13 000 amerikanske soldater i Israel og Jordan for omfattende fellesøvelse mens Assad regimet beskyldes for nye gassangrep

Debka: Kan ende i kamp med Hizbollah og syriske regjeringsstyrker mens Jan Hårstad stiller spørsmålet: Vil USA invadere Syria

Mens Hizbollah og syriske regjeringsstyrker utkjemper harde kamper med syriske syriaopprørsstyrker vil USA/Jordan og Israel fra søndag innlede en større militærøvelse. “En øvelse som lett kan ende med reelle kamphandlinger mellom amerikanske styrker og krigere fra den Iran kontrollerte Hizbollah militsen,” skrev Debka file torsdag. Lørdag kom det meldinger fra syriske opprørskilder at Assad regimet skal ha anvendt klorgass i Kfar Zeita.  “Vil USA komme til å benytte anledningen til å invadere Syria” spør hobby-analytiker Jan Hårstad som antyder at militærøvelsen kan fungere som skalkeskjul for en amerikansk invasjon i Syria.

US_special_soldier_on_Jordan_river_12.13Fakta i saken er uansett følgende: Onsdag 21 mai ble det kjent at store styrker med Hizbollah krigere var på vei mot det sørlige Syria for å hjelpe de syriske regjeringsstyrkene med å bekjempe opprørsstyrker som har kjempet i mer enn en uke for å ta byen Quneitra ved Golan. Dermed pågår nå kampene forholdsvis tett opp til de syriske grensene mot Jordan og Syria. Begge de to land skal ha økt den militære beredskapen og satt sine styrker i kampberedskap. Hizbollahs intervensjon på Golan kan godt resultere i at de militære øvelsene vil kunne ende i virkelig kamp, skriver det israelske nettstedet. Nyheten om at det syriske regimet ennå en gang skal ha tatt i bruk kjemiske våpen i form av klorgass kan øke faren for en amerikansk intervensjon i konflikten og debka-weekly som er en betalt nyhetstjeneste blir det avdekket at Washington er i ferd med å foreta et skifte av policy som medfører et sterkere amerikansk engasjement både i Libya og den syriske borgerkrigen.

Den omfattende felles militærøvelsen mellom USA, Israel og Jordan innebærer at 13 000 amerikanske soldater nå befinner seg på jordansk og israelsk jord. Sammen med store israelske og jordanske styrker skal disse gjennomføre to samtidige militærøvelser som har fått kodenavn “Juniper Cobra” og “Eager Lion”. Utenfor Israelsk Middelhavskyst ligger to amerikanske krigsskip som frakter “Aegis Combat Systems” og en rekke landgangsfartøy skal ilandsette amerikanske marinesoldater. Også enheter fra den amerikanske Gulf styrken skal delta i den kombinerte øvelsen som etter planen skal vare frem til 8 juni. På tross av Hårstads synsing som kan leses her, nærmere 150 000 døde og det påståtte siste angrepet med bruk av gass er sjansene for at det skal komme til kamp mellom Hizbollah/Syria og styrker fra de tre land som skal øve krig mikroskopisk. Frem til nå har den amerikanske administrasjonen gjort alt for å unngå å bli trukket inn i den hengemyr konflikten i Syria er, og det er lite trolig at vi vil se amerikanske styrker i kamp mot Assad regimet og dets støttespillere i Hizbollah.

Blodbadet vil fortsette

Etter flere år med borgerkrig, mer enn 150 000 døde, millioner på flukt, gjentatt bruk av kjemiske våpen, et utall av krigsforbrytelser begått av alle parter i krigen, – er det intet som tyder på at den hardt prøvede syriske befolkningen skal få fred med det første. På grunn av vestlig likegyldighet, Hussein Obamas feighet og Kina og Russlands bruk av veto som medfører at FN er handlingslammet, vil denne konflikten kunne komme til å brenne i mange år til. Tidlig i konflikten trodde mange, Obama administrasjonen inkludert, at Assad regimet ville falle i løpet av kort tid, og en periode så det også slik ut. Imidlertid snudde krigslykken seg raskt til Assads fordel da Hizbollah og Iran sendte styrker til landet, og Bashar Assad trodde da på snarlig seier. Imidlertid har amerikanerene gradvis trappet opp leveransene av mer avanserte våpen til opprørerne og fra Saudi-Arabia og andre Gulf stater har store mengder våpen blitt tilført opprørerne. Dermed kan krigen fortsette og de sivile lidelsene vil fortsette da det er ingen snarlig avslutning i sikte.

Europa og Amerika har snudd ansiktet bort

På tross av 150 000 døde, hundretusener av skadde, millioner på flukt, kryssing av den syria-barnamerikanske presidentens “røde streker” og bruk av kjemiske stridsmidler har både amerikanerne og europerne bevist valgt å vende ansiktet bort fra det tragiske blodbadet. Stilletiende aksepterer vi at mennesker dør eller lemlestes i en konflikt vi selv tiljublet da vesten applauderte den arabiske våren. Når denne så ble til en blodig vinter som krevde langt mer av oss en verbal tiljubling snudde vi oss bort, mens feige politiske ledere i stedet for å lede, valgte å bli ledet. Verken i Europa eller USA var folkeopinionen for at Vesten skulle involvere seg militært, selv om vi egentlig bærer et moralsk ansvar for å stoppe konflikten. Vi trøster oss med at det skjer langt borte, og påminnelsene om det som skjer blir færre og færre, da media nå har et annet fokus. For den syriske befolkningen, kvinner, menn, barn og eldre har lite lys å vente på. Bare mer død og mer lidelse. Når skal galskapen ta slutt?

Jan Hårstad: Vil USA invadere Syria?