det opp haugevis av figurer av mer eller mindre tvilsom karakter som hevder seg å ha fått direkte åpenbaringskunnskap -eller hatt syner og visjoner, ofte i detaljer – om hva som skal komme til å skje i året som ligger foran. Også på sosiale medier som You Tube florerer det av profeter som enten spår dommedag og ulykker eller og dem som hevder at fred, velstand og endeløs lykke ligger foran oss i året som kommer. Blant de videoer jeg selv har sjekket ut har jeg funnet bastante spådommer som går på alt fra at bortrykkelsen vil komme, til at de to vitnene i åpenbaringsboken vil stå fram i 2015. Andre forutsier at 2015 vil bli året da Antikrist trer frem, mens andre igjen snakker om militærkupp i USA og at dollaren vil kollapse og USA vil falle inn i lovløshet og kaos. I følge budskapet til Brian Thompson  lagt ut på You Tube den 19 november 2014 vil Det Hvite Hus bli satt i brann og Russland vil invadere USA og en rekke andre større hendelser vil inntreffe i 2015. Se og hør det sterke budskapet og døm selv… og si gjerne din mening.

https://www.youtube.com/watch?v=_XR91-QNHAg

 Vil dollaren kollapse?

Den enorme amerikanske statsgjelden er i lengden ikke bærekraftig og mange tror at dollaren innen relativt kort tid vil komme til å kollapse. Kan dette skje i 2015?

https://www.youtube.com/watch?v=JbdxUQhDxsM

For ordens skyld. Videoen med Brian Thompson er lastet ned og blir spart dersom utgiver skulle ta dem ned dersom profeterte hendelser ikke inntreffer.

Profeti peker på økonomisk kollaps i september 2015 og følg med på hva som skjer sommeren 2015

Tsunami i California og økonomisk sammenbrudd i løpet av september 2015 er blant påstandene som blir fremsatt i videoen nedenfor. Med andre ord en profeti med konkret dato og årstall som kan prøves på hvorvidt det som profeteres virkelig oppfylles.

https://www.youtube.com/watch?v=dngrv7r2qWI

Facebook Comments

26 tanker om “2015 profetier: Dollar kollaps, militærkupp mot Obama, rasekrig, lovløshet og kaos kommer til Amerika i 2015

 1. “Andre forutsier at 2015 vil bli året da Antikrist trer frem, mens andre igjen snakker om militærkupp i USA og at dollaren vil kollapse og USA vil falle inn i lovløshet og kaos.”
  ————–
  Me er kome til år 5987 etter Adam.
  Det er enno 13 år igjen før Messias kjem til Oljeberget og Han skal styra kloden frå det bokstavlege Jerusalem og læra menneska å leva etter Torahen, slik Esaias 2 seier.
  Det er fyrst når Fredsfyrsten kjem at menneska kan greia å leva i fred med kvarandre og krigsvåpena vert øydelagt.
  Guds rike på jorda er det himmelriket som Yeshua innvarsla i nattverden.
  Me skal samlast ved Guds Heilage Fjell til lauvhyttefesten som kjem 5 dagar etter Yom Kippur.
  Det er ei ljos framtid i vente. Esaias 25 fortel om bryllaupsfesten.
  “På dette fjellet
  skal Herren over hærskarane
  gjera i stand for alle folk
  eit festmåltid med feite retter,
  eit festmåltid med gammal vin,
  med feite, mergfulle retter
  og gammal, klåra vin.

  7 På dette fjellet skal han sluka
  sløret som slører til alle folk,
  dekket som dekkjer til alle folkeslag.

  8 Han skal sluka døden for evig.
  Herren Gud skal tørka tårene frå kvart andlet.
  Frå heile jorda skal han ta bort
  vanæra til folket sitt.”
  —————————–
  Mange kristne ventar på opprykkelsen, men det er falsk lære.
  Stilt og roleg vert dei trufaste henta frå aust og vest når Messias kjem tilbake med sine heilage englar.
  “Då skal Herren min Gud koma, og alle dei heilage ( ENGLAR) med han.
  6 Den dagen skal det ikkje vera lys, berre kulde og frost. 7 Det skal vera éin lang dag – Herren kjenner han – ikkje dag og natt, ved kveldstid skal det vera lyst. 8 Den dagen skal det renna levande vatn ut frå Jerusalem, halvparten til havet i aust, halvparten til havet i vest. Slik skal det vera både sommar og vinter.
  9 Då skal Herren vera konge over heile jorda. Den dagen skal Herren vera éin og namnet hans eitt.”
  Den store hendinga me alle ventar på er ANTIKRIST si kome.
  Han vert den desiderte verdsleiaren på slutten. Alle nasjonane vil samla rundt han.
  Han vil sletta ut grensene mellom nasjonane, fortel bibelen.
  Folk vil slutta opp om han fordi dei i starten ikkje forstår hensiktene hans.
  Han er beskrive i Åp 6 som ryttaren som i starten er kvit, men til slutt er han som DØDEN og HELVETE, slik Habakkuk 2 og beskriv han.
  “Han skal gjera uhyggjeleg skade og lukkast i alt han gjer. Han skal utsletta dei mektige og folket av dei heilage.(nasjonen Israel) Fordi han er kløktig, skal han LUKKAST MED SITT SVIK. Han skal vera stor i eigne tankar, og med lett hjarte skal han utsletta mange. Han skal reisa seg mot fyrsten over fyrstane og bli knust, men ikkje ved menneskehand. “Daniel 8
  Antikrist er Israels støttespelar som SVIKTAR dei til slutt.
  Difor vert han og beskrive med veldig sterke ord.
  —————-
  “Fienden legg hand på sine vener,
  han bryt si pakt.

