2015 profetier: Dollar kollaps, militærkupp mot Obama, rasekrig, lovløshet og kaos kommer til Amerika i 2015

profet12015 er nå kommet og mange spør seg hva som ligger fremfor oss i året vi akkurat har gått inn i. For Norges del vil det mest sannsynlig bli en økonomisk nedtur som vil gjøre flere nordmenn fattige og ytterliger øke forskjellen mellom rike og fattige. En fallende oljepris og svekket krone er ikke godt nytt for dem som fra før sliter og tendensen vil bli økt arbeidsledighet og flere konkurser i året som kommer.Imidlertid er disse forsiktig illevarslende signalene bare som blåbær å regne opp i mot det som har blitt profetert av navn som Rick Joyner, Brian Thompson, John Paul Jackson, Micke Bickle, Bobby Conner, Terry Bennett og en rekke andre forkynnere med “profetisk tjeneste”. 

Mangt og meget ligger foran oss i året vi akkurat har gått inn i. Man behøver ikke å være rare profeten for å kunne forutsi at tøffere økonomiske tider ligger foran for oss nordmenn, og man behøver heller ikke spesiell profetisk gave til å kunne si at vi i løpet av året vil komme til å se fenomener og hendelser vi gjenkjenner fra det profetiske ord i Bibelen. Det
vil fremdeles ble utkjempet kriger i 2015, jordskjelv vil finne sted og falske profeter og end-of-the-worldMessias-skikkelser vil heller ikke ta pause i 2015. Både her hjemme og ute vil Gud gjennom ulike hendelser og begivenheter forsøke å få mennesker i tale slik at de kommer til tro på Guds sønn og får sine synder utslettet i Lammets blod. På den annen side, foran hvert eneste årsskifte popper det opp haugevis av figurer av mer eller mindre tvilsom karakter som hevder seg å ha fått direkte åpenbaringskunnskap -eller hatt syner og visjoner, ofte i detaljer – om hva som skal komme til å skje i året som ligger foran. Også på sosiale medier som You Tube florerer det av profeter som enten spår dommedag og ulykker eller og dem som hevder at fred, velstand og endeløs lykke ligger foran oss i året som kommer. Blant de videoer jeg selv har sjekket ut har jeg funnet bastante spådommer som går på alt fra at bortrykkelsen vil komme, til at de to vitnene i åpenbaringsboken vil stå fram i 2015. Andre forutsier at 2015 vil bli året da Antikrist trer frem, mens andre igjen snakker om militærkupp i USA og at dollaren vil kollapse og USA vil falle inn i lovløshet og kaos. I følge budskapet til Brian Thompson  lagt ut på You Tube den 19 november 2014 vil Det Hvite Hus bli satt i brann og Russland vil invadere USA og en rekke andre større hendelser vil inntreffe i 2015. Se og hør det sterke budskapet og døm selv… og si gjerne din mening.

https://www.youtube.com/watch?v=_XR91-QNHAg

 Vil dollaren kollapse?

Den enorme amerikanske statsgjelden er i lengden ikke bærekraftig og mange tror at dollaren innen relativt kort tid vil komme til å kollapse. Kan dette skje i 2015?

https://www.youtube.com/watch?v=JbdxUQhDxsM

For ordens skyld. Videoen med Brian Thompson er lastet ned og blir spart dersom utgiver skulle ta dem ned dersom profeterte hendelser ikke inntreffer.

Profeti peker på økonomisk kollaps i september 2015 og følg med på hva som skjer sommeren 2015

Tsunami i California og økonomisk sammenbrudd i løpet av september 2015 er blant påstandene som blir fremsatt i videoen nedenfor. Med andre ord en profeti med konkret dato og årstall som kan prøves på hvorvidt det som profeteres virkelig oppfylles.

https://www.youtube.com/watch?v=dngrv7r2qWI

14 tanker om “2015 profetier: Dollar kollaps, militærkupp mot Obama, rasekrig, lovløshet og kaos kommer til Amerika i 2015

 1. Alle mennesker har en nysgjerrighet på det ukjente som venter i framtiden. Mange har også forsøkt å se inn i framtiden, og Guds menn og kvinner har ofte ment å ha fått vite litt om framtiden og meddelt dette. Ulf Ekman er bare ett av mange eksempel: Ved et årsskifte sendte han ut et nyhetsbrev (og sa det også i en nyttårskonferanse) om at i det kommende året skulle Raoul Wallenberg bli funnet i et russisk fengsel og satt fri. Men Wallenberg skulle ogå i tillegg komme til Livets Ord i Uppsala og fortelle om hvordan Guds engler hadde befridd ham ut av fengslet. Det ble vist til et vers fra profeten Esaias. Og barn laget tegninger om Wallenberg og de unge laget en musikal, og på bønneskolen ble Wallenberg et bønneemne.
  Er så Ulf Ekman en falsk profet? Antagelig ikke i nytestamentlig forstand – Paulus vedgikk at også han profeterte bare stykkevis. Men tidfestede profetier om hva som skal skje innen ett år bør man ikke lytte så mye til at man gjør store endringer. Spesielt ikke hvis de er av negativ art. For sa ikke Jesus selv at vi ikke en gang skulle bekymre oss for det som venter oss neste morgen? Og ble ikke Jesus også litt irritert på disiplene da de spurte og grov om hva som skulle skje i framtiden?
  Selv akter jeg å sjekke denne linken på Søkelys på nyttårsaften 2015 for å se hvorvidt de impliserte forkynte sine egne tanker eller ikke.

