14 år gammel kristen pakistansk gutt døde av skadene etter at muslimske menn overøste han med parafin og tente fyr

Tallet på martyrer for Kristi sak er økende i den muslimske verden

Den 14 år gamle Nauman Masih fra Lahore i Pakistan er blant dem i den muslimske verden som har trådd inn i martyrenes rekker. Tenåringen som ble angrepet av to muslimske menn på motorsykkel i nærheten av en moské hadde engasjert seg i samtaler pakistan-forfølgelsemed dem da disse helte over han parafin og tente fyr. Hendelsen utspilte seg kort tid etter fredagsbønnen den 10 april, og noen få dager senere, onsdag 15 døde han som en følge av skadene. Den unge pakistanske gutten føyer seg inn i rekken av det stadig økende tallet på kristne som blir martyrer i muslimske land, melder Morning Star News. Tallet på kristne som opplever forfølgelse og endog død for Jesu navns skyld har økt betraktelig siste sju år, men merkelig nok skaper ikke nyheter om troende blir martyrer det helt store engasjement blant norske kristne, som heller foretrekker å samle seg om predikanter som forkynner lykke og velstand.