  22 Hans tale er glattare enn smør,
  men han har strid i sinne.
  Hans ord er mjukare enn olje,
  men dei er dregne sverd.” Salme 55
  USA er nøkkellandet i profetiane- Babylon i Åp 17/18-Jeremias 50/51- Habakkuk- 1/2 Esaias 47.
  USA utviklar seg til ein politistat og under Antikrist vert det diktatur.
  Profetiane fortel korleis “jordas dronning” vil knebla Guds Utvalde Folk.
  I GT brukte Gud Nebukadnesar som tuktestaven sin mot Folket Sitt.
  I endetida brukar Han Antikrist som “tuktestav”.
  ——————–
  Slik eg ser det vil Antikrist koma til makta no rundt neste val. Eg hadde trudd det ville skje ved fyrste valet då Obama vart valgt.
  http://dreamingofmoshiach.blogspot.com/2008/01/president-bushpresident-gog.html
  *What will happen between President Bush second and third visit to Israel that will cause the USA elections to be cancelled? It says in the Zohar HaKadosh that Iran will bomb the USA and in response, the USA will make international wars against all the Arab countries that opposes her.”

  • Torstein. Måtte 2015 være året der Herren åpner dine forførte øyne. Ingen vet når Jesus kommer. Ingen kjenner timen. Det du tror på er en suppe av egenkomponert teologi blandet med noen bibelvers og falske løfter og “profetier” fra mennesker. Du refererer like ofte til menneske skrevet rot som til GT, du har regnet ut noe som mange har prøvd på før, og alle har bommet. Denne “Gershon” er en totalt villfaren mann, og de skriftene du refererer til er motstridende med bibelen..Våkn opp Torstein og la Jesus lyse for deg, ikke djevelen. ..Men godt nyttår Torstein.

