Norsk Israel-politikk styres av løgner(e)

israel kart“Hver gang representanter for Den norske regjering, Stortinget, Den norske kirke og den nyhetsbærende makteliten bruker betegnelsen “den okkuperte Vestbredden” om Judea og Samaria, serveres en løgn, bevisst eller ubevisst. Israel er ingen okkupasjonsmakt. Jussen er klar: Den britiske regjeringserklæringen, kalt Balfour-deklarasjonen av 1917, ble først godkjent ved San Remo-forhandlingene i 1920 (Sèvres-traktaten), deretter tatt inn i Palestina-mandatet og ratifisert 24. juli 1922 under konferansen i Lausanne. Dokumentet ble godkjent av 52 medlemsstater i Folkeforbundet, og er for all tid gyldig rett. Alle forsøk på å forandre den rettskraftige bestemmelsen, er illegale aktiviteter. Verken FN, EU, Den arabiske liga, Norge eller noen annen nasjon har rett til å annullere innholdet av dette dokumentet. Den uomtvistelige teksten sier at området som ble definert som Palestina, skulle være jødenes nasjonalhjem og administreres av det jødiske folk,” skriver Greta Aune Jotun i et innlegg postet på verdidebatt

 

“Det internasjonale samfunnet” kan heller ikke nekte Israel å oppføre nye boliger i landet; Folkeforbundets vedtak forutsatte at jødene skulle bygge, bo og kultivere hele området som skulle omfatte det nye Israel. Så hver gang de ovenfor nevnte autoritetene forkynner at Israel ikke har lov til å oppføre nye boliger – og hvor de måtte ønske i landet, serveres flere løgner. Man kan undres på om de stadig gjentatte ordene “okkupasjon”, “bosettinger” og “boikott Israel”, også brukes som mantraer for å roe ned egen samvittighet? For jeg kan ikke tro at våre myndigheter og deres juridiske rådgivere, inklusive vår forrige og nåværende utenriksminister, har vært – og er – komplett uvitende om betydningen av Folkeforbundets vedtak? Og hva FN-paktens artikkel 80 (Palestina-paragrafen) forkynner? Om de ikke vet, har Norge et meget alvorlig problem; og om de vet, er det mer enn skammelig at de forfalsker historien og historiske vedtak og serverer folket løgner. Hva annet kan da disse løgnene skyldes enn jødehat, og uvilje mot at jødene fikk tilbake en del av fedrelandet?

Hva så med araberne? Jo, som alle interesserte bør vite; på grunn av økende vold mot jødene, ble en stor del av området Palestina, som i sin helhet var tilkjent det jødiske folk, utskilt i 1921 og gitt araberne (Transjordania, nå Jordan). Dette var et grovt brudd på det nevnte 1920-vedtaket, og man kan derfor si at Jordan (likeså Gaza) besitter jødisk land. De som flyktet på grunn av de arabiske krigene mot Israel, og ennå kalles palestinske flyktninger, har derfor et eget land, Jordan.

Innlegget opprinnelig postet her