  • Jeg vil selvfølgelig sjekke hvor sannferdig disse var når dette året er omme. De siste årene har mange tilsvarende profeter lagt ut sine spådommer i forkant av det kommende året og 10-11 måneder senere er videoen om det profetiske fjernet. Lastet den derfor ned for kontroll og eventuell oppfølging i januar 2016. Jeg selv er avventende til det hele og har inntatt en vent og se holdning. Uansett skal slike profetier ikke vektlegges på samme måte som Guds ord i Bibelen.

 2. Torstein. Måtte 2015 være året der Herren åpner dine forførte øyne. Ingen vet når Jesus kommer. Ingen kjenner timen. Det du tror på er en suppe av egenkomponert teologi blandet med noen bibelvers og falske løfter og “profetier” fra mennesker. Du refererer like ofte til menneske skrevet rot som til GT, du har regnet ut noe som mange har prøvd på før, og alle har bommet. Denne “Gershon” er en totalt villfaren mann, og de skriftene du refererer til er motstridende med bibelen..Våkn opp Torstein og la Jesus lyse for deg, ikke djevelen. ..Men godt nyttår Torstein.

  • Det står riktignok at ingen kjenner dagen eller timen, men årstallet og måneden og selv hvilken uke det skal skje i er noe vi kan vite. Torstein bommer på årstallet for Jesus kommer tilbake i 2025. Som vi alle vet ble jødene bortført til Babylon i 587 f Kristus og tilbakekomsten etter 70 år skjedde i 517 f Kristus. Så må du regne -587 + 2610 år og du kommer da til 2023, på grunn av år 0 må du trekke bort ytterligere ett år og kommer da til 2022 -7 år ytterligere og det betyr at trengselen begynner under løvhyttefesten i 2015 hvor Antikrist står frem.. Etter tre og et halvt år blir menigheten bortrykket, dvs på høstparten i 2018, antatt i oktober 2018. Siden Yeshua klart og tydelig sa at ingen kjenner dagen eller timen, betyr det at vi ikke kan fastslå om bortrykkelsen kommer på en bestemt dato eller dag i oktober 2018 -men måneden kan vi fastslå.
   Torstein avviser bortrykkelsen og bommer med ti år som denne logiske utlegningen viser, 2028 er satt opp for å få fokus bort fra bortrykkelsen i 2018, trist at Torstein er så på tur…

  • Beklager..men du er like på bærtur som langesæter..Guds ord er ingen matmatikk bok. Du bommer totalt. Det er rart at dere vet når Jesus kommer, mens apostlene visste det ikke? De hadde ikke regnet seg frem til det? Og de fikk direkte åpenbaring fra Herren selv? Heller ingen seriøse menn i kirkehistorien har kommet med årstall eller dato..alle sanne troende er enige om at ingen vet når Herren kommer. Det er utvilsomt tegn i tiden som vil intreffe før han kommer, men ingen vet alikevel når..Håper dere begge kommer til omvendelse og erkjennelse av deres villfarelse.

  • Litt av ei utregning.. Jeg finner det ikke logisk. Greit at jødene ble bortført i fangenskap til Babel i 587 før Kristus, men hvorfra får du 2610 år? og dette med fratrekk for år 0 forstår jeg -men tallet 2610???

  • Det finnes ingen sjanse for at jeg vil lese det du skriver, og prøve å forstå hvordan du tenker, for
   konklusjonen blir den samme uansett: Vrøvl, fabuleringer og mot Ordet!

  • Torstein..Jesus sier til fariseerne i
   Lukas 17:20-21
   Da fariseerne spurte ham om når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Heller ikke skal de si: Se her eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere.
   Paulus sier det samme som Jesus, at Guds rike kommer i oss ved den hellige ånd. Altså vi er Guds tempel. Dette er uansett ingen motsetning til at templet vil bli gjenreist i Jerusalem. Det ville du forstått hvis du ikke hadde fornektet Guds Hellige ord i det nye testamentet.

  • Torstein. Dine øyne er lukket. Hvis du blir frelst vil du forstå dette. Profetene hadde Ånden inni seg, Det samme hadde David. Guds ånd bor i de troende. Selvfølgelig beskylder du Lukas også for å være djevelens redskap. Snakk om å være full av feil ånd. Tragisk.

  • Torstein. Omvend deg og tro på evangeliet.
   Matteus 24:42
   Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer.

  • Jeg tror på nåde..du på gjerninger..Her beskriver Peter slike som deg Torstein.
   2 Peter 3:15-16
   og akt vår Herres tålmodighet som frelse! Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som er ham gitt. Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å forstå, og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre Skriftene, til sin egen undergang.

  • Jeg blir svimmel av å se de lange avhandlingene dine, og orker ingenlunde lese dem. Med respekt å melde; Du trenger hjelp!

 3. At det blir “rasekrig” ser vi allerede tendenser til. At dollaren vil kollapse, tipper jeg du vil få mange økonomer til å være enige i. Lovløshet har det alltid vært mye av, takket være republikanernes ultraliberale våpenlovgivning.
  Men, noe militærkupp mot Obama….?:-)

Det er stengt for kommentarer.