  • Bjørn.
   Gershon Salomon som går i bresjen for gjenoppbygginga av tempelet i Jerusalem er ikkje åleine.
   Det er fleire grupper i tillegg til han.
   http://www.templemountfaithful.org
   http://www.templeinstitute.org/
   Guds Heilage Fjell er sentrumet i universet.
   http://www.templemount.org/
   “As the navel is set in the centre of the human body,
   so is the land of Israel the navel of the world…
   situated in the centre of the world,
   and Jerusalem in the centre of the land of Israel,
   and the sanctuary in the centre of Jerusalem,
   and the holy place in the centre of the sanctuary,
   and the ark in the centre of the holy place,
   and the foundation stone before the holy place,
   because from it the world was founded.”
   Eg synest det er bekymringsverdig at du ikkje ser at tempelet til jødane vil verta gjenoppbygd og stå på plass dei siste 7 åra ( frå år 2021)
   Paulus har lurt deg der og. Han seier at ME er Guds tempel.
   Det er det me kallar for avgudsdyrking.
   Som eg har vist mange gonger får denne falske erstatningsteologien mange utslag.
   Abel Struksnes sine videoar om Israel kan stå som ein advarsel.
   Prestar og biskopar har gått fem på erstatningsteologien.
   Du har berre sånn halveis bite på, men nok til at du ikkje forstår kva som no skjer.
   Gershon har fått vita at Gud vil la han få sjå tempelet verta gjenoppbygd. Gershon er no ca 75 år.
   —————–
   Du og dei fleste kristne har ei feil forståing av Guds rike og kva som vil skje ved Yeshua gjenkomst.
   Pga Paulus trur du at dei kristne skal forsvinna ut i atmosfæren og reisa VEKK frå kloden.
   I utallige falske syn har folk beskrive himmelen.
   Poenget er at det er HER på kloden me skal halda til når Yeshua kjem etter 6000 år.
   Folkeslaga skal halda fram med arbeidet sitt. Om dei ikkje lyder og vil halda sabbaten og lauvhyttefesten vil Gud straffa dei med tørke, slik Sakarja 14 seier.
   I desse 1000-åra vil Yeshua styra kloden frå det bokstavlege Jerusalem og uttrykket “jernstav” beskriv den bestemte måten Han vil styra kloden på.
   Torahen vil vera LOVA alle menneske må leva etter.
   —————-
   Paulus skriv at jorda skal brenna opp, elementa smeltast om eller løysast opp.
   Dette er totalt feilaktig om ein samanliknar med GT.
   Gud kjem til å straffa med eld. men jorda skal bestå.
   “Den dagen skal han stå med føtene på Oljeberget som ligg rett mot Jerusalem, i aust. Oljeberget skal rivna i to frå aust til vest, og det skal bli ein veldig dal. Den eine halvparten av fjellet vik mot nord og den andre mot sør. 5 Då skal de rømma gjennom fjelldalen min, for dalen mellom fjella skal nå heilt til Asal. De skal rømma slik de rømde for jordskjelvet i dei dagane då Ussia var konge i Juda. Då skal Herren min Gud koma, og alle dei heilage med han.
   6 Den dagen skal det ikkje vera lys, berre kulde og frost. 7 Det skal vera éin lang dag – Herren kjenner han – ikkje dag og natt, ved kveldstid skal det vera lyst. 8 Den dagen skal det renna levande vatn ut frå Jerusalem, halvparten til havet i aust, halvparten til havet i vest. Slik skal det vera både sommar og vinter.
   9 DÅ SKAL HERREN VERA KONGE OVER HEILE JORDA. Den dagen skal Herren vera éin og namnet hans eitt.
   10 Heile landet skal bli som Araba-sletta,…”
   Det er ikkje vanskeleg å sjå at det er HER – Guds rike er.
   GOG, som eg har prøvd å forklara kven er, vil saman med hærstyrkane sine vert gravlagd ved DØDEHAVET.
   “Den dagen gjev eg Gog ein gravstad i Israel, i Abarim-dalen, «ferdadalen», austafor sjøen. Dalen skal stengja vegen for dei som ferdast der. Der skal dei gravleggja Gog og heile flokken hans, og dalen skal kallast Gog-flokkens dal. 12 I sju månader skal israelittane halda på med å gravleggja dei, så landet kan bli reint. 13 Alt folket i landet skal gravleggja dei og få ære av det den dagen eg viser min herlegdom, seier Herren Gud.
   14 For at landet skal bli reint, skal dei setja nokre menn til stadig å dra gjennom landet. Dei skal gravleggja dei som undervegs vart liggjande att på marka. 15 Når dei fer gjennom landet og får auge på ein menneskeknokkel, skal dei setja opp eit merke der til gravarane kjem og gravlegg han i Gog-flokkens dal. 16 Der er det òg ein by som heiter Hamona. Slik skal dei gjera landet reint.” Esekiel 39.
   Det er både trist og vondt å sjå korleis Paulus har forført mange.
   Men Yeshua advarte om det. “Dersom nokon seier dei har truffe meg i ørkenen, tru det ikkje”
   Difor burde det og vera lett å avsløra desse orda.
   “Men då han var på veg og nærma seg Damaskus (ØRKENEN), stråla det brått eit lys frå himmelen omkring han. 4 Han stupte til jorda og høyrde ei røyst som sa: «Saul, Saul, kvifor forfølgjer du meg?» 5 «Kven er du, Herre?» spurde Saulus. Han svara: «Eg er Jesus, han som du forfølgjer.” Apgj 9
   http://templemount.org/tempprep.html
   Eg avsluttar med desse orda til Sanhedrin.
   “The Sanhedrin of the Sixth Millenium
   “G-D CREATED THE HEAVENS AND THE EARTH AND ALL THAT IS THEREIN, IN SIX DAYS. AND G-D SAW EVERYTHING THAT HE HAD MADE AND, BEHOLD, IT WAS VERY GOOD. AND G-D BLESSED THE SEVENTH DAY AND SANCTIFIED IT, AND SET IT APART FOR MAN TO CELEBRATE HIS CREATION(GENESIS). …) AND THEREFORE OUR ERA IS THE EVE OF THE SEVENTH DAY, THAT IS, THE SABBATH EVE. THIS IS THE EVE OF THE “PERFECTION OF DAYS,” THE EVE OF THE COMING OF THE TRUE MESSIAH-SON-OF-DAVID.”
   http://bki.net/bkinoss.asp?1814
   No er me ikkje mange år unna at dei 120 jubileum er til ende.
   “Herren sa: «Min ande skal ikkje for alltid bli verande i menneska, for dei er av kjøt og blod. Levetida deira skal vera 120 år.» 1 Mosebok 6

  • Torstein..Jesus sier til fariseerne i
   Lukas 17:20-21
   Da fariseerne spurte ham om når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Heller ikke skal de si: Se her eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere.
   Paulus sier det samme som Jesus, at Guds rike kommer i oss ved den hellige ånd. Altså vi er Guds tempel. Dette er uansett ingen motsetning til at templet vil bli gjenreist i Jerusalem. Det ville du forstått hvis du ikke hadde fornektet Guds Hellige ord i det nye testamentet.

  • Torstein..Jesus sier til fariseerne i
   Lukas 17:20-21
   ——————–
   Heile GT fortel om Guds rike som skal koma.
   I Daniels bok fortel Gud at Guds rike kjem etter desse store verdsrika er knuste.
   “Og etter dei skal det stå fram endå ein konge (ANTIKRIST), som er annleis enn dei som var før han. Han skal tvinga under seg tre kongar. 25 Og han skal tala mot Den høgste og fara hardt fram mot dei heilage til Den høgste. Han skal setja seg føre å endra tider og lover, og dei heilage skal gjevast i hans hand éi tid, tider og ei halv tid. 26 Då skal retten setjast. Herskarmakta skal takast frå han, knusast og gå under for alltid. 27 Riket, herredømet og makta over rika under himmelen skal gjevast til det folket som er dei heilage til Den høgste. RIKET DEIRA SKAL VERA EIT EVIG RIKE, og alle herskarmakter skal tena og lyda dei.» Daniel 7
   —————-
   Når Herren set føtene sine på Oljeberget og straffar Israels fiendar, då vil Messias ta kontrollen over jordkloden og Han skal vera KONGE OVER HEILE JORDA.
   ————–
   Lukas eller Luke betyr “lysbringar”.
   Lucifer er og lysbringaren.
   Han var medhjelparen til den falske Paulus og har spreidd løgnene til Paulus.
   Du siterer ei av løgnene..
   Guds rike kjem heilt bokstavleg ved Messias inngripen.
   Når MESSIAS kjem vil kvart auga sjå han slik Joh Åp 1 seier.
   “Sjå, han kjem med skyene,
   og KVART AUGE SKAL SJÅ HAN,
   også dei som har gjennomstunge han,
   og alle folkeslag på jorda
   skal bryta ut i klagerop over han.”
   I GT er det hundrevis av sitat som fortel om Guds inngripen på ein bokstavleg måte.
   At Guds rike kjem på ein måte at me ikkje kan sjå det, er sjølvsagt ei løgn.
   “Gud kjem frå Teman,
   Den heilage frå Paran-fjellet.
   Hans herlegdom dekkjer himmelen,
   og lovsong til han fyller jorda.

   4 Lysglansen er som ein soloppgang,
   strålar går ut frå hans hand.
   Der er styrken hans løynd.

   5 Føre han går pest,
   i hans fotefar følgjer sott.

   6 Han stansar og rister jorda,
   han ser og får folkeslag til å skjelva.
   Gamle fjell blir knuste,
   eldgamle haugar sig i hop.
   Han går på gamle vegar…
   …Fjella ser deg og skjelv,
   styrtregnet fossar ned,
   djupet lyfter røysta
   og lyfter handa mot det høge.

   11 Sol og måne står stille i sin bustad
   når lyset frå pilene fer hit og dit,
   lysglansen frå ditt lynande spyd.

   12 I harme skrid du fram over jorda,
   i vreide trampar du folkeslag ned.” Habakkuk 3

  • Torstein. Dine øyne er lukket. Hvis du blir frelst vil du forstå dette. Profetene hadde Ånden inni seg, Det samme hadde David. Guds ånd bor i de troende. Selvfølgelig beskylder du Lukas også for å være djevelens redskap. Snakk om å være full av feil ånd. Tragisk.

  • Kjernen i det heile er at Tanakh er fasitten.
   “Lova og profetane” kan me stola 100% på.
   Alt må prøvast med desse Skriftene.
   “Kva står skrive?”, sa Yeshua.
   Då viste han til GT.
   Diverre lukkar mange kristne augene for dei tinga dei ikkje får til å stemma når dei skal få GT til å passa med NT.

  • Torstein. Omvend deg og tro på evangeliet.
   Matteus 24:42
   Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer.

  • Yeshua har eit god beskrivelse av den forkynning du og veldig mange andre driv med.
   14 *Ve dykk, skriftlærde og farisearar, de hyklarar! De et enkjer ut av huset og HELD LANGE BØNER for syns skuld. Difor skal de få så mykje hardare dom.•

   https://www.youtube.com/watch?v=ACBsRuprULo
   Me ser dei på Visjon Norge. Dei brukar Gud som ein tryllestav, der Gud har med å lyda.
   Yeshua sa:
   “Når de bed, så gjer ikkje som hyklarane. Dei elskar å stå i synagogane og på gatehjørna og be, så folk kan sjå det. Sanneleg, eg seier dykk: Dei har alt fått si løn.
   6 Men når du vil be, gå då inn på rommet ditt og lat att døra og be til Far din som er i det løynde. Og Far din, som ser i det løynde, skal løna deg.”
   “Ta dykk i vare så de ikkje gjer dei fromme gjerningane dykkar for auga på folk, for at dei skal leggja merke til det. Då får de inga løn hos Far dykkar i himmelen. “
   ——————————-
   Eit tips:
   “Når de bed, skal de ikkje ramsa opp ord som heidningane; for dei trur dei blir bønhøyrde berre dei bruker mange ord. 8 Gjer ikkje som dei! Far dykkar veit kva de treng, før de bed han om det. 9 Slik skal de be:
   Vår Far i himmelen!
   Lat namnet ditt helgast.

   10 Lat riket ditt koma.
   Lat viljen din råda på ..”
   —————
   Salme 119 beskriv enkelt kva Gud forlangar.
   “Sæl er den som er heil i si ferd
   og fylgjer Herrens lov.
   2 Sæle er dei som held hans lovbod
   og søkjer han av heile sitt hjarta,
   3 dei som ikkje gjer urett,
   men ferdast på hans vegar”.
   eller som Yeshua sjølv seier det:
   “Tru ikkje at eg er komen for å oppheva lova eller profetane! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla. 18 Sanneleg, det seier eg dykk: FØR HIMMEL OG JORD FORGÅR, SKAL IKKJE DEN MINSTE bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt. 19 Om då nokon opphevar eit einaste av desse minste boda, og lærer menneska såleis, skal han reknast for den minste i himmelriket. Men den som held boda og lærer andre det, han skal vera stor i himmelriket. 20 Ja, det seier eg dykk: Er ikkje dykkar rettferd mykje større enn rettferda åt dei skriftlærde og farisearane, KJEM DE ALDRI INN I HIMMELRIKET.”
   Diverre har mange følgd forføraren som skriv.
   “Éin har tru til å eta alt, den veike et berre grønsaker. 3 Den som et alt, skal ikkje sjå ned på den som ikkje gjer det. Og den som lèt vera å eta, skal ikkje døma den som gjer det. For Gud har teke imot han. 4 Kven er du som dømer annan manns tenar? Om han står eller fell, er ei sak mellom han og herren hans. Og han skal verta ståande, for Herren har makt til å halda han oppe.
   5 Den eine gjer skil på dagane, den andre held alle dagar for like. Men kvar skal vera fullt overtydd om sitt eige syn. 6 Den som aktar ein dag framfor andre, gjer det for Herren, og den som et, gjer det for Herren; han takkar då Gud. Det same gjer den som ikkje et: Han gjer det for Herren og takkar Gud.” Romarane 14
   —————————-

  • Jeg tror på nåde..du på gjerninger..Her beskriver Peter slike som deg Torstein.
   2 Peter 3:15-16
   og akt vår Herres tålmodighet som frelse! Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som er ham gitt. Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å forstå, og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre Skriftene, til sin egen undergang.

  • Jeg blir svimmel av å se de lange avhandlingene dine, og orker ingenlunde lese dem. Med respekt å melde; Du trenger hjelp!

  • Du trenger hjelp!
   ————————-
   Yeshua beskriv ei gruppe som treng hjelp.
   “Eg veit om gjerningane dine – du er verken kald eller varm. Om du berre var kald eller varm! 16 Men du er lunka, ikkje varm og ikkje kald. Difor skal eg spytta deg ut av min munn. 17 «Eg er rik», seier du, «eg har overflod og manglar ingen ting.» Men du veit ikkje at nettopp du er ARM OG YNKELEG, BLIND, FATTIG OG NAKEN”
   Dei er skildra i Matteus 7 og.
   “Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22 Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23 Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ “
   Det er ei gruppe som TRUDDE dei var i samfunn med Yeshua, men som var forførte.
   Difor vert dei veldig overraska over orda.
   “‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ “
   På engelsk står det slik.
   ” And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that WORK INIQUITY”
   Ordet “iniquity” eller synd er beskrive gjennom heile bibelen.
   Yeshua siktar til denne gruppa :
   “Tru ikkje at eg er komen for å oppheva lova eller profetane! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla. 18 Sanneleg, eg seier dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt. 19 Den som opphevar eit einaste av desse minste boda og lærer menneska såleis, skal reknast som den minste i himmelriket. Men den som held boda og lærer andre å gjera det, skal reknast som stor i himmelriket. 20 Ja, det seier eg dykk: Er ikkje dykkar rettferd mykje større enn rettferda til dei skriftlærde og farisearane, kjem de aldri inn i himmelriket. “

  • Det står riktignok at ingen kjenner dagen eller timen, men årstallet og måneden og selv hvilken uke det skal skje i er noe vi kan vite. Torstein bommer på årstallet for Jesus kommer tilbake i 2025. Som vi alle vet ble jødene bortført til Babylon i 587 f Kristus og tilbakekomsten etter 70 år skjedde i 517 f Kristus. Så må du regne -587 + 2610 år og du kommer da til 2023, på grunn av år 0 må du trekke bort ytterligere ett år og kommer da til 2022 -7 år ytterligere og det betyr at trengselen begynner under løvhyttefesten i 2015 hvor Antikrist står frem.. Etter tre og et halvt år blir menigheten bortrykket, dvs på høstparten i 2018, antatt i oktober 2018. Siden Yeshua klart og tydelig sa at ingen kjenner dagen eller timen, betyr det at vi ikke kan fastslå om bortrykkelsen kommer på en bestemt dato eller dag i oktober 2018 -men måneden kan vi fastslå.
   Torstein avviser bortrykkelsen og bommer med ti år som denne logiske utlegningen viser, 2028 er satt opp for å få fokus bort fra bortrykkelsen i 2018, trist at Torstein er så på tur…

  • No er det 2015.
   7-årspakta mellom USA/Antikrist og nasjonen Israel må oppfyllast.
   Om pakta vart inngått i 2015 så ville slutten vera i år 2022.
   Enno har ikkje Antikrist kome.
   Det tek litt tid å byggja opp att tempelet.
   Habakkuk 2 beskriv denne ventetida me no er inne.
   “No vil eg stå på vakt,
   stilla meg på muren og speida
   og sjå kva han vil seia til meg,
   kva svar eg får på mitt KLAGEMÅL.

   2 Herren svara meg:
   SKRIV SYNET TYDELEG PÅ TAVLER
   http://www.antipasministries.com/html/file0000397.htm
   så det blir lett å lesa!
   “dyret du såg, det var, men er ikkje, og det skal koma opp frå avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og dei som bur på jorda, og som ikkje har fått namnet sitt skrive i livsens bok frå verda vart grunnlagd, dei skal undra seg når dei ser dyret som var, men ikkje er, og endå skal koma. 9 Her trengst det vit og visdom.
   Dei sju hovuda er sju fjell, og på dei sit kvinna. Dei er òg sju kongar: 10 Fem av dei er falne, éin er no, og éin er enno ikkje komen, og når han kjem, skal han bli verande berre ei lita stund. 11 Dyret som var, men ikkje er, det er sjølv den åttande, men like fullt ein av dei sju og går sin undergang i møte”
   —-

   3 For synet VENTAR PÅ SI FASTSETTE TID
   det vitnar om enden, og det lyg ikkje.
   OM DET DRYGER, SÅ BERRE VENT!
   For KOMA SKAL DET, det kjem ikkje for seint!
   4 Sjå, i han(ANTIKRIST) er det ei oppblåsen og uærleg sjel.”
   ANTIKRIST KJEM. Habakkuk var utolmodig den gongen Gud sa at neBUSHadnezzar- Babylons Konge skulle koma og innta Israels land.
   Eg og har vore litt utolmodig, men synet slår ikkje feil. Antikrist kjem. Han er nummer 8 i rekkja og ein av dei 7.
   Heile jorda vil undra seg når dei ser dyret som har styrt før KOMA ATTENDE( returnera)

  • Beklager..men du er like på bærtur som langesæter..Guds ord er ingen matmatikk bok. Du bommer totalt. Det er rart at dere vet når Jesus kommer, mens apostlene visste det ikke? De hadde ikke regnet seg frem til det? Og de fikk direkte åpenbaring fra Herren selv? Heller ingen seriøse menn i kirkehistorien har kommet med årstall eller dato..alle sanne troende er enige om at ingen vet når Herren kommer. Det er utvilsomt tegn i tiden som vil intreffe før han kommer, men ingen vet alikevel når..Håper dere begge kommer til omvendelse og erkjennelse av deres villfarelse.

  • Litt av ei utregning.. Jeg finner det ikke logisk. Greit at jødene ble bortført i fangenskap til Babel i 587 før Kristus, men hvorfra får du 2610 år? og dette med fratrekk for år 0 forstår jeg -men tallet 2610???

  • I 2003 skreiv eg denne artikkelen.
   http://water.livelyhope.co/bible_believers_6000_years.html
   Kronologien er veldig enkel.
   586/87 f kr vart jødane ført i fangenskap av Nebukadnesar .
   Så har ein kongerekkja bakover til Salomo sitt fjerde styringsår – 429/430 år.
   Så er det 480 år frå Salomo tilbake til utgangen av Egypt.
   Deretter er det 430 år tilbake til Gud inngjekk omskjeringspakta med Abraham- 99 år gamal.
   Abraham vart fødd 1948 år etter Adam.
   ————————–
   Det er viktig er å ha riktig jubelårsyklus.
   http://www.marieslibrary.com/PDF_Articles/SabJub.pdf
   Det er små detaljar, men dei er viktige.
   Jubelåret er ikkje no 2015, 2016 eller 2025.
   Nei, det er år 2028, 40 jubileum etter at Yeshua las frå jubileumsprofetien i Esaias 61.
   Herren Guds ande er over meg,
   for Herren har salva meg.
   Han har sendt meg
   for å forkynna ein god bodskap for hjelpelause,
   for å forbinda dei som har eit knust hjarte,
   ropa ut fridom for dei som er i fangenskap,
   og frigjering for dei som er bundne,

   2 for å ropa ut eit nådens år frå Herren
   og EIN HEMNENS DAG frå vår Gud,
   for å trøysta alle som sørgjer,”
   Yeshua let vera å ta med setninga.
   “EIN HEMNENS DAG frå vår Gud,..”
   Den vert fyrst oppfyllt på YOM KIPPUR- dommens dag slik 3 Mosebok 25 fortel oss.
   “Så skal du telja sju sabbatsår fram, sju gonger sju år, så tida for dei sju sabbatsåra blir førtini år. 9 Den TIANDE DAGEN i den SJUANDE MÅNADEN skal du blåsa høgt i horn; på soningsdagen skal de la hornet lyda i heile landet. 10 De skal halda det FEMTIANDE ÅRET heilagt og ropa ut fridom i landet for alle som bur der. Det skal vera eit frigjevingsår for dykk. Då skal de koma tilbake, kvar til sin eigedom og kvar til si slekt. 11 Det femtiande året skal vera eit FRIGJEVINGSÅR for dykk… 13 I dette frigjevingsåret skal de koma tilbake, kvar til sin eigedom..”

  • Det finnes ingen sjanse for at jeg vil lese det du skriver, og prøve å forstå hvordan du tenker, for
   konklusjonen blir den samme uansett: Vrøvl, fabuleringer og mot Ordet!

  • http://islamicantichrist2016.com/daniel-validates-luke-pt-1/
   Utallige nettsider har forstått dette med dei 6000 åra eller 120 jubileum.
   Problemet er berre at dei felste av dei er litt for tidleg med avslutninga av desse 6000 åra.
   “So, men’s history should be 120 Jubilee years. This is not from the creation of the universe. This is from Adam (man).
   1 Jubilee = 50 years
   120 Jubilees = 120 x 50 yrs = 6000 yrs.
   “So, from Adam (approximately 4000 BC) to the Present is approximately 6000 years. We are at threshold of what God calls His Jubilee Year – 120 Jubilee years – the time of restitution of all things.
   How can we find a Jubilee year? By following the instruction book – the Scripture of Thruth – the Holy Bible.
   In Isaiah 46:9-10, God is declaring the END from the BEGINNING.
   The beginning is the Creation Week. And all human history from Adam to the end of 6,000 years resembles the Six Day in the Creation Week where each day is 1,000 years and the 7th Day is God’s Rest or the Millennium Rest…..1967 AD + 50 yrs = 2017 AD
   So, what can we say about 2017 AD?
   1. We are obviously in or near the Millennium
   2. which means that we are near 6000 years from Adam to present
   3. 120 Jubilees equals 6000 years
   4. This Jubilee (2017) is most likely the 120th one, the Lord’s Jubilee – the Time of Restitution of All Things”
   ———————–
   Litt for tidleg, men tankegangen er riktig.
   http://undeniablebiblicalproof.com/chapterfiles/gods-master-time-plan.html

 2. Alle mennesker har en nysgjerrighet på det ukjente som venter i framtiden. Mange har også forsøkt å se inn i framtiden, og Guds menn og kvinner har ofte ment å ha fått vite litt om framtiden og meddelt dette. Ulf Ekman er bare ett av mange eksempel: Ved et årsskifte sendte han ut et nyhetsbrev (og sa det også i en nyttårskonferanse) om at i det kommende året skulle Raoul Wallenberg bli funnet i et russisk fengsel og satt fri. Men Wallenberg skulle ogå i tillegg komme til Livets Ord i Uppsala og fortelle om hvordan Guds engler hadde befridd ham ut av fengslet. Det ble vist til et vers fra profeten Esaias. Og barn laget tegninger om Wallenberg og de unge laget en musikal, og på bønneskolen ble Wallenberg et bønneemne.
  Er så Ulf Ekman en falsk profet? Antagelig ikke i nytestamentlig forstand – Paulus vedgikk at også han profeterte bare stykkevis. Men tidfestede profetier om hva som skal skje innen ett år bør man ikke lytte så mye til at man gjør store endringer. Spesielt ikke hvis de er av negativ art. For sa ikke Jesus selv at vi ikke en gang skulle bekymre oss for det som venter oss neste morgen? Og ble ikke Jesus også litt irritert på disiplene da de spurte og grov om hva som skulle skje i framtiden?
  Selv akter jeg å sjekke denne linken på Søkelys på nyttårsaften 2015 for å se hvorvidt de impliserte forkynte sine egne tanker eller ikke.

  • Jeg vil selvfølgelig sjekke hvor sannferdig disse var når dette året er omme. De siste årene har mange tilsvarende profeter lagt ut sine spådommer i forkant av det kommende året og 10-11 måneder senere er videoen om det profetiske fjernet. Lastet den derfor ned for kontroll og eventuell oppfølging i januar 2016. Jeg selv er avventende til det hele og har inntatt en vent og se holdning. Uansett skal slike profetier ikke vektlegges på samme måte som Guds ord i Bibelen.

 3. Endetidsprofetiane er fyrst og fremst knytta til nasjonen Israel.
  http://www.nowtheendbegins.com/blog/?p=29398
  “FIRST TIME IN 2,000 YEARS THAT PURE OLIVE OIL FOR TEMPLE USE HAS BEEN PRODUCED”
  Tempelhøgda og tempelet i Jerusalem er kjernepunktet.
  HARmageddon er kampen om GUDS HEILAGE FJELL.
  Eg vil igjen anbefala Arthur Pink si fantastiske bok frå 1923.
  http://www.biblebelievers.com/Pink/antichrist19.htm
  ” It must be borne in mind that THE JEWS ARE TO RETURN to Palestine and there RE-ASSUME A NATIONAL STANDING whilst yet unconverted. There are a number of passages which establish this beyond question. For example, in Ezek. 22:19-22 we are told, “Therefore thus saith the Lord God; because ye are all become dross, behold, therefore I will gather you into the midst of Jerusalem, as they gather silver, and brass, and iron, and lead, and tin, into the midst of the furnace, to blow the fire upon it, to melt it; so will I gather you in Mine anger and in My fury, and I will leave you there, and melt you. Yea, I will gather you, and blow upon you in the fire of My wrath, and ye shall be melted in the midst thereof”. The first six verses of Isa. 18 describe how the Lord will gather the Jews to Jerusalem, there to be the prey of “fowls and beasts”. The closing chapters of Zechariah lead to the inevitable conclusion that the Jews return to their land in unbelief, for if their national conversion takes place in Jerusalem (Zech. 12:10), they must have returned to it unconverted.
  WHEN THE ANTICHRIST IS MANIFESTED, great companies of the Jews will already be in Palestine, and in a flourishing condition. What, then, will be his relations with them? It is by no means easy to furnish a detailed answer to this question, and at best we can reply but tentatively.”

 4. At det blir “rasekrig” ser vi allerede tendenser til. At dollaren vil kollapse, tipper jeg du vil få mange økonomer til å være enige i. Lovløshet har det alltid vært mye av, takket være republikanernes ultraliberale våpenlovgivning.
  Men, noe militærkupp mot Obama….?:-)

 5. Hvorfor all dette fokuset om dod og elendighet ? Vi har alle faatt livet i gave av Gud. Det er en gave vi burde sette mer pris paa. Lev og la livet vere herlig, uansett om man er prest, sosialklient eller computer-milliarder. Vi kjenner ingenting om fremtiden. Legg av penger til pensjonen, hjelp de som trenger hjelp, lev i takt med Jesus og naturen, misjoner og ver et godt forbilde for andre. Slutten kommer tidsnok. Men det overlater vi helt og holdent til Gud. Ingen vet time og tid. Og alt det som er nevnt her kan man gaa til den lokale pengespill butikken og sette penger paa. Hva er oddsen og hvor mye setter man paa at Obama blir avsatt og at general Hamish Eagleburger IV blir president ? Hvis oddsen som tilbys er 25 ganger innsatsen setter man kanskje en hundrelapp paa det hos BetSure. Og det er pengespill, djevelens verk. Lev heller livet her og nu sammen med Jesus